Přesahy

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

O vytváření přesahů

V místech, kde sousedí nebo se překrývají barvy, které se tisknou každá z jiného výtažku, může nepřesnost soutisku způsobit mezery mezi barvami ve výsledném výstupu. Pro kompenzaci možných mezer mezi barvami používají tiskařské firmy techniku, která se nazývá trapping neboli vytváření přesahů, která vytvoří malou plochu překrytí neboli přesahu mezi dvěma sousedícími barvami. Pro automatické vytvoření přesahů můžete také použít samostatný specializovaný program pro automatické vytvoření přesahů nebo můžete použít Illustrator a vytvořit přesahy ručně.

Existují dva druhy přesahů: rozšíření, při kterém světlejší objekt přesahuje do tmavšího pozadí; a vyseknutí, při kterém světlejší pozadí přesahuje do tmavšího objektu, který překrývá pozadí, a objekt se zdá být menší.

Rozšíření (objekt překrývá pozadí) a vyseknutí (pozadí překrývá objekt)

Když překrývající se vybarvené objekty obsahují společnou barvu, vytvoření přesahů nemusí být nutné, pokud barva společná oběma objektům vytvoří přesahy automaticky. Například pokud dva překrývající se objekty obsahují azurovou jako součást svých hodnot CMYK, jakákoli mezera mezi nimi je vykryta azurovou barvou obsaženou ve spodním objektu.

Vytváření přesahů textu může způsobit specifické problémy. Vyhněte se aplikování směsi výtažkových barev nebo odstínů výtažkových barev na text malé velikosti, protože jakákoli nepřesnost při tisku může způsobit obtížnou čitelnost textu. Obdobně přesahy aplikované na text malé velikosti mohou také vytvořit těžko čitelný text. Stejně jako při redukci odstínů se poraďte před vytvářením přesahů pro takový text se svou tiskařskou firmou. Například když tisknete černý text na barevném pozadí, může stačit jednoduchý přetisk textu přes pozadí.

Vytvoření přesahu

Příkaz Přesahy vytváří přesahy pro jednoduché objekty tak, že rozpozná světlejší kresbu – ať je to objekt nebo pozadí – a vytvoří přetisk (trapping) světlejší kresby do tmavší. Příkaz Přesahy můžete použít z panelu Cestář nebo jako efekt. Výhodou použití efektu Přesahy je to, že můžete kdykoliv změnit nastavení přesahů.

A. Oblast přetisku B. Oblast vyseknutí C. Barva pozadí D. Barva popředí
Používání příkazu Přesahy

A. Oblast přetisku B. Oblast vyseknutí C. Barva pozadí D. Barva popředí 

V některých případech mohou mít objekty pozadí a popředí natolik podobné hustoty barvy, že ani jedna barva není zřetelně tmavší než druhá. V takovém případě příkaz Přesahy určí přesahy na základě malých rozdílů v barvách. Pokud přesahy určené pomocí dialogového okna Přesahy nejsou uspokojivé, můžete použít volbu Obrácené přesahy k změně způsobu, jak příkaz Přesahy vytváří přesahy pro tyto dva objekty.

 1. Pokud je dokument v režimu RGB, zvolte Soubor > Barevný režim dokumentu > Barva CMYK, abyste ho převedli do režimu CMYK.
 2. Vyberte dva nebo více objektů.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aplikovat příkaz přímo na objekty, zvolte Okna > Cestář a z nabídky panelu zvolte Přesahy.

  • Chcete-li příkaz aplikovat jako efekt, zvolte Efekt >Cestář > Přesahy. Vyberte Náhled, chcete-li zobrazovat náhled efektu.

 4. Nastavte volby přesahů a klikněte na OK.

Volby přesahu

Tloušťka

Určuje šířku tahu mezi 0,01 a 5 000 body. Zeptejte se ve své tiskařské firmě, jak určit vhodnou hodnotu.

Výška/šířka

Určuje přesahy na vodorovných čárách v procentech z přesahu na svislých čárách. Určení různých hodnot pro vodorovné a svislé přesahy vám umožní vyrovnat nepřesnosti při tisku, jako je natažení papíru. Obraťte se na svou tiskařskou firmu, aby vám pomohla s určením této hodnoty. S výchozí hodnotou 100 % jsou šířky přesahů na vodorovných a svislých čárách stejné. Chcete-li zvětšit tloušťku přesahů na vodorovných čárách bez změny svislých přesahů, nastavte hodnotu Výška/šířka větší než 100 %. Chcete-li zmenšit tloušťku přesahů na vodorovných čárách bez změny svislých přesahů, nastavte hodnotu Výška/šířka menší než 100 %.

Volba Výška/šířka nastavená na 50 % (vlevo) a na 200 % (vpravo)
Volba Výška/šířka nastavená na 50 % (vlevo) a na 200 % (vpravo)

Zeslabení odstínu

Redukuje odstín světlejší barvy v přesahu; tmavší barva zůstává na 100 %. Tato volba je užitečná při vytváření přesahů dvou objektů ve světlých barvách, kde může čára přesahu prosvítat skrz tmavší z těchto barev, což bude mít za následek nápadně tmavý okraj. Například pokud vytvoříte přesah světle žlutého objektu do světle modrého objektu, objeví se v místě přesahu viditelný zelený okraj. Zjistěte si u své tiskařské firmy, jaká hodnota odstínu je nejvhodnější pro použitý typ tisku, tiskových barev, papíru a podobně.

Hodnota zeslabení odstínu
Hodnota zeslabení odstínu 100 % (přesah obsahuje 100 % světlejší barvy) a hodnota zeslabení odstínu 50 % (přesah obsahuje 50 % světlejší barvy)

Přesahy s výtažkovými barvami

Převádí přesahy přímých barev na ekvivalentní výtažkové barvy. Tato volba vytvoří objekt ze světlejší z přímých barev a přetiskne ho.

Obrácené přesahy

Vytvoří přesah tmavších barev do světlejších. Tato volba nefunguje se sytou černou – to je černá, která obsahuje další tiskové barvy CMY.

Přesnost (pouze jako efekt)

Ovlivňuje přesnost výpočtu cesty objektu. Čím přesnější je výpočet, tím přesnější je výsledná kresba a tím více času je třeba pro vytvoření výsledné cesty.

Odstranit přebytečné body (pouze jako efekt)

Odstraní zbytečné body.

Vytvoření rozšíření nebo vyseknutí

Pro přesnější nastavení přesahů a pro vytváření přesahů pro složité objekty můžete vytvořit efekt přesahů vytažením objektu a nastavením tahu na přetisk.

 1. Vyberte horní objekt ze dvou objektů, pro které chcete vytvořit přesahy.
 2. Vyberte pole Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vytvořte rozšíření zadáním stejných barevných hodnot pro Tah, jako jsou nastavené v poli Výplň. Barevné hodnoty tahu můžete změnit tak, že vyberete tah, a pak nastavíte jeho barevné hodnoty v panelu Barvy. Tato metoda zvětší objekt vytažením jeho okrajů stejnou barvou, jako má výplň objektu.

  Objekt vytažený barvou výplně
  Objekt vytažený barvou výplně

  • Vytvořte vyseknutí zadáním stejných hodnot barev pro Tah, jaké jsou ve světlejším pozadí (znovu s použitím panelu Barvy); hodnoty tahu a výplně se budou lišit. Tato metoda zmenší tmavší objekt vytažením jeho okrajů barvou světlejšího pozadí.

 3. Zvolte Okna > Tah.
  Objekt vytažený barvou pozadí
  Objekt vytažený barvou pozadí

  A. Přetiskovaný tah vytvoří vyseknutí B. Výplň vytvoří vyseknutí C. Oblast přesahu D. Oblast vyseknutí 

 4. Do textového pole Tloušťka zadejte šířku tahu mezi 0,01 a 1000 body. Zeptejte se ve své tiskařské firmě, jak určit vhodnou hodnotu.

  Například tloušťka tahu 0,6 bodu vytvoří přesah 0,3 bodu. Tloušťka tahu 2,0 body vytvoří přesah 1 bod.

 5. Zvolte Okna > Atributy.
 6. Vyberte Přetisk tahu.

Vytvoření přesahů pro čáru

 1. Vyberte čáru, pro kterou chcete vytvořit přesahy.
 2. V poli Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy nastavte bílou barvu tahu.
 3. V panelu Tah vyberte požadovanou tloušťku čáry.
 4. Zkopírujte čáru a zvolte Úpravy > Vložit dopředu. Kopie čáry se použije pro vytvoření přesahů.
 5. V poli Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy vytáhněte kopii čáry požadovanou barvou.
 6. V panelu Tah zvolte tloušťku čáry, která je širší než spodní čára.
 7. Zvolte Okna > Atributy.
 8. Vyberte Přetisk tahu pro vrchní čáru.
  Kopie tahu použitá pro rozšíření
  Kopie tahu použitá pro rozšíření

  A. Přetiskovaný horní tah vytvoří rozšíření B. Spodní tah vytvoří vyseknutí C. Oblast vyseknutí D. Oblast přesahu 

Přesahy pro část objektu

 1. Nakreslete čáru podél okraje nebo okrajů, na kterých chcete vytvořit přesahy. Pokud je objekt složitý, nástrojem pro přímý výběr  vyberte okraje, pro které chcete vytvořit přesahy, zkopírujte je a zvolte Úpravy > Vložit dopředu, abyste vložili kopii přímo nad originál.
  Vržený stín s přesahy (vlevo) je vytvořen pomocí čáry nakreslené v místě, kde se objekt a jeho stín dotýkají (vpravo).
  Vržený stín s přesahy (vlevo) je vytvořen pomocí čáry nakreslené v místě, kde se objekt a jeho stín dotýkají (vpravo).

 2. V poli Tah v panelu nástrojů nebo v panelu Barvy zvolte hodnotu barvy pro tah, abyste vytvořili buď rozšíření nebo vyseknutí.
 3. Zvolte Okna > Atributy.
 4. Vyberte Přetisk tahu.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.