PostScriptový tisk

  1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
  2. Seznamte se s aplikací Illustrator
    1. Úvod do aplikace Illustrator
      1. Co je nové v aplikaci Illustrator
      2. Časté dotazy
      3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
      4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
    2. Pracovní plocha
      1. Základy práce s pracovní plochou
      2. Vytváření dokumentů
      3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
      4. Přizpůsobení klávesových zkratek
      5. Kreslicí plátna
      6. Přizpůsobení pracovní plochy
      7. Panel Vlastnosti
      8. Nastavení předvoleb
      9. Dotyková pracovní plocha
      10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
      11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
      12. Otočení zobrazení
      13. Pravítka, mřížky a vodítka
      14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
      15. Bezpečný režim
      16. Zobrazení kresby
      17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
      18. Soubory a předlohy
      19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
    3. Nástroje v aplikaci Illustrator
      1. Výběr
        1. Přehled
        2. Výběr
        3. Přímý výběr
        4. Laso
      2. Navigace
        1. Přehled
        2. Lupa
        3. Otočení zobrazení
      3. Malovat
        1. Přehled
        2. Přechod
        3. Vytváření tvaru
      4. Text
        1. Přehled
        2. Text
        3. Text na cestě
  3. Illustrator na iPadu
    1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
      1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
      2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
      3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
      4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
    2. Pracovní plocha
      1. Illustrator na pracovní ploše iPad
      2. Dotykové zkratky a gesta
      3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
      4. Správa nastavení aplikace
    3. Dokumenty
      1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
      2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
    4. Výběr a uspořádání objektů
      1. Vytvoření opakujících se objektů
      2. Prolnutí objektů
    5. Kreslení
      1. Kreslení a úpravy cest
      2. Kreslení a úpravy tvarů
    6. Text
      1. Práce s textem a písmy
      2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
      3. Přidejte si vlastní písma
    7. Práce s obrázky
      1. Práce s obrázky
    8. Barvy
      1. Použití barev a přechodů
  4. Dokumenty v cloudu
    1. Základní informace
      1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
      2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
      3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
      4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
    2. Řešení problémů
      1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
      2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
  5. Přidání a úpravy obsahu
    1. Kreslení
      1. Základy kreslení
      2. Úpravy cest
      3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
      4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
      5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
      6. Vektorizace obrazu
      7. Zjednodušení cesty
      8. Definování perspektivních mřížek
      9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
      10. Úpravy segmentů cest
      11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
      12. Perspektivní kreslení
      13. Symboly
      14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
    2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
      1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
      2. Vytvoření 3D grafiky
      3. Vytváření 3D objektů
      4. Vytváření 3D textu
    3. Barvy
      1. O barvách
      2. Vybírání barev
      3. Používání a vytváření vzorků barev
      4. Přizpůsobení barev
      5. Používání panelu Motivy Adobe Color
      6. Barevné skupiny (harmonie)
      7. Panel Barevné motivy
      8. Přebarvení kresby
    4. Malování
      1. O malování
      2. Malba s výplněmi a tahy
      3. Skupiny živé malby
      4. Přechody
      5. Stopy štětce
      6. Průhlednost a režimy prolnutí
      7. Aplikace tahu na objekt
      8. Vytváření a úpravy vzorků
      9. Mřížky
      10. Vzorky
    5. Výběr a uspořádání objektů
      1. Vybírání objektů
      2. Vrstvy
      3. Seskupení a rozdělení objektů
      4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
      5. Překrývání objektů    
      6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
      7. Duplikování objektů
      8. Otočení a zrcadlení objektů
    6. Změna tvaru objektů
      1. Oříznutí obrazů
      2. Transformace objektů
      3. Kombinování objektů
      4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
      5. Pokřivení loutky
      6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
      7. Prolnutí objektů
      8. Změna tvaru s použitím obálek
      9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
      10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
      11. Práce s živými rohy
      12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
      13. Úpravy ořezových masek
      14. Živé tvary
      15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
      16. Globální úpravy
    7. Text
      1. Vytváření textu
      2. Písma a typografie
      3. Formátování textu
      4. Import a export textu
      5. Formátování odstavců
      6. Speciální znaky
      7. Vytvoření textu na cestě
      8. Znakové a odstavcové styly
      9. Záložky
      10. Text
      11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
      12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
      13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
      14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
      15. Vytvoření efektu 3D textu
      16. Návrhy pro tvůrčí typografii
      17. Změna velikosti a natočení textu
      18. Mezery mezi řádky a znaky
      19. Dělení slov a zalamování řádků
      20. Vylepšení textu
      21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
      22. Formátování asijských znaků
      23. Sazby pro asijská písma
      24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
      25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
    8. Vytváření zvláštních efektů
      1. Práce s efekty
      2. Grafické styly
      3. Vytvoření vrženého stínu
      4. Atributy vzhledu
      5. Vytvoření skici nebo mozaiky
      6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
      7. Přehled efektů
    9. Webové grafiky
      1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
      2. Grafy
      3. SVG
      4. Vytváření animací
      5. Řezy a obrazové mapy
  6. Import, export a ukládání
    1. Importovat
      1. Importování souborů kresby
      2. Import bitmapových obrazů
      3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
      4. Umístění více souborů | Illustrator CC
      5. Zrušení vložení obrazů
      6. Import souborů Adobe PDF
      7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
      8. Informace o vazbách
    2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
      1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
    3. Uložit
      1. Ukládání kresby
    4. Export
      1. Export kresby
      2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
      3. Sbalení souborů
      4. Vytváření souborů Adobe PDF
      5. Extrahování CSS | Illustrator CC
      6. Volby Adobe PDF
      7. Informace o souboru a metadata
  7. Tisk
    1. Příprava k tisku
      1. Nastavení dokumentů pro tisk
      2. Změna velikosti a orientace stránky
      3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
      4. Začínáme s velkým plátnem
    2. Tisk
      1. Přetisk tahu
      2. Tisk s použitím správy barev
      3. PostScriptový tisk
      4. Přednastavení tisku
      5. Tiskové značky a spadávky
      6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
      7. Přesahy
      8. Tisk barevných výtažků
      9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
      10. Bílý přetisk
  8. Automatizace úloh
    1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
    2. Automatizace pomocí skriptů
    3. Automatizace pomocí akcí
  9. Řešení problémů 
    1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
    2. Obnovení souborů po zhroucení
    3. Problémy se soubory
    4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
    5. Problémy se zařízením Wacom
    6. Problémy se soubory DLL
    7. Problémy s pamětí
    8. Problémy se souborem předvoleb
    9. Problémy s písmy
    10. Problémy s tiskárnou
    11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

PostScriptové tiskárny používají pro přizpůsobení chování ovladače konkrétní PostScriptové tiskárny soubor PPD (PostScript Printer Description). Soubor PPD obsahuje informace o výstupním zařízení, včetně písem zabudovaných v tiskárně, dostupných velikostí a orientací médií, optimalizovaných hustot a úhlů rastrů, rozlišení a schopností výstupu barev. Je důležité před tiskem vybrat správný soubor PPD. Výběr souboru PPD, který odpovídá PostScriptové tiskárně nebo osvitové jednotce, vyplní tiskové dialogové okno dostupnými nastaveními pro výstupní zařízení.

O souborech PPD

Soubor PPD (PostScript Printer Description, popis PostScriptové tiskárny) přizpůsobuje chování ovladače pro určitou PostScriptovou tiskárnu. Obsahuje informace o výstupním zařízení, včetně písem zabudovaných v tiskárně, dostupných velikostí a orientací médií, optimalizovaných hustot a úhlů rastrů, rozlišení a schopností výstupu barev. Je důležité před tiskem vybrat správný soubor PPD. Výběr souboru PPD, který odpovídá PostScriptové tiskárně nebo osvitové jednotce, vyplní tiskové dialogové okno dostupnými nastaveními pro výstupní zařízení. Můžete přepnout na jiný soubor PPD, který odpovídá vašim potřebám. Aplikace používají informace ze souboru PPD pro určení, které PostScriptové informace poslat do tiskárny, když se tiskne dokument.

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků tisku, používejte poslední verze souboru PPD od výrobce výstupního zařízení. Mnoho poskytovatelů tiskových služeb a komerčních tiskáren má soubory PPD pro osvitové jednotky, které používají. Uložte soubory PPD do místa, určeného operačním systémem. Podrobnosti najdete v dokumentaci ke svému operačnímu systému.

Změna souboru PPD

Když tisknete na PostScriptové tiskárně, do PostScriptového souboru nebo do PDF, Illustrator automaticky použije výchozí soubor PPD (PostScript Printer Description) pro toto zařízení. Můžete ale přepnout na jiný soubor PPD, který odpovídá vašim potřebám.

  1. Zvolte Soubor > Tisknout.
  2. Z nabídky PPD vyberte jednu z následujících možností:
    • PPD, které odpovídá současnému výstupnímu zařízení.

    • Jiný. Umožňuje vybrat vlastní soubor PPD, například ten, který vám poskytlo grafické studio pro použití s určitou tiskárnou. Název souboru PPD odpovídá názvu a modelu tiskárny nebo osvitové jednotky a může se zobrazovat s příponou .ppd (v závislosti na nastavení systému). Najděte požadovaný soubor PPD, vyberte ho a klikněte na Otevřít.

      Poznámka: Některé možnosti PPD, které se běžně vyskytují v PPD osvitových jednotek, nejsou dostupné z tiskového dialogového okna aplikace Illustrator. Chcete-li nastavit tyto funkce specifické pro tiskárnu, klikněte na Nastavení (Windows) nebo Tiskárna (Mac OS) v tiskovém dialogovém okně.

Přidání souboru PPD

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků tisku, používejte poslední verze souboru PPD od výrobce výstupního zařízení. Mnoho poskytovatelů tiskových služeb a komerčních tiskáren má soubory PPD pro osvitové jednotky, které používají. Uložte soubory PPD do místa, určeného operačním systémem. Podrobnosti najdete v dokumentaci ke svému operačnímu systému.

  1. Ve Windows a Mac OS vyberete soubor PPD stejným způsobem, jako když přidáváte tiskárnu. Postup výběru souboru PPD se na jednotlivých platformách liší. Podrobnosti najdete v dokumentaci k operačnímu systému.

Tisk dlouhých a složitých cest

Pokud tisknete soubory aplikace Adobe Illustrator, které obsahují příliš dlouhé nebo složité cesty, soubor se nemusí vytisknout a můžete dostat z tiskárny chybovou zprávu limit-check. Abyste zjednodušili dlouhé, složité cesty, můžete je rozdělit na dvě nebo více samostatných cest. Můžete také změnit počet přímkových úseků použitých k aproximaci křivek a nastavit rozlišení tiskárny.

Změna počtu segmentů čar použitých k tisku vektorových objektů

Křivky v kresbě jsou definovány interpretem PostScriptu pomocí malých přímkových úseků; čím menší jsou tyto přímkové úseky, tím je křivka přesnější. Jak se zvyšuje počet použitých přímkových úseků, roste i složitost křivky. V závislosti na tiskárně a velikosti její paměti může být křivka příliš složitá pro rastrování interpretem PostScriptu. V takovém případě může být výsledkem PostScriptová chyba limit-check a křivka se nevytiskne.

  1. Zvolte Soubor > Tisknout.
  2. Ve volbě Tiskárna vyberte PostScriptovou tiskárnu, soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
  3. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte Grafiky.
  4. Odznačte Automaticky a použijte jezdec Plochost k nastavení přesnosti křivek.

    Nižší nastavení (směrem ke Kvalita) vytvoří více menších přímkových úseků, těsněji aproximujících křivku. Vyšší nastavení (směrem k Rychlost) má za následek méně delších přímkových úseků, čímž se vytvoří méně přesná křivka, ale zlepší se výkon.

Rozdělení cest pro tisk

Illustrator zachází s rozdělenými cestami v kresbě jako se samostatnými objekty. Chcete-li po rozdělení cest kresbu změnit, musíte buď pracovat se samostatnými tvary nebo znovu cesty spojit, abyste mohli s obrazem pracovat jako s jedním tvarem.

Je užitečné uložit si kopii původní kresby před rozdělením cest. Pak budete mít v případě potřeby stále k dispozici původní, nerozdělený soubor pro další práci.

  1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
    • Chcete-li rozdělit vytaženou cestu, použijte nástroj nůžky .

    • Chcete-li rozdělit složenou cestu, zvolte Objekt > Složená cesta > Uvolnit, abyste složenou cestu odstranili. Pak rozdělte cestu na části pomocí nástroje nůžky a znovu definujte jednotlivé části jako složené cesty.

    • Chcete-li rozdělit masku, zvolte Objekt> Ořezová maska > Uvolnit, abyste masku odstranili. Pak rozdělte cestu na části pomocí nástroje nůžky a znovu definujte jednotlivé části jako masky.

      Tip: Chcete-li cestu po jejím rozdělení znovu spojit, vyberte všechny části rozdělené cesty, které tvořily původní objekt, a klikněte na tlačítko Přidat k oblasti tvaru v panelu Cestář. Cesta se znovu spojí a v místech, kde se cesty znovu spojily, se umístí kotevní body.

Nastavení způsobu posílání písem do tiskárny

Rezidentní písma tiskárny jsou písma uložená v paměti tiskárny nebo na pevném disku připojeném k tiskárně. Písma Type 1 a TrueType mohou být uložena buď v tiskárně nebo v počítači, bitmapová písma jsou uložena pouze v počítači. Illustrator posílá písma podle potřeby, pokud jsou nainstalovaná na pevném disku počítače.

  1. Zvolte Soubor > Tisknout.
  2. Ve volbě Tiskárna vyberte PostScriptovou tiskárnu, soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
  3. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte Grafiky a vyberte volbu pro Zavést:

    Žádné

    Zahrne do PostScriptového souboru odkaz na písmo, který říká RIPu nebo post-procesoru, kde by mělo být písmo vloženo. Tato volba je vhodná, pokud jsou písma rezidentní v tiskárně. Písma TrueType jsou pojmenována podle PostScriptového názvu v písmu; tyto názvy ale neumějí interpretovat všechny aplikace. Chcete-li zajistit, aby byla písma TrueType interpretována správně, použijte některou jinou volbu posílání písem.

    Podmnožiny

    Posílá pouze znaky (glyfy), použité v dokumentu. Glyfy se posílají jednou pro každou stránku. Tato volba obvykle vytváří rychlejší a menší PostScriptové soubory, když se použije pro jednostránkové dokumenty nebo pro krátké dokumenty s malým množstvím textu.

    Kompletní

    Posílá všechna písma potřebná pro dokument na začátku tiskové úlohy. Tato volba obvykle vytváří rychlejší a menší PostScriptové soubory pro vícestránkové dokumenty.

    Poznámka: Někteří výrobci písem omezují vkládání souborů písem. Omezení se vztahují na kopírování softwaru písma. Musíte dodržovat příslušné zákony o autorských právech a podmínky licenční dohody. Pro software písem licencovaný od Adobe licenční dohoda určuje, že můžete vzít kopii písma, které jste použili v určitém souboru, do komerční tiskárny nebo k jinému poskytovateli služeb a ten může použít písmo ke zpracování vašeho souboru, za předpokladu, že vás poskytovatel služeb informoval, že má právo použít tento určitý software. Pro jiný software písem si prosím vyžádejte povolení od jeho dodavatele.

Změna úrovně PostScriptu pro tisk

Když tisknete do PostScriptového souboru nebo do souboru PDF, Illustrator automaticky vybere úroveň PostScriptu pro výstupní zařízení. Pokud chcete změnit úroveň Postscriptu nebo datový formát Postscriptových souborů, proveďte následující:

  1. Zvolte Soubor > Tisknout.
  2. Ve volbě Tiskárna vyberte Soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
  3. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte Grafiky.
  4. Pro PostScript vyberte úroveň kompatibility s interprety v PostScriptových výstupních zařízeních.

    Úroveň Level 2 zlepší rychlost tisku a kvalitu výstupu grafik tištěných na výstupním zařízení s PostScriptem Level 2 nebo vyšším. Úroveň Level 3 poskytuje nejlepší rychlost a kvalitu výstupu na zařízení s PostScriptem 3.

  5. (Volitelně) Pokud zvolíte jako tiskárnu Soubor Adobe PostScript®, vyberte volbu pro Formát dat, abyste určili, jak bude Illustrator posílat obrazová data z počítače do tiskárny.

    Binární exportuje data obrazu jako binární kód, který je kompaktnější než ASCII, ale nemusí být kompatibilní se všemi systémy. ASCII exportuje obrazová data jako text ASCII, který je kompatibilní se staršími sítěmi a paralelními tiskárnami, a je obvykle nejlepší volbou pro grafiky použité na více platformách. Je to také obvykle nejlepší volba pro dokumenty používané pouze v systémech Mac OS.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.