Příručka uživatele Zrušit

Práce s efekty

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Illustrator obsahuje různé efekty, které můžete použít na objekt, skupinu či vrstvu, a tak změnit jejich vlastnosti.

Po použití efektu pro objekt se efekt zobrazí na panelu Vzhled. Efekt můžete upravit, přesunout, duplikovat, odstranit nebo uložit jako součást grafického stylu. Když použijete efekt, musíte objekt rozdělit, abyste získali přístup k novým bodům.

Efekty v horní polovině nabídky Efekty jsou vektorové efekty. Tyto efekty je možné použít pouze pro vektorové objekty nebo pro výplň či tah rastrového objektu na panelu Vzhled. Následující efekty a kategorie efektů v horní části tvoří výjimky z tohoto pravidla a lze je použít pro vektorové a rastrové objekty: efekty 3D, filtry SVG, efekty deformace, efekty transformace, Vržený stín, Prolnutí, Vnitřní záře a Vnější záře.

Efekty v dolní polovině nabídky Efekty jsou rastrové efekty. Můžete je použít pro vektorové nebo rastrové objekty.

Aplikování efektu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

  Pokud chcete aplikovat efekt na určitý atribut objektu, jako je jeho tah nebo výplň, vyberte objekt, a pak vyberte jeho atribut v panelu Vzhled.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky Efekt vyberte nějaký příkaz.

  • Klepněte na ikonu Přidat nový efekt na panelu Vzhled a vyberte efekt.

 3. Pokud se objeví dialogové okno, nastavte volby a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Chcete-li použít naposledy použitý efekt a nastavení, vyberte položky Efekt > Použít [název efektu]. Chcete-li použít naposledy použitý efekt a nastavit jeho možnosti, vyberte položky Efekt > [název efektu].

O rastrových efektech

Rastrové efekty jsou efekty, které generují obrazové body a ne vektorová data. Rastrové efekty zahrnují SVG filtry, všechny efekty v dolní části nabídky Efekt a příkazy Vržený stín, Vnitřní záře, Vnější záře a Prolnutí  v podnabídce  Efekt > Stylizovat.

Funkce efektů nezávislých na rozlišení (Resolution Independent Effects, RIE) v aplikaci Illustrator umožňuje následující:

 • Pokud se v nastavení rastrových efektů dokumentu (DRES) změní rozlišení, parametry efektů se převedou na jinou hodnotu tak, aby se vzhled efektu změnil jen minimálně nebo se vůbec nezměnil. Nové upravené hodnoty parametru jsou zobrazeny v dialogovém okně Efekt.

 • U efektů s více parametry převádí Illustrator pouze ty parametry, které se týkají nastavení rozlišení rastrových efektů dokumentu.

  Například v dialogovém okně Polotónový vzorek jsou různé parametry. Nicméně pokud se změní nastavení rastrových efektů dokumentu, změní se pouze hodnota pro Velikost.

Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi
Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi

Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi
Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi

Volby rastrování pro dokument nastavíte, když zvolíte Efekt > Nastavení rastrových efektů dokumentu. (Viz Volby rastrování.)

Poznámka:

Pokud efekt vypadá na obrazovce dobře, ale při tisku ztratí detaily nebo vypadá zubatě, je nutné zvýšit rozlišení rastrových efektů dokumentu.

Pokud efekt vypadá na obrazovce dobře, ale při tisku ztratí detaily nebo vypadá zubatě, je nutné zvýšit rozlišení rastrových efektů dokumentu.

Při používání přímých barev a průhlednosti se někdy stává, že aplikace Illustrator upraví obsah souboru tak, aby v procesech PostScript a dalších procesech, kdy dochází ke sloučení průhlednosti, zachovala vzhled kresby. Pokud aplikace Illustrator během procesu slučování upravuje obsah, je někdy nutné převést přímé barvy, které se používají ve specifických scénářích s průhlednými obrazy, na výtažkové barvy. K takovým případům sice dochází s každou další verzí aplikace Illustrator čím dál tím méně, ale některá omezení, která se týkají zachování přímých barev při práci s průhledností v aplikaci Illustrator CS3 a novější nebo CS2, stále přetrvávají. Podrobnosti najdete v následujících částech.

Rastrové efekty

Pokud v aplikaci Illustrator CS2 použijete u objektů, které obsahují více přímých barev nebo kombinaci přímých a výtažkových barev, rastrové efekty (například Rastrovat a Gaussovské rozostření) na úrovni objektu, skupiny nebo vrstvy, převede aplikace Illustrator barvy objektu do výtažkového barevného prostoru dokumentu, na stupně šedi nebo na bitmapu. Příslušnou možnost si můžete vybrat v dialogovém okně pro nastavení rastrových efektů. Například u jednoduchého obdélníku s výplní tvořenou přímou barvou a s tahem ve výtažkové černé barvě bude přímá barva výplně převedena na výtažkovou barvu. Pokud jsou však všechny atributy objektu, skupiny nebo vrstvy vybarveny jednou přímou barvou, zůstane tato barva bez ohledu na místo použití efektu zachována. Při použití aplikace Illustrator CS3 a novější je přímá barva ve všech výše uvedených scénářích zachována.

Pokud v aplikaci Illustrator CS2 nebo CS3 a novější otevřete soubor aplikace Illustrator vytvořený ve starší verzi než CS2, není políčko pro zachování přímých barev v dialogovém okně pro nastavení rastrových efektů ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Tímto nastavením je zajištěno, že bude chování těchto souborů při tisku konzistentní se staršími verzemi aplikace Illustrator. Pokud je políčko pro zachování přímých barev v souborech aplikace Illustrator CS2 zaškrtnuto, zůstane zaškrtnuto i při opakovaném otevření souborů.

Přechody a mřížky přechodů

V aplikaci Illustrator CS3 a novější a CS2 (neboli CS2 a novější) jsou přechody mezi dvěma přímými barvami a přechody mezi přímou a výtažkovou barvou ve scénářích s průhlednými i neprůhlednými obrazy zachovány. Chcete-li vytisknout a exportovat přímé barvy v přechodech, vyberte v dialogovém okně Objekt > Sloučit průhlednost možnost Zachovat přetisky a přímé barvy.

Pokud mřížka přechodů v aplikaci Illustrator CS2 obsahuje více přímých barev nebo výtažkovou a přímou barvu, převede aplikace Illustrator tuto mřížku do výtažkového barevného prostoru dokumentu. Aplikace Illustrator CS3 a novější přímou barvu v obou předchozích scénářích s mřížkami přechodů zachová.

Prolnutí přímých barev

Pokud vytvoříte prolnutí mezi dvěma objekty s odlišnými přímými barvami, převede aplikace Illustrator všechny mezikroky prolnutí do výtažkového barevného prostoru dokumentu.

Rastrování

Pomocí příkazu Objekt > Rastrovat v aplikaci Illustrator CS2 lze všechny přímé barvy převést do barevného prostoru dokumentu, na stupně šedi nebo na bitmapu. Přímé barvy nejsou při rastrování zachovány. Pro příkaz Efekty > Rastrovat platí omezení pro efekty, která jsou vysvětlena ve výše uvedené části Rastrové efekty, a pokud v dialogovém okně pro nastavení rastrových efektů zaškrtnete políčko pro zachování přímých barev, budou tyto barvy zachovány (pokud to bude možné).

V aplikaci Illustrator CS3 a novější lze přímé barvy při použití příkazu Objekt > Rastrovat i příkazu Efekty > Rastrovat zachovat výběrem možnosti Zachovat přímé barvy v dialogovém okně Objekt > Rastrovat, respektive v dialogovém okně Efekty > Nastavení rastrových efektů dokumentu.

Možnosti rastrování

Pro všechny rastrové efekty v dokumentu nebo pro rastrování vektorových objektů můžete nastavit následující volby.

Barevný model

Určuje barevný model, který se použije během rastrování. Můžete vytvořit barevný obraz RGB nebo CMYK (podle barevného režimu dokumentu), obraz ve stupních šedi nebo jednobitový obraz (který může být buď černobílý nebo černý a průhledný, podle vybrané volby pozadí).

Řešení

Určuje počet obrazových bodů na palec (ppi) v rastrovaném obraze. Když rastrujete vektorový objekt, vyberte Použít rozlišení rastrových efektů dokumentu, abyste použili globální nastavení rozlišení.

Pozadí

Určuje, jak se průhledné plochy vektorové grafiky převedou na obrazové body. Vyberte Bílé, chcete-li vyplnit průhledné oblasti bílými obrazovými body, nebo vyberte Průhledné, chcete-li průhledné pozadí. Pokud vyberete Průhledné, vytvoří se alfa kanál (kromě jednobitových obrazů). Alfa kanál se zachová při exportu kresby do aplikace Photoshop. (Tato volba vyhlazuje lépe, než volba Vytvořit ořezovou masku.)

Vyhlazení

Aplikuje vyhlazení, aby se redukoval zubatý vzhled okrajů v rastrovaném obraze. Když nastavujete volby rastrování pro dokument, odznačte tuto volbu, chcete-li zachovat ostrost jemných čar a malého textu.

Když rastrujete vektorový objekt, vyberte možnost Žádné, nechcete-li použít žádné vyhlazení a zachovat při rastrování ostré okraje čárových grafik (pérovek). Vyberte možnost Optimalizované pro kresby, chcete-li použít vyhlazení, které nejlépe vyhovuje kresbě bez textu. Vyberte možnost Optimalizované pro text, chcete-li použít vyhlazení, které nejlépe vyhovuje pro text.

Vytvořit ořezovou masku

Vytvoří masku, která změní pozadí rastrovaného obrazu na průhledné. Ořezovou masku nemusíte vytvářet, pokud jste vybrali Průhledné ve volbě Pozadí.

Přidat okolo objektu

Přidá výplň nebo okraj kolem rastrového obrazu pomocí určitého počtu pixelů. Výsledné rozměry obrazu se zobrazí jako původní rozměry a hodnoty nastavení Přidat okolo objektu. Toto nastavení lze například použít pro vytvoření efektu snímku: Zadejte hodnotu pro nastavení Přidat okolo objektu, vyberte možnost Bílé pozadí a nevybírejte možnost Vytvořit ořezovou masku. Bílá okrajová čára přidaná k původnímu objektu se stane viditelným okrajem obrázku. Aby původní kresba vypadala jako fotografie, lze poté použít efekt vrženého stínu nebo vnější záře.

Importované rastrové formáty

Metody pro přizpůsobení přímých barev importovaných z rastrových formátů byly v aplikacích Illustrator CS3 a novější i CS2 oproti starším verzím výrazně zdokonaleny. Illustrator CS2 zachovává přímé barvy ve vložených nativních souborech Photoshopu jako masku krytí rastru přes obdélník, který je vyplněn přímou barvou a nastaven na přetisk, a v aplikaci Illustrator CS3 a novějších verzích převádí obraz na rastrový objekt deviceN (všechny přímé a výtažkové barvy jsou zachovány společně ve formátu NChannel). V aplikaci Illustrator CS3 a novější a CS2 (neboli CS2 a novější) jsou přímé barvy ve vložených souborech PDF zachovány v podobě nenativní kresby s podporovaným výstupem. Zbývající důležitá omezení týkající se rastrových formátů jsou uvedena níže. Všechna tato omezení jsou v aplikaci Illustrator CS3 a novější již opravena.

 • TIFF: aplikace Illustrator CS2 neimportuje přímé barvy do souborů TIFF. Jsou importovány pouze barvy CMYK, RGB nebo stupně šedi. V aplikaci Illustrator CS3 a novější lze přímé barvy v souborech TIFF exportovaných z aplikace Photoshop importovat.
 • PSD Duotone: můžete propojit nebo vložit dokumenty PSD Duotone do aplikace Illustrator CS2. Při pokusu o provedení těchto akcí se zobrazí chybová zpráva a při použití funkce Umístit nedojde k žádné akci. V aplikaci Illustrator CS3 lze duplexové soubory PSD úspěšně připojit a vložit a přímé barvy jsou zachovány.
 • EPS Duotone: aplikace Illustrator CS2 převádí přímé barvy ve vložených souborech EPS Duotone na výtažkové barvy. Aplikace Illustrator CS3 a novější přímé barvy ve vložených duplexových souborech EPS zachová.
 • DCS 2.0 EPS: Illustrator CS2 nepodporuje přímé barvy ani data ve vysokém rozlišení obsažená v souborech DCS EPS, když soubor DCS EPS interaguje s průhledností. V takovém případě jsou zachována pouze složená data. Aplikace Illustrator CS2 podporuje soubory DCS EPS pouze v pracovních postupech, ve kterých se používají neprůhledné výtažky. Illustrator CS3 podporuje soubory DCS 2.0 EPS a zachování přímých barev v průhledných i neprůhledných pracovních postupech oddělených od hostitele. Soubory DCS 1.0 EPS jsou stále omezeny na netransparentní pracovní postupy oddělené od hostitele v aplikacích Illustrator CS3 i CS2 (CS2 a novější).

Poznámka: Další informace o nenativní kresbě najdete v tématu nápovědy k aplikaci Illustrator CS3 a CS2, které je věnováno importu jednobarevných, duplexních a triplexních obrazů ze souborů Adobe PDF.

Kanál průhlednosti alfa

Aplikace Illustrator CS2 a novější zachovává přímé barvy, které pracují s kanálem průhlednosti alfa (například masky krytí, živé rastrové efekty a průhledné obrazy). Ve starších verzích aplikace Illustrator jsou přímé barvy v těchto scénářích převáděny na výtažkové barvy.

Použití efektů na bitmapové obrazy

Efekty umožňují aplikovat speciální vzhled na bitmapové obrazy i na vektorové objekty. Můžete například aplikovat impresionistický vzhled, efekty osvětlení, deformovat obrazy a vytvářet mnoho dalších zajímavých vizuálních efektů.

Při aplikaci efektů speciálně na bitmapové objekty vezměte v úvahu následující informace:

 • Efekty se neprojeví na připojených bitmapových objektech. Pokud aplikujete efekt na připojenou bitmapu, aplikuje se na vloženou kopii bitmapy, nikoli na původní obraz. Chcete-li použít efekt na originál, musíte původní bitmapu vložit do dokumentu.

 • Aplikace Adobe Illustrator podporuje zásuvné efekty (plug-in) z produktů společnosti Adobe, jako je například aplikace Adobe Photoshop, a od jiných vývojářů softwaru. Po nainstalování se většina zásuvných efektů zobrazí v nabídce Efekt a tyto efekty budou fungovat stejně jako předdefinované efekty.

 • Některé efekty mohou být náročné na paměť, zejména v případě, že jsou aplikovány na bitmapové obrazy s vysokým rozlišením.

Zvýšení rychlosti u efektů

Některé efekty jsou velmi náročné na paměť. Při použití těchto efektů můžete zvýšit jejich rychlost pomocí následujících postupů:

 • Zaškrtnutím políčka Náhled v dialogovém okně efektu můžete ušetřit čas a předejít nezamýšleným výsledkům.

 • Změňte nastavení. Některé příkazy, například Sklo, jsou extrémně náročné na paměť. Pro urychlení jejich aplikace zkuste jiná nastavení.

 • Pokud budete tisknout na tiskárně ve stupních šedi, převeďte před použitím efektů kopii bitmapového obrazu do stupňů šedi. V některých případech však nemusí mít použití určitého efektu na barevný bitmapový obraz a jeho následné převedení do stupňů šedi stejný výsledek jako aplikování stejného efektu přímo na verzi obrazu ve stupních šedi.

Změna nebo odstranění efektu

Efekt můžete upravit nebo odstranit pomocí panelu Vzhled.

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl vrstvu), která používá efekt.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete efekt upravit, klikněte na jeho podtržený název na panelu Vzhled. V dialogovém okně efektu proveďte požadované změny, a pak klikněte na OK.

  • Chcete-li efekt odstranit, vyberte efekt v seznamu v panelu Vzhled a klikněte na tlačítko Odstranit.

Nástroj Živá vektorizace

Aplikace Illustrator CS3 a novější a CS2 zachovají přímé barvy v rastrových objektech ve stupních šedi v případě, že byla přímá barva použita v aplikaci Illustrator. Přímé barvy v rastrových souborech v jiných formátech jsou bez ohledu na to, zda jsou tyto soubory připojeny nebo vloženy, při použití příkazu Živá vektorizace převedeny na výtažkové barvy nebo ignorovány.

Filtry SVG

Při použití jakéhokoli filtru SVG v aplikaci Illustrator CS2 jsou přímé barvy převedeny do výtažkového barevného prostoru dokumentu.

Starší formáty

Pokud při ukládání souborů v aplikaci Illustrator verze 8 nebo starší vyberete v dialogovém okně Uložit možnost Zachovat vzhled a přetisky, budou všechny objekty s přímými barvami převedeny na objekty s výtažkovými barvami.

Další podobné nápovědy

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Rádi si poslechneme váš názor a prohlédneme vaše výtvory.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.