O barevných výtažcích

Při reprodukci barevných obrazů a obrazů se spojitými tóny tiskaři obvykle rozkládají kresbu do čtyř výtažků (nazývaných výtažkové barvy) – jeden výtažek (a tiskovou desku) pro každou barevnou složku obrazu: azurovou, purpurovou, žlutou a černou. Můžete také přidat vlastní tiskové barvy (nazývané přímé barvy). V tom případě se pro každou přímou barvu vytvoří samostatný výtažek (a tisková deska). Když se výtažky vytisknou příslušnými tiskovými barvami a s přesným soutiskem, barvy se zkombinují a reprodukují originální kresbu.

Proces rozdělení obrazu do dvou nebo více barev se nazývá vytváření barevných výtažků (nebo separace barev) a filmy, ze kterých se vytvářejí tiskové desky, se nazývají výtažky.

Složený obraz vytištěný na barevné laserové tiskárně a čtyři barevné výtažky vytištěné na osvitové jednotce
Složený obraz vytištěný na barevné laserové tiskárně a čtyři barevné výtažky vytištěné na osvitové jednotce.

Poznámka:

Chcete-li vytvářet vysoce kvalitní výtažky, měli byste úzce spolupracovat s tiskařskou firmou, která bude vytvářet výtažky, a poradit se s jejími odborníky před započetím každé práce a v průběhu celého procesu. Video o používání nástroje náhled výtažků najdete na www.adobe.com/go/LRvid4021_ai_cz.

Příprava kresby na separování barev

Dříve než vytisknete barevné výtažky z aplikace Illustrator, je vhodné provést následující předtiskové úlohy:

 • Nastavte správu barev, včetně kalibrace monitoru a výběru nastavení barev aplikace Illustrator.

 • Prohlédněte si na obrazovce kontrolní náhled toho, jak budou barvy vypadat na určeném výstupním zařízení. Zvolte Okno > Náhled separací. Zobrazí se náhled separací barev.

 • Pokud je dokument v režimu RGB, zvolte Soubor > Barevný režim dokumentu > Barva CMYK, abyste ho převedli do režimu CMYK.

 • Pokud kresba obsahuje barevná prolnutí, optimalizujte je tak, aby se vytiskly hladce (bez zřetelných pruhů barev).

 • Pokud vaše kresba vyžaduje přesahy (trapping), nastavte příslušným způsobem přetisk a vytváření přesahů.

 • Pokud kresba obsahuje oblasti průhledných překrývajících se barev, zobrazte si náhled, které oblasti budou ovlivněny sloučením průhledností a poznamenejte si, jaké volby sloučení průhledností chcete použít.

Poznámka:

Ke globálnímu převádění barev a snížení jejich počtu použijte dialogové okno Živé barvy. Pokud chcete například změnit dokument s výtažkovými barvami na dokument se dvěma přímými barvami, použijte část Přiřadit dialogového okna Živé barvy a určete, jaké chcete použít barvy a jak se přiřadí ke stávajícím barvám.

Zobrazení náhledu barevných výtažků

V panelu Náhled výtažků si můžete zobrazit náhled barevných výtažků, limitů krytí tiskových barev a přetisků. Video o používání nástroje náhled výtažků najdete na www.adobe.com/go/LRvid4021_ai_cz.

Náhled výtažků na obrazovce umožňuje zobrazit objekty s přímými barvami v dokumentu a zkontrolovat následující záležitosti:

Sytá černá

Náhled výtažků umožňuje určit oblasti, které se budou tisknout jako sytá černá neboli jako tisková výtažková černá (K) smíchaná s barevnými tiskovými barvami, aby se zvětšilo krytí a sytost barvy.

Přetisk

Můžete zobrazit náhled, jak budou vypadat prolnutí, průhlednost a přetisky ve výstupu s barevnými výtažky. Efekty přetisku si také můžete prohlédnout při výstupu na tiskovém zařízení se složenými barvami.

Poznámka:

Panel Náhled výtažků vypadá v aplikaci Illustrator trochu jinak než panel Náhled výtažků v aplikacích InDesign a Acrobat; například panel Náhled je v aplikaci Illustrator použitelný jen pro dokumenty v režimu CMYK.

 1. Zvolte Okno > > Náhled výtažků.
 2. Vyberte možnost Náhled přetisku.
 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li skrýt určitou výtažkovou barvu na obrazovce, klikněte na ikonu oka vlevo od názvu výtažku. Dalším kliknutím zobrazíte výtažek.

  • Chcete-li skrýt všechny výtažkové barvy kromě jedné, se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (operační systém Mac) klikněte na ikonu oka pro tento výtažek. Všechny výtažky zobrazíte tak, že se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (operační systém Mac) kliknete znovu na ikonu oka.

  • Chcete-li zobrazit všechny výtažky výtažkových barev najednou, klikněte na ikonu CMYK .

 4. Pro návrat do normálního zobrazení zrušte výběr možnosti Náhled přetisku.

Přestože náhled výtažků na obrazovce vám může pomoci odhalit některé problémy bez výdajů za tisk výtažků, neumožní vám zobrazit náhled přesahů, voleb emulze, tiskových značek, polotónových rastrů a rozlišení. Spolupracujte s komerční tiskárnou a ověřte tato nastavení pomocí integrálních nebo překryvných nátisků. Nastavení viditelnosti výtažkových barev na obrazovce v panelu Náhled výtažků nemá vliv na skutečné zpracování výtažků – ovlivňuje jen jejich zobrazení na monitoru během náhledu.

Poznámka:

Objekty na skrytých vrstvách se do náhledu na obrazovce nezahrnují.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Vyberte tiskárnu a soubor PPD. Chcete-li tisknout do souboru místo do tiskárny, vyberte Soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
 3. Vyberte Výstup na levé straně tiskového dialogového okna.
 4. Ve volbě Režim vyberte buď Výtažky (na hostitelském počítači) nebo Výtažky In-RIP.
 5. Určete emulzi, expozici obrazu a rozlišení tiskárny pro výtažky.
 6. Nastavte volby pro barevné výtažky, které chcete vytvořit:
  • Chcete-li vypnout tisk barevného výtažku, klikněte na ikonu tiskárny vedle barvy v seznamu Volby tiskových barev dokumentu. Klikněte znovu, abyste tisk barvy obnovili.

  • Chcete-li převést všechny přímé barvy na výtažkové, aby se tiskly jako součást barevných výtažků a ne jako samostatné výtažky (na samostatných tiskových deskách), vyberte Převést všechny přímé barvy na výtažkové.

  • Chcete-li převést jednu přímou barvu na výtažkové barvy, klikněte na ikonu přímé barvy vedle této barvy v seznamu Volby tiskových barev dokumentu. Objeví se čtyřbarevná výtažková ikona . Klikněte znovu, abyste barvu vrátili zpět na přímou barvu.

  • Chcete-li přetiskovat všechny černé tiskové barvy, vyberte Přetisk černé.

  • Chcete-li změnit hustotu rastru, úhel rastru a tvar polotónových bodů pro určitý výtažek, poklepejte na název tiskové barvy. Nebo klikněte na stávající nastavení v seznamu Volby tiskových barev dokumentu a proveďte požadované změny. Uvědomte si ale, že výchozí úhly a hustoty jsou určeny vybraným souborem PPD. Před tím, než budete vytvářet své vlastní polotónové rastry, zkonzultujte se svou komerční tiskárnou preferované hustoty a úhly.

   Tip: Pokud vaše kresba obsahuje více než jednu přímou barvu a zejména interakce mezi dvěma nebo více přímými barvami, přiřaďte každé přímé barvě jiný úhel rastru.

 7. Nastavte další volby v tiskovém dialogovém okně.

  Zejména můžete určit, jak kresbu umístit, zvětšit nebo zmenšit a oříznout, nastavit tiskové značky a spadávky, a zvolit nastavení sloučení průhledností pro průhledné kresby.

 8. Klikněte na položku Tisknout.

Poznámka:

Video o používání nástroje náhled výtažků najdete na www.adobe.com/go/LRvid4021_ai_cz.

Způsoby separace barev

Illustrator podporuje dva běžné PostScriptové pracovní postupy pro vytváření barevných výtažků. Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, kde se výtažky vytvářejí – na hostitelském počítači (systém používá Illustrator a ovladač tiskárny) nebo v RIPu výstupního zařízení.

V tradičním pracovním postupu s vytvářením předseparovaných souborů na hostiteli vytváří Illustrator PostScriptová data pro požadované výtažky dokumentu a posílá tyto informace na výstupní zařízení.

V novějším pracovním postupu založeném na RIPu provádí nová generace PostScriptových RIPů separace barev, vytváření přesahů a dokonce správu barev v RIPu, a hostitelský počítač může mezitím provádět další úlohy. Tento přístup zkracuje generování souboru v aplikaci Illustrator a minimalizuje množství přenášených dat pro jednotlivé tiskové úlohy. Například místo posílání PostScriptových informací pro čtyři nebo více stránek při tisku výtažků z hostitele pošle Illustrator PostScriptové informace jediného složeného PostScriptového souboru pro zpracování v RIPu.

Emulze a expozice obrazu

Emulze je označení pro fotocitlivou vrstvu na filmu nebo na papíře. Nahoře (čitelně) znamená, že text v obraze je čitelný, když je fotocitlivou vrstvou otočený k vám. Dole (čitelně) znamená, že text je čitelný, když je obraz natočen fotocitlivou vrstvou od vás. Obvykle se obrazy tištěné na papír tisknou s volbou Nahoře (čitelně), zatímco obrazy tištěné na film se normálně tisknou s volbou Dole (čitelně). Konzultujte se svou tiskařskou firmou, jakému umístění emulze dávají přednost.

Abyste určili, zda vidíte stranu s emulzí nebo stranu bez emulze (označovanou také jako podložka), podívejte se na výsledný film pod jasným světlem. Jedna strana je lesklejší než druhá. Matná strana je strana s emulzí; lesklá strana je podložka.

Expozice obrazu popisuje, zda se kresba tiskne jako pozitivní nebo negativní obraz. Tiskařské firmy ve Spojených státech obvykle vyžadují negativní film a v Japonsku a v Evropě film pozitivní. Pokud si nejste jisti, jaký typ obrazu použít, poraďte se se svou tiskařskou firmou.

Pokud chcete tisknout objekt na všech deskách v tiskařském stroji, včetně desek pro přímé barvy, můžete ho převést na registrační barvu. Soutiskové značky, ořezové značky a informace o stránce mají automaticky přiřazenou registrační barvu.

 1. Vyberte objekt.
 2. V panelu Vzorník klikněte na políčko registrační barvy , umístěné standardně v prvním řádku vzorníku.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit vzhled registrační barvy na obrazovce z výchozí černé barvy, použijte panel Barvy. Vybraná barva se použije pro reprezentaci objektů vybarvených registrační barvou na obrazovce. Tyto objekty se budou vždy tisknout jako šedé na složených výstupech a jako stejný odstín všech tiskových barev ve výtažcích.