Panel nástrojů – přehled

Při prvním spuštění aplikace se panel nástrojů objeví na levé straně obrazovky. Panel nástrojů lze přesunout tažením za jeho titulní pruh. Také můžete panel nástrojů zobrazit nebo skrýt příkazem Okna > Nástroje.

Nástroje v panelu nástrojů se používají pro vytváření, vybírání a manipulaci s objekty v aplikaci Illustrator. Některé nástroje mají volby, které lze zobrazit poklepáním na nástroj. Patří mezi ně nástroje, pomocí kterých můžete psát, vybírat, malovat, kreslit, vzorkovat, upravovat a přemísťovat obrazy.

Některé nástroje můžete rozbalit, abyste viděli skryté nástroje pod nimi. Malý trojúhelník v pravém dolním rohu ikony nástroje signalizuje přítomnost skrytých nástrojů. Chcete-li vidět název nástroje, umístěte ukazatel nad nástroj.

Pro změnu režimu kreslení Kreslit normálně na režim Kreslit za nebo Kreslit uvnitř lze použít panel Nástroje.

Panel nástrojů – přehled
Panel nástrojů – přehled

Zobrazení skrytých nástrojů

 • Podržte stisknuté tlačítko myši na viditelném nástroji.

Zobrazení voleb nástrojů

 • Poklepejte na nástroj v panelu nástrojů.

Přemístění panelu nástrojů

 • Přetáhněte jeho záhlaví.

Zobrazení panelu Nástroje ve dvojitém nebo jednoduchém sloupci

 • Klepnutím na dvojitou šipku na titulním pruhu lze přepínat mezi zobrazením dvojitého a jednoduchého sloupce panelu Nástroje.

Skrytí panelu nástrojů

 • Zvolte Okna > Nástroje.

Oddělení skrytých nástrojů do samostatného panelu

 • Ukazatelem táhněte přes šipku na konci skrytého panelu nástrojů a pak uvolněte tlačítko myši.

Zavření samostatného panelu nástrojů

 • Klepněte na zavírací tlačítko v titulním pruhu panelu. Nástroje se vrátí do základního panelu nástrojů.

Výběr nástroje

 • Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na nástroj v panelu nástrojů. Pokud je v pravém dolním rohu nástroje malý trojúhelník, podržte stisknuté tlačítko myši, abyste zobrazili skryté nástroje, a pak klepněte na nástroj, který chcete vybrat.

  • Podržte Alt a pak dalšími klepnutími na nástroj postupně zobrazujte jednotlivé skryté nástroje.

  • Stiskněte klávesovou zkratku nástroje. Klávesová zkratka nástroje se zobrazuje v jeho tipu. Například nástroj pro přesun můžete vybrat stisknutím klávesy V.

   Tip: Chcete-li skrýt tipy nástrojů, zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a vypněte volbu Zobrazovat tipy nástrojů.

  Vybírání skrytého nástroje
  Vybírání skrytého nástroje

  A. Panel nástrojů B. Aktivní nástroj C. Oddělení panelu se skrytými nástroji D. Trojúhelník skrytých nástrojů E. Název a zkratka nástroje 

Změny kurzorů nástrojů

Ukazatel myši pro většinu nástrojů odpovídá ikoně nástroje. Každý kurzor má jiný aktivní bod, kde začíná účinek nebo akce nástroje. Pro většinu nástrojů můžete přepnout na přesné kurzory, které se zobrazují jako zaměřovací kříž s aktivním bodem uprostřed, a které umožňují přesnější práci s detailními kresbami.

 • Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a vyberte Používat přesné kurzory. Nebo stiskněte klávesu CapsLock na klávesnici.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online