Dozvíte se vše o funkci Výkon GPU aktualizované pro aplikaci Illustrator CC 2015.

K čemu slouží funkce Výkon GPU?

Grafický procesor (Graphics Processing Unit, GPU) je součástí vykreslovacího systému grafických karet. Jedná se o specializovaný procesor, který rychle provádí příkazy ke zpracování a zobrazení obrazu. Akcelerace GPU nabízí vyšší výkon v řadě aplikací zaměřených na design, animaci a práci s videem.

Docílíte velkého nárůstu výkonu – aplikace Illustrator poběží rychleji a plynuleji, než kdy předtím.

Funkce Výkon GPU byla zavedena ve vydání 2014 aplikace Illustrator CC pro počítače používající systém Windows s vybranými kompatibilními grafickými procesory NVIDIA. Ve vydání 2015 aplikace Illustrator CC je funkce Výkon GPU k dispozici pro systém Mac OS i pro Windows a funguje s různými GPU.

Systémové požadavky

Požadavky k zapnutí a používání funkce Výkon GPU najdete na stránce Systémové požadavky | Illustrator.

Vylepšení funkce Výkon GPU pro aplikaci Illustrator CC 2015

Díky vylepšení výkonu GPU může aplikace Illustrator posunovat a zvětšovat obraz nebo zmenšovat zobrazení až 10krát rychleji s 10krát větším přiblížením (zvýšení z 6 400 % na 64 000 %).

Princip použití této funkce:

Vyberte nástroj lupa (Z) a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zvětšení zobrazení: Stiskněte tlačítko myši a držte je stisknuté (dlouhý stisk), potom přetáhněte kurzor doprava.
  • Zmenšení zobrazení: Stiskněte klávesu Alt a držte stisknuté tlačítko myši (dlouhý stisk), potom přetáhněte kurzor doleva.

Podívejte se na video věnované vylepšením výkonu v aplikaci Illustrator CC 2015.

Zapnutí funkce Výkon GPU

Potom, co se ujistíte, že počítač splňuje systémové požadavky pro funkci Výkon GPU, postupujte podle následujících pokynů a zapněte funkci v aplikaci Illustrator.

Zapnutí a vypnutí funkce Náhled pomocí GPU

  1. Na panelu aplikací klikněte na ikonu Výkon GPU , aby se na panelu Předvolby zobrazilo nastavení funkce Výkon GPU.

  2. Zaškrtněte (zapnutí) nebo zrušte zaškrtnutí (vypnutí) políčka Výkon GPU a klikněte na tlačítko OK.

Přepínání mezi režimy náhledu

Pokud je zapnuta funkce Výkon GPU, můžete přepínat mezi režimem náhledu vykreslovaným pomocí GPU a CPU (klávesová zkratka Ctrl + E).

  • Chcete-li přepnout na náhled vykreslovaný pomocí GPU, zvolte možnost Zobrazení > Náhled pomocí GPU.
  • Chcete-li přepnout na náhled vykreslovaný pomocí CPU, klikněte na možnost Zobrazení > Náhled na CPU.

Nastavení funkce Výkon GPU

Nastavení funkce Výkon GPU lze změnit na panelu Předvolby.

Panel Předvolby

Nastavení funkce Výkon GPU na panelu Předvolby

Kromě zapnutí a vypnutí funkce Výkon GPU lze na panelu Předvolby změnit i následující nastavení funkce Výkon GPU:

  • Animované zvětšení. Po zaškrtnutí tohoto políčka budou akce zvětšení plynulé a animované.
  • Show System Info. Kliknutím na toto tlačítko otevřete panel Systémové informace s údaji o softwarovém a hardwarovém prostředí pro aplikaci Illustrator.
  • (Pouze NVIDIA) Vylepšit tenké čáry Toto políčko zaškrtněte, pokud jsou tenké čáry v kresbě při nízké úrovni zvětšení slabé nebo špatně viditelné.

Tipy pro odstraňování problémů

Máte potíže se zapnutím funkce Výkon GPU nebo se aplikace Illustrator chová po zapnutí této funkce neočekávaným způsobem? Ujistěte se, že počítač splňuje systémové požadavky k použití funkce Výkon GPU (pokud například počítač používá grafickou kartu AMD, musíte mít systém Windows 8 nebo novější, abyste mohli funkce GPU používat v aplikaci Illustrator CC 2015).

Podrobnější informace o řešení potíží naleznete v článku Řešení potíží s funkcí Výkon GPU.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online