Příručka uživatele Zrušit

Nástroje v aplikaci Illustrator

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Seznamte se s nástroji v aplikaci Illustrator, které vám pomohou vytvářet ohromující umělecká díla.

Nástroje aplikace Illustrator vám pomohou rychle, přesně a snadno vytvářet a zdokonalovat vaše kresby. Na základě svých odborných znalostí a požadavků si můžete vybrat vlastní požadované nástroje nebo jejich kombinaci pro kreslení, malování, přetváření a mnoho dalšího! 

Seznamte se s panelem nástrojů aplikace Illustrator

Když otevřete dokument v aplikaci Illustrator, v levé části obrazovky se zobrazí výchozí panel nástrojů. Zahrnuje sadu nástrojů, které často potřebujete při práci v aplikaci Illustrator.

Umístěním ukazatele myši na nástroje zobrazíte vizuální popis nástroje.

Stisknutím a podržením ikon nástrojů zobrazíte další skryté nástroje.

Kliknutím na ikonu Upravit panel nástrojů         zobrazíte úplný seznam nástrojů.

Typy nástrojů v aplikaci Illustrator

Nástroje v aplikaci Illustrator jsou rozděleny do šesti kategorií. Vyberte kteroukoli z těchto kategorií, abyste se dozvěděli o nástrojích v nich obsažených. 

Nástroje pro kreslení

Nástroje pro výběr

Nástroje navigace

Nástroje pro malování

Textové nástroje

Nástroje pro úpravu


Nástroje pro kreslení

Nástroje pro kreslení pomáhají kreslit a upravovat objekty a cesty a vytvářet perspektivu. Ke své kresbě můžete také přidávat symboly a grafy.

Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli některé nástroje pro kreslení v akci.

Nástroj pero

Nástroj pero[P]umožňuje kreslit spojené čáry a křivky s přesností pomocí kotevních bodů a směrových táhel.

Nástroj tužka

Nástroj tužka[N]umožňuje kreslit cesty od ruky jako kreslení tužkou.

Nástroj přidat kotevní bod

Nástroj přidat kotevní bod[+]umožňuje přidat kotevní body k cestám.

Nástroj odstranit kotevní bod

Nástroj odstranit kotevní bod[-]umožňuje odstranit kotevní body z cest.

Nástroj kotevní bod

Nástroj kotevní bod[Shift+C]umožňuje převádění z rohových bodů na hladké kotevní body a upravit směrová táhla, pokud jsou hladké.

Nástroj Zakřivení

Nástroj zakřivení[Shift+~]umožňuje snadno kreslit a upravovat spojené čáry a křivky pomocí kotevních bodů.

Nástroj segment čáry

Nástroj segment čáry[\]umožňuje kreslit segmenty čar.

Nástroj oblouk

Nástroj oblouk umožňuje kreslit oblouky.

Nástroj spirála

Nástroj spirála umožňuje kreslit spirály a jejich otáčením upravit velikost.

Nástroj obdélníková mřížka

Nástroj obdélníková mřížka umožňuje přidat obdélníkové mřížky.

Nástroj Polární mřížka

Nástroj polární mřížka umožňuje přidat polární mřížky obsahující soustředné kružnice a radiální dělení.

Nástroj obdélník

Nástroj obdélník [M]umožňuje vytvářet čtverce nebo obdélníky.

Nástroj zaoblený obdélník

Nástroj zaoblený obdélník umožňuje kreslit čtverce se zaoblenými rohy.

Nástroj Elipsa

Nástroj elipsa [L]umožňuje kreslit elipsy a kružnice.

mnohoúhelník, nástroj

Nástroj mnohoúhelník umožňuje kreslit mnohoúhelníky s až 1 000 stranami.

hvězda, nástroj

Nástroj hvězda umožňuje kreslit hvězdy s až 1 000 rameny.

odlesk, nástroj

Nástroj odlesk umožňuje přidávat objekty odlesků s jasným středem, aureolou a paprsky a prstenci.

Nástroj štětec

Nástroj štětec[B]umožňuje aplikovat tahy štětcem od ruky.

Nástroj kulatý štětec

Nástroj kulatý štětec[Shift+B]umožňuje kreslit vyplněné tvary od ruky.

Nástroj vyhlazení

Nástroj pro vyhlazení umožňuje kreslit přes existující cestu a vyhladit ji.

Nástroj pro mazání cest

Nástroj pro mazání cest umožňuje mazat části segmentu cesty tažením přes cestu.

Nástroj spojení

Nástroj spojení umožňuje spojit dvě cesty a vytvořit jednu cestu.

Nástroj Shaper

Nástroj Shaper[Shift+N]umožňuje načrtnout hrubé tvary od ruky a převést je na ostré vektorové tvary.

Nástroj rozprašovač symbolů

Nástroj rozprašovač symbolů[Shift+S]umožňuje vytvořit více instancí symbolu vybraného z panelu symbolů.

Nástroj posouvání symbolů

Nástroj posouvání symbolů umožňuje změnit uspořádání instancí symbolů v sadě symbolů.

Nástroj rozmístění symbolů

Nástroj rozmístění symbolů umožňuje upravit rozestupy mezi instancemi symbolů v sadě symbolů.

Nástroj přizpůsobení velikosti symbolů

Nástroj přizpůsobení velikosti symbolů umožňuje změnu velikosti instancí symbolů.

Nástroj natočení symbolů

Nástroj natočení symbolů umožňuje změnu natočení instancí symbolů.

Nástroj zbarvení symbolů

Nástroj zbarvení symbolů umožňuje postupně měnit odstín instancí symbolů.

Nástroj zprůhlednění symbolů

Nástroj zprůhlednění symbolů umožňuje upravit průhlednost instancí symbolů.

Nástroj aplikování stylu na symboly

Nástroj aplikování stylu na symboly umožňuje použít styl z panelu grafických stylů na instance symbolů.

Nástroj sloupcový graf

Nástroj sloupcový graf[J]umožňuje vytvořit graf s daty prezentovanými jako svislé pruhy.

Nástroj vrstvený sloupcový graf

Nástroj vrstvený sloupcový graf umožňuje vytvořit sloupcový graf s oddíly, které odpovídají součástem celku.

Nástroj pruhový graf

Nástroj pruhový graf umožňuje vytvořit graf s daty prezentovanými jako vodorovné pruhy.

Nástroj vrstvený pruhový graf

Nástroj vrstvený pruhový graf umožňuje vytvořit pruhový graf s oddíly, které odpovídají součástem celku.

Nástroj čárový graf

Nástroj čárový graf umožňuje vytvářet graf s čarami spojujícími jednotlivé datové body, který zobrazuje datový trend.

Nástroj plošný graf

Nástroj plošný graf umožňuje vytvořit graf s čarami spojujícími jednotlivé datové body a vyplní oblast pod čarou plnou barvou.

Nástroj bodový graf

Nástroj bodový graf umožňuje vytvořit graf pomocí hodnot osy x a y.

Nástroj kruhový graf

Nástroj kruhový graf umožňuje vytvořit kruhový graf s řezy odpovídajícími proporcím datových složek.

Nástroj radarový graf

Nástroj radarový graf umožňuje vytvořit kruhový graf s osami, které rostou směrem ven ze středu, kde každá osa představuje proměnnou.

Nástroj řez

Nástroj řez[Shift+K]umožňuje rozdělit kreslicí plátno do různých oblastí a uložit je jako samostatné obrázky.

Nástroj pro výběr řezu

Nástroj pro výběr řezu umožňuje vybrat, přesunout nebo transformovat řez.

Nástroj perspektivní mřížky

Nástroj perspektivní mřížky [Shift+P]umožňuje zobrazit, přesunout a upravit perspektivní mřížku.

Nástroj pro výběr perspektivy

Nástroj pro výběr perspektivy[Shift+V]umožňuje vybrat, přesunout, škálovat a duplikovat objekty, které jsou v perspektivě, nebo přenést do perspektivy existující objekt.

Nástroje pro výběr

Než začnete pracovat na svém uměleckém díle, musíte vybrat některé nebo všechny jeho prvky. Nástroje pro výběr umožňují nejen vybírat, ale s různou mírou přesnosti posouvat, otáčet, měnit měřítko a transformovat kresbu.

Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli některé nástroje pro výběr v akci. K jejich vyzkoušení použijte soubor k procvičení.

Nástroj pro výběr

Nástroj pro výběr [V] umožňuje vybírat, přesouvat a měnit velikost objektu nebo skupiny objektů.

Nástroj pro přímý výběr

Nástroj pro přímý výběr [A] umožňuje vybrat kotevní body a segmenty cesty pro změnu tvaru objektů.

Nástroj pro výběr skupiny

Nástroj pro výběr skupiny umožňuje vybrat objekt ve skupině nebo skupinu objektů v nadřazené skupině.

Nástroj kouzelná hůlka

Nástroj kouzelná hůlka [Y] umožňuje vybrat objekty, které sdílejí stejný atribut, jako je barva nebo krytí.

Nástroj laso

Nástroj laso [Q] umožňuje tažením nakreslit tvar kolem prvků, které chcete vybrat.

Nástroj kreslicí plátno

Nástroj kreslicí plátno [Shift+O] umožňuje vybrat, vytvořit a upravit kreslicí plátna na plátně.

Nástroje navigace

Nástroje navigace umožňují nastavit zaměření na konkrétní oblast kresby. Při práci na plátně můžete provádět základní akce, jako je přiblížení nebo oddálení, otočení pohledu, přetažení kresby nebo přidání mřížky.

Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli některé nástroje navigace v akci.

Nástroj ručička

Nástroj ručička[H]umožňuje posouvat plátno a prohlížet části vašeho uměleckého díla.

Nástroj skládání tisku

Nástroj skládání tisku umožňuje upravit tisknutelnou oblast kreslicích pláten.

Nástroj otočit zobrazení

Nástroj otočit zobrazení [Shift+H]umožňuje změnu orientace plátna o libovolný úhel.

Nástroj lupa

Nástroj lupa[Z]umožňuje zvětšování a zmenšování na plátně.

Nástroje pro malování

Aplikace Illustrator nabízí rozsáhlou sbírku vektorových štětců, pomocí kterých můžete aplikovat výplně a tahy na prvky v kresbě. Můžete také přidávat prolnutí a vytvářet složité tvary, abyste získali požadovaný vizuální efekt.

Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli některé nástroje pro malování v akci. K jejich vyzkoušení použijte soubor k procvičení.

Nástroj přechod

Nástroj přechod[G]umožňuje vytvořit postupné prolnutí barev.

 Nástroj mřížka

Nástroj mřížka[U]umožňuje prolínat barvy a vytvářet obrysy na površích objektů.

Nástroj pro vytváření tvaru

Nástroj pro vytváření tvaru[Shift+M]umožnuje vytvářet složité tvary slučováním a mazáním jednodušších objektů.

Nástroj plechovka živé malby

Nástroj plechovka živé malby[K]umožňuje vytvořit skupinu živé malby a aplikovat barvy, vzory nebo přechody na různé prvky.

Výběr živé malby

Nástroj pro výběr živé malby[Shift+L]umožňuje vybrat prvky skupiny živé malby.

Textové nástroje

Textové nástroje umožňují přidávat a upravovat text (typ) ve vaší kresbě. Kromě prostého textu můžete také přidat text na cestu nebo do oblasti a použít požadované textové efekty.

Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli některé textové nástroje v akci.

Nástroj text

Nástroj text[T]umožňuje zadávat text v bodě nebo v oblasti.

Text v ploše

Nástroj text v ploše umožňuje používat hranice objektů ke vstupu a řízení toku textu.

Nástroj text na cestě

Nástroj text na cestě umožňuje zadat svislý text podél tvaru cesty.

Nástroj svislý text

Nástroj svislý text umožňuje zadávat text svisle v bodě.

Nástroj svislý text v ploše

Nástroj svislý text v ploše umožňuje používat hranice objektů ke vstupu a řízení toku textu.

Nástroj svislý text na cestě

Nástroj svislý text na cestě umožňuje zadat svislý text podél tvaru cesty.

Nástroj retušování písma

Nástroj retušování písma[Shift+T]umožňuje posouvat, škálovat a otáčet jednotlivé znaky ve slově.

Nástroje pro úpravu

K manipulaci s objekty a cestami použijte pokročilé nástroje pro úpravu v aplikaci Illustrator.

Podívejte se na tuto animaci, abyste viděli některé nástroje pro úpravu v akci. K jejich vyzkoušení použijte soubor k procvičení.

Nástroj otáčení

Nástroj otáčení[R]umožňuje natočit objekt kolem referenčního bodu.

Nástroj zrcadlení

Nástroj zrcadlení[O]umožňuje převrátit objekt přes referenční bod.

Nástroj změna velikosti

Nástroj změna velikosti[S]umožňuje změnit velikost objektu vzhledem k referenčnímu bodu.

Nástroj zkosení

Nástroj zkosení umožňuje zešikmit nebo zkosit objekt vzhledem k referenčnímu bodu

Nástroj změna tvaru

Nástroj změna tvaru umožňuje změnit tvar cesty vzhledem ke kotevnímu bodu na cestě.

nástroj šířky

Nástroj šířky[Shift+W]umožňuje změnit tloušťku tahů.

pokřivení, nástroj

Nástroj pokřivení[Shift+R]umožňuje tvarovat objekt dovnitř nebo ven.

zkroucení, nástroj

Nástroj zkroucení umožňuje zkroutit objekt kolem referenčního bodu.

vypuštění, nástroj

Nástroj vypuštění umožňuje roztáhnout nebo zmenšit předmět, aby získal špičatý vzhled.

nafouknutí, nástroj

Nástroj nafouknutí umožňuje roztáhnout nebo zmenšit předmět, aby získal kulatý vzhled.

vroubkování, nástroj

Nástroj vroubkování umožňuje přidat zaoblené projekce na obrys objektu.

krystalizace, nástroj

Nástroj krystalizace umožňuje přidávat špičaté struktury na obrys objektu.

zkrabacení, nástroj

Nástroj zkrabacení umožňuje přidávat zkrabacené struktury na obrys objektu.

Nástroj pokřivení loutky

Nástroj pokřivení loutky umožňuje přidat špendlíky pro deformaci objektu.

Nástroj libovolné transformace

Nástroj libovolné transformace[E]umožňuje deformovat objekt volného tvaru.

měřítko, nástroj

Nástroj měřítko měří vzdálenost mezi dvěma body.

Nástroj kapátko

Nástroj kapátko[I]umožňuje vybrat barvu z objektu a použít ji na jiný.

Nástroj prolnutí

Nástroj prolnutí[W]umožňuje prolínat objekty nebo cesty dohromady.

Nástroj guma

Nástroj guma[Shift+E]umožňuje odstranit části kresby.

nůžky, nástroj

Nástroj nůžky[C]umožňuje rozdělit cestu na segmentu nebo v kotevním bodě.

nůž, nástroj

Nástroj nůž umožňuje vyříznout objekty nebo text podél cesty od ruky. 

Nástroj Rozměr

Nástroj Rozměr umožňuje jednoduše měřit a vykreslovat rozměry, jako jsou vzdálenost, úhel a poloměr.

Přizpůsobení panelu nástrojů aplikace Illustrator

Až se blíže seznámíte s nástroji aplikace Illustrator, můžete si přizpůsobit panel nástrojů podle sebe. Můžete seskupit často používané nástroje a umístit je do horní části panelu nástrojů nebo skrýt ty nástroje, které často nepoužíváte.

Další informace

Třebaže jsou tyto nástroje samy o sobě výkonné, zkušení uživatelé často kombinují více nástrojů, aby dosáhli přesnějších a komplexnějších výsledků. Podívejte se na pár výukových lekcí a vyzkoušejte projekty pro začátečníky a naučte se kombinovat různé nástroje.

Pokud se chcete stát součástí živé kreativní komunity, sdílejte své umělecké dílo na platformě Behance od společnosti Adobe.


Nemůžete najít panel nástrojů aplikace Illustrator?

Panel nástrojů aplikace Illustrator by se měl ve výchozím nastavení objevit na levé straně vašeho plátna. Pokud jej nemůžete najít nebo jej omylem zavřete, zjistěte, jak vrátit panel nástrojů zpět.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za vaši účast.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?