Příručka uživatele Zrušit

Přehled efektů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Umělecké efekty

Umělecké efekty jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorový objekt.

Barevné pastelky

Překreslí obraz barevnými pastelkami na podklad plné barvy. Důležité hrany se zachovají a vypadají jako hrubě vyšrafované; skrz hladší oblasti prosvítá plná barva pozadí.

Vystřižení

Vykreslí obraz, jako by byl vytvořen z hrubě vystřižených kusů barevného papíru. Vysoce kontrastní obrazy se změní na siluety; barevné obrazy budou jakoby vytvořené z několika vrstev barevného papíru.

Suchý štětec

Vymaluje hrany v obraze technikou suchého štětce (něco mezi olejomalbou a akvarelem). Tento efekt zjednoduší obraz zmenšením jeho rozsahu barev.

Zrnitý film

Aplikuje rovnoměrný vzorek na stíny a střední tóny obrazu. Světlejší oblasti obrazu získají hladší, sytější vzorek. Tento efekt se hodí k odstranění pruhů v přechodech a k vizuálnímu sjednocení prvků pocházejících z různých zdrojů.

Freska

Přemaluje obraz hrubým stylem s použitím krátkých, oblých a prudce aplikovaných tahů.

Neónová záře

Přidá k objektům v obraze různé typy záře. Tento efekt se hodí pro vybarvování obrazu se současným změkčením jeho vzhledu. Chcete-li vybrat barvu záře, klikněte na pole barvy a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

Šmouhy barvy

Umožňuje zvolit různé velikosti štětce (od 1 do 50) a typ efektu malby. Typy štětců zahrnují jednoduchý, světlý hrubý, tmavý hrubý, široký ostrý, široký neostrý a jiskřivý.

Malířská špachtle

Redukuje detaily v obraze a dává mu vzhled tence pomalovaného plátna, na kterém je patrná texturu podkladu.

Plastikový obal

Překryje obraz, jako by byl v lesklé průhledné fólii, a zvýrazní detaily povrchu.

Plakátové obrysy

Sníží počet barev v obraze podle nastavené hodnoty Posterizace, pak najde hrany v obraze a obtáhne je černými linkami. Velké plochy obrazu mají jednoduché stínování, zatímco jemné tmavé detaily jsou rozloženy v celém obraze.

Hrubé pastely

Změní vzhled obrazu tak, jako by byl nakreslen barevnými pastelovými křídami na podklad s texturou. V plochách jasných barev je pastel sytý a textura málo zřetelná; tmavší plochy vypadají, jako by byl pastel seškrábaný, takže textura je zřetelnější.

Rozmazání

Změkčí obraz s použitím krátkých diagonálních tahů, kterými rozmaže tmavší plochy obrazů. Světlejší plochy se zesvětlí a ztratí detaily.

Houba

Vytváří obrazy s výrazně texturovanými plochami kontrastních barev, jako by byly namalované houbou.

Podmalba

Namaluje obraz na texturované pozadí, a pak přes něj přemaluje výsledný obraz.

Akvarel

Namaluje obraz ve stylu akvarelu, přičemž zjednoduší detaily a použije střední štětec namočený do vody a barvy. Tam, kde se na hranách vyskytnou výrazné změny tónů, zvýší tento efekt sytost barvy.

Efekty rozostření

Příkazy v podnabídce Rozostření a v nabídce Efekt jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když efekt aplikujete na vektorový objekt.

Gaussovské rozostření

Rychle rozostří výběr s nastavitelnou mírou rozostření. Tento efekt odstraní vysokofrekvenční detaily a může vytvářet zamlžený efekt.

Kruhové rozostření

Napodobuje měkké rozostření vytvořené transfokováním nebo otočením fotoaparátu. Zvolte možnost Otočit, chcete-li rozostřit po soustředných kruhových čarách, a pak zadejte úhel otočení. Zvolte možnost Přiblížit, chcete-li rozostřit po radiálních liniích, jako kdybyste transfokátorem přibližovali nebo oddalovali obraz v objektivu, a určete hodnotu od 1 do 100. Kvalita rozostření se může pohybovat od Nízké, kdy je výsledek nejrychlejší ale zrnitý, přes Střední až po Vysokou, kdy jsou výsledky hladší. Volby Střední a Vysoká jsou většinou nerozlišitelné, s výjimkou velkých výběrů. Nastavte počátek rozostření tažením vzorku v poli Střed rozostření.

Chytré vyhlazení

Přesně rozostří obraz. Můžete určit poloměr, práh a kvalitu rozostření. Hodnota Poloměr určuje velikost oblasti, ve které se vyhledávají odlišné obrazové body. Hodnota Práh určuje, nakolik musí být obrazové body odlišné, aby se ovlivnily. Můžete také nastavit rozostření celého výběru (Normální), nebo pouze obrysů barevných rozhraní (Pouze hrany a Překrýt hrany). V místech se značným kontrastem aplikuje volba Pouze hrany černobílé okraje, zatímco volba Překrýt hrany aplikuje bílou.

Efekty tahů štětce

Efekty Tahy štětce jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když efekt aplikujete na vektorový objekt.

Zvýraznění obrysů

Zvýrazní hrany (obrysy) v obraze. Pokud je ovládací prvek Jas okraje nastaven na vysokou hodnotu, připomíná zvýraznění bílou křídu. V případě nastavení nízké hodnoty připomíná zvýraznění černý inkoust.

Úhlové tahy

Přemaluje obraz s použitím šikmých tahů. Světlejší oblasti jsou malovány tahy v jednom směru, zatímco tmavší oblasti jsou malovány tahy v opačném směru.

Šrafování

Zachová detaily a rysy původního obrazu a přidá do obrazu texturu a zdrsní okraje vybarvených ploch v obraze napodobeným šrafováním tužkou. Volba Míra určuje počet vrstev šrafování (od 1 do 3).

Tmavé tahy

Namaluje tmavé oblasti obrazu černějšími krátkými hustými tahy a světlejší oblasti obrazu dlouhými bílými tahy.

Inkoustové obrysy

Překreslí obraz ve stylu inkoustového pera jemnými úzkými čárami přes původní detaily.

Postřik

Napodobuje efekt postřiku rozprašovačem. Zvýšením hodnot voleb se celkový efekt zjednoduší.

Nastříkané tahy

Přemaluje obraz s použitím převládajících barev aplikovaných šikmými, stříkanými tahy.

Sumi-e

Namaluje obraz v japonském stylu, jakoby vlhkým štětcem plným černé barvy na rýžový papír. Efekt má měkké rozostřené hrany se sytými černými.

Efekt deformování

Příkazy v nabídce Deformace mohou být velmi náročné na paměť. Jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorový objekt.

Rozptýlené světlo

Reprodukuje obraz, jako by byl pozorován přes měkký difúzní filtr. Tento efekt přidává do obrazu průhledný bílý šum se září, která se směrem od středu výběru postupně vytrácí.

Sklo

Obraz vypadá, jako by byl pozorován přes různé typy skla. Můžete zvolit přednastavený efekt skla nebo si vytvořit vlastní povrch skla v souboru aplikace Photoshop. Můžete nastavit měřítko, deformaci a vyhlazení, a také volby texturování.

Zvlnění moře

Přidá do kresby náhodně rozmístěné vlny, takže kresba pak vypadá, jako by byla pod vodou.

Efekty rozložení na body

Efekty Seskupení jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když efekt aplikujete na vektorový objekt.

Barevný polotón

Simuluje efekt použití zvětšeného polotónového rastru na každý z kanálů obrazu. Tento efekt rozdělí obraz v každém kanálu na pravoúhelníky a nahradí každý z těchto pravoúhelníků kruhem. Velikost kruhu je úměrná jasu pravoúhelníku.

Chcete-li tento efekt použít, zadejte hodnotu maximálního poloměru polotónového bodu v obrazových bodech (od 4 do 127) a zadejte úhel rastru (úhel řádků bodů vzhledem k vodorovné rovině) pro jeden nebo více kanálů. Pro obrazy ve stupních šedi použijte pouze kanál 1. Pro obrazy RGB použijte kanály 1, 2 a 3, které odpovídají červenému, zelenému a modrému kanálu. Pro obrazy CMYK použijte všechny čtyři kanály, které odpovídají azurovému, purpurovému, žlutému a černému kanálu.

Krystalizace

Seskupí barvy do mnohoúhelníkových tvarů.

Mezzotinta

Převede obraz na náhodný vzorek černých a bílých oblastí nebo plně saturovaných barev v barevném obrazu. Při použití tohoto efektu vyberte vzorek bodů z rozevírací nabídky Typ v dialogovém okně Mezzotinta.

Pointilizace

Rozdělí barvy v obraze do náhodně umístěných bodů jako v pointilistické malbě a použije barvu pozadí jako barvu plátna mezi body.

Efekt zostření

Příkaz Doostřit v podnabídce Zostření v nabídce Efekt zaostří rozmazané obrazy tím, že zvýší kontrast sousedních obrazových bodů. Tento efekt je rastrový a používá nastavení rastrových efektů dokumentu, když ho aplikujete na vektorovou grafiku.

Doostřit

Najde v obraze oblasti, kde se vyskytují výrazné změny barev, a zostří je. Efekt Doostřit se používá k nastavení kontrastu detailů okrajů a vytvoření světlejší a tmavší čáry na každé straně okraje. Tento efekt zvýrazní okraje a vytvoří iluzi ostřejšího obrazu.

Efekty skici

Řada efektů typu Skica používá k překreslení obrazu černou a bílou barvu. Tyto efekty jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorovou grafiku.

Basreliéf

Transformuje obraz tak, že se jeví jakoby mělce vyřezaný a osvětlený tak, aby se zvýraznila proměnlivost povrchu. Tmavé plochy obrazu se vybarví černě; světlé oblasti se vybarví bíle.

Křída a uhel

Překreslí světla a střední tóny obrazu plnou šedou barvou pozadí, nakreslenou hrubou křídou. Oblasti stínů se nahradí diagonálními tahy uhlem. Uhel se kreslí černě, křída bíle.

Uhlokresba

Překreslí obraz tak, že vznikne posterizovaný, rozmazaný efekt. Výrazné hrany se tučně obtáhnou, zatímco střední tóny se šrafují s použitím diagonálních tahů. Uhel má černou barvu; papír je bílý.

Chróm

Obraz vypadá jako odraz na leštěném chromovaném povrchu. Světla jsou vyšší body a stíny nižší body odrážejícího povrchu.

Conté pastel

Napodobuje texturu sytého tmavého a čistě bílého pastelu Conté. Efekt Conté pastel používá černou pro tmavé plochy a bílou pro světlé plochy.

Rýsovací pero

Použije jemné, rovné, tahy tuší k zachycení detailů v původním obraze. Tento efekt nahradí barvy v původním obraze s použitím černé pro tuš a bílé pro papír. Tento příkaz je zvláště působivý při použití na skenované obrazy.

Polotónový vzorek

Napodobuje efekt polotónového rastru se zachováním spojitého tónového rozsahu.

Dopisní papír

Vytvoří obraz, který je jakoby vytvořený z ručního papíru. Tento efekt zjednoduší obraz a zkombinuje efekt příkazu Zrnění (z podnabídky Textura) s reliéfním vzhledem. Tmavé plochy obrazu se změní na díry ve vrchní vrstvě papíru, obklopené bílou.

Fotokopie

Napodobuje efekt fotokopírování obrazu. Velké tmavé plochy mají tendenci kopírovat se pouze kolem okrajů a střední tóny se přikloní buď k plné černé nebo bílé.

Sádra

Vymodeluje obraz, jako by byl ze sádry, a pak výsledek vybarví černou a bílou. Tmavé oblasti jsou vyvýšené, světlé plochy zapadlé.

Síťovina

Napodobuje svrašťování a deformace emulze filmu a vytvoří obraz, který se zdá být nakupený v oblastech stínů a lehce zrnitý ve světlech.

Otisk

Zjednoduší obraz tak, aby vypadal jako otisknutý gumovým nebo dřevěným razítkem. Tento příkaz je nejvhodnější pro černobílé obrazy.

Potrhané obrysy

Rekonstruuje obraz jakoby z potrhaných kusů papíru, a pak obraz vybarví černou a bílou. Tento příkaz je vhodný pro obrazy obsahující text nebo velmi kontrastní objekty.

Vlhký papír

Použije skvrnité šmouhy, které se zdají jakoby namalované na vláknitý, vlhký papír, na kterém se barvy rozpíjejí a míchají.

Efekt stylizace

Efekt Zářící obrysy je rastrový a používá nastavení rastrových efektů dokumentu, když ho aplikujete na vektorovou grafiku.

Zářící obrysy

Najde okraje barev a přidá k nim neónovou záři.

Efekty textury

Efekty Textura jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorovou grafiku.

Praskliny

Namaluje obraz na reliéfní sádrový povrch a vytvoří jemnou síť prasklin, které sledují kontury obrazu. Tento efekt použijte pro vytvoření reliéfního efektu v obrazech, které obsahují široký rozsah barevných hodnot nebo hodnot stupňů šedi.

Zrnění

Přidá do obrazu texturu napodobením různých druhů povrchové struktury – pravidelné, měkké, kapiček, shluků, kontrastní, zvětšené, tečkované, vodorovné, svislé nebo kropenaté. Další informace o používání těchto voleb textury viz Používání ovladačů textury a povrchu skla.

Mozaikové dlaždice

Překreslí obraz jako by byl vytvořený z malých dlaždiček a přidá výplň (maltu) mezi dlaždičky. (Naopak příkaz Seskupení > Mozaika rozdělí obraz na bloky různě barevných obrazových bodů.)

Slátanina

Rozdělí obraz na čtverečky vyplněné barvou, která v dané oblasti obrazu převládá. Efekt náhodně zmenšuje nebo zvětšuje hloubku dlaždic a tím reprodukuje světla a stíny.

Mozaikové okno

Přemaluje obraz jako jednobarevné buňky obtažené barvou popředí.

Texturování

Aplikuje vybranou nebo vytvořenou texturu na obraz.

Efekty videa

Efekty Video jsou rastrové a používají nastavení rastrových efektů dokumentu, když je aplikujete na vektorovou grafiku.

Odstranit prokládání

Vyhladí pohyblivé obrazy zachycené z videa odstraněním buď lichých nebo sudých prokládaných řádků obrazu z videa. Vypuštěné řádky můžete nahradit buď duplikováním řádků nebo interpolací.

NTSC barvy

Omezí gamut barev na barvy přijatelné pro televizní reprodukci a tím zabrání přetékání přesycených barev mezi řádky televizního obrazu.

Používání ovladačů textury a povrchu skla

Některé efekty v aplikaci Illustrator nabízí různé volby textury, například efekty Sklo, Hrubé pastely, ZrněníFreska. Pomocí voleb texturování můžete u objektu použít různé textury, jako je textura plátna nebo cihly, případně jej nechat zobrazit za skelným blokem.

 1. V dialogovém okně Efekty vyberte typ textury z rozbalovací nabídky Textura (pokud je dostupná) nebo zvolte Načíst texturu (dostupné pouze pro příkazy Hrubé pastely nebo Sklo) a vyberte soubor.

 2. Pokud jsou dostupné, vyberte libovolné z následujících voleb:

  • Přetažením jezdce Měřítko zvětšete nebo zmenšete efekt na povrchu bitmapového obrazu.

  • Přetažením jezdce Reliéf nastavte hloubku povrchu textury.

  • Z rozbalovací nabídky Směr světla zvolte směr, ze kterého má dopadat světlo.

  • Vyberte možnost Invertovat, chcete-li navzájem zaměnit světlé a tmavé barvy povrchu.


související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?