Při vkládání obrazů do souboru aplikace Illustrator se soubor obrazu uloží do dokumentu. Vložené obrazy můžete extrahovat vyjmutím a nahradit vložené obrazy odpovídajícími extrahovanými soubory PSD nebo TIFF. Extrahované soubory můžete také použít nebo upravit mimo aplikaci Illustrator.

  1. Vyberte v dokumentu vložený obraz a proveďte jeden z následujících kroků:

    • Na ovládacím panelu klikněte na možnost Zrušit vložení.
    • V nabídce panelu Vazby vyberte možnost Zrušit vložení.
    Dialogové okno Zrušit vložení
  2. V dialogovém okně Zrušit vložení zadejte název a umístění nového souboru (pouze PSD nebo TIFF) a klikněte na možnost Uložit.

    Kresba bude vyjmuta a navázána do souboru aplikace Illustrator.

Další informace o navázaných a vložených souborech najdete v článku Import souborů kresby.