Rozvržení pracovní plochy a základní informace

Dotyková pracovní plocha je zcela přepracovaná, intuitivní a zjednodušená pracovní plocha, určená k práci na dotykovém zařízení se systémem Windows 8. Tato pracovní plocha je optimalizovaná pro snadné, rychlé a efektivní dotykové ovládání.

Nová dotyková pracovní plocha v aplikaci Illustrator CC (říjen 2014)

A. Pruh aplikace B. Pruh nástrojů C. Pruh ovládacího panelu D. Pruh dokumentu 

Rozvržení má čistší rozhraní umožňující pohodlné používání pera nebo špičky prstu k ovládání všech nástrojů a ovládacích prvků dotykové pracovní plochy. Několik důležitých poznámek k práci s dotykovou pracovní plochou:

 • Ve srovnání s klasickou pracovní plochou jsou panely sloučené a přepracované pro snadné používání
 • Velikosti anotátorů jsou větší, aby nedocházelo k problémům spojeným s přesností. Tím je usnadněna práce s widgety, ovládacími body a úchyty
 • Kreslicí nástroje používají přesný kurzor umožňující určit přesný počátek a konec cest
 • Panely, jako například panel Zarovnání, byly přepracovány pro intuitivní přístup ke kreslení a přemísťování objektů
 • Jsou podporována nativní gesta aplikace Illustrator i operačního systému

Přepínání mezi pracovními plochami

Přepnutí do dotykové pracovní plochy nebo zpět do klasické pracovní plochy je podobné přepínání mezi staršími pracovními plochami. Rozhraní ale obsahuje další volby pro rychlé přepínání a několik speciálních podmínek, za kterých dochází k automatickému přepnutí pracovních ploch.

Přepnutí do dotykové pracovní plochy

Při práci na klasické pracovní ploše (například Výchozí, Typografie) aplikace Illustrator CC 2014.1 proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klepněte na pruh aplikace
 • V nabídce Pracovní plochy vyberte možnost Dotyková
 • Klepněte na možnost Okno > Pracovní plocha > Dotyková
 • Pokud je připojená klávesnice zařízení, odpojte ji

Ukončení dotykové pracovní plochy

Při ukončení dotykové pracovní plochy se aktivuje naposledy používaná pracovní plocha. Na dotykové pracovní ploše proveďte některý z následujících úkonů:

 • Klepněte na pruh aplikace
 • V nabídce pracovních ploch vyberte jinou pracovní plochu.
 • Pokud je klávesnice zařízení odpojená, připojte ji

Pruh aplikace

Pruh aplikace na dotykové pracovní ploše

Pruh aplikace poskytuje informace a volby týkající se aktivního dokumentu aplikace Illustrator:

 • Rozbalovací nabídka Soubor: Klepnutím můžete vytvářet, zavírat, ukládat a sdílet dokumenty.
 • Tlačítko Uložit jako / Uložit: Klepnutím uložíte otevřený dokument.
 • Název souboru: Klepnutím si zobrazíte seznam otevřených dokumentů nebo zavřete aktuální dokument.
 • Předchozí pracovní plocha: Klepnutím se přepnete do naposledy používané pracovní plochy
 • Rozbalovací nabídka Pracovní plocha: Klepnutím si zobrazíte seznam dostupných pracovních ploch. Vybráním pracovní plochy se do této pracovní plochy přepnete.
 • Ikona nápovědy jako překrytí: Klepnutím si zobrazíte nápovědu jako překrytí; tato nápověda popisuje různé části dotykové pracovní plochy a gesta podporovaná v této pracovní ploše.

Pruh nástrojů

Pruh nástrojů na dotykové pracovní ploše

Pruh nástrojů obsahuje různé dostupné nástroje a základní akce úprav (zpět, znovu, odstranit). Klepnutím na libovolný nástroj jej začnete používat. Klepnutím na skupinu Nástroje si otevřete zásuvku obsahující všechny nástroje patřící do této skupiny. Klepnutím na nástroj ve skupině jej vyberete.

Nástroje a skupiny nástrojů

Nástroje dostupné na dotykové pracovní ploše jsou seskupeny tak, aby co nejlépe vyhovovaly dotykovým pracovním postupům:

 • Nástroj pro výběr
 • Skupina nástrojů pro výběr: nástroj pro výběr směru, nástroj pro výběr skupiny.
 • Skupina nástrojů pera: nástroj zakřivení, nástroj pero, nástroj kotevní bod.
 • Skupina Písmo: nástroj text, nástroj retušování písma.
 • Nástroj Shaper: Nástroj Shaper. Další informace o nástroji Shaper.
 • Skupina Tvary: nástroj obdélník, nástroj zaoblený obdélník, nástroj elipsa.
 • Skupina kreslicích nástrojů: nástroje štětec, nástroj tužka, nástroj šablona, nástroj spojit.
 • Nástroj pro vytváření tvaru
 • Nástroj libovolná transformace
 • Tlačítka Zpět, Znovu a Odstranit

Ovládací panel

Ovládací panel na dotykové pracovní ploše

Ovládací panel se skládá z dalších panelů dostupných pro vybraný nástroj či objekt. Dostupné panely:

 • Panel Barva: Upravte náhledy výplně a tahu pomocí karet RBG, CMYK nebo Výběr barvy.
 • Panel Tah: Zadejte tloušťku nebo profil tahu.
 • Panel Průhlednost: Vybírejte režimy prolnutí nebo zadejte krytí objektu.
 • Panel Transformace: Změňte tvar objektu nebo upravujte rohy zaoblených obdélníků.
 • Panel Zarovnání: Pomocí tohoto intuitivního panelu můžete vybrat objekty a určit, jakým způsobem se zarovnají.
 • Kontextová nabídka: Vybírejte různé akce, které lze provádět s vybraným objektem.
 • Panel Text: Na tomto panelu můžete určit písmo, rodiny písma a zarovnání textu.

Pruh dokumentu

Pruh dokumentu poskytuje informace a volby týkající se aktuálně otevřeného dokumentu aplikace Illustrator:

 • Kreslicí plátno: Klepnutím si zobrazíte dostupná kreslicí plátna a klepnutím na název kreslicího plátna do tohoto plátna přejdete.
 • Ovládací prvky kreslicího plátna: Přecházení mezi kreslicími plátny nebo vytvoření kreslicího plátna.
 • Ovládací prvky zobrazení: Zobrazení kreslicích pláten přizpůsobených obrazovce nebo zvětšených na 100% zvětšení.

Gesta

Dotyková pracovní plocha obsahuje podporu gest, pomocí kterých můžete rychle pracovat s objekty nakreslenými na kreslicím plátně:

 • Přiblížit (zvýšit zvětšení): Odtažením prstů od sebe zvětšíte kreslicí plátno.
 • Oddálit (snížit zvětšení): Stáhnutím prstů k sobě zmenšíte kreslicí plátno.
 • Posouvání: Přetažením dvěma prsty po obrazovce můžete kreslicí plátno posouvat.
 • Kontextový widget: Klepnutím a podržením na objektu vyvoláte kontextový widget.
 • Výběr objektů (nástroj pro výběr): Klepnutím na objekt jej vyberte nebo klepnutím na kreslicí plátno a přetažením přes objekty vyberte těchto několik objektů.
 • Přepínání mezi režimy výběru a kreslení: Klepnutím dvěma prsty můžete přepínat mezi režimem výběru a režimem kreslení.