Příručka uživatele Zrušit

Kreslení a úpravy cest

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

V této části se dozvíte, jak používat nástroj pero, tužka, štětec, guma a přímý výběr v aplikaci Illustrator pro iPad, se kterými můžete snadno kreslit a upravovat vektorovou grafiku.

Posuňte vektorové kreslení a malování na další úroveň díky aplikaci Illustrator pro iPad a peru Apple Pencil. Oblíbené nástroje pro kreslení a malování v aplikaci Illustrator, tedy pero, tužka, kulatý štětec a guma, vám umožní hladkou a přesnou práci při vytváření návrhů z iPadu. Lze je velmi snadno najít a používat – jsou k dispozici v levém panelu nástrojů, stejně jako aplikace Illustrator na ploše. Podrobnosti naleznete v tématu pracovní plocha aplikace Illustrator na iPadu.

Kreslení a malování

Nástroje na kreslení a malování

Kreslení pomocí nástroje Pero

 • Na levém panelu nástrojů klepněte na nástroj pero ().
 • Chcete-li vytvořit kotevní bod, vytvořte klepnutím na kreslicí plátno rohové body nebo klepnutím a tažením vytvořte hladké body. Při práci s nástrojem Pero můžete také upravit táhla hladkého bodu bez přechodu na jiný nástroj.

Užitečné tipy a triky

Chcete-li použít primární dotykovou zkratku, dotkněte se a podržte kroužek dotykové zkratky. Chcete-li použít sekundární zkratky, dotkněte se a podržte zkratku a přetáhněte prst nebo palec k vnějšímu kroužku. Další informace o dotykových zkratkách najdete v tématu Dotykové zkratky a gesta

Podívejte se na několik užitečných dotykových zkratek, které můžete používat společně s nástrojem pero:

 • Přerušit párování táhel: při kreslení s nástrojem pero aktivujte primární dotykovou zkratku a tažením táhel kotevního bodu můžete přerušit párování. 
Odstranit
Přerušit párování táhel

 • Přidání a odebrání bodů: klepnutím na libovolné místo na cestě přidáte bod. Dlouhým přidržením existujícího bodu jej odeberete.  Nový kotevní bod můžete přemístit pomocí sekundárního modifikátoru.
 • Odstranit táhla kotvy: označte konec směrového táhla a výběrem možnosti Odstranit na hlavním panelu napravo táhlo kotvy odstraníte.
 • Přesunout bod podél cesty: pokud chcete během kreslení přesunout kotevní bod podél cesty, aktivujte sekundární stav dotykové zkratky (vnější kroužek).  
 • Převést roh na křivku: poklepáním na body převedete body z rohů na křivky a naopak. 

Viz také: Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka v aplikaci Illustrator pro stolní počítače.

Kreslení s použitím nástroje tužka

 • Na levém panelu nástrojů klepněte na nástroj tužka ().
 • Chcete-li nakreslit volnou cestu, táhněte volně nástrojem Tužka na kreslicím plátně.
  • Pokud kreslení pozastavíte a pak budete pokračovat z daného bodu, vytvoříte rohový bod.
  • Pokud kdykoli při kreslení nástrojem Tužka stisknete primární modifikátor, vytvoříte volné rovné čáry.
  • Pokud při kreslení nástrojem Tužka stisknete sekundární modifikátor, můžete vytvořit rovné čáry v úhlech 45° a 90°.

Nastavení vyhlazení tužky

Pokud budete chtít nastavit vyhlazení nástroje tužka,klepněte na spodní část panelu nástrojů. 

Jednoduše zadejte míru vyhlazování nebo pomocí posuvníku zvolte hodnotu, která vám nejlépe vyhovuje. Minimální vyhlazení je 0 a maximální je 10, které znamená hladké křivky.

Vyhlazení nástroje tužka
Vyhlazování tužky „0“ a „10“.

Malování pomocí nástroje Kulatý štětec

Pomocí nástroje kulatý štětec lze malovat vyplněné tvary, které můžete protínat nebo slučovat s jinými tvary téže barvy.

Kulatý štětec
Nastavení kulatého štětce

 • Na levém panelu nástrojů poklepejte nebo dlouze stiskněte nástroj tužka. Ve skupině vnořených nástrojů se zobrazí nástroj kulatý štětec (). Klikněte na kulatý štětec.
 • Z dostupných možností po výběru nástroje kulatý štětec zvolte typ stopy nebo zaoblení. Výchozím typem stopy je Základní kulatý (8 bodů).
 • K vytvoření bodu na kreslicích plátnech začněte klepnutím na kreslicí plátno. Přetažením kotevních bodů je můžete upravit.

Viz také Kulatý štětec v aplikaci Illustrator pro stolní počítače.

Nastavení velikosti kulatého štětce

Pokud budete chtít nastavit velikost kulatého štětce, klepněte na spodní část panelu nástrojů. Zadejte velikost (v bodech) nebo pomocí posuvníku zvolte velikost, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí velikost je 8 bodů.

Nastavení hladkosti kulatého štětce

Pokud budete chtít nastavit vyhlazení kulatého štětce, klepněte na spodní část panelu nástrojů. 

Jednoduše zadejte míru vyhlazování nebo pomocí posuvníku zvolte hodnotu, která vám nejlépe vyhovuje. Minimální míra vyhlazení je „0“, což představuje nulové vyhlazení. Maximální hodnota je „10“, což znamená hladké křivky.

Nastavení možností kulatého štětce

Kulatý štětec
Možnosti kulatého štětce

Pokud budete chtít upravit nastavení štětce, klepněte na ikonu na panelu nástrojů, která bude dostupná po výběru nástroje kulatý štětec.

V nastavení štětce

 • Zaoblení: nastavení zaoblení štětce. Přetáhněte černý bod v náhledu od středu nebo ke středu nebo zadejte hodnotu do textového pole Zaoblení. Čím je tato hodnota vyšší, tím je zaoblení větší.
 • Úhel: určuje úhel natočení nástroje. Přetáhněte šipku v náhledu nebo zadejte hodnotu do textového pole Úhel.
 • Dynamika tlaku: určuje tlak pera (Apple Pencil) při kreslení dynamických tahů štětcem. Tloušťka tahů štětce se mění podle tlaku, který vyvíjíte na pero při kreslení na iPadu. Viz také: Správa předvoleb aplikace.
 • Sloučení tahů štětcem: klepnutím na tuto volbu sloučíte nové tahy nakreslené přes existující tahy, pokud mají stejnou barvu výplně.

Upravit pomocí nástroje guma

Kvůli snadné dostupnosti najdete nástroj guma již od začátku na panelu nástrojů. Klepnutím na ikonu vyberete nástroj guma. Velikost gumy můžete nastavit pomocí nabídky velikosti gumy ve spodní části panelu nástrojů nebo výběrem hodnoty pomocí posuvníku.

Nástroj guma můžete použít potažením po oblasti, kterou chcete vymazat.

Viz také: Nástroj guma v aplikaci Illustrator pro stolní počítače.

Upravit cestu pomocí nástroje pro přímý výběr

Chcete-li zobrazit kotevní body na cestě, klepněte na v panelu nástrojů. 

Pomocí nástroje pro přímý výběr můžete snadno vytvářet úhly a křivky ve svých návrzích nebo měnit směr cesty.

Po výběru kotevního bodu se na plátně zobrazí kontextový ovládací prvek obsahující běžné akce. Klepnutím na následující možnosti z tohoto ovládacího prvku můžete rychle upravit cestu přímo z prostředí plátna. Případně můžete klepnout na kotevní bod a zvolit tyto možnosti úprav cesty z hlavního panelu.

Viz také: Úpravy segmentů cest.

Úpravy cesty použití kontextových možností

Pokud budete chtít upravit cestu, použijte kontextový ovládací prvek, který bude dostupný po výběru cesty nebo po použití možností úprav cesty klepnutím na ikonu na hlavním panelu.

Illustrator pro iPad
Možnosti úpravy cesty

A.) Vyjmutí cesty: klepnutím na tuto možnost odstraníte kotevní bod na cestě a cestu vyjmete. Viz také: Vyjmout, rozdělit a oříznout objekty v aplikaci Illustrator pro stolní počítače.

B.) Převést na křivku: klepnutím na kotevní bod a poté na tuto možnost převedete spojovací cestu na zakřivenou čáru.

C.) Převést na roh: klepnutím na kotevní bod a poté na tuto možnost převedete zakřivenou cestu na rohový bod. Cesty spojující tento kotevní bod se převedou na rovné čáry.

D.) Spojit cestu: klepnutím na tuto možnost spojíte dvě cesty vedoucí skrze kotevní bod. Viz také: Spojení nejméně dvou cest v aplikaci Illustrator pro stolní počítače.

E.) Zjednodušení cesty: klepnutím na tuto možnost můžete odstranit nepotřebné kotevní body a vygenerovat pro složitou kresbu optimální zjednodušenou cestu, a to bez podstatných změn ve tvaru původní cesty. Viz také Zjednodušení cesty v aplikaci Illustrator pro stolní počítače.

F.) Inteligentní odstranění: klepněte na kotevní bod a klepnutím na tuto možnost odstraňte kotevní bod bez přerušení cesty. Cesta se automaticky spojí s nejbližším kotevním bodem.

G.) Odstranit: klepnutím na kotevní bod a poté na tuto možnost odstraníte kotevní bod.

Odstranit
Odstranění kotevního bodu

Viz také: Úpravy cest v aplikaci Illustrator pro stolní počítače.

Další kroky

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Ask the Community

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.