Při spuštění aplikace Adobe Illustrator se načítají potřebné zásuvné moduly, písma, ovladače a dalších prvky jiných dodavatelů nutné k správnému fungování. Pokud v minulosti aplikace Illustrator narazila na chybu, například na poškozené písmo nebo nekompatibilní zásuvný modul, aplikace se ukončila a určit příčinu problému bylo obtížné.

Nouzový režim je nová funkce, která:

 • Umožňuje diagnostiku problémové oblasti a řešení potíží, a umožňuje tak odstranění problémů.
 • Určí příčinu ukončení aplikace, zabrání načtení daného souboru aplikací Illustrator a při jejím restartování zobrazí seznam prvků, které problém způsobují.
 • Aplikaci Illustrator umožňuje spuštění navzdory špatným písmům, zásuvným modulům apod., jež mohou způsobit její ukončení.

V nouzovém režimu aplikace Illustrator funguje normálně, k dispozici nebudou jen deaktivované položky. Je-li například nalezeno poškozené písmo, aplikace Illustrator je již jako volbu pro textové prvky nezobrazí.

Pracovní postupy nouzového režimu

Jsou-li v prostředí aplikace Illustrator prvky, které způsobují její ukončení:

Pracovní postupy nouzového režimu aplikace Illustrator
Pracovní postupy nouzového režimu aplikace Illustrator

Použití nouzového režimu

Poznámka:

Tento postup u kroku 1 předpokládá, že aplikace Illustrator dosud fungovala normálně.  

 1. Spusťte aplikaci Illustrator. Pokud aplikace Illustrator najde soubor, který je poškozený nebo způsobuje chyby, dojde k jejímu ukončení.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Windows: Znovu spusťte aplikaci Illustrator.
  • Mac: Vyberte možnost Reopen (Znovu spustit).
  Příklad chyby v počítači Mac

 3. Po novém spuštění aplikace Illustrator můžete:

  • Volbou Spustit diagnostiku přepnout Illustrator do nouzového režimu, který vám umožní chybu vyřešit.
  • Volbou Spustit Illustrator se pokusit znovu normálně spustit Illustrator.
  Kliknutím na možnost Spustit diagnostiku přepnout to nouzového režimu.

 4. (Tento krok lze opakovat víckrát) Illustrator se znovu spustí. Je-li objevena chyba, určí se její příčina (písmo, ovladač, zásuvný modul),která je pak deaktivována, aby nebránila spuštění aplikace Illustrator.

  Úvodní obrazovka aplikace Illustrator v nouzovém režimu zobrazuje postup diagnostických testů.

  Poznámka:

  Tento krok se opakuje u každého nalezeného souboru, který způsobuje ukončení aplikace Illustrator. Diagnostické testy nepřerušujte.

 5. Jakmile diagnostické kroky izolují všechny soubory způsobující chyby, aplikace Illustrator se spustí v nouzovém režimu.

 6. Po spuštění aplikace Illustrator dialogové okno Nouzový režim zobrazí seznam všech zásuvných modulů, písem nebo ovladačů, jež způsobují ukončení Illustratoru. Vyberte krok 7 nebo 8.

  Dialogové okno Nouzový režim pro označení vyřešených potíží

 7. (Možnost 1 ze 2) Chcete-li chyby opravit:

  1. Klikněte na řádek v seznamu.

  2. Přečtěte si informace v oblasti Tipy pro řešená potíží.

   Přečtěte si diagnostické informace v oblasti Tipy pro řešená potíží.

  3. Postupujte podle uvedených tipů a podle potřeby nahraďte písmo, aktualizujte zásuvný modul nebo odinstalujte položky způsobující chyby.

  4. Máte-li za to, že je chyba opravena, zaškrtněte políčko u každého řádku.

  5. Kliknutím na možnost Povolit nebo Spustit znovu uložíte svou práci a restartujete aplikaci Illustrator.

 8. (Možnost 2 ze 2). Chcete-li pokračovat v nouzovém režimu: V dialogovém okně Nouzový režim (krok 6) kliknutím na možnost Zavřít umožnit pokračování nouzového režimu. Všechny soubory způsobující chyby budou nadále deaktivovány.

Poznámka:

Dialogové okno Nouzový režim lze kdykoli zobrazit kliknutím na odkaz Nouzový režim na liště aplikací. Pro použití dialogového okna Nouzový režim lze rovněž kliknout na možnost Nápověda > Nouzový režim.

Otevřením dialogového okna Nouzový režim umožníte řešení potíží.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online