Panel Vazby (Okno > Vazby) zobrazuje seznam všech (vložených nebo navázaných) umístěných do pro dokumentu Illustrator. Informace o vazbách se zobrazují na panelu Vazby. Chcete-li si zobrazit informace o navázaných souborech, postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Na panelu Vazby dvakrát klikněte na odkaz.
  • Na panelu Vazby vyberte odkaz a klikněte na tlačítko Zobrazit informace o vazbě.
  • Vyberte navázaný objekt, kliknutím na hypervazbu Typ objektuna ovládacím panelu si otevřete panel Vazby a poté klikněte na tlačítko Informace o vazbě.
Panel Vazby
Kliknutím na hypervazbu Typ objektu otevřete pro vybraný objekt panel Informace o vazbách

A. Typ objektu B. Podrobnosti o navázaném souboru 
Panel Vazby s oblastí Informace o vazbě
Panel Vazby s oblastí Informace o vazbě

A. Zobrazit informace o vazbě B. Akce vazeb C. Oblast Informace o vazbě D. Navigační ikony předchozí/další 

Použijte ikony funkcí Změnit vazbu, Najít vazbu, Aktualizovat vazbu a Upravit originál. Stejně jako dříve jsou tyto volby také dostupné v nabídce panelu.

Panel Informace o vazbě zobrazuje následující informace:

Název

Zobrazuje název navázaného souboru

Formát

Zobrazuje typ navázaného souboru a typ navázání: navázaný, nebo vložený.

Barevný prostor

Zobrazuje barevný prostor a barevný profil navázaného souboru. U vložených souborů je toto pole prázdné.

Umístění

Zobrazuje umístění složky navázaného souboru. Kliknutím na ikonu Složka si složku otevřete v programu Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac OS).

PPI

Zobrazuje efektivní hodnotu v obrazových bodech na palec (PPI) navázaného souboru.

Rozměry

Zobrazuje originální rozměry navázaného souboru. Tato hodnota se nezmění, ani když transformujete (změníte velikost nebo otočíte) navázaný soubor.

Měřítko

Zobrazí hodnoty měřítka a natočení pro kresbu.

Vytvořeno

Zobrazí datum vytvoření souboru.

Změněný

Zobrazí datum, kdy byl soubor naposledy změněn.

Průhledná

Vyjadřuje, zda obraz obsahuje průhlednost alfa.

Další informace o panelu Vazby najdete v článku Panel Vazby – přehled.

Poznámka:

Informace o vazbě v předchozích verzích aplikace Illustrator zobrazíte výběrem volby Okno > Informace o dokumentu; poté v nabídce panelu vyberte příkaz Připojené obrazy. Další informace najdete v článku Panel Informace o dokumentu – přehled.