Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

O nástroji Shaper

Nástroj Shaper pomáhá vytvářet složité a nádherné návrhy pomocí kreslení, překrývání a umísťování tvarů dohromady a následným jejich kombinováním, slučováním, odstraňováním nebo přesouváním. Pomocí jednoduchých, vizuálně intuitivních gest můžete provádět operace, pro které bylo dříve vyžadováno více akcí.

Pomocí nástroje Shaper můžete přeměnit přirozená gesta na vektorové tvary. Myší nebo jednoduchými akcemi dotykového zařízení můžete vytvářet mnohoúhelníky, obdélníky nebo kruhy. Nakreslené tvary jsou živé tvary. Tato funkce je zapnutá v tradičních pracovních plochách, ve specializované dotykové pracovní ploše a ve vašem mobilním zařízení s aplikací Adobe Fresco.

Používání nástroje Shaper (kreslení tvarů)

 1. V liště nástrojů aplikace Illustrator klikněte na nástroj Shaper (Shift + N).

 2. V dokumentu nakreslete tvar. Nakreslete například hrubé znázornění obdélníku, kruhu, elipsy, trojúhelníku nebo jiného mnohoúhelníku.

 3. Vámi nakreslený tvar se převede na ostrý geometrický tvar. Vytvořený tvar je živý a lze jej plně upravovat jako libovolný živý tvar.

  Převádějte gesta nakreslená rukou na ostré vektorové tvary
  Převádějte gesta nakreslená rukou na ostré vektorové tvary

Používání nástroje Shaper (vytváření tvarů)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte v dokumentu několik překrývajících se tvarů.
  • Pomocí nástroje nakreslete překrývající se tvary.
  • Pomocí nástroje Shaper (Shift + N) můžete rychle nakreslit obdélníky, kruhy nebo mnohoúhelníky.
 2. Pokud není nástroj Shaper ještě vybraný, vyberte jej (Shift + N).

 3. Pomocí myši (na nedotykovém zařízení) nebo prstu udělejte klikyhák na oblasti, kterou chcete sloučit, odstranit nebo vyseknout.

  Následující pravidla určují, jak budou části tvarů vyseknuty nebo sloučeny a jaká bude barva sloučeného tvaru:

  • Pokud nakreslíte klikyhák v rámci jednoho tvaru, dojde k vyseknutí této oblasti.
  • Pokud nakreslíte klikyhák přes vzájemně se protínající oblasti dvou či více tvarů, dojde k vyseknutí těchto protínajících se oblastí
  • Pokud klikyhák začíná na tvaru v popředí:
   • Z nepřekrývající se oblasti do překrývající se oblasti, dojde k vyseknutí tvaru v popředí
   • Z překrývající se oblasti do nepřekrývající se oblasti, dojde ke sloučení tvarů s tím, že barvou sloučené oblasti bude barva počátečního bodu klikyháku.
  • Pokud klikyhák začíná na tvaru v pozadí:
   • Z nepřekrývající se oblasti do překrývající se oblasti, dojde ke sloučení tvarů s tím, že barvou sloučené oblasti bude barva počátečního bodu klikyháku.
   Ukázky používání klikyháku pomocí nástroje Shaper
   (Vlevo) akce klikyháku a (vpravo) výsledné skupiny Shaper Groups

  Vybrání tvarů ve skupině Shaper Group

  Všechny tvary ve skupině Shaper Group jsou i nadále upravitelné, a to i poté, co byly některé části tvarů vyseknuty nebo sloučeny. Pomocí následujících akcí můžete vybrat jednotlivé tvary nebo skupinu:

  Režim výběru plochy

  1. Vyberte nástroj Shaper.

  2. Klepněte nebo klikněte na skupinu Shaper Group. Provede se výběr skupiny Shaper Group a zobrazí se ohraničovací rámeček s widgetem šipky .

  3. Znovu na tvar klepněte (nebo na jednotlivý tvar, pokud existují jednotlivé tvary). Nyní jste v režimu výběru plochy.

  4. Pokud skupina Shaper Group obsahuje sloučené tvary, zobrazí se plocha tvaru matně. Můžete změnit barvu výplně tvarů.

   Režim výběru plochy
   Režim výběru plochy

  Režim konstrukce

  1. S vybranou skupinou Shaper Group proveďte jeden z následujících úkonů:

   • Klepněte nebo klikněte na widget šipky tak, aby ukazoval směrem nahoru .
   • Dvojitě klikněte na tvar.
   • Jednou klikněte na tah tvaru.
  2. Když je vybraný jeden podkladový objekt, můžete změnit libovolnou vlastnost nebo vzhled tohoto objektu.

   Režim konstrukce v aplikaci Illustrator
   Režim konstrukce

  Odebrání tvaru ze skupiny Shaper Group

  1. Proveďte kroky potřebné k přechodu do režimu konstrukce.
  2. Přetáhněte tvar z ohraničovacího rámečku.

  O nástroji pro vytváření tvaru

  Nástroj pro vytváření tvaru je interaktivní nástroj pro vytváření složitých tvarů slučováním a mazáním jednodušších tvarů. Pracuje s jednoduchými i složenými cestami.

  Intuitivně označí hrany a oblasti vybraného obrazu, které lze sloučit do nových tvarů. Hrana se definuje jako oddíl cesty, který neprotíná žádnou jinou cestu vybraných objektů. Oblast je uzavřená plocha ohraničená hranami.

  Standardně je nástroj v režimu slučování, který umožňuje kombinovat cesty nebo oblasti. Chcete-li vymazat nechtěné hrany nebo oblasti, můžete stisknutím klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac) přepnout do režimu mazání.

  Nastavení voleb nástroje pro vytváření tvaru

  Pro dosažení požadovaných možností slučování a lepší vizuální zpětnou vazbu můžete nastavit a přizpůsobit různé volby, například detekci mezer, zdroj vybarvení a zvýraznění.

  Chcete-li v dialogovém okně nástroje pro vytváření tvaru nastavit tyto volby, poklepejte v panelu Nástroje na ikonu nástroje pro vytváření tvaru.

  Dialogové okno Možnosti nástroje pro vytváření tvaru
  Dialogové okno Možnosti nástroje pro vytváření tvaru

  Detekce mezer

  Rozbalovací seznam Délka mezer slouží k nastavení délky mezer. Dostupné hodnoty jsou Malé (3 body), Střední (6 bodů) a Velké (12 bodů).

  Pokud chcete zadat přesnou délku mezer, vyberte pole Vlastní.

  Pokud zvolíte délku mezer, Illustrator najde pouze ty mezery, které jsou přibližně stejně dlouhé, jako je zadaná hodnota. Zkontrolujte, že je hodnota délky mezer přibližně stejná, jako je skutečná délka mezer na obraze. Zda jsou mezery skutečně detekovány, zjistíte zadáváním různých hodnot délky mezer, dokud nebudou mezery na obraze detekovány.

  Pokud například nastavíte délku mezer na 12 bodů a tvary, které potřebujete sloučit, přitom obsahují mezery o délce 3 body, Illustrator nemusí mezery detekovat.

  Detekce mezer
  Zvýrazněná plocha zobrazuje detekovanou mezeru, která je považována za oblast

  Považovat otevřenou vyplněnou cestu za uzavřenou

  Pokud je vybrána tato volba, je za účelem vytvoření oblasti pro otevřenou cestu vytvořen neviditelný okraj. Když klepnete uvnitř oblasti, vytvoří se tvar.

  V režimu sloučení přeruší klepnutí při tahu cestu

  Zaškrtněte políčko V režimu sloučení přeruší klepnutí při tahu cestu. Tato volba umožňuje rozdělit nadřazenou cestu na dvě. První cesta se vytvoří od okraje, na který jste klepli, zbývající část nadřazené cesty bez první cesty je druhá cesta. Pokud je vybraná tato volba, ukazatel se změní na a zároveň rozdělí cestu.

  Vybrat barvu z

  Výběr barvy pro objekty lze provést pomocí vzorníků barev nebo barev použitých ve stávající kresbě. Pro výběr volby Vzorník barev nebo Kresba použijte rozbalovací nabídku Vybrat barvu z.

  Pokud vyberete volbu Vzorník barev, aktivuje se volba Náhled vzorku kurzoru. Výběrem volby Náhled vzorku kurzoru lze zobrazit náhled barev a vybírat barvy. Pokud vyberete tuto volbu, vzorek kurzoru se nastaví na styl Živá malba. Umožňuje opakování (pomocí kláves se šipkami) a výběr barev z panelu vzorníků.

  Poznámka: Opakování pomocí kláves se šipkami můžete využít, i když je volba Náhled vzorku kurzoru vypnutá.

  Chcete-li změnit barvu stopy, přesuňte ukazatel nad okraje objektu tak, aby se zvýraznily, a změňte barvu stopy. Tato volba funguje, pouze pokud je v režimu slučování vybraná volba Klepnutí na stopu rozdělí cestu.

  Barvu výplně oblasti vyberete ukázáním na jakékoli místo v dokumentu.

  Poznámka: Při slučování se náhled vzorku kurzoru nezobrazuje, aby byly tvary zřetelně viditelné.

  Pokud vyberete volbu Kresba, Illustrator použije stejná pravidla, jako používá u jiných stylů kreslení u sloučených objektů. Další informace víz krok 6 v tématu Vytváření tvarů s použitím nástroje pro vytváření tvaru.

  Výplň

  Zaškrtávací políčko Výplň je ve výchozím nastavení zapnuto. Pokud je vybraná tato volba, cesta nebo oblast, které můžete sloučit, se při najetí myši nad vybranou cestu zvýrazní šedou barvou. Pokud tato volba není vybraná, vybraný region nebo cesta zůstávají zobrazené normálně.

  Zvýraznit stopu, pokud je upravitelná

  Pokud je tato volba vybraná, Illustrator zvýrazní stopy, které lze upravovat. Upravitelná stopa se zobrazí v barvě, kterou vyberete z rozbalovací nabídky Barva.

  Logo Adobe

  Přihlaste se ke svému účtu.