Panel nástrojů – přehled

Když spustíte Illustrator, zobrazí se na levém okraji obrazovky panel nástrojů. Nástroje v panelu nástrojů se používají pro vytváření, vybírání a manipulaci s objekty v aplikaci Illustrator. Některé nástroje mají volby, které lze zobrazit poklepáním na nástroj. Patří mezi ně nástroje, pomocí kterých můžete vybírat, psát, malovat, kreslit, vzorkovat, upravovat a přemísťovat obrazy. Chcete-li vidět název nástroje, umístěte ukazatel nad nástroj.

Přehled: panel nástrojů

Práce s panelem nástrojů

Zobrazení skrytých nástrojů

Některé nástroje můžete rozbalit, abyste viděli skryté nástroje pod nimi. Malý trojúhelník vpravo dole v ikoně nástroje signalizuje přítomnost skrytých nástrojů. Podržte stisknuté tlačítko myši nad viditelným nástrojem, abyste zobrazili skryté nástroje pod ním.

Zobrazení skrytých nástrojů v panelu nástrojů

Zobrazení voleb nástrojů

Některé nástroje v panelu nástrojů obsahují možnosti, které se objeví v kontextově závislém pruhu voleb. Kromě toho můžete také po dvojitém kliknutí na nástroji v panelu nástrojů zobrazit nebo změnit jeho nastavení.

Přemístění panelu nástrojů

Panel nástrojů lze přesunout tažením za jeho titulní pruh.

Zobrazení panelu nástrojů ve dvojitém nebo jednoduchém sloupci

Klepnutím na dvojitou šipku na titulním pruhu lze přepínat mezi zobrazením dvojitého a jednoduchého sloupce panelu nástrojů.

Skrytí panelu nástrojů

Panel nástrojů můžete také zobrazit nebo skrýt příkazem Okno > Nástroje.

Oddělení skrytých nástrojů do samostatného panelu

Ukazatelem táhněte přes šipku na konci skrytého panelu nástrojů a pak uvolněte tlačítko myši.

Zavření samostatného panelu nástrojů

Klepněte na zavírací tlačítko v titulním pruhu panelu. Nástroje se vrátí do základního panelu nástrojů.

Změna režimů kreslení a obrazovky pomocí panelu nástrojů

Klepnutím na ikony v dolní části panelu nástrojů změníte režim kreslení z normálního kreslení () na Kreslit za () nebo Kreslit uvnitř ().

Kromě toho můžete režim obrazovky také změnit kliknutím na ikonu Změnit režim obrazovky () v dolní části panelu nástrojů a následným výběrem požadovaného režimu.

Vytvoření vlastních panelů nástrojů

Pokud pracujete pouze s určitou sadou nástrojů, můžete si vytvořit přizpůsobený panel nástrojů obsahující pouze ty nástroje, se kterými pracujete.

 1. Klikněte na nabídku Okno > Nástroje > Nový panel nástrojů, zadejte název panelu a klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoří se a zobrazí nový panel nástrojů.

  A. Zadejte název nového panelu nástrojů B. Nový panel nástrojů vytvořený s výchozím zástupcem výplně/tahu 

  Poznámka:

  Automaticky dojde k přidání náhledu tahu/výplně. Tento náhled nelze z panelu vlastních nástrojů odebrat.

 2. Přetáhněte nástroj z existujícího panelu nástrojů do nového nebo jiného vlastního panelu nástrojů. Pokud je nástroj součástí skupiny nástrojů, zkopíruje se nejvýše umístěný nástroj. Když se u kurzoru zobrazí znaménko plus, uvolněte tlačítko myši ().

  Panel nástrojů (vpravo) vytvořený přidáním tří skupin nástrojů (vlevo)

  Poznámka:

  Přetáhnete-li nástroj kurzorem, když je zobrazen znak pro zrušení operace (), nedojde ani k přidání, ani k odstranění nástrojů.

 3. Chcete-li získat nástroj, který se nenachází na nejvyšším místě ve skupině, postupujte jedním z následujících způsobů:

  1. Se stisknutým tlačítkem Alt / Option klikněte na skupinu nástrojů. Tímto postupem se budete cyklicky posouvat po jednotlivých nástrojích nacházejících se v této skupině nástrojů.
  2. Jakmile se požadovaný nástroj zobrazí na nejvyšším místě ve skupině, přetáhněte jej do vlastního panelu nástrojů. Když se u kurzoru zobrazí znaménko plus, uvolněte tlačítko myši ().

  NEBO

  1. Přetáhněte skupinu nástrojů do prázdného místa na pracovní ploše a tato skupina se zde zobrazí jako pruh nástrojů.
  2. Z tohoto pruhu nástrojů můžete požadovaný nástroj přetáhnout do nového panelu nástrojů. Když se u kurzoru zobrazí znaménko plus, uvolněte tlačítko myši ().
 4. Chcete-li nástroj odstranit, přetáhněte jej z vlastního panelu nástrojů a upusťte jej, jakmile se u kurzoru zobrazí znak mínus ().

  Poznámka:

  Nástroj lze z panelu nástrojů odstranit pouze tehdy, když je otevřen nějaký dokument.

 5. Chcete-li zaměnit pozice nástrojů ve vlastním panelu nástrojů, stiskněte a podržte klávesu Alt / Option, přetáhněte nástroj na nástroj, se kterým chcete zaměnit pozici, a jakmile se u kurzoru zobrazí znak dvousměrné šipky (), nástroj upusťte.

Poznámka:

Vlastní panel nástrojů zůstává zachován na pracovní ploše, na které byl vytvořen. Pokud přejdete do jiné pracovní plochy a poté se vrátíte do původní pracovní plochy, budou všechny vytvořené panely nástrojů zachovány a znovu otevřeny.

Správa vlastních panelů nástrojů

 1. Klikněte na nabídku Okna > Nástroje > Správa panelů nástrojů.

  Akce, které lze provádět pomocí dialogu Správa panelů nástrojů

  A. Zobrazení seznamu vlastních panelů nástrojů B. Odstranění vlastního panelu nástrojů C. Vytvořte nový panel nástrojů nebo zkopírujte vybraný panel nástrojů D. Přejmenování vybraného panelu nástrojů 
 2. V dialogu Správa panelů nástrojů můžete použít následující funkce:

  • Přejmenovat: V seznamu vyberte panel nástrojů, do textového pole zadejte nový název tohoto panelu a klikněte na OK.
  • Nový/Kopírovat: V seznamu vyberte panel nástrojů, klikněte na tlačítko Kopírovat, v případě potřeby panel nástrojů přejmenujte a poté klikněte na OK. Pokud není vybrán žádný panel nástrojů, dojde k vytvoření nového panelu nástrojů.
  • Odstranit: V seznamu vyberte panel nástrojů a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

Výběr nástroje

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klepněte na nástroj v panelu nástrojů. Pokud je v pravém dolním rohu nástroje malý trojúhelník, podržte stisknuté tlačítko myši, abyste zobrazili skryté nástroje, a pak klepněte na nástroj, který chcete vybrat.

 • Podržte Alt (Windows) nebo Option (macOS) a pak dalšími klepnutími na nástroj postupně zobrazujte jednotlivé skryté nástroje.

 • Stiskněte klávesovou zkratku nástroje. Klávesová zkratka nástroje se zobrazuje v jeho tipu. Například nástroj pro přesun můžete vybrat stisknutím klávesy V.

Vybírání skrytého nástroje
Vybírání skrytého nástroje

A. Panel nástrojů B. Aktivní nástroj C. Oddělení panelu se skrytými nástroji D. Trojúhelník skrytých nástrojů E. Název a zkratka nástroje 

Tip: Chcete-li skrýt tipy nástrojů, zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (macOS) a vypněte volbu Zobrazovat tipy nástrojů.

Změny kurzorů nástrojů

Ukazatel pro většinu nástrojů odpovídá ikoně nástroje. Každý kurzor má jiný aktivní bod, kde začíná účinek nebo akce nástroje. Pro většinu nástrojů můžete přepnout na přesné kurzory, které se zobrazují jako zaměřovací kříž s aktivním bodem uprostřed, a které umožňují přesnější práci s detailními kresbami.

 • Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (macOS) a zapněte volbu Používat přesné kurzory.

  Můžete také stisknout klávesu Caps Lock na klávesnici.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online