Přehled efektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Stručný přehled efektů

Efekt

Akce

Efekt > 3D

Převedení otevřených nebo uzavřených cest nebo bitmapových objektů na trojrozměrné (3D) objekty, které můžete natáčet, osvětlovat a stínovat.

Viz také: Vytváření 3D objektů

Efekt > Umělecký

Simulace malířského vzhledu na tradičních médiích.

Viz také: Umělecké efekty

Efekt > Rozostření

Retušování obrazů a vyhlazování přechodů zprůměrováním obrazových bodů, které jsou poblíž ostrých okrajů čar a barevných ploch v obraze.

Viz také: Efekty rozostření

Efekt > Tahy štětce

Vytvoření vzhledu malby nebo jiného výtvarného díla pomocí tahů různými štětci a inkousty.

Viz také: Efekty tahů štětce

Efekt > Převést na tvar

Změna tvaru vektorového nebo bitmapového objektu.

Viz také: Změna tvaru objektů pomocí efektů

Efekt > Ořezové značky

Přiřadí ořezové značky k vybranému objektu.

Viz také: Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání

Efekt > Deformovat a transformovat

(horní část nabídky)

Změna tvaru vektorových objektů nebo aplikování efektů na výplň nebo tah přidaný k bitmapovému objektu pomocí panelu Vzhled.

Viz také: Změna tvaru objektů pomocí efektů

Efekt > Deformace

(dolní část nabídky)

Geometrická deformace a změna tvaru obrazu.

Viz také: Efekty deformace (ve spodní části nabídky)

Efekt > Cesta

Posunutí cesty objektu vzhledem k jejímu původnímu umístění, převod textu na sadu složených cest, které můžete upravovat a manipulovat s nimi, jako s jakýmkoliv jiným grafickým objektem, a změna tahu vybraného objektu na vyplněný objekt, který má stejnou šířku jako původní tah. Tyto příkazy můžete také aplikovat na výplň nebo tah, přidaný k bitmapovému objektu pomocí panelu Vzhled.

Viz také: Posunutí duplikovaných objektů, Převedení textu na obrysy, Převádění tahů na složené cesty

Efekt > Cestář

Kombinování skupin, vrstev nebo podvrstev do jednoho upravitelného objektu.

Viz také: Aplikování efektů Cestáře

Efekt > Seskupení

Převedení výběru shlukováním obrazových bodů s podobnými barevnými hodnotami.

Viz také: Efekty rozložení na body

Efekt > Rastrování

Převedení vektorového objektu na bitmapový.

Viz také: Rastrování vektorového objektu

Efekt > Zostření

Zaostření rozostřených obrazů zvýšením kontrastu sousedních obrazových bodů.

Viz také: Efekt zostření

Efekt > Skica

Přidání textury do obrazů, často pro trojrozměrný efekt. Tyto efekty jsou také užitečné k vytvoření ručně malovaného vzhledu.

Viz také: Efekty skicy

Efekt > Stylizace

(horní část nabídky)

Přidání šipek, vržených stínů, zaoblených rohů, prolnutých okrajů, záře a vzhledu načmáraných klikyháků k objektům.

Viz také: Vytvoření vrženého stínu, Aplikování vnitřní a vnější záře, Přidání šipek k čárám, Prolnutí okrajů objektu, Vytvoření skicy s použitím efektu Klikyháky, Zaoblení rohů objektů

Efekt > Stylizace

(dolní část nabídky)

Příkaz Zářící obrysy vytváří efekt malovaného nebo impresionistického vzhledu výběru přesunutím obrazových bodů a tím, že najde kontrastní místa v obraze a zvýší jejich kontrast.

Viz také: Efekt stylizace (ve spodní části nabídky)

Efekt > Filtry SVG

Přidání grafických vlastností založených na XML, jako jsou vržené stíny, do kresby.

Viz také: Aplikování efektů SVG

Efekt > Textura

Dodání vzhledu hloubky nebo přírodního materiálu do obrazu.

Viz také: Efekty textury

Efekt > Video

Optimalizace obrazů zachycených z videa nebo kresby určené pro televizi.

Viz také: Efekty videa

Efekt > Pokřivit

Pokřivení nebo deformování objektů, včetně cest, textu, mřížek, prolnutí a rastrových obrazů.

Viz také: Změna tvaru objektů pomocí efektů

Umělecké efekty

Umělecké efekty jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorový objekt.

Barevné pastelky

Překreslí obraz barevnými pastelkami na podklad plné barvy. Důležité hrany se zachovají a vypadají jako hrubě vyšrafované; skrz hladší oblasti prosvítá plná barva pozadí.

Vystřižení

Vykreslí obraz, jako by byl vytvořen z hrubě vystřižených kusů barevného papíru. Vysoce kontrastní obrazy se změní na siluety; barevné obrazy budou jakoby vytvořené z několika vrstev barevného papíru.

Suchý štětec

Vymaluje hrany v obraze technikou suchého štětce (něco mezi olejomalbou a akvarelem). Tento efekt zjednoduší obraz zmenšením jeho rozsahu barev.

Zrnitý film

Aplikuje rovnoměrný vzorek na stíny a střední tóny obrazu. Světlejší oblasti obrazu získají hladší, sytější vzorek. Tento efekt se hodí k odstranění pruhů v přechodech a k vizuálnímu sjednocení prvků pocházejících z různých zdrojů.

Freska

Přemaluje obraz hrubým stylem s použitím krátkých, oblých a prudce aplikovaných tahů.

Neónová záře

Přidá k objektům v obraze různé typy záře. Tento efekt se hodí pro vybarvování obrazu se současným změkčením jeho vzhledu. Chcete-li vybrat barvu záře, klikněte na pole barvy a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

Šmouhy barvy

Umožňuje zvolit různé velikosti štětce (od 1 do 50) a typ efektu malby. Typy štětců zahrnují jednoduchý, světlý hrubý, tmavý hrubý, široký ostrý, široký neostrý a jiskřivý.

Malířská špachtle

Redukuje detaily v obraze a dává mu vzhled tence pomalovaného plátna, na kterém je patrná texturu podkladu.

Plastikový obal

Překryje obraz, jako by byl v lesklé průhledné fólii, a zvýrazní detaily povrchu.

Plakátové obrysy

Sníží počet barev v obraze podle nastavené hodnoty Posterizace, pak najde hrany v obraze a obtáhne je černými linkami. Velké plochy obrazu mají jednoduché stínování, zatímco jemné tmavé detaily jsou rozloženy v celém obraze.

Hrubé pastely

Změní vzhled obrazu tak, jako by byl nakreslen barevnými pastelovými křídami na podklad s texturou. V plochách jasných barev je pastel sytý a textura málo zřetelná; tmavší plochy vypadají, jako by byl pastel seškrábaný, takže textura je zřetelnější.

Rozmazání

Změkčí obraz s použitím krátkých diagonálních tahů, kterými rozmaže tmavší plochy obrazů. Světlejší plochy se zesvětlí a ztratí detaily.

Houba

Vytváří obrazy s výrazně texturovanými plochami kontrastních barev, jako by byly namalované houbou.

Podmalba

Namaluje obraz na texturované pozadí, a pak přes něj přemaluje výsledný obraz.

Akvarel

Namaluje obraz ve stylu akvarelu, přičemž zjednoduší detaily a použije střední štětec namočený do vody a barvy. Tam, kde se na hranách vyskytnou výrazné změny tónů, zvýší tento efekt sytost barvy.

Efekty rozostření

Příkazy v podnabídce Rozostření a v nabídce Efekt jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když efekt aplikujete na vektorový objekt.

Gaussovské rozostření

Rychle rozostří výběr s nastavitelnou mírou rozostření. Tento efekt odstraní vysokofrekvenční detaily a může vytvářet zamlžený efekt.

Kruhové rozostření

Napodobuje měkké rozostření vytvořené transfokováním nebo otočením fotoaparátu. Zvolte možnost Otočit, chcete-li rozostřit po soustředných kruhových čarách, a pak zadejte úhel otočení. Zvolte Přiblížit, chcete-li rozostřit po radiálních liniích, jako kdybyste transfokátorem přibližovali nebo oddalovali obraz v objektivu, a určete hodnotu od 1 do 100. Kvalita rozostření se může pohybovat od Nízké, kdy je výsledek nejrychlejší ale zrnitý, přes Střední až po Vysokou, kdy jsou výsledky hladší. Volby Střední a Vysoká jsou většinou nerozlišitelné, s výjimkou velkých výběrů. Nastavte počátek rozostření tažením vzorku v poli Střed rozostření.

Chytré vyhlazení

Přesně rozostří obraz. Můžete určit poloměr, práh a kvalitu rozostření. Hodnota Poloměr určuje velikost oblasti, ve které se vyhledávají odlišné obrazové body. Hodnota Práh určuje, nakolik musí být obrazové body odlišné, aby se ovlivnily. Můžete také nastavit rozostření celého výběru (Normální), nebo pouze obrysů barevných rozhraní (Pouze hrany a Překrýt hrany). V místech se značným kontrastem aplikuje volba Pouze hrany černobílé okraje, zatímco volba Překrýt hrany aplikuje bílou.

Efekty tahů štětce

Efekty Tahy štětce jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když efekt aplikujete na vektorový objekt.

Zvýraznění obrysů

Zvýrazní hrany (obrysy) v obraze. Pokud je ovládací prvek Jas okraje nastaven na vysokou hodnotu, připomíná zvýraznění bílou křídu. V případě nastavení nízké hodnoty připomíná zvýraznění černý inkoust.

Úhlové tahy

Přemaluje obraz s použitím šikmých tahů. Světlejší oblasti jsou malovány tahy v jednom směru, zatímco tmavší oblasti jsou malovány tahy v opačném směru.

Šrafování

Zachová detaily a rysy původního obrazu a přidá do obrazu texturu a zdrsní okraje vybarvených ploch v obraze napodobeným šrafováním tužkou. Volba Míra určuje počet vrstev šrafování (od 1 do 3).

Tmavé tahy

Namaluje tmavé oblasti obrazu černějšími krátkými hustými tahy a světlejší oblasti obrazu dlouhými bílými tahy.

Inkoustové obrysy

Překreslí obraz ve stylu inkoustového pera jemnými úzkými čárami přes původní detaily.

Postřik

Napodobuje efekt postřiku rozprašovačem. Zvýšením hodnot voleb se celkový efekt zjednoduší.

Nastříkané tahy

Přemaluje obraz s použitím převládajících barev aplikovaných šikmými, stříkanými tahy.

Sumi-e

Namaluje obraz v japonském stylu, jakoby vlhkým štětcem plným černé barvy na rýžový papír. Efekt má měkké rozostřené hrany se sytými černými.

Efekty deformace (ve spodní části nabídky)

Příkazy v nabídce Deformace mohou být velmi náročné na paměť. Jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorový objekt.

Rozptýlené světlo

Reprodukuje obraz, jako by byl pozorován přes měkký difúzní filtr. Tento efekt přidává do obrazu průhledný bílý šum se září, která se směrem od středu výběru postupně vytrácí.

Sklo

Obraz vypadá, jako by byl pozorován přes různé typy skla. Můžete zvolit přednastavený efekt skla nebo si vytvořit vlastní povrch skla v souboru aplikace Photoshop. Můžete nastavit měřítko, deformaci a vyhlazení, a také volby texturování.

Zvlnění moře

Přidá do kresby náhodně rozmístěné vlny, takže kresba pak vypadá, jako by byla pod vodou.

Efekty rozložení na body

Efekty Seskupení jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když efekt aplikujete na vektorový objekt.

Barevný polotón

Simuluje efekt použití zvětšeného polotónového rastru na každý z kanálů obrazu. Tento efekt rozdělí obraz v každém kanálu na pravoúhelníky a nahradí každý z těchto pravoúhelníků kruhem. Velikost kruhu je úměrná jasu pravoúhelníku.

Chcete-li tento efekt použít, zadejte hodnotu maximálního poloměru polotónového bodu v obrazových bodech (od 4 do 127) a zadejte úhel rastru (úhel řádků bodů vzhledem k vodorovné rovině) pro jeden nebo více kanálů. Pro obrazy ve stupních šedi použijte pouze kanál 1. Pro obrazy RGB použijte kanály 1, 2 a 3, které odpovídají červenému, zelenému a modrému kanálu. Pro obrazy CMYK použijte všechny čtyři kanály, které odpovídají azurovému, purpurovému, žlutému a černému kanálu.

Krystalizace

Seskupí barvy do mnohoúhelníkových tvarů.

Mezzotinta

Převede obraz na náhodný vzorek černých a bílých oblastí nebo plně saturovaných barev v barevném obrazu. Při použití tohoto efektu vyberte vzorek bodů z rozevírací nabídky Typ v dialogovém okně Mezzotinta.

Pointilizace

Rozdělí barvy v obraze do náhodně umístěných bodů jako v pointilistické malbě a použije barvu pozadí jako barvu plátna mezi body.

Efekt zostření

Příkaz Doostřit v podnabídce Zostření v nabídce Efekt zaostří rozmazané obrazy tím, že zvýší kontrast sousedních obrazových bodů. Tento efekt je rastrový a používá nastavení rastrových efektů dokumentu, když ho aplikujete na vektorovou grafiku.

Doostřit

Najde v obraze oblasti, kde se vyskytují výrazné změny barev, a zostří je. Efekt Doostřit se používá k nastavení kontrastu detailů okrajů a vytvoření světlejší a tmavší čáry na každé straně okraje. Tento efekt zvýrazní okraje a vytvoří iluzi ostřejšího obrazu.

Efekty skicy

Řada efektů typu Skica používá k překreslení obrazu černou a bílou barvu. Tyto efekty jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorovou grafiku.

Basreliéf

Transformuje obraz tak, že se jeví jakoby mělce vyřezaný a osvětlený tak, aby se zvýraznila proměnlivost povrchu. Tmavé plochy obrazu se vybarví černě; světlé oblasti se vybarví bíle.

Křída a uhel

Překreslí světla a střední tóny obrazu plnou šedou barvou pozadí, nakreslenou hrubou křídou. Oblasti stínů se nahradí diagonálními tahy uhlem. Uhel se kreslí černě, křída bíle.

Uhlokresba

Překreslí obraz tak, že vznikne posterizovaný, rozmazaný efekt. Výrazné hrany se tučně obtáhnou, zatímco střední tóny se šrafují s použitím diagonálních tahů. Uhel má černou barvu; papír je bílý.

Chróm

Obraz vypadá jako odraz na leštěném chromovaném povrchu. Světla jsou vyšší body a stíny nižší body odrážejícího povrchu.

Conté pastel

Napodobuje texturu sytého tmavého a čistě bílého pastelu Conté. Efekt Conté pastel používá černou pro tmavé plochy a bílou pro světlé plochy.

Rýsovací pero

Použije jemné, rovné, tahy tuší k zachycení detailů v původním obraze. Tento efekt nahradí barvy v původním obraze s použitím černé pro tuš a bílé pro papír. Tento příkaz je zvláště působivý při použití na skenované obrazy.

Polotónový vzorek

Napodobuje efekt polotónového rastru se zachováním spojitého tónového rozsahu.

Dopisní papír

Vytvoří obraz, který je jakoby vytvořený z ručního papíru. Tento efekt zjednoduší obraz a zkombinuje efekt příkazu Zrnění (z podnabídky Textura) s reliéfním vzhledem. Tmavé plochy obrazu se změní na díry ve vrchní vrstvě papíru, obklopené bílou.

Fotokopie

Napodobuje efekt fotokopírování obrazu. Velké tmavé plochy mají tendenci kopírovat se pouze kolem okrajů a střední tóny se přikloní buď k plné černé nebo bílé.

Sádra

Vymodeluje obraz, jako by byl ze sádry, a pak výsledek vybarví černou a bílou. Tmavé oblasti jsou vyvýšené, světlé plochy zapadlé.

Síťovina

Napodobuje svrašťování a deformace emulze filmu a vytvoří obraz, který se zdá být nakupený v oblastech stínů a lehce zrnitý ve světlech.

Otisk

Zjednoduší obraz tak, aby vypadal jako otisknutý gumovým nebo dřevěným razítkem. Tento příkaz je nejvhodnější pro černobílé obrazy.

Potrhané obrysy

Rekonstruuje obraz jakoby z potrhaných kusů papíru, a pak obraz vybarví černou a bílou. Tento příkaz je vhodný pro obrazy obsahující text nebo velmi kontrastní objekty.

Vlhký papír

Použije skvrnité šmouhy, které se zdají jakoby namalované na vláknitý, vlhký papír, na kterém se barvy rozpíjejí a míchají.

Efekt stylizace (ve spodní části nabídky)

Efekt Zářící obrysy je rastrový a používá nastavení rastrových efektů dokumentu, když ho aplikujete na vektorovou grafiku.

Zářící obrysy

Najde okraje barev a přidá k nim neónovou záři.

Efekty textury

Efekty Textura jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorovou grafiku.

Praskliny

Namaluje obraz na reliéfní sádrový povrch a vytvoří jemnou síť prasklin, které sledují kontury obrazu. Tento efekt použijte pro vytvoření reliéfního efektu v obrazech, které obsahují široký rozsah barevných hodnot nebo hodnot stupňů šedi.

Zrnění

Přidá do obrazu texturu napodobením různých druhů povrchové struktury – pravidelné, měkké, kapiček, shluků, kontrastní, zvětšené, tečkované, vodorovné, svislé nebo kropenaté. Další informace o používání těchto voleb textury viz Používání ovladačů textury a povrchu skla.

Mozaikové dlaždice

Překreslí obraz jako by byl vytvořený z malých dlaždiček a přidá výplň (maltu) mezi dlaždičky. (Naopak příkaz Seskupení > Mozaika rozdělí obraz na bloky různě barevných obrazových bodů.)

Slátanina

Rozdělí obraz na čtverečky vyplněné barvou, která v dané oblasti obrazu převládá. Efekt náhodně zmenšuje nebo zvětšuje hloubku dlaždic a tím reprodukuje světla a stíny.

Mozaikové okno

Přemaluje obraz jako jednobarevné buňky obtažené barvou popředí.

Texturování

Aplikuje vybranou nebo vytvořenou texturu na obraz.

Efekty videa

Efekty Video jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorovou grafiku.

Odstranit prokládání

Vyhladí pohyblivé obrazy zachycené z videa odstraněním buď lichých nebo sudých prokládaných řádků obrazu z videa. Vypuštěné řádky můžete nahradit buď duplikováním řádků nebo interpolací.

NTSC barvy

Omezí gamut barev na barvy přijatelné pro televizní reprodukci a tím zabrání přetékání přesycených barev mezi řádky televizního obrazu.

Používání ovladačů textury a povrchu skla

Některé efekty v aplikaci Illustrator mají volby textury, například efekty Sklo, Hrubé pastely, Zrnění a Freska. Volby textury mohou způsobit, že objekt bude vypadat, jako by byl namalovaný na různých texturách, jako je plátno nebo cihly, nebo jako byste se na něj dívali přes skleněné bloky.

 1. V dialogovém okně efektu zvolte typ textury z rozbalovací nabídky Textura (pokud je dostupná) nebo zvolte Načíst texturu (dostupné pouze pro příkazy Hrubé pastely nebo Sklo) a vyberte soubor.

 2. Nastavte další volby, pokud jsou dostupné:

  • Přetažením jezdce Měřítko zvětšete nebo zmenšete efekt na povrchu bitmapového obrazu.

  • Přetažením jezdce Reliéf nastavte hloubku povrchu textury.

  • Z rozbalovací nabídky Směr světla zvolte směr, ze kterého má dopadat světlo.

  • Vyberte možnost Invertovat, chcete-li navzájem zaměnit světlé a tmavé barvy povrchu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.