Vytvoření skicy s použitím efektu Klikyháky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

  • Chcete-li použít efekt u určitého atributu objektu, jako je tah nebo výplň, vyberte objekt, a pak vyberte tento atribut v panelu Vzhled.

  • Chcete-li použít efekt u grafického stylu, vyberte grafický styl v panelu Grafické styly.

 2. Zvolte Efekt > Stylizovat > Klikyháky.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li použít přednastavený efekt klikyháků, zvolte přednastavení z nabídky Nastavení.

  • Chcete-li vytvořit vlastní efekt klikyháků, začněte s libovolným přednastavením, a pak nastavte volby efektu.

 4. Pokud vytváříte vlastní efekt klikyháků, nastavte libovolné z následujících voleb efektu a klikněte na OK:

  Úhel

  Určuje směr klikatých čar. Můžete kliknout na libovolný bod v ikoně úhlu, táhnout dokola čáru úhlu v ikoně úhlu nebo do pole zadat hodnotu mezi –179 a 180. (Pokud zadáte hodnotu, která je mimo rozsah, hodnota se převede na ekvivalentní hodnotu v povoleném rozsahu.)

  Překrytí cesty

  Určuje, nakolik zůstávají klikaté čáry uvnitř hranice cesty a nakolik ji přesahují. Záporná hodnota omezuje klikaté čáry uvnitř hranice cesty, kladná hodnota rozšíří klikaté čáry za hranice cesty.

  Kolísání (pro Překrytí cesty)

  Určuje rozdíly v délce mezi jednotlivými smyčkami klikatých čar.

  Tloušťka tahu

  Určuje šířku klikatých čar.

  Zakřivení

  Určuje míru zakřivení klikatých čar, než se obrátí jejich směr.

  Kolísání (pro Zakřivení)

  Určuje, nakolik se vzájemně liší zakřivení jednotlivých smyček klikatých čar.

  Mezery

  Určuje vzdálenost mezi jednotlivými smyčkami klikaté čáry.

  Kolísání (pro Rozestupy)

  Určuje, nakolik se vzájemně liší vzdálenosti mezi jednotlivými smyčkami klikaté čáry.

Vytvoření mozaiky

 1. Importujte bitmapový obraz, který chcete použít jako základ mozaiky. Obraz musí být vložený, ne připojený.

  Můžete také rastrovat vektorový objekt a použít ho jako základ pro mozaiku.

 2. Vyberte obraz.

 3. Vyberte položky Objekt > Vytvořit objekt Mosaic.

 4. Pokud chcete změnit rozměry mozaiky, zadejte hodnoty nové velikosti.

 5. Nastavte volby pro mezery mezi dlaždicemi a celkový počet dlaždic, spolu se všemi dalšími volbami, a klikněte na OK:

  Pevný poměr stran

  Zamkne výšku nebo šířku podle rozměrů původního bitmapového obrazu. Šířka vypočítá příslušný počet dlaždic, které se použijí pro šířku mozaiky, na základě původního počtu dlaždic pro šířku. Výška vypočítá příslušný počet dlaždic, které se použijí pro výšku mozaiky, na základě původního počtu dlaždic pro výšku.

  Výsledek / Akce

  Určuje, zda budou mozaikové dlaždice barevné nebo ve stupních šedi.

  Změnit velikost v procentech

  Změní velikost obrazu v procentech šířky a výšky.

  Odstranit rastrový obraz

  Odstraní původní bitmapový obraz.

  Zachovat proporce

  Vytvoří čtvercové dlaždice s použitím počtu dlaždic, který je zadaný v poli Počet dlaždic. Tato volba je umístěna pod tlačítkem Zrušit.