Pomocí funkce Oříznout obraz aplikace Illustrator můžete oříznout propojený nebo vložený obraz.
Hero-image_Crop-Images_3

Oříznutí obrazu

V aplikaci Illustrator můžete oříznout propojené nebo vložené obrazy. Při oříznutí můžete s vybraným obrazem pracovat pomocí intuitivních ovládacích prvků widgetu. Funkce Oříznout obraz funguje pouze na aktuálně vybraném obrazu. Propojené obrazy se po oříznutí navíc stanou vloženými.

Poznámka:

 • Oříznutá část snímku se vypustí. Není možné ji obnovit.
 • Při oříznutí nelze obraz transformovat. Pokud se po vybrání volby Oříznout obraz pokusíte o transformaci obrazu, aplikace Illustrator ukončí rozhraní oříznutí.

Obraz můžete oříznout následovně:

 1. Zvolte možnost Soubor > Umístit a vyberte obraz, který chcete umístit. Klikněte na položku Umístit.

 2. Pomocí nástroje pro výběr () vyberte obraz, který chcete oříznout.

  Poznámka: Aplikace Illustrator vyvolá nástroj pro výběr automaticky v okamžiku, kdy vyberete volbu Oříznout obraz. Pokud je aktivní nějaký jiný nástroj, aplikace Illustrator se automaticky přepne na nástroj pro výběr.

 3. Chcete-li oříznout vybraný obraz, postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na možnost Oříznout obraz.
  Crop-image_control-panel-10
  • Vyberte možnost Objekt > Oříznout obraz.
  • V kontextové nabídce zvolte možnost Oříznout obraz.

  Poznámka:

  Volbu Oříznout obraz nelze vybrat, pokud jsou vybrány dva či více objektů.

 4. Pokud pracujete s propojeným obrazem, aplikace Illustrator vás upozorní, že propojené soubory budou po oříznutí vložené. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

  Warning-message-(linked-to-embedded)_1-02
 5. Přetažením okrajů widgetu a rukojetí okrajů určete hranice oříznutí. Podrobnosti naleznete v tématu Úprava widgetu oříznutí.

  Poznámka:

  Widget oříznutí bude mít tvar obdélníku pro všechny obrazy. Widgetem oříznutí navíc nelze otáčet.

 6. (Volitelný krok) Pomocí ovládacího panelu zadejte volby oříznutí. Podrobné informace naleznete v části Volby oříznutí.

 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na možnost Použít.
  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Poznámka:

(Pro 64bitový systém Windows a systém Mac OS)

Poté, co vyberete možnost Oříznout obrázek, objeví se automaticky pole oříznutí, které navrhne rozměry oříznutí podle obsahu daného obrázku. Pokud chcete, můžete navržené rozměry oříznutí změnit. Samotné oříznutí se provede jen tehdy, když kliknete na možnost Použít nebo stisknete klávesu Enter (Windows) či Return (Mac OS).

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, zrušte výběr možnosti Povolit výchozí přizpůsobení podle obsahu v nabídce Upravit > Předvolby > Obecné (Windows) nebo Illustrator CC > Předvolby > Obecné (Mac OS). Při zrušení výběru této možnosti se deaktivuje výchozí nastavení Oříznutí obrázku, volného přechodu a Pokřivení loutky.

Poznámka:

Rozhraní pro oříznutí můžete kdykoli opustit bez provedení změn jedním z následujících způsobů:

 • Na ovládacím panelu klikněte na možnost Zrušit.
 • Stiskněte klávesu Escape.
 • Vyberte libovolný nástroj panelu Nástroje, kromě nástroje lupa a ručička.

Úprava widgetu oříznutí

Změna velikosti

shift-400X292
Roztažení widgetu oříznutí proporcionálně

alt
Roztažení widgetu oříznutí kolem středu


Velikost widgetu oříznutí změňte jedním z následujících způsobů:

 • Na ovládacím panelu určete výšku a šířku.
 • Přetáhněte rukojeti rohů nebo hran.
 • Stiskněte klávesu Shift a můžete velikost widgetu upravit proporcionálně.
 • Stiskněte klávesu Alt a můžete upravit velikost widgetu kolem středu.
 • Na dotykových zařízeních můžete používat gesto přiblížení roztažením prstů.

  Poznámka: Dotyková pracovní plocha aplikace Illustrator pro tablety se systémem Windows oříznutí nepodporuje.

Změnit polohu

Umístění widgetu oříznutí změňte jedním z následujících způsobů:

 • Kliknutím a přetažením z libovolného místa uvnitř widgetu oříznutí.
 • Stisknutím kláves se šipkami a přesunutím widgetu oříznutí.
 • Stisknutím klávesy Shift + kláves se šipkami přesunete widget o deset jednotek (výchozí nastavení) nebo o hodnotu zadanou v předvolbách.

Umístění widgetu oříznutí můžete upřesnit pomocí vodítka a mřížky. Pomocí automatických vodítek můžete widget oříznutí zarovnat vzhledem k jiným objektům. Automatická vodítka můžete povolit vybráním možnosti Zobrazit > Automatická vodítka.

Volby oříznutí

Při oříznutí obrazu můžete na ovládacím panelu určit následující volby:

options--control-panel
Volby oříznutí dostupné na ovládacím panelu

A. Rozlišení v obrazových bodech na palec B. Referenční poloha C. Souřadnice X a Y D. Šířka E. Zachovat poměr šířky a výšky F. Výška 

PPI

Z dostupných voleb vyberte rozlišení pro oříznutý obraz. Případně můžete určit rozlišení v obrazových bodech na palec (ppi). Pokud je rozlišení obrazu nižší než volby dostupné v rozevíracím seznamu, budou tyto volby deaktivovány. Maximální hodnota, kterou lze zadat, se rovná rozlišení původního obrazu nebo 300 PPI v případě propojené kresby.

Referenční bod

Všechny transformace se provádějí kolem pevného bodu, který se nazývá vztažný bod. Standardně je tento bod ve středu widgetu oříznutí, který transformujete. Vztažný bod ale můžete změnit na jiné místo pomocí ikony umístění vztažného bodu na ovládacím panelu.

Rozměry X a Y

Hodnoty souřadnic vybraného referenčního bodu.

Výška a Šířka

Určete velikost widgetu oříznutí. Pokud jsou pole šířky a výšky propojená, zachovají při změně poměr stran). Kliknutím na ikonu odkazu () můžete nezávisle odpojit a změnit hodnoty šířky a výšky.

Vytvoření vlastní klávesové zkratky

Pro příkaz Oříznout obraz můžete definovat vlastní klávesovou zkratku. Další informace naleznete v části Přizpůsobení klávesových zkratek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online