Vytváření tvarů s více stranami pomocí nástroje Mnohoúhelník

Nástroj Mnohoúhelník umožňuje vytvářet v kresbách mnohoúhelníkové a trojúhelníkové tvary. 

  1. Klikněte a podržte nástroj Mnohoúhelník a poté klikněte na ikonu Mnohoúhelník.

  2. Chcete-li zarovnat okraje mnohoúhelníku, stiskněte klávesu Shift a přetáhněte ukazatel.

  3. Stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, chcete-li přidat nebo odebrat strany mnohoúhelníku.

  4. Chcete-li upravit rozměry mnohoúhelníku, vyberte konkrétní mnohoúhelník a zadejte hodnoty výšky a šířky v panelu Vlastnosti.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.