Příručka uživatele Zrušit

Usnadnění v aplikaci Illustrator

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

V tomto článku se dozvíte, jak v aplikaci Illustrator používat funkce usnadnění a jak vytvářet návrhy vhodné i pro osoby s postižením.

Usnadnění v softwaru zahrnuje funkce, které pomáhají s jeho používáním lidem se zrakovým, sluchovým, řečovým, motorickým, kognitivním či pohybovým postižením. V širším smyslu se také týká využitelnosti pomocných technologií, jako jsou čtečky a lupy obrazovky, v rámci daného softwaru.

Illustrator obsahuje několik nástrojů a funkcí, které usnadnění podporují. Umožňuje také vytvářet návrhy s usnadněním.

Illustrator nepodporuje usnadnění pro osoby s úplnou ztrátou zraku. Částečně podporuje lidi se zhoršeným zrakem. Viz čtečky obrazovky.

Nativní funkce aplikace Illustrator pro usnadnění

Prohlédněte si nativní funkce aplikace Illustrator pro usnadnění.

Podpora klávesnice

 • Některé funkce aplikace Illustrator, například možnosti nabídek, lze ovládat pomocí klávesnice. Většinu funkcí lze však provádět jen pomocí myši. 
 • Illustrator nabízí množství klávesových zkratek. Seznam výchozích klávesových zkratek najdete v tématu Výchozí klávesové zkratky | Illustrator.
 • U klávesových zkratek lze změnit jejich funkci, případně je i odstranit. V aplikaci Illustrator k tomu však budete potřebovat myš nebo dotykový displej. Chcete‑li změnit mapování klávesových zkratek, přejděte na pracovní ploše aplikace Illustrator do sekce Upravit Klávesové zkratkyDalší informace o přizpůsobení klávesových zkratek najdete v tématu Přizpůsobení klávesových zkratek.

Uživatelé s omezenými manipulačními schopnostmi se při práci s uživatelským rozhraním nemohou spoléhat pouze na klávesnici. I když k provádění určitých funkcí existují kombinace kláves, k některým funkcím se pouze pomocí klávesnice dostat nelze.

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Jas

Jas uživatelského rozhraní aplikace Illustrator můžete nastavit na tmavý, středně tmavý, středně světlý nebo světlý. 

Přejděte do části Upravit Předvolby > Uživatelské rozhraní. Klikněte u položky Jas na příslušnou ikonu jasu a klikněte na tlačítko OK.

Velké záložky

Můžete změnit velikost záložek dokumentu.

Přejděte do části Upravit Předvolby > Uživatelské rozhraní. Označte možnost Velké záložky a klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení výběru a kotvy

Můžete zvětšit velikost úchytů výběru, kotevních bodů a bezierových ovládacích prvků.

Přejděte do aplikace Illustrator > Předvolby > Zobrazení výběru a kotvy a posuňte posuvník zobrazení kotevních bodů, úchytů a ohraničovacího rámečku na maximální hodnotu.

Měřítko uživatelského rozhraní

Na obrazovkách s větším rozlišením máte možnost změnit měřítko uživatelského rozhraní. 

Přejděte do části Upravit > Předvolby Uživatelské rozhraní. Pomocí posuvníku u možnosti Měřítko uživatelského rozhraní vyberte požadované měřítko a klikněte na tlačítko OK.

Vzhled černé

Na zařízeních podporujících RGB a stupně šedi můžete vzhled černé na obrazovce nebo při tisku či exportu nastavit na hodnotu Sytá černá

Přejděte do části Upravit Předvolby Vzhled černé. Zvolte možnost Sytá černá pro vzhled Na obrazovce nebo Tisk/export a klikněte na tlačítko OK.

Kontrast barev

Text

Texty většinou splňují požadavky na minimální kontrast mimo případy, když jsou například zvýrazněné nástroje, světle modrý text na světle šedém pozadí je nedostatečně kontrastní.

Jiný než textový element

Významné prvky netextového obsahu mají většinou dostatečný kontrast mimo některé funkce, kde má ovládací prvek tmavě modrý obrys na tmavě šedém pozadí.

Illustrator plně nepodporuje režim vysokého kontrastu ve Windows. Kromě záhlaví a nabídek Illustrator na režim vysokého kontrastu nereaguje.

Změna velikosti textu

Illustrator u většiny funkcí umožňuje změnu měřítka zobrazení operačního systému za účelem zvětšení textu až na 200 % bez ztráty obsahu nebo funkčnosti, jsou však i výjimky:

 • U úvodního videa mohou při tomto zvětšení zmizet ovládací prvky.

Podpora zařízení Wacom

Illustrator podporuje tablety Wacom. Chcete‑li tablet Wacom povolit, přejděte do části Upravit > Předvolby > Zařízení a zaškrtněte políčko Povolit zařízení Wacom.

Podpora asistenčních technologií

Vyzkoušejte si použitelnost asistenčních technologií v aplikaci Illustrator.

Čtečky obrazovky

Většina netextových prvků v aplikaci Illustrator nemá správné textové alternativy, které by mohly čtečky obrazovky použít. Například se jedná o ikony, které udávají stavy možností nástrojů. Pokud budete chtít používat čtečku obrazovky, nezapomeňte povolit funkci VoiceOver (macOS) a nainstalovat klienta JAWS (Windows).

K povolení čtečky obrazovky postupujte následovně:

macOS

 1. Vyberte možnost Předvolby systému > Usnadnění přístupu.

 2. Vyberte možnost VoiceOver > Povolit VoiceOver > Otevřít utilitu VoiceOver

 3. Přejděte do části Navigace a vyberte možnost Přesouvat ukazatel VoiceOver z rozevírací nabídky Ukazatel myši.

 4. Spusťte aplikaci Illustrator a otevřete okno Nový dokument. Kurzor VoiceOver získá možnost označit jednotlivé prvky a oznámit jejich názvy.

usnadnění v systému macOS
Usnadnění v systému macOS

Utilita VoiceOver
Utilita VoiceOver v systému macOS

Windows

 1. Spusťte aplikaci JAWS

 2. Přejděte do nabídky Utility > Hlasový asistent > Nastavení

 3. Přejděte dolů a funkci povolte přechodem k nabídce Mouse Echo.

 4. Spusťte aplikaci Illustrator a vytvořte/otevřete okno Nový dokument. Aplikace JAWS dokáže přečíst text spojený s položkou, na které je umístěn kurzor.

JAWS v systému Windows
JAWS v systému Windows

 Čtečka obrazovky je podporována u následujících položek uživatelského rozhraní:

 • Panel nástrojů, stavový řádek, panel vlastností, položky nabídky, dialogové okno.
 • Panely jsou podporovány částečně. 

Lupy obrazovky

Illustrator obecně s lupami pracuje.

Vytváření obsahu s usnadněním v aplikaci Illustrator

Pro svůj návrh si můžete pomocí aplikace Adobe Color vytvořit barevné motivy vhodné pro barvoslepé osoby. Jakmile je vytvoříte, dostanete se k nim v části Okno > Knihovny nebo Okno > Barevné motivy. Další informace najdete v tématu Adobe Color | Nástroje usnadnění.

Chcete-li zjistit, jak se váš návrh jeví lidem s protanopií nebo deuteranopií, přejděte do části Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu a vyberte Barvoslepost – protanopický typ, resp. Barvoslepost – deuteranopický typ. Barvy návrhu pak můžete vhodným způsobem upravit.

Illustrator neumožňuje přidat textové alternativy k netextovým prvkům v dokumentech PDF. Textové alternativy lze přidat pomocí aplikace Adobe Acrobat.

Další informace o usnadnění v aplikaci Illustrator najdete ve zprávě společnosti Adobe o konformitě v oblasti usnadnění.


Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.