Kontrola pravopisu

 1. Zvolte Úpravy > Kontrola pravopisu.
 2. Chcete-li nastavit volby pro hledání a ignorování slov, klikněte na ikonu šipky dole v dialogovém okně a nastavte volby podle potřeby.
 3. Kliknutím na Spustit spusťte kontrolu pravopisu.
 4. Když Illustrator zobrazí chybně zapsané slovo nebo jiné možné chyby, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na Ignorovat nebo Ignorovat vše, chcete-li pokračovat v kontrole pravopisu beze změny tohoto slova.

  • Vyberte slovo ze seznamu Návrhy nebo napište správné slovo do horního textového pole, a pak klikněte na Změnit, abyste nahradili pouze tento výskyt nesprávně napsaného slova. Můžete také kliknout na Změnit vše, chcete-li nahradit všechny výskyty nesprávně napsaného slova v dokumentu.

  • Klikněte na Přidat, aby Illustrator uložil přijatelné, ale nerozpoznané slovo do slovníku, takže jeho další výskyty nebudou považovány za chybu.

 5. Když Illustrator dokončí kontrolu dokumentu, klikněte na Hotovo.

  Poznámka:

  Illustrator umí kontrolovat pravopis v řadě jazyků, na základě jazyka, který jste slovům přiřadili.

Úpravy slovníku pro kontrolu pravopisu

 1. Zvolte Úpravy > Upravit vlastní slovník.
 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů a klikněte na Hotovo:
  • Chcete-li přidat slovo do slovníku, napište slovo do textového pole Položka a klikněte na Přidat.

  • Chcete-li odstranit slovo ze slovníku, vyberte slovo v seznamu a klikněte na Odstranit.

  • Chcete-li upravit slovo ve slovníku, vyberte slovo v seznamu. Pak zadejte nové slovo do textového pole Položka a klikněte na Změnit.

Přiřazení jazyků k textu

Illustrator používá pro kontrolu pravopisu i pro dělení slov jazykové slovníky Proximity. Každý slovník obsahuje statisíce slov se standardním rozdělením na slabiky. Můžete přiřadit jazyk celému dokumentu nebo aplikovat jazyk na vybraný text.

Přiřazení jazyků k textu v aplikaci Illustrator
Příklady dělení slov pro různé jazyky

A. „Glockenspiel“ v angličtině B. „Glockenspiel“ v tradiční němčině C. „Glockenspiel“ v reformované němčině 

Aplikování jazyka na všechen text

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Dělení slov (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Dělení slov (Mac OS).
 2. Vyberte slovník z rozbalovací nabídky Výchozí jazyk a klikněte na tlačítko OK.

Přiřazení jazyka k vybranému textu

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Znaky zvolte příslušný slovník z nabídky Jazyk. Pokud se nabídka Jazyk nezobrazuje, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu Znaky.

O kódování Unicode

Illustrator podporuje standard Unicode, který přiřazuje jednoznačné číslo každému jednotlivému znaku bez ohledu na to, jaký jazyk nebo typ počítače používáte. Unicode je:

Přenositelný

Písmena a číslice se nezmění, když soubor přenesete z jedné pracovní stanice na jinou. Přidání cizího jazyka do dokumentu nezpůsobí zmatek, protože cizojazyčné znaky mají vlastní označení, které nekoliduje s kódováním z ostatních jazyků ve stejném projektu.

Neutrální k platformě

Protože operační systémy Windows a Macintosh nyní podporují Unicode, je přenos souborů mezi těmito platformami jednodušší. Již nebudete muset provádět korektury textu v souboru aplikace Illustrator pouze proto, že jste přenesli soubor na počítač Windows z počítače Macintosh nebo naopak.

Robustní

Protože písma podporující Unicode nabízejí větší množství možných znaků, jsou snadno dostupné speciální typy znaků.

Flexibilní

S podporou Unicode nezpůsobí nahrazení písma v projektu záměnu znaků. V písmu používajícím Unicode je znak g vždy g, nezávisle na použitém písmu.

Všechny tyto věci umožňují francouzskému grafikovi vytvářet návrhy pro klienta v Koreji a předat zakázku svému partnerovi ve Spojených státech, aniž by musel zápasit s textem. Vše co americký návrhář musí udělat, je umožnit používání příslušného jazyka v operačním systému, načíst cizojazyčné písmo a pokračovat v projektu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online