Kromě určení různých kreslicích pláten k oříznutí kresby pro výstup můžete v kresbě vytvořit a použít více sad ořezových značek. Ořezové značky označují, kde se má odříznout potištěný papír. Ořezové značky jsou užitečné, když chcete vytvořit značky kolem několika objektů na stránce – například když tisknete list vizitek. Také se hodí pro zarovnání kresby aplikace Illustrator, kterou jste exportovali do jiné aplikace.

Ořezové značky se liší od kreslicího plátna těmito způsoby:

  • Kreslicí plátna určují hranice tisknutelné plochy kresby, zatímco ořezové značky nemají na tištěnou plochu žádný vliv.

  • Aktivovat můžete vždy jen jedno kreslicí plátno, přitom však můžete vytvořit a zobrazit více ořezových značek.

  • Kreslicí plátno je označeno viditelnými, ale netištěnými značkami, zatímco ořezové značky se tisknou registrační černou (takže se tisknou na každý výtažek, podobně jako tiskové značky).

Poznámka:

Ořezové značky nenahrazují značky oříznutí vytvořené pomocí možností Značky a přesah v dialogovém okně Tisk.

Vytvoření ořezových značek kolem objektu

V aplikaci Illustrator můžete vytvářet upravitelné značky oříznutí / ořezové značky nebo vytvářet ořezové značky jako živé efekty.

Chcete-li vytvořit ořezové značky, postupujte takto:

  1. Vyberte objekt.

  2. Chcete-li vytvořit upravitelné řezací nebo ořezové značky, vyberte položky Objekt > Vytvořit řezací značky.

  3. Chcete-li vytvořit ořezové značky jako živé efekty, vyberte položky Efekt > Ořezové značky.

Odstranění ořezových značek

Upravitelné ořezové značky nebo značky oříznutí odstraníte výběrem značky a stisknutím klávesy Delete.

Efekt ořezové značky odstraníte výběrem ořezové značky v panelu Vzhled a kliknutím na ikonu Odstranit vybranou položku .

Používání ořezových značek v japonském stylu

Ořezové značky v japonském stylu mají dvojité linky, které vizuálně vymezují výchozí hodnotu spadávky 8,5 bodu (3 milimetry).

  1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).
  2. Vyberte Použít japonské ořezové značky, a pak klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online