Příručka uživatele Zrušit

Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Naučte se pracovat na panelu Prohledávání a prozkoumejte nástroje a články v aplikaci Illustrator.

Panel Prohledávání nabízí kontextově relevantní nápovědu a výukové materiály pro rychlé vyhledání článků a efektivní práci s nástroji v aplikaci Illustrator.

Panel nabízí doporučení, která zlepšují rychlost a efektivitu pomocí nástrojů aplikace Illustrator. Mezi tato doporučení patří tipy a výukové lekce, které vám pomohou rychleji provádět vícekrokové pracovní postupy. 

Získejte nápovědu v aplikaci a najděte studijní zdroje pomocí panelu Objevit.

DP

Otevřít panel Prohledávání

Pro přístup k novému panelu Prohledávání v aplikaci Illustrator učiňte jeden z následujících kroků:

 • Stiskněte klávesu F1.
 • Klikněte na ikonu Hledat () v pravé horní části rozhraní.
 • Vyberte položky Nápověda > Nápověda aplikace Illustrator.

Panel Prohledávání můžete zavřít stisknutím klávesy Esc.

Domovská obrazovka panelu Prohledávání nabízí tři užitečné oddíly, které vás navedou na klíčové výukové zdroje.

A.

Navrhovaný obsah v horní části vám pomůže se rychle začít vzdělávat. Vaše návrhy se přizpůsobí na základě historie hledání a zvoleného obsahu.

B.

Objevte něco nového! Přeskočte hledání a pomocí tohoto oddílu snadno najděte výukové lekce a informace o nejnovějších funkcích aplikace Illustrator.

C.

Rychlé externí odkazy na užitečné zdroje informací Adobe vám pomáhají dále se vzdělávat nebo rozšířit funkce aplikace Illustrator pomocí doplňků.

Rozhraní panelu Prohledávání v pracovní ploše aplikace Illustrator.
Rozhraní panelu Prohledávání

A. Návrh B. Procházet C. Odkazy na zdroje 

Prozkoumejte možnosti vyhledávání

Pomocí panelu hledání na panelu Prohledávání můžete získat přístup k celému úložišti nástrojů, výukových lekcí a článků přímo v aplikaci, které vám pomohou získat potřebné dovednosti. Hledání nabízí návrhy automatického dokončování, včetně navrhovaného obsahu, klávesových zkratek nástrojů a rychlých odkazů.

Pomocí   se vrátíte na předchozí stránku. Vybráním ikony domečku   se vrátíte na domovskou stránku.

Zobrazit výsledky hledání

Panel Prohledávání nabízí na základě vašich vyhledávacích dotazů nástroje a položky nabídek. Stránka s výsledky hledání uspořádá doporučený obsah do snadno identifikovatelných kategorií. 

Po kliknutí na výsledky hledání se zobrazí plovoucí modrá bublina, která vám ukáže, kde se nacházejí nástroje nebo položky nabídky.

Zobrazit výsledky hledání

Použít Rychlé akce

Na panelu Prohledávání jsou k dispozici Rychlé akce pro dokončení pracovního postupu jediným kliknutím. Chcete-li najít seznam rychlých akcí, které můžete u objektu použít, vyberte možnost Procházet > Rychlé akce.

Změny rychlých akcí se použijí automaticky, pokud je vybrán objekt. Pokud se chcete dozvědět více o Rychlých akcích, klepněte na ikonu   .

Vyzkoušejte to v aplikaci!

Okamžitě přidejte efekt neonové záře do svého textu v aplikaci Illustrator.

Chcete-li na své objekty použít Rychlé akce, postupujte následovně:

 1. Na panelu Prohledávání vyberte možnost Procházet > Rychlé akce a otevřete seznam rychlých akcí.

 2.  Vyberte rychlou akci a objekt.

 3. Klikněte na tlačítko Použít a aplikace Illustrator rychle dokončí úlohu na aktuálně otevřeném dokumentu.

Zde je seznam rychlých akcí v aplikaci Illustrator, které můžete prozkoumat:

Výběrem možnosti Procházet > Rychlé akce zobrazíte seznam rychlých akcí
Výběrem možnosti Procházet > Rychlé akce zobrazíte seznam rychlých akcí

Prozkoumejte popisky nástrojů a nástrojové techniky

Důležité informace můžete rychle najít díky optimalizovaným výsledkům hledání. Najděte nástroje a naučte se je používat pomocí Tipů nástrojů a Nástrojových technik.

 • Tip nástroje: Dává představu o používání nástroje.
 • Technika nástroje: Poskytuje podrobné pokyny, jak nástroj používat.

Následující kroky vám pomohou začít s jakýmkoli nástrojem na panelu nástrojů:

 1. Umístěte kurzor na nástroj, který chcete použít pro kresbu.

 2. Vyberte možnost Další informace na panelu Tip nástroje, chcete-li přejít na Nástrojové techniky.

Tipy nástrojů a nástrojové techniky

Konfigurace předvoleb panelu Prohledávání

Chcete-li otevřít nastavení Předvolby panelu Prohledávání, klikněte na ikonu   v pravém dolním rohu panelu Prohledávání a zvolte možnost Předvolby.

V nastavení panelu Prohledávání vyberte možnost Předvolby
V nastavení panelu Prohledávání vyberte možnost Předvolby

 • Vysvětlující poznámky o umístění: Po povolení se zobrazí umístění nástroje nebo funkce v aplikaci, když je ukazatel nad nimi. 
 • Rychlý výběr: Umožňuje vybrat první nabízený nástroj nebo funkci při stisknutí klávesy Enter/Return při psaní ve vyhledávacím poli. Pokud je tato možnost vypnutá, zobrazí se stisknutím klávesy Enter/Return všechny výsledky.

Podívejte se na toto video v délce 2 minut a 55 sekund, které popisuje nejlepší využití nativního panelu pro vyhledávání v aplikaci Illustrator. 


Související zdroje

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.