Příručka uživatele Zrušit

Slovníky pro kontrolu pravopisu

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Přečtěte si informace o slovnících pro kontrolu pravopisu v aplikaci Illustrator.

Navrhujete brožuru, leták nebo životopis? Zajistěte potřebnou přesnost textu pomocí slovníků pro kontrolu pravopisu.

Kontrola pravopisu

Díky funkci Kontrola pravopisu dokáže aplikace Illustrator za vás zkontrolovat pravopis. Aplikaci Illustrator můžete nastavit tak, aby kontrolu dělala ručně (průběžně po zadání textu), nebo automaticky (v reálném čase; veškerý text současně).

Kontrola pravopisu

Ruční kontrola pravopisu

Pokud budete chtít po zadání textu průběžně kontrolovat pravopis, postupujte podle některé z následujících možností:

 • Vyberte možnost Úpravy > Kontrola pravopisu > Zkontrolovat pravopis.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na část textu a zvolte příkaz Kontrola pravopisu > Zkontrolovat pravopis.

Automatická kontrola pravopisu

Následující možnosti vám umožní automaticky kontrolovat pravopis při psaní:

 • Vyberte možnost Úpravy > Kontrola pravopisu > Automatická kontrola pravopisu.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na část textu a zvolte příkaz Kontrola pravopisu >  Automatická kontrola pravopisu.

Řešení pravopisných chyb

Kontrola pravopisu

A. Dialogové okno Kontrola pravopisu B. Možnosti hledání a ignorování slov 

Ruční kontrola pravopisu

Při odhalení chyby použijte některou z těchto možností:

 • Chcete-li pokračovat v kontrole pravopisu beze změny daného slova, klikněte na možnost Ignorovat nebo Ignorovat vše.

 • Vyberte slovo ze seznamu Návrhy nebo správné slovo zadejte do horního pole.

 • Výběrem možnosti Přidat uložíte správné, ale dosud neznámé slovo do slovníku.

Automatická kontrola pravopisu

Klikněte pravým tlačítkem na gramaticky chybné slovo a použijte některou z těchto možností:

 • Zvolte správné slovo ze seznamu návrhů.
 • Výběrem možnosti Ignorovat vše můžete ignorovat všechny výskyty daného slova v dokumentu.
 • Výběrem možnosti Přidat do slovníku přidáte dané slovo do slovníku, aby již nebylo hlášeno jako chybné.
Poznámka:
 • Chcete-li upravit pravidla pro automatickou kontrolu pravopisu, přejděte do části Možnosti v dialogovém okně Kontrola pravopisu
 • Automatická kontrola pravopisu není podporována, pokud text obsahuje efekt.
 • Aplikace Illustrator umí kontrolovat pravopis v řadě jazyků na základě jazyka, který jste danému textu přiřadili. Chcete-li nastavit jazyk, vyberte text a pomocí nabídky Jazyk na panelu Znak zvolte jazyk textu.

Úpravy slovníku pro kontrolu pravopisu

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Upravit vlastní slovník.

 2. Postupujte podle některého z následujících postupů a vyberte možnost Hotovo:

  • Chcete-li přidat slovo do slovníku, napište slovo do textového pole Položka a vyberte možnost Přidat.

  • Chcete-li odstranit slovo ze slovníku, vyberte slovo v seznamu a vyberte možnost Odstranit.

  • Chcete-li upravit slovo ve slovníku, vyberte jej v seznamu. Poté zadejte nové slovo a vyberte možnost Změnit.

Úpravy slovníku pro kontrolu pravopisu

Přiřazení jazyků k textu

Aplikace Illustrator má funkce ke kontrole pravopisu i dělení slov. Slovník obsahuje statisíce slov se standardním dělením na slabiky. Jazyk můžete přiřadit celému dokumentu nebo ho aplikovat jen na vybraný text.

Aplikování jazyka na všechen text

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Dělení slov (systém Windows) 
  Vyberte možnost Illustrator > Předvolby > Dělení slov (systém macOS)

 2. V rozevírací nabídce Výchozí jazyk zvolte slovník a poté vyberte možnost OK.

Nastavení jazyka vybraného textu

Na panelu Znak zvolte v nabídce Jazyk příslušný slovník. Pokud se nabídka Jazyk nezobrazuje, vyberte v nabídce na panelu Znak možnost Zobrazit volby.

Přiřazení jazyků k textu v aplikaci Illustrator
Příklady dělení slov pro různé jazyky

A. „Glockenspiel“ v angličtině B. „Glockenspiel“ v tradiční němčině C. „Glockenspiel“ v reformované němčině 

Unicode

Aplikace Illustrator podporuje standard Unicode, který přiřazuje jednoznačné číslo každému znaku bez ohledu na to, jaký jazyk nebo typ počítače používáte.

To umožňuje francouzskému grafikovi vytvářet návrhy pro klienta v Koreji a předat zakázku svému partnerovi ve Spojených státech, aniž by musel zápasit s textem. Americkému návrháři stačí už jen umožnit používání příslušného jazyka v operačním systému, načíst cizojazyčné písmo a pokračovat v projektu.

Vlastnosti standardu Unicode

Přenositelný

Písmena a číslice se nezmění, když soubor přenesete z jedné pracovní stanice na jinou. Přidání cizího jazyka do dokumentu nezpůsobí zmatek, protože cizojazyčné znaky mají vlastní označení, které nekoliduje s kódováním z ostatních jazyků ve stejném projektu.

Neutrální k platformě

Jelikož operační systémy Windows i macOS teď podporují Unicode, přenos souborů mezi těmito platformami je snadnější. Soubor aplikace Illustrator už nebude nutné pečlivě kontrolovat jen proto, že jste ho přenesli z macOS do Windows nebo naopak.

Robustní

Protože písma podporující Unicode nabízejí větší množství možných znaků, jsou snadno dostupné speciální typy znaků.

Flexibilní

S podporou Unicode nezpůsobí nahrazení písma v projektu záměnu znaků. V písmu používajícím Unicode je znak g vždy g, nezávisle na použitém písmu.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe Illustrator

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.