O znakových a odstavcových stylech

Znakový styl je sada atributů formátování znaků, které můžete aplikovat na vybraný úsek textu. Odstavcový styl zahrnuje atributy formátování znaků i odstavců a lze ho aplikovat na vybraný odstavec nebo na řadu odstavců. Používání znakových a odstavcových stylů šetří čas a zajišťuje jednotnost formátování.

Panely Znakové styly a Odstavcové styly se používají k vytváření, aplikování a správě znakových a odstavcových stylů. Chcete-li styl aplikovat, vyberte text a klepněte na název stylu v jednom z těchto panelů. Pokud nevyberete žádný text, styl se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.

Panel Odstavcové styly
Panel Odstavcové styly

A. Název stylu B. Styl s dalším formátováním (lokální změny) C. Nabídka panelu D. Tlačítko Nový styl E. Ikona Odstranit 

Když vyberete text nebo umístíte do textu textový kurzor, zvýrazní se aktivní styly v panelech Znakové styly a Odstavcové styly. Standardně je každému znaku v dokumentu přiřazený Normální znakový styl a každému odstavci je přiřazen Normální odstavcový styl. Tyto výchozí styly jsou základními stavebními kameny pro všechny ostatní styly, které vytvoříte.

Znak plus vedle názvu stylu označuje, že existují lokální změny tohoto stylu. Lokální změna je libovolné formátování, které nesouhlasí s atributy definovanými ve stylu. Kdykoliv změníte nastavení v panelu Znaky a OpenType, vytvoříte lokální změnu platného znakového stylu; podobně když změníte nastavení v panelu Odstavec, vytvoříte lokální změnu platného odstavcového stylu.

Video o používání znakových a odstavcových stylů v aplikaci Illustrator najdete na stránce www.adobe.com/go/vid0047_cz.

Vytváření znakových nebo odstavcových stylů

 1. Pokud chcete vytvořit nový styl podle formátování existujícího textu, vyberte text.
 2. V panelu Znakové styly nebo Odstavcové styly proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit styl s výchozím názvem, klepněte na tlačítko Vytvořit nový styl.

  • Chcete-li vytvořit styl s vlastním názvem, zvolte položku Nový styl z nabídky panelu. Zadejte název a klepněte na OK.

   Tip: Chcete-li vytvořit kopii znakového nebo odstavcového stylu, přetáhněte tento styl na tlačítko Nový styl.

Úpravy znakových nebo odstavcových stylů

Můžete změnit definici výchozích znakových a odstavcových stylů i všech nových stylů, které vytvoříte. Když změníte definici stylu, veškerý text formátovaný tímto stylem se změní podle nové definice stylu.

 1. V panelu Znakové styly nebo Odstavcové styly proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte styl v panelu a zvolte Volby znakového stylu z nabídky panelu Znakové styly nebo Volby odstavcového stylu z nabídky panelu Odstavcové styly.

  • Klikněte na název stylu.

   Poznámka: Kliknutím se styl aplikuje na všechen vybraný text, nebo pokud není vybraný žádný text, nastaví se styl pro nový text, který pak napíšete. Pokud nechcete styl aplikovat, podržte při kliknutí na název stylu klávesy Shift+Ctrl (Windows) nebo Shift+Command (Mac OS).

 2. Na levé straně dialogového okna vyberte kategorii voleb formátování a nastavte požadované volby. Můžete přepnout na jinou skupinu voleb formátování, když vyberete jinou kategorii.

  Pokud potřebujete více informací o kterékoliv volbě formátování, vyhledejte si název této volby v nápovědě.

 3. Až dokončíte nastavování voleb, klepněte na OK.

Odstranění lokálních změn stylu

Znak plus vedle názvu stylu v panelu Znakové styly nebo Odstavcové styly označuje, že existují lokální změny tohoto stylu. Lokální změna je libovolné formátování, které nesouhlasí s atributy definovanými ve stylu. Existuje několik způsobů, jak odstranit lokální změny stylu:

 • Chcete-li odstranit lokální změny a vrátit textu vzhled definovaný stylem, aplikujte znovu stejný styl nebo z nabídky panelu zvolte Odstranit lokální změny.
 • Chcete-li odstranit lokální změny při aplikování jiného stylu, klepněte na název stylu se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).
 • Chcete-li předefinovat styl a zachovat současný vzhled textu, vyberte alespoň jeden znak textu a z nabídky panelu zvolte příkaz Předefinovat styl.

  Pokud používáte styly k zachování jednotného formátování, měli byste se lokálním změnám vyhnout. Pokud formátujete narychlo připravovaný, jednorázový text, nepředstavují tyto lokální změny žádný problém.

Odstranění znakových nebo odstavcových stylů

Když odstraníte styl, vzhled odstavců označených tímto stylem se nezmění, ale jejich formátování již nebude spojeno se stylem.

 1. Vyberte jeden nebo více názvů stylů v panelu Znakové styly nebo Odstavcové styly.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky panelu zvolte Odstranit znakový styl nebo Odstranit odstavcový styl.

  • Klepněte na ikonu Odstranit dole v panelu.

  • Přetáhněte styl na ikonu Odstranit dole v panelu.

   Tip: Chcete-li odstranit všechny nepoužité styly, vyberte z nabídky panelu možnost Vybrat všechny nepoužité a pak klikněte na ikonu Odstranit.

Načtení znakových a odstavcových stylů z jiného dokumentu aplikace Illustrator

 1. V panelu Znakové styly nebo Odstavcové styly proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky panelu zvolte Načíst znakové styly nebo Načíst odstavcové styly.

  • Z nabídky panelu zvolte Načíst všechny styly, chcete-li načíst znakové styly i odstavcové styly.

 2. Poklepejte na dokument aplikace Illustrator obsahující styly, které chcete importovat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online