Příručka uživatele Zrušit

Odstraňování problémů s vytvořením nebo uložením dokumentů v cloudu aplikace Illustrator

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Identifikace a odstraňování problémů s vytvořením nebo uložením dokumentů v cloudu v aplikaci Illustrator.

Problémy

Možná řešení

 • Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu.
 • Na domovské obrazovce se zobrazuje prázdný seznam naposledy otevřených dokumentů nebo se zobrazí zpráva „Došlo k chybě“.
 • Zobrazí se chybové dialogové okno „Dokument v cloudu není k dispozici“ nebo „Vaše verze CoreSync je nekompatibilní s touto verzí aplikace Illustrator“.
 • Synchronizace aplikace Illustrator s aplikací Creative Cloud Sync vyžaduje aktualizaci nebo nefunguje správně.

Odstraňování chyb při vytvoření nebo uložení dokumentů v cloudu

Nedostatek systémové paměti

Aplikace Illustrator nedokáže uložit dokument, když systém nemá k provedení procesu uložení dostatek paměti (RAM). Jedním z důvodů nedostatku paměti může být příliš mnoho otevřených aplikací v počítači. 

Dokument je otevřen v jiné verzi.

Aplikace Illustrator nedokáže uložit dokument, který je otevřen v jiné verzi aplikace Illustrator.

 • Zavřete dokument, který je otevřen v jiné verzi aplikace Illustrator.
 • Pokud nemůžete dokument zavřít, proveďte vynucené ukončení všech verzí aplikace Illustrator nebo restartujte počítač. 
 • Zkuste změnit název dokumentu.

Problémy se vstupním/výstupním zařízením

Aplikace Illustrator nedokáže uložit dokument v cloudu, když je proces zápisu přerušen nebo když přístup k dokumentu není možný nebo dokument nelze najít. K tomu obvykle dochází, když je přerušeno připojení k internetu nebo k síti. Zkontrolujte připojení a zkuste dokument uložit znovu.

Neznámé problémy

Dokument v cloudu nelze uložit, pokud se setkáte s následujícími problémy:

 • Neočekávané nebo neznámé chyby
 • Dokument je poškozen a nelze jej opravit.
 • Aplikace Illustrator nepodporuje příponu souboru.

Kontrola čekajících aktualizací aplikace Creative Cloud Sync

 1. Ukončete aplikaci Illustrator. 

 2. Spusťte aplikaci Adobe Creative Cloud pro stolní počítače.

  [Systém Windows] Otevřete nabídku Start a klikněte na možnost Adobe Creative Cloud.

  [Systém macOS] V části Aplikace přejděte do složky Adobe Creative Cloud. Spusťte aplikaci Adobe Creative Cloud.

 3. Kliknutím na Pokračovat provedete všechny čekající aktualizace.

 4. Po dokončení aktualizace ověřte, zda je verze aplikace Creative Cloud Sync 5 nebo novější. Přejděte do Předvolby > Creative Cloud > Soubory.

  Pokud byla aktualizace dokončena, ale nezobrazuje se požadovaná verze:

  1. Klikněte na obrázek profilu a vyberte možnost  Odhlásit se .
  2. Klikněte na tři tečky vedle položky Obrázek profilu > Ukončit.
  3. Znovu spusťte aplikaci Adobe Creative Cloud.
  4. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID.
  5. Ověřte verzi aplikace Creative Cloud Sync.

   

 5. Ověřte, zda jsou povoleny předvolby aplikace Adobe Creative Cloud:

  1. Klikněte na tři tečky vedle položky obrázek profilu.

  2. Vyberte položku Předvolby.

  3. Na kartě Obecné se ujistěte, že jste tuto možnost ponechali: Aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače udržujte stále aktuální. 
 6. Spusťte znovu aplikaci Illustrator nebo pokračujte dalším krokem k aktualizaci aplikace Creative Cloud. 

 7. Proveďte aktualizaci aplikace Creative Cloud.

  • Restartujte počítač a spusťte aplikaci Adobe Creative Cloud pro stolní počítače.

  • Pokud aktualizační banner stále není k dispozici:
   1. Klikněte na tři tečky vedle položky obrázek profilu.
   2. Vyberte Vyhledat aktualizace aplikace.
   3. Počkejte, než bude Aktualizace dokončena.

Odstranění chyby procesu coresync

Pokud se při otevírání dokumentů v cloudu z domovské obrazovky zobrazí následující chyba: „Dokument v cloudu není k dispozici“. K této chybě obvykle dochází v případě, že aplikace Creative Cloud není nainstalována nebo není aktuální. Pokud máte přístup správce ke svému počítači, můžete problém vyřešit následujícími kroky:

 1. Pomocí předvoleb aplikace se odhlaste ze služby Creative Cloud.

 2. Pomocí předvoleb aplikace ukončete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

 3. Pomocí Monitoru aktivit (v systému Mac OS) nebo Správce úloh (v systému Windows), ověřte, že jsou ukončeny oba následující procesy: CoreSync a Služba Adobe pro stolní počítače.

 4. Přejděte do následujícího umístění:

  • V systému Windows:

   • C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Sync

  • V systému Mac OS:

   • /Applications/Utilities/Adobe Sync

 5. Přejmenujte následující složku CoreSync na CoreSync-OLD.

 6. Restartujte počítač a podle výše uvedených kroků aktualizujte aplikaci Adobe Creative Cloud pro stolní počítače.

Související témata

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.