Příručka uživatele Zrušit

Znakové a odstavcové styly

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak vytvářet a pracovat se znaky, styly odstavců a lokálními změnami stylů.

Pokud zrovna vytváříte brožuru nebo grafiku s velkým množstvím textu, styly znaků a odstavců vám pomohou zachovat si konzistenci. Přečtěte si, jak vytvořit, upravit, načístodstranit styly znaků a odstavců, stejně jako jak odstranit lokální změny stylu.

Odstavcové a znakové styly můžete používat k zajištění rychlého a konzistentního formátování textu
Odstavcové a znakové styly můžete používat k zajištění rychlého a konzistentního formátování textu

Než budete pokračovat se styly znaků a odstavců, zjistěte více o textu, cestě a objektech:

Vytvoření stylů znaků a odstavců

Styl znaků je sada atributů formátování znaků, které můžete aplikovat na vybraný úsek textu.

Styl odstavců zachycuje atributy pro formátování znaků i odstavců. Použít jej můžete například u vybraného odstavce nebo celé sady odstavců.

Styly znakůStyly odstavců vám pomohou ušetřit čas a zajistit konzistentní formátování v celé pracovní grafice. Následující pokyny vám umožní snadno vytvořit nový styl znaků nebo styl odstavců:

 1. Vyberte text.

 2. Výběrem možnosti Okno > Text > Styly znaků otevřete panel Styl znaků.

 3. Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový styl vytvoříte styl s vybraným textovým formátem.

  Podobně můžete postupovat na kartě Styly odstavců a vytvořit nový Styl odstavců.

Panel Styly znaků a odstavců
Panel Styly znaků a odstavců

A. Karta Styly znaků B. Karta Styly odstavců C. Více voleb D. Odstranit vybrané styly E. Vytvořit nový styl F. Přidání vybraného stylu do aktuální knihovny G. Název stylu s lokálními změnami H. Výchozí styl 

Úprava stylů

Podle potřeby můžete kdykoli změnit výchozí nebo nový formát stylu znaků nebo odstavců.

Úprava stylů znaků a odstavců

Pokud se rozhodnete upravit a použít styl u vybraného textu nebo nastavit styl pro nový text, postupujte následovně:

 1. Otevřete panel Styly znaků a odstavců.

 2. Vyberte kartu Styly znaků. Zde uvidíte seznam dostupných stylů.

 3. Přejděte do nabídky Další možnosti >Možnosti stylu znaků.

 4. Vyberte ze seznamu dostupných možností vhodnou kategorii a proveďte potřebné změny.

  možnosti stylu znaků

  Pokud budete chtít vytvořit nový styl nebo upravit styl stávající, přidejte nebo upravte následující možnosti:

  Možnosti stylu znaků
  Možnosti stylu znaků

  Všeobecné

  Otevřete nastavení stylu vybraného stylu.

  Základní formátování znaků

  Upravte možnosti Rodina písem, Styl písma, Velikost nebo jiné základní nastavení formátování znaků.

  Pokročilé formátování znaků

  Upravte možnosti Vodorovné a svislé měřítko, Posun účaří, Natočení znaků nebo Jazyk.

  Barva postavy

  Upravte možnosti Barva znaků, Odstín, Tloušťka a Výplň přetisku nebo Tah.

  Funkce OpenType

  Upravte možnosti Číslice, Poloha, Ligatury, Alternativy, Řadové číslovky nebo Zlomky.

  Možnosti stylu odstavců

  Společně s možnostmi stylu znaků můžete přidat nebo upravit následující možnosti:

  Možnosti stylu odstavců
  Možnosti stylu odstavců

  Odsazení a mezery

  Upravte možnosti Zarovnání, Odsazení a Mezera před a Mezera za.

  Záložky

  Upravte možnosti Záložka, X, Výplň a Zarovnat na.

  Kompozice

  Upravte sazbu nebo předsazenou interpunkci latinky.

  Dělení slov

  Přidejte nebo upravte nastavení pro možnosti dělení slov, jako jsou Slova delší než, Po prvním, Před posledním, Limit počtu dělení, Zóna dělení a Dělit slova velkými písmeny.

  Zarovnání

  Upravte nastavení pro Měřítko slov, písmen a glyfů, Automatický proklad a Zarovnání jednoho slova.

Načtení stylů

Pokud máte preferovaný, často používaný textový formát, můžete v aktuální grafice načíst styly z jiného souboru aplikace Illustrator:

 1. Otevřete panel Styly znaků a odstavců .

 2. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Z nabídky Další možnosti vyberte možnost Načíst znakové styly nebo Načíst odstavcové styly.
  • Z nabídky Další možnosti můžete výběrem možnosti Načíst všechny styly nechat načíst všechny styly.
 3. Poklepejte na soubor Illustrator obsahující styly, které chcete importovat.

Načtení znakových a odstavcových stylů z jiného souboru Illustrator

Odstranění stylů

Některý ze stylů už nepotřebujete? Následující pokyny vám umožní snadno odstranit styl znaků nebo styl odstavců:

 1. Vyberte název stylu na panelu Styl znaků nebo Styl odstavců .

 2. Pomocí některé z následujících možností odstraňte styl znaků nebo styl odstavců:

  • Z nabídky Další možnosti vyberte možnost Odstranit styl znaků nebo Odstranit styl odstavců.
  • Klikněte na ikonu Odstranit   dole na panelu.
  • Pokud budete chtít odstranit všechny nepoužívané styly, vyberte v nabídce Další možnosti možnost Vybrat všechny nepoužité a klikněte na tlačítko Odstranit.
Odstranění znakových nebo odstavcových stylů
Odstranění znakových nebo odstavcových stylů

Když odstraníte styl, vzhled odstavců označených tímto stylem se nezmění, ale jejich formátování již nebude spojeno se stylem.

Odstranění lokálních změn stylu

Vytvořením lokální změny je myšlena jakákoli změna provedená v existujícím stylu. Pokud existují lokální změny u stylu znaků nebo odstavců, uvidíte vedle názvu stylu znaménko plus.

Pokud budete chtít odstranit lokální změny a vrátit styl do původní podoby, využijte libovolný z následujících postupů: 

 • Klikněte na název stylu.
 • V nabídce Další možnosti vyberte možnost Odstranit lokální změny.
 • Pokud budete chtít nový vzhled vybraného textu zachovat, vyberte v nabídce Další možnosti možnost Předefinovat styl.
Odstranění lokálních změn stylu
Odstranění lokálních změn stylu

Tipy a triky

 • Vyberte vhodný text nebo umístěním kurzoru na textu nechte zobrazit na příslušném panelu Styl znaků nebo Styl odstavců.
 • Ve výchozím nastavení se všechny znaky nachází v Normálním znakovém stylu a všechny odstavce v Normálním odstavcovém stylu.
 • Styl můžete přetáhnout na okno Vytvořit nový styl a existující styl tak zkopírovat.
 • Styl můžete přetažením na okno Odstranit    odstranit.

Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?