Příručka uživatele Zrušit

Oříznutí obrazů

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Naučte se používat funkci Oříznout obraz aplikace Illustrator, abyste mohli oříznout libovolný obraz.

V aplikaci Illustrator můžete oříznout propojené nebo vložené obrazy. Při oříznutí můžete s vybraným obrazem pracovat pomocí intuitivních ovládacích prvků.

Funkce Oříznout obraz funguje pouze na aktuálně vybraném obrazu. Propojené obrazy se po oříznutí navíc stanou vloženými.

Oříznutá část obrazu se vypustí a nelze ji obnovit. Při oříznutí rovněž nelze obraz transformovat. Pokud se po vybrání možnosti Oříznout obraz pokusíte o transformaci obrazu, aplikace Illustrator ukončí rozhraní oříznutí.

Začínáte s ořezáváním? Procvičte si a naučte se postup ořezání obrazu pomocí praktického výukového programu na panelu Objevit, aniž by bylo nutné opustit aplikaci.

Výuková lekce

Oříznutí obrazu

Postup oříznutí obrazu je následující:

 1. Zvolte možnost Soubor > Umístit a vyberte obraz, který chcete umístit. Klikněte na položku Umístit.

 2. Pomocí nástroje pro výběr () vyberte obraz, který chcete oříznout.

  Aplikace Illustrator vyvolá nástroj pro výběr automaticky v okamžiku, kdy vyberete volbu Oříznout obraz. Pokud je aktivní nějaký jiný nástroj, aplikace Illustrator se automaticky přepne na nástroj pro výběr.

 3. Chcete‑li oříznout vybraný obraz, postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na možnost Oříznout obraz.

  • Vyberte možnost Objekt > Oříznout obraz.
  • V kontextové nabídce zvolte možnost Oříznout obraz.

   Volbu Oříznout obraz nelze vybrat, pokud jsou vybrány dva či více objektů.

 4. Pokud pracujete s propojeným obrazem, aplikace Illustrator vás upozorní, že propojené soubory budou po oříznutí vložené. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

 5. Přetažením okrajů ovládacího prvku a rukojetí okrajů určete hranice oříznutí. Podrobnosti naleznete v tématu Úprava ovládacího prvku oříznutí.

   Ovládací prvek oříznutí bude mít tvar obdélníku pro všechny obrazy. Widgetem oříznutí navíc nelze otáčet.

 6. (Volitelný krok) Pomocí ovládacího panelu zadejte možnosti oříznutí. Podrobné informace naleznete v části Možnosti oříznutí.

 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na možnost Použít.
  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

  Rozhraní pro oříznutí můžete kdykoli opustit bez provedení změn stisknutím klávesy Escape. Případně klikněte na možnost Zrušit v Ovládacím panelu nebo vyberte jakýkoli nástroj z panelu nástrojů kromě Nástroje lupa a Nástroje ručička.

Pouze v 64bitovém systému Windows a macOS – když použijete funkci Oříznutí obrazu k oříznutí obrazu na kreslicím plátně, aplikace Illustrator nyní rozpozná vizuálně důležité části vybraného obrazu. Poté se podle této rozpoznané části obrázku zobrazí rámeček oříznutí. Rozměry rámečku oříznutí můžete upravit podle potřeby. Až budete mít hotovo, klikněte na tlačítko Použít na panelu Vlastnosti nebo stiskněte klávesu Enter (Windows) či Return (macOS), aby se obraz ořízl.

Chcete‑li tuto funkci deaktivovat, zrušte výběr možnosti Povolit výchozí přizpůsobení podle obsahu v okně Upravit Předvolby Obecné (Windows) nebo IllustratorPředvolby Obecné (macOS). Zrušením výběru této možnosti se deaktivuje výchozí nastavení pro Oříznutí obrazu, Volný přechod a Pokřivení loutky.

Úprava ovládacího prvku oříznutí

Změna velikosti

Proporcionální roztažení ovládacího prvku oříznutí
Proporcionální roztažení ovládacího prvku oříznutí

Roztažení ovládacího prvku oříznutí kolem středu
Roztažení ovládacího prvku oříznutí kolem středu

Velikost ovládacího prvku oříznutí změňte jedním z následujících způsobů:

 • Na ovládacím panelu určete výšku a šířku.
 • Přetáhněte rukojeti rohů nebo hran.
 • Stiskněte klávesu Shift a můžete velikost ovládacího prvku upravit proporcionálně.
 • Stiskněte klávesu Alt a můžete upravit velikost ovládacího prvku kolem středu.
 • Na dotykových zařízeních můžete používat gesto přiblížení roztažením prstů.

   Dotyková pracovní plocha aplikace Illustrator pro tablety se systémem Windows oříznutí nepodporuje.

Změnit polohu

Umístění ovládacího prvku oříznutí změňte jedním z následujících způsobů:

 • Kliknutím a přetažením z libovolného místa uvnitř ovládacího prvku oříznutí.
 • Stisknutím kláves se šipkami a přesunutím ovládacího prvku oříznutí.
 • Stisknutím klávesy Shift + kláves se šipkami přesunete widget o deset jednotek (výchozí nastavení) nebo o hodnotu zadanou v předvolbách.

Umístění ovládacího prvku oříznutí můžete upřesnit pomocí vodítka a mřížky. Pomocí automatických vodítek můžete widget oříznutí zarovnat vzhledem k jiným objektům. Automatická vodítka můžete povolit vybráním možnosti Zobrazit > Automatická vodítka.

Možnosti oříznutí

Při oříznutí obrazu můžete na ovládacím panelu určit následující možnosti:

Možnosti oříznutí na kartě Vlastnosti
Možnosti oříznutí dostupné na panelu Vlastnosti

A. Obrazové body na palec (rozlišení) B. Referenční poloha C. Souřadnice X a Y D. Šířka E. Zachovat poměr šířky a výšky F. Výška 

PPI

PPI určuje aktuální rozlišení obrázku. Určete rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi). Pokud je rozlišení obrazu nižší než možnosti dostupné v rozevíracím seznamu, budou tyto možnosti deaktivovány. Maximální hodnota, kterou lze zadat, se rovná rozlišení původního obrazu nebo 300 PPI v případě propojené kresby.

Referenční bod

Všechny transformace se provádějí kolem pevného bodu, který se nazývá vztažný bod. Standardně je tento bod ve středu ovládacího prvku oříznutí, který transformujete. Vztažný bod ale můžete změnit na jiné místo pomocí ikony umístění vztažného bodu na ovládacím panelu.

Rozměry X a Y

Hodnoty souřadnic vybraného referenčního bodu.

Výška a Šířka

Určete velikost ovládacího prvku oříznutí. Pokud jsou pole šířky a výšky propojená, zachovají při změně poměr stran). Kliknutím na ikonu odkazu () můžete nezávisle odpojit a změnit hodnoty šířky a výšky.

Vytvoření vlastní klávesové zkratky

Pro příkaz Oříznout obraz můžete definovat vlastní klávesovou zkratku. Další informace naleznete v části Přizpůsobení klávesových zkratek.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?