O bitmapových obrazech

Bitmapové obrazy – nazývané také rastrové obrazy – používají k vytváření obrazů obdélníkovou mřížku obrazových prvků (obrazových bodů). Každý obrazový bod má specifické umístění a hodnotu barvy. Při práci s bitmapovými obrazy neupravujete objekty nebo tvary, ale obrazové body. Bitmapové obrazy jsou nejpoužívanějším elektronickým médiem pro obrazy s plynulými tóny, jako jsou fotografie nebo digitální obrazy, protože umí efektivně reprezentovat jemné přechody odstínů a barev.

Bitmapové obrazy jsou závislé na rozlišení – to znamená, že obsahují pevný počet obrazových bodů. To vede k tomu, že mohou ztratit detaily a vypadat zubatě, pokud se na obrazovce zobrazí s velkým zvětšením nebo když se vytisknou s nižším rozlišením, než pro jaké byly vytvořeny.

Bitmapový obraz při různých úrovních zvětšení
Příklad bitmapového obrazu při různých úrovních zvětšení

Bitmapové obrazy někdy vyžadují velké množství místa pro jejich uložení a často je třeba provést jejich kompresi, aby se zmenšila velikost souborů při jejich použití v některých komponentách softwaru Creative Suite. Můžete například zkomprimovat obrazový soubor v původní aplikaci před jeho importem do rozvržení.

Poznámka:

V aplikaci Adobe Illustrator můžete v kresbě vytvořit bitmapové efekty pomocí efektů a grafických stylů.

Zásady volby rozlišení obrazu pro finální výstup

Bitmapové obrazy obsahují pevný počet obrazových bodů, obvykle měřený v obrazových bodech na palec (pixels per inch, ppi). Obraz s vysokým rozlišením obsahuje více menších obrazových bodů než obraz stejných vytištěných rozměrů s nízkým rozlišením. Například obraz 1 krát 1 palec s rozlišením 72 ppi obsahuje celkem 5 184 obrazových bodů (72 obrazových bodů na šířku x 72 obrazových bodů na výšku = 5 184). Stejný obraz s rozlišením 300 ppi by obsahoval celkem 90 000 obrazových bodů.

Pro importované bitmapové obrazy je rozlišení určeno zdrojovým souborem. Pro bitmapové efekty můžete nastavit vlastní rozlišení. Při určování obrazového rozlišení uvažte, jaké médium bude použito ke konečné distribuci obrazu. Následující zásady vám pomohou určit požadavky na rozlišení obrazu:

Komerční tisk

Komerční tisk vyžaduje obrazy s rozlišením 150 až 300 ppi (nebo více), v závislosti na tiskárně (dpi) a hustotě rastru (lpi), který používáte; vždy se poraďte se svým poskytovatelem předtiskových služeb, než provedete rozhodnutí týkající se produkce. Protože komerční tisk vyžaduje velké obrazy s vysokým rozlišením, které se při práci zobrazují déle, je dobré při návrhu rozvržení používat verze s nízkým rozlišením a pak je při tisku nahradit verzemi s vysokým rozlišením.

V aplikacích Illustrator a InDesign můžete pracovat s verzemi s nízkým rozlišením pomocí panelu Vazby. V aplikaci InDesign můžete z nabídky Zobrazení > Rychlost zobrazení zvolit volbu Typické nebo Rychlé zobrazení; v aplikaci Illustrator můžete zvolit Zobrazení > Obrysy. Nebo pokud váš poskytoval služeb podporuje OPI (Open Prepress Interface), může vám poskytnout obrazy v nízkém rozlišení.

Stolní tisk

Stolní tisk obvykle vyžaduje obrazy s rozlišením 72 ppi (pro fotografie tištěné na tiskárně s rozlišením 300 ppi) až 150 ppi (pro fotografie tištěné na zařízeních s rozlišením až 1000 ppi). Pro čárové grafiky (jednobitové obrazy) zajistěte, aby rozlišení grafik souhlasilo s rozlišením tiskárny.

Webové publikování

Protože publikování online obecně vyžaduje obrazy s rozměry v obrazových bodech, které odpovídají cílovému monitoru, jsou obrazy obvykle menší než 500 obrazových bodů na šířku a 400 obrazových bodů na výšku, aby zůstalo místo pro ovládací prvky prohlížeče nebo jiné prvky návrhu, například popisky. Když vytvoříte původní obraz v rozlišení obrazovky – 96 ppi pro Windows a 72 ppi pro Mac OS – uvidíte obraz tak, jak se bude pravděpodobně zobrazovat v typickém webovém prohlížeči. Pokud publikujete online, budete potřebovat vyšší rozlišení, pouze když budete chtít, aby uživatelé mohli zobrazit více detailů v dokumentu PDF pomocí zvětšení, nebo když vytváříte dokument pro tisk na vyžádání.