O vytváření přesahů

V místech, kde sousedí nebo se překrývají barvy, které se tisknou každá z jiného výtažku, může nepřesnost soutisku způsobit mezery mezi barvami ve výsledném výstupu. Pro kompenzaci možných mezer mezi barvami používají tiskařské firmy techniku, která se nazývá trapping neboli vytváření přesahů, která vytvoří malou plochu překrytí neboli přesahu mezi dvěma sousedícími barvami. Pro automatické vytvoření přesahů můžete také použít samostatný specializovaný program pro automatické vytvoření přesahů nebo můžete použít Illustrator a vytvořit přesahy ručně.

Existují dva druhy přesahů: rozšíření, při kterém světlejší objekt přesahuje do tmavšího pozadí; a vyseknutí, při kterém světlejší pozadí přesahuje do tmavšího objektu, který překrývá pozadí, a objekt se zdá být menší.

Rozšíření (objekt překrývá pozadí) a vyseknutí (pozadí překrývá objekt)

Když překrývající se vybarvené objekty obsahují společnou barvu, vytvoření přesahů nemusí být nutné, pokud barva společná oběma objektům vytvoří přesahy automaticky. Například pokud dva překrývající se objekty obsahují azurovou jako součást svých hodnot CMYK, jakákoli mezera mezi nimi je vykryta azurovou barvou obsaženou ve spodním objektu.

Vytváření přesahů textu může způsobit specifické problémy. Vyhněte se aplikování směsi výtažkových barev nebo odstínů výtažkových barev na text malé velikosti, protože jakákoli nepřesnost při tisku může způsobit obtížnou čitelnost textu. Obdobně přesahy aplikované na text malé velikosti mohou také vytvořit těžko čitelný text. Stejně jako při redukci odstínů se poraďte před vytvářením přesahů pro takový text se svou tiskařskou firmou. Například když tisknete černý text na barevném pozadí, může stačit jednoduchý přetisk textu přes pozadí.

Vytvoření přesahu

Příkaz Přesahy vytváří přesahy pro jednoduché objekty tak, že rozpozná světlejší kresbu – ať je to objekt nebo pozadí – a vytvoří přetisk (trapping) světlejší kresby do tmavší. Příkaz Přesahy můžete použít z panelu Cestář nebo jako efekt. Výhodou použití efektu Přesahy je to, že můžete kdykoliv změnit nastavení přesahů.

A. Oblast přetisku B. Oblast vyseknutí C. Barva pozadí D. Barva popředí
Používání příkazu Přesahy

A. Oblast přetisku B. Oblast vyseknutí C. Barva pozadí D. Barva popředí 

V některých případech mohou mít objekty pozadí a popředí natolik podobné hustoty barvy, že ani jedna barva není zřetelně tmavší než druhá. V takovém případě příkaz Přesahy určí přesahy na základě malých rozdílů v barvách. Pokud přesahy určené pomocí dialogového okna Přesahy nejsou uspokojivé, můžete použít volbu Obrácené přesahy k změně způsobu, jak příkaz Přesahy vytváří přesahy pro tyto dva objekty.

 1. Pokud je dokument v režimu RGB, zvolte Soubor > Barevný režim dokumentu > Barva CMYK, abyste ho převedli do režimu CMYK.
 2. Vyberte dva nebo více objektů.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aplikovat příkaz přímo na objekty, zvolte Okna > Cestář a z nabídky panelu zvolte Přesahy.

  • Chcete-li příkaz aplikovat jako efekt, zvolte Efekt >Cestář > Přesahy. Vyberte Náhled, chcete-li zobrazovat náhled efektu.

 4. Nastavte volby přesahů a klikněte na OK.

Volby přesahu

Tloušťka

Určuje šířku tahu mezi 0,01 a 5 000 body. Zeptejte se ve své tiskařské firmě, jak určit vhodnou hodnotu.

Výška/šířka

Určuje přesahy na vodorovných čárách v procentech z přesahu na svislých čárách. Určení různých hodnot pro vodorovné a svislé přesahy vám umožní vyrovnat nepřesnosti při tisku, jako je natažení papíru. Obraťte se na svou tiskařskou firmu, aby vám pomohla s určením této hodnoty. S výchozí hodnotou 100 % jsou šířky přesahů na vodorovných a svislých čárách stejné. Chcete-li zvětšit tloušťku přesahů na vodorovných čárách bez změny svislých přesahů, nastavte hodnotu Výška/šířka větší než 100 %. Chcete-li zmenšit tloušťku přesahů na vodorovných čárách bez změny svislých přesahů, nastavte hodnotu Výška/šířka menší než 100 %.

Volba Výška/šířka nastavená na 50 % (vlevo) a na 200 % (vpravo)
Volba Výška/šířka nastavená na 50 % (vlevo) a na 200 % (vpravo)

Zeslabení odstínu

Redukuje odstín světlejší barvy v přesahu; tmavší barva zůstává na 100 %. Tato volba je užitečná při vytváření přesahů dvou objektů ve světlých barvách, kde může čára přesahu prosvítat skrz tmavší z těchto barev, což bude mít za následek nápadně tmavý okraj. Například pokud vytvoříte přesah světle žlutého objektu do světle modrého objektu, objeví se v místě přesahu viditelný zelený okraj. Zjistěte si u své tiskařské firmy, jaká hodnota odstínu je nejvhodnější pro použitý typ tisku, tiskových barev, papíru a podobně.

Hodnota zeslabení odstínu
Hodnota zeslabení odstínu 100 % (přesah obsahuje 100 % světlejší barvy) a hodnota zeslabení odstínu 50 % (přesah obsahuje 50 % světlejší barvy)

Přesahy s výtažkovými barvami

Převádí přesahy přímých barev na ekvivalentní výtažkové barvy. Tato volba vytvoří objekt ze světlejší z přímých barev a přetiskne ho.

Obrácené přesahy

Vytvoří přesah tmavších barev do světlejších. Tato volba nefunguje se sytou černou – to je černá, která obsahuje další tiskové barvy CMY.

Přesnost (pouze jako efekt)

Ovlivňuje přesnost výpočtu cesty objektu. Čím přesnější je výpočet, tím přesnější je výsledná kresba a tím více času je třeba pro vytvoření výsledné cesty.

Odstranit přebytečné body (pouze jako efekt)

Odstraní zbytečné body.

Vytvoření rozšíření nebo vyseknutí

Pro přesnější nastavení přesahů a pro vytváření přesahů pro složité objekty můžete vytvořit efekt přesahů vytažením objektu a nastavením tahu na přetisk.

 1. Vyberte horní objekt ze dvou objektů, pro které chcete vytvořit přesahy.
 2. Vyberte pole Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vytvořte rozšíření zadáním stejných barevných hodnot pro Tah, jako jsou nastavené v poli Výplň. Barevné hodnoty tahu můžete změnit tak, že vyberete tah, a pak nastavíte jeho barevné hodnoty v panelu Barvy. Tato metoda zvětší objekt vytažením jeho okrajů stejnou barvou, jako má výplň objektu.

  Objekt vytažený barvou výplně
  Objekt vytažený barvou výplně

  • Vytvořte vyseknutí zadáním stejných hodnot barev pro Tah, jaké jsou ve světlejším pozadí (znovu s použitím panelu Barvy); hodnoty tahu a výplně se budou lišit. Tato metoda zmenší tmavší objekt vytažením jeho okrajů barvou světlejšího pozadí.

 3. Zvolte Okna > Tah.
  Objekt vytažený barvou pozadí
  Objekt vytažený barvou pozadí

  A. Přetiskovaný tah vytvoří vyseknutí B. Výplň vytvoří vyseknutí C. Oblast přesahu D. Oblast vyseknutí 
 4. Do textového pole Tloušťka zadejte šířku tahu mezi 0,01 a 1000 body. Zeptejte se ve své tiskařské firmě, jak určit vhodnou hodnotu.

  Například tloušťka tahu 0,6 bodu vytvoří přesah 0,3 bodu. Tloušťka tahu 2,0 body vytvoří přesah 1 bod.

 5. Zvolte Okna > Atributy.
 6. Vyberte Přetisk tahu.

Vytvoření přesahů pro čáru

 1. Vyberte čáru, pro kterou chcete vytvořit přesahy.
 2. V poli Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy nastavte bílou barvu tahu.
 3. V panelu Tah vyberte požadovanou tloušťku čáry.
 4. Zkopírujte čáru a zvolte Úpravy > Vložit dopředu. Kopie čáry se použije pro vytvoření přesahů.
 5. V poli Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy vytáhněte kopii čáry požadovanou barvou.
 6. V panelu Tah zvolte tloušťku čáry, která je širší než spodní čára.
 7. Zvolte Okna > Atributy.
 8. Vyberte Přetisk tahu pro vrchní čáru.
  Kopie tahu použitá pro rozšíření
  Kopie tahu použitá pro rozšíření

  A. Přetiskovaný horní tah vytvoří rozšíření B. Spodní tah vytvoří vyseknutí C. Oblast vyseknutí D. Oblast přesahu 

Přesahy pro část objektu

 1. Nakreslete čáru podél okraje nebo okrajů, na kterých chcete vytvořit přesahy. Pokud je objekt složitý, vyberte okraje, pro které chcete vytvořit přesahy, nástrojem pro přímý výběr , zkopírujte je a zvolte Úpravy > Vložit dopředu, abyste vložili kopii přímo nad originál.
  Vržený stín s přesahy (vlevo) je vytvořen pomocí čáry nakreslené v místě, kde se objekt a jeho stín dotýkají (vpravo).
  Vržený stín s přesahy (vlevo) je vytvořen pomocí čáry nakreslené v místě, kde se objekt a jeho stín dotýkají (vpravo).

 2. V poli Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy zvolte hodnotu barvy pro tah, abyste vytvořili buď rozšíření nebo vyseknutí.
 3. Zvolte Okna > Atributy.
 4. Vyberte Přetisk tahu.