Příručka uživatele Zrušit

Dotyková pracovní plocha

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Rozvržení pracovní plochy a základní informace

Dotyková pracovní plocha je zcela přepracovaná, intuitivní a zjednodušená pracovní plocha, určená k práci na dotykovém zařízení se systémem Windows 8. Tato pracovní plocha je optimalizovaná pro snadné, rychlé a efektivní dotykové ovládání.

Nová dotyková pracovní plocha v aplikaci Illustrator CC (říjen 2014)
Nová dotyková pracovní plocha v aplikaci Illustrator CC (říjen 2014)

A. Pruh aplikace B. Pruh nástrojů C. Pruh ovládacího panelu D. Pruh dokumentu 

Rozvržení má čistší rozhraní umožňující pohodlné používání pera nebo špičky prstu k ovládání všech nástrojů a ovládacích prvků dotykové pracovní plochy. Několik důležitých poznámek k práci s dotykovou pracovní plochou:

 • Ve srovnání s klasickou pracovní plochou jsou panely sloučené a přepracované pro snadné používání.
 • Velikosti anotátorů jsou větší, aby nedocházelo k problémům spojeným s přesností. Tím je usnadněna práce s widgety, ovládacími body a táhly.
 • Kreslicí nástroje používají přesný kurzor umožňující určit přesný počátek a konec cest.
 • Panely, jako například panel Zarovnání, byly přepracovány pro intuitivní přístup ke kreslení a přemísťování objektů.
 • Jsou podporována nativní gesta aplikace Illustrator i operačního systému.

Přepínání mezi pracovními plochami

Přepnutí do dotykové pracovní plochy nebo zpět do klasické pracovní plochy je podobné přepínání mezi staršími pracovními plochami. Rozhraní ale obsahuje další volby pro rychlé přepínání a několik speciálních podmínek, za kterých dochází k automatickému přepnutí pracovních ploch.

Přepnutí do dotykové pracovní plochy

Při práci na klasické pracovní ploše (například Základní, Typografie) aplikace Illustrator CC 2014.1 proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klepněte na pruh aplikace.
 • V nabídce Pracovní plochy vyberte možnost Dotyková.
 • Klepněte na možnost Okno > Pracovní plocha > Dotyková.
 • Pokud je připojená klávesnice zařízení, odpojte ji.

Ukončení dotykové pracovní plochy

Při ukončení dotykové pracovní plochy se aktivuje naposledy používaná pracovní plocha. Na dotykové pracovní ploše proveďte některý z následujících úkonů:

 • Klepněte na pruh aplikace.
 • V nabídce pracovních ploch vyberte jinou pracovní plochu.
 • Pokud je klávesnice zařízení odpojená, připojte ji.

Pruh aplikace

Pruh aplikace v aplikaci Illustrator
Pruh aplikace na dotykové pracovní ploše

Pruh aplikace poskytuje informace a volby týkající se aktivního dokumentu aplikace Illustrator:

 • Rozbalovací nabídka Soubor: Klepnutím můžete vytvářet, zavírat, ukládat a sdílet dokumenty.
 • Tlačítko Uložit jako / Uložit: Klepnutím uložíte otevřený dokument.
 • Název souboru: Klepnutím si zobrazíte seznam otevřených dokumentů nebo zavřete aktuální dokument.
 • Předchozí pracovní plocha: Klepnutím se přepnete do naposledy používané pracovní plochy.
 • Rozbalovací nabídka Pracovní plocha: Klepnutím si zobrazíte seznam dostupných pracovních ploch. Vybráním pracovní plochy se do této pracovní plochy přepnete.
 • Ikona nápovědy jako překrytí: Klepnutím si zobrazíte nápovědu jako překrytí; tato nápověda popisuje různé části dotykové pracovní plochy a gesta podporovaná v této pracovní ploše.

Pruh nástrojů

Panel nástrojů obsahuje různé dostupné nástroje a základní akce úprav (zpět, znovu, odstranit). Chcete-li začít používat kterýkoli nástroj, jednoduše na něj klepněte. 

Pruh nástrojů v aplikaci Illustrator
Pruh nástrojů na dotykové pracovní ploše

Klepnutím na skupinu Nástroje si otevřete zásuvku obsahující všechny nástroje patřící do této skupiny. Klepnutím na nástroj ve skupině jej vyberete.

Nástroje a skupiny nástrojů

Nástroje dostupné na dotykové pracovní ploše jsou seskupeny tak, aby co nejlépe vyhovovaly dotykovým pracovním postupům:

 • Nástroj pro výběr
 • Skupina nástrojů pro výběr: nástroj pro výběr směru, nástroj pro výběr skupiny.
 • Skupina nástrojů pera: nástroj zakřivení, nástroj pero, nástroj kotevní bod.
 • Skupina Písmo: nástroj text, nástroj retušování písma.
 • Nástroj Shaper: Nástroj Shaper. Více informací o Nástroji Shaper.
 • Skupina Tvary: nástroj obdélník, nástroj zaoblený obdélník, nástroj elipsa.
 • Skupina kreslicích nástrojů: nástroje štětec, nástroj tužka, nástroj šablona, nástroj spojit.
 • Nástroj pro vytváření tvaru
 • Nástroj libovolná transformace
 • Tlačítka Zpět, Znovu a Odstranit

Ovládací panel

Ovládací panel v aplikaci Illustrator
Ovládací panel na dotykové pracovní ploše

Ovládací panel se skládá z dalších panelů dostupných pro vybraný nástroj či objekt. Dostupné panely:

 • Panel Barva: Upravte náhledy výplně a tahu pomocí karet RBG, CMYK nebo Výběr barvy.
 • Panel Tah: Zadejte tloušťku nebo profil tahu.
 • Panel Průhlednost: Vybírejte režimy prolnutí nebo zadejte krytí objektu.
 • Panel Transformace: Změňte tvar objektu nebo upravujte rohy zaoblených obdélníků.
 • Panel Zarovnání: Pomocí tohoto intuitivního panelu můžete vybrat objekty a určit, jakým způsobem se zarovnají.
 • Kontextová nabídka: Vybírejte různé akce, které lze provádět s vybraným objektem.
 • Panel Text: Na tomto panelu můžete určit písmo, rodiny písma a zarovnání textu.

Pruh dokumentu

Pruh dokumentu v aplikaci Illustrator

Pruh dokumentu poskytuje informace a volby týkající se aktuálně otevřeného dokumentu aplikace Illustrator:

 • Kreslicí plátno: Klepnutím si zobrazíte dostupná kreslicí plátna a klepnutím na název kreslicího plátna do tohoto plátna přejdete.
 • Ovládací prvky kreslicího plátna: Přecházení mezi kreslicími plátny nebo vytvoření kreslicího plátna.
 • Ovládací prvky zobrazení: Zobrazení kreslicích pláten přizpůsobených obrazovce nebo zvětšených na 100% zvětšení.

Gesta

Dotyková pracovní plocha obsahuje podporu gest, pomocí kterých můžete rychle pracovat s objekty nakreslenými na kreslicím plátně:

 • Přiblížit (zvýšit zvětšení): Odtažením prstů od sebe zvětšíte kreslicí plátno.
 • Oddálit (snížit zvětšení): Stáhnutím prstů k sobě zmenšíte kreslicí plátno.
 • Posouvání: Přetažením dvěma prsty po obrazovce můžete kreslicí plátno posouvat.
 • Kontextový widget: Klepnutím a podržením na objektu vyvoláte kontextový widget.
 • Výběr objektů (nástroj pro výběr): Klepnutím na objekt jej vyberte nebo klepnutím na kreslicí plátno a přetažením přes objekty vyberte těchto několik objektů.
 • Přepínání mezi režimy výběru a kreslení: Klepnutím dvěma prsty můžete přepínat mezi režimem výběru a režimem kreslení.

 Aplikace Illustrator podporuje také panel Touch Bar, vícedotykový displej umístěný v horní části klávesnice počítače MacBook Pro. Další informace o základech práce s panelem Touch Bar naleznete na této stránce dokumentace společnosti Apple.


Související zdroje

Zapojte se do konverzace

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?