Přečtěte si o základních a pokročilých panelech nástrojů a o tom, jak si panel nástrojů přizpůsobit, vytvořit nový panel nástrojů a spravovat více panelů nástrojů.

Po spuštění aplikace Illustrator se v levé části obrazovky zobrazí panel s různými nástroji, které budete při práci s dokumentem potřebovat. Nástroje z panelu vám umožní provádět různé činnosti, jako je tvorba a výběr objektů a manipulace s nimi a výběr, psaní, malování, kreslení, vzorkování, úprava a přesun obrázků.

Typy panelů nástrojů

Aplikace Illustrator obsahuje následující typy panelů nástrojů:

 • Základní: Tento panel nástrojů se ve výchozím nastavení zobrazí po spuštění aplikace Illustrator. Zahrnuje sadu vybraných nástrojů, které často potřebujete při práci v aplikaci Illustrator. Chcete-li si prohlédnout kompletní seznam nástrojů, klikněte na ikonu Upravit panel nástrojů (...) ve spodní části Základního panelu nástrojů. Zobrazí se zásuvka Všechny nástroje, ve které najdete všechny nástroje dostupné v aplikaci Illustrator.
 • Pokročilý: Na tomto panelu jsou všechny nástroje dostupné v aplikaci Illustrator. Pokud chcete přepnout ze Základního panelu nástrojů na Pokročilý, použijte jeden z následujících postupů:
  • Zvolte nabídku Okna > Panely nástrojů > Pokročilý.
  • V rozbalovací nabídce zásuvky vyberte možnost Pokročilý.

Místo Základního panelu nástrojů se nyní zobrazí Pokročilý.

Poznámka:

(Pro národní prostředí MENA) Pokud nelze zobrazit nástroje typu MENA na základním panelu nástrojů, který je zobrazen ve výchozím nastavení, použijte jeden z následujících postupů pro použití těchto nástrojů:

 • Kliknutím na tlačítko Upravit panel nástrojů otevřete zásuvku Všechny nástroje na základním panelu nástrojů a přetáhněte nástroje typu MENA ze zásuvky na panel nástrojů.
 • Otevřete Pokročilý panel nástrojů.

toolbar-types_4
A. Základní panel nástrojů B. Pokročilý panel nástrojů C. Zásuvka Všechny nástroje D. Rozbalovací nabídka E. Kategorie nástrojů F. Nástroj dostupný v panelu nástrojů G. Nástroj dostupný v zásuvce 

Kategorie nástrojů na panelu nástrojů

V aplikaci Illustrator se nástroje obecně řadí do následujících kategorií:

 • Vybrat
 • Kreslit
 • Psát
 • Malovat
 • Změnit
 • Navigovat
Tool-bar-chart
Nástroje v aplikaci Illustrator

Přizpůsobení panelu nástrojů

Panel nástrojů můžete přizpůsobit přetažením nástrojů mezi panelem a zásuvkou. Ze zásuvky můžete na panel nástrojů přidat další nástroje nebo můžete nástroje z panelu odebrat.

Na panelu nástrojů můžete přidávat, odebírat nebo měnit pořadí nástrojů pouze v případě, že je zásuvka otevřená. Když je zásuvka zavřená, panel nástrojů je uzamčen a nelze jej upravit.

Přidání a odebrání nástrojů

Ze zásuvky Všechny nástroje můžete do panelu nástrojů přidat jeden nástroj nebo několik nástrojů společně jako skupinu.

 • Chcete-li přidat do panelu nástrojů jeden nástroj, přetáhněte tento nástroj na rozdělovací čáru mezi nástroji.

Chcete-li nástroj z panelu nástrojů odebrat, přetáhněte nástroj z panelu a upusťte ho kamkoli do zásuvky. Nástroj se automaticky přidá do kategorie, do které patří.

Pro návrat k původnímu nastavení klikněte na volbu Obnovit v rozbalovací nabídce zásuvky.

add-single-tool_1
A. Přidání nástroje jako skupiny do panelu nástrojů B. Přidání samostatného nástroje do panelu nástrojů 

Přidání více nástrojů ve skupině

V zásuvce můžete vybrat více nástrojů, bez ohledu na kategorie, do kterých patří, a přidat je do panelu nástrojů jako jednu skupinu nástrojů.

Postup výběru více nástrojů a jejich přidání jako jedné vlastní skupiny:

 1. Stiskněte klávesu Shift a poté klikněte na nástroje, které chcete přidat do panelu nástrojů. Můžete také při klikání podržet klávesu Ctrl (systém Windows) nebo Cmd (systém macOS) a vybrat více nástrojů.
 2. Přetáhněte výběr na rozdělovací čáru mezi nástroji v panelu nástrojů.

Na panelu nástrojů se zobrazí ikona nástroje, který jste vybrali jako první.

Pokud chcete odebrat více nástrojů zároveň, můžete je vybrat při současném stisknutí a podržení klávesy Shift a přetáhnout je z panelu nástrojů do zásuvky.

add-multiple-tools_2
A. Přidání více nástrojů jako skupiny v rámci nástroje do panelu nástrojů B. Přidání více nástrojů v samostatné skupině do panelu nástrojů 

Zobrazení nástrojů ve skupině nástrojů

Chcete-li si prohlédnout seznam všech nástrojů ve skupině nástrojů, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Kliknutím na nástroj levým tlačítkem zobrazíte seznam všech nástrojů v této skupině nástrojů.
 • Podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS), a pak dalšími kliknutími na nástroj postupně zobrazujte jednotlivé nástroje ve skupině.

 • Stiskněte klávesovou zkratku nástroje. Klávesová zkratka je zobrazena v popisku a na zásuvce Všechny nástroje. Například nástroj pro přesun můžete vybrat stisknutím klávesy V.

View-tools-in-a-tool-group
Zobrazení nástrojů ve skupině nástrojů

Tip: Chcete-li skrýt popisky nástrojů, vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (macOS) a vypněte volbu Zobrazovat popisky nástrojů.

Poznámka:

Pokud nainstalujete nástroje třetích stran, ve výchozím nastavení jsou tyto nástroje zobrazeny na panelu nástrojů. Pokud přidáte více vlastních panelů nástrojů, budou se nástroje třetích stran nacházet ve vlastních zásuvkách.

Zobrazení nebo skrytí ovládacích prvků

Níže uvedené ovládací prvky v panelu nástrojů můžete zobrazit nebo skrýt výběrem jejich ikon v části Zobrazit nacházející se ve spodní části zásuvky:

 • Ovládání viditelnosti ovládacích prvků tahu a výplně
 • Ovládání viditelnosti ovládacích prvků vybarvení
 • Ovládání viditelnosti ovládacích prvků režimu kreslení
 • Ovládání viditelnosti ovládacích prvků režimu obrazovky
Toolbar_show

Změna režimů kreslení a obrazovky pomocí panelu nástrojů

Kliknutím na ikony v dolní části panelu nástrojů změníte režim kreslení z normálního kreslení () na Kreslit za () nebo Kreslit uvnitř ().

Kromě toho můžete režim obrazovky také změnit kliknutím na ikonu Změnit režim obrazovky () v dolní části panelu nástrojů a následným výběrem požadovaného režimu.

Pokud chcete přepnout na Pokročilý panel nástrojů, který je plně vybavený a nabízí všechny nástroje, použijte jeden z následujících postupů:

 • Zvolte nabídku Okna > Panely nástrojů > Pokročilý.
 • V rozbalovací nabídce zásuvky vyberte možnost Pokročilý.

Místo Základního panelu nástrojů se nyní zobrazí Pokročilý.

Vytvoření a správa panelů nástrojů

Pro vytvoření vlastních přizpůsobených panelů nástrojů postupujte takto:

 • V zásuvce panelu nástrojů vyberte v rozbalovací nabídce možnost Nový panel nástrojů.
 • Vyberte možnost Okna > Nástroje > Nový panel nástrojů

Zadejte název, klikněte na možnost OK a dojde k vytvoření prázdného panelu nástrojů. Kliknutím na tlačítko Upravit panel nástrojů otevřete zásuvku a přidejte do panelu nástroje.

Správa panelů nástrojů

Pokud máte k dispozici více panelů nástrojů, můžete je následujícím způsobem spravovat:

 1. Otevřete dialogové okno Spravovat panely nástrojů jedním z následujících postupů:
  • Klikněte na nabídku Okna > Nástroje > Správa panelů nástrojů.
  • V rozbalovací nabídce zásuvky vyberte možnost Správa panelů nástrojů.
  Manage_toolbars
 2. V dialogovém okně Správa panelů nástrojů proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přejmenovat: V seznamu vyberte panel nástrojů, do textového pole zadejte nový název tohoto panelu a klikněte na tlačítko OK.
  • Nový/Kopírovat: V seznamu vyberte panel nástrojů, klikněte na tlačítko Kopírovat, v případě potřeby panel nástrojů přejmenujte a poté klikněte na tlačítko OK. Pokud není vybrán žádný panel nástrojů, vytvoří se nový.
  • Odstranit: V seznamu vyberte panel nástrojů a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

Práce s panelem nástrojů

Zobrazení skrytých nástrojů

Některé nástroje můžete rozbalit, abyste viděli skryté nástroje pod nimi. Malý trojúhelník vpravo dole v ikoně nástroje signalizuje přítomnost skrytých nástrojů. Podržte stisknuté tlačítko myši nad viditelným nástrojem, abyste zobrazili skryté nástroje pod ním.

Zobrazení voleb nástrojů

Některé nástroje v panelu nástrojů obsahují možnosti, které se objeví v panelu Vlastnosti. Kromě toho můžete také po dvojitém kliknutí na nástroj v panelu nástrojů zobrazit nebo změnit jeho nastavení.

Přesunutí panelu nástrojů

Panel nástrojů lze přesunout tažením za jeho titulní pruh.

Zobrazení panelu nástrojů ve dvojitém nebo jednoduchém sloupci

Kliknutím na dvojitou šipku na titulním pruhu lze přepínat mezi zobrazením jednoduchého nebo dvojitého sloupce panelu nástrojů.

Skrytí panelu nástrojů

Chcete-li panel nástrojů zobrazit nebo skrýt, použijte jeden z následujících postupů:

 • Zvolte nabídku Okno > Nástroje.
 • Klikněte na tlačítko Zavřít na titulním pruhu.

Výběr nástroje v panelu nástrojů

Chcete-li vybrat nástroj, použijte jeden z následujících postupů:

 • Klikněte na nástroj v panelu nástrojů. Pokud je v pravém dolním rohu nástroje malý trojúhelník, podržte stisknuté tlačítko myši, abyste zobrazili skryté nástroje, a pak klepněte na nástroj, který chcete vybrat.

 • Podržte Alt (Windows) nebo Option (macOS) a pak dalšími klepnutími na nástroj postupně zobrazujte jednotlivé skryté nástroje.

 • Stiskněte klávesovou zkratku nástroje. Klávesová zkratka nástroje se zobrazuje v jeho tipu. Například nástroj pro přesun můžete vybrat stisknutím klávesy V.

Tip: Chcete-li skrýt tipy nástrojů, zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (macOS) a vypněte volbu Zobrazovat tipy nástrojů.

Změny kurzorů nástrojů

Ukazatel pro většinu nástrojů odpovídá ikoně nástroje. Každý kurzor má jiný aktivní bod, kde začíná účinek nebo akce nástroje. Pro většinu nástrojů můžete přepnout na přesné kurzory, které se zobrazují jako zaměřovací kříž s aktivním bodem uprostřed, a které umožňují přesnější práci s detailními kresbami. Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Zvolte nabídku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (macOS) a zapněte volbu Používat přesné kurzory.
 • Stiskněte klávesu Caps Lock na klávesnici.

Poznámka:

Panel nástrojů zůstává zachován na pracovní ploše, na které byl vytvořen. Pokud přejdete do jiné pracovní plochy a poté se vrátíte do původní pracovní plochy, budou všechny vytvořené panely nástrojů zachovány a znovu otevřeny.