Příručka uživatele Zrušit

Zjištění a řešení problémů se soubory

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   21. Formátování asijských znaků
   22. Sazby pro asijská písma
   23. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   24. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Potýkáte se při otevírání nebo vkládání souborů v aplikaci Illustrator s problémy? Zde naleznete informace o možných důvodech těchto problémů a příslušná řešení.

Příčinou chyb a jiného neočekávaného chování mohou být problémy na úrovni systému. Než dojdete k závěru, že je dokument poškozený, postupujte takto:

 1. Spusťte nástroj pro opravu disku pro systém Windows nebo macOS.

 2. Ujistěte se, že systém splňuje minimální systémové požadavky pro spuštění nejnovější verze aplikace Illustrator.

 3. Ujistěte se, že je aplikace Illustrator v aktuálním stavu.

Systémové zprávy aplikace Illustrator vám pomohou určit příčinu pádu poskytnutím seznamu scénářů způsobujících problémy. Zde jsou uvedené některé scénáře a jejich řešení:

Nedostatek systémové paměti

V aplikaci Illustrator nemůžete otevřít soubor, pokud systém nemá k jeho čtení dostatek paměti (RAM). Jedním z důvodů nedostatku paměti může být příliš mnoho otevřených aplikací v počítači. 

Vyzkoušejte tato řešení:

 • Zkontrolujte, zda počítač splňuje uvedené systémové požadavky.
 • Vyčistěte disk, snižte počet nepotřebných souborů na disku a ověřte, že je složka dočasných souborů v systému Windows prázdná.
 • Systémovou paměť uvolníte ukončením některých aplikací.
 • Je-li to možné, rozšiřte systémovou paměť RAM.

Přístup byl odepřen

V aplikaci Illustrator nemůžete otevřít soubor a zobrazí se chybová zpráva, pokud vznikl problém týkající se přístupu k souboru. Zde jsou některé problémy související s přístupem a možná řešení.

Problém

Řešení

Nemáte oprávnění k otevření souboru nebo nejsou k dispozici požadovaná přístupová oprávnění.

Získejte oprávnění pro přístup od vlastníka souboru a zkuste se přihlásit znovu.

Tip: Než začnete pracovat se sdíleným souborem, vytvořte si jeho místní kopii, pokud je to možné.

Soubor již byl otevřen nebo uzamčen (je používán) jiným uživatelem.

Zavřete soubor v jiných aplikacích nebo uživatelských profilech.

Soubor je chráněn heslem nebo bylo pro soubor použito neplatné přihlašovací jméno nebo heslo..

Ujistěte se, zda zadáváte správné přihlašovací údaje.

Soubor byl umístěn v síti a síťové umístění není dostupné.

Zkontrolujte připojení k síti a zkuste soubor znovu otevřít.

Soubor je již otevřený

Nelze otevřít soubor, který již byl otevřen v jiné verzi aplikace Illustrator.

Vyzkoušejte tato řešení:

 • Zavřete soubor, který je otevřen v jiné verzi aplikace Illustrator.
 • Pokud nemůžete soubor zavřít, proveďte vynucené ukončení všech verzí aplikace Illustrator nebo restartujte počítač. 
 • Pokud máte při ukládání souboru tento problém, zkuste změnit název a umístění souboru. Další informace o řešení problémů s ukládáním souborů naleznete v části Řešení potíží s ukládáním souborů.

Problémy se vstupním a výstupním zařízením

V aplikaci Illustrator nemůžete otevřít soubor, pokud je proces čtení přerušen, přístup k souboru není možný nebo soubor nelze najít.

Zde jsou situace, které mohou proces čtení souboru přerušit, a možná řešení:

Umístění souboru

Příčina

Řešení

Vyměnitelná zařízení (jednotka USB flash, externí disk, jednotka typu pen atd.)

Zařízení nebylo bezpečně odebráno nebo vysunuto z počítače.

Jakmile se čtení/zápis dokončí, odeberte zařízení bezpečným způsobem.

Umístění v síti

Bylo přerušeno připojení k síti.

Zkontrolujte své připojení k síti.

Sdílené umístění

Sdílený soubor již není dostupný.

Ujistěte se, že je sdílené umístění přístupné.

Poškozený soubor

Zobrazí se chybová zpráva s upozorněním, že soubor aplikace Illustrator je poškozený. Obecně je důvodem použití poškozeného obrázku JPEG v dokumentu. Jako dočasné řešení doporučujeme nahradit poškozený obrázek JPEG za jiný a znovu spustit aplikaci Illustrator. 

Když ukončíte a znovu spustíte aplikaci Illustrator, získáte automaticky obnovenou verzi souboru:

 • V automaticky obnoveném souboru může nějaký obsah chybět nebo se může změnit.
 • Proces automatického obnovení nezmění původní soubor, protože se používá jeho kopie. 

Vyzkoušejte tyto kroky obnovy

Když dojde k poškození souboru .ai, můžete se pokusit obnovit jeho verzi PDF a uložit soubor PDF s příponou .ai. Obnovení je však možné pouze v případě, že v okamžiku uložení souboru byla zapnuta možnost Vytvořit soubor kompatibilní s PDF a obsah PDF souboru .ai existuje.

Chcete-li dotčený soubor .ai obnovit, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete dotčený soubor AI v programu Acrobat Reader. 
 2. Soubor uložte jako soubor PDF.
 3. Tento uložený soubor PDF otevřete v programu Illustrator a znovu jej uložte jako soubor s příponou .ai.

Pokud pro vybraný soubor AI neexistuje žádný obsah PDF, zobrazí se zpráva upozorňující, že soubor byl uložen bez obsahu PDF.

Neočekávané problémy

Kromě výše uvedených situací nemůžete v aplikaci Illustrator otevřít a obnovit soubor v následujících případech:

 • Neočekávané nebo neznámé chyby.
 • Soubor je poškozen a nelze ho opravit.
 • Aplikace Illustrator nepodporuje příponu souboru, který se pokoušíte otevřít.

Co můžete dělat

Ve všech těchto případech doporučujeme, abyste nám zaslali dotčené soubory, které nám pomůžou vzniklý problém řešit. 


Jsme tu od toho, abychom vám pomohli!

Pokud žádné řešení nepomůže, dotčený soubor nám zašlete na adresu file@adobe.com. Problém prozkoumáme a budeme vás informovat, zda lze soubor obnovit. Ujistěte se, že vámi sdílený soubor neobsahuje žádné citlivé osobní informace.

Když nám své soubory pošlete, umožníte týmu Adobe nejen najít řešení vašeho problému, ale také nám pomůžete zlepšit celkové uživatelské prostředí tím, že zjistíme a vyřešíme další podobné problémy.

Ujišťujeme vás, že se soubory budeme zacházet jako s citlivými daty a že budou použity jen pro účely zkoumání problému.

Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli. Protože je ale obnovení závislé na různých faktorech, nemůžeme slíbit trvalé řešení.

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.