Příručka uživatele Zrušit

Přizpůsobení pracovní plochy

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak přizpůsobit pracovní plochu a jak spravovat okna a panely.

Správa oken a panelů

Podle potřeby můžete vytvořit vlastní pracovní plochu přesunutím a úpravou oken a panelů dokumentu. Pracovní plochy můžete také ukládat a podle potřeby mezi nimi přepínat.

Změna uspořádání, ukotvení nebo zrušení ukotvení oken dokumentu

Při otevření jednoho nebo více souborů jsou okna Dokument označeny značkami.

 • Chcete-li změnit uspořádání oken dokumentů se záložkami, přetáhněte záložku požadovaného okna na nové místo ve skupině.
 • Chcete-li zrušit ukotvení, plovoucí stav nebo záložku okna Dokument ze skupiny oken, přetáhněte ouško okna mimo skupinu.
 • Chcete-li okno Dokument ukotvit v samostatné skupině oken Dokument, přetáhněte okno do této skupiny.

Podívejte se na toto krátké video a zjistěte, jak ukotvit, zrušit ukotvení a změnit uspořádání oken dokumentu.

Ukotvení a zrušení ukotvení panelů

Ukotvení představuje sadu panelů nebo skupin panelů zobrazovaných společně, obvykle se svislou orientací. Panely můžete ukotvit nebo je uvolnit jejich přesunutím do ukotvení nebo ven z ukotvení.

 • Chcete-li panel ukotvit, přetáhněte ho za jeho záložku do ukotvení, nad, pod nebo mezi ostatní panely.

 • Chcete-li ukotvit skupinu panelů, přetáhněte ji za její titulní pruh (prázdný pruh nad záložkami) do ukotvení.

 • Chcete-li odstranit panel nebo skupinu panelů, přetáhněte je mimo ukotvení za záložku nebo titulní pruh. Můžete ho přetáhnout do jiného ukotvení nebo ho můžete změnit na volně plovoucí.

Poznámka:

Můžete zabránit, aby panely vyplnily celý prostor v ukotvení. Táhněte dolní okraj ukotvení směrem nahoru, aby se přestal dotýkat okraje pracovní plochy.

Podívejte se na toto krátké video a zjistěte, jak panely ukotvit a jak jejich ukotvení zrušit.

Přidání, odebrání a přesouvání panelů

Pokud odstraníte všechny panely z ukotvení, toto ukotvení zmizí. Ukotvení můžete vytvořit přesunutím panelů na pravou stranu pracovní plochy, dokud se nezobrazí zóna pro umístění panelu.

 • Chcete-li panel odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control (macOS) a klikněte na jeho záložku a pak vyberte tlačítko Zavřít.
 • Chcete-li panel přidat, vyberte ho z nabídky Okno a ukotvěte ho do libovolného místa.
 • Chcete-li panel přesunout, přetáhněte ho za jeho záložku.
 • Chcete-li přesunout skupinu panelů, přetáhněte ji za titulní pruh.
Poznámka:

Poloha kurzoru myši (na rozdíl od polohy panelu) aktivuje zónu přetažení. Pokud však zónu přetažení nevidíte, zkuste myš přetáhnout do míst, kde by se zóna měla nacházet.

Svázání plovoucích panelů

Když přetahujete panel mimo ukotvení, ale jinam než do cílové zóny přetažení, panel volně plave. Plovoucí panel lze umístit kdekoli na pracovní ploše. Plovoucí panely nebo skupiny panelů můžete svázat, aby se při přetažení horního titulního pruhu pohybovaly jako jeden celek.

 • Chcete-li svázat plovoucí panely, přetáhněte panel za záložku do cílové zóny přetažení na dolním okraji jiného panelu.

 • Chcete-li změnit pořadí ve svazku, přetáhněte panel nahoru nebo dolů za jeho záložku.

Poznámka:

Záložku musíte uvolnit nad úzkou cílovou zónou přetažení mezi panely, ne nad širokou zónou v jeho titulním pruhu.

Sbalení a rozbalení ikon panelu

Panely můžete sbalit do ikon a omezit tím přeplnění pracovní plochy. V některých případech jsou panely sbaleny do ikon již ve výchozí pracovní ploše.

 • Chcete-li sbalit nebo rozbalit všechny ikony panelů ve sloupci, zvolte ikonu  nahoře v ukotvení.
 • Chcete-li rozbalit ikonu jednoho panelu, zvolte ji.
 • Chcete-li změnit ikony panelů tak, aby se zobrazovaly pouze ikony (a nikoli popisky), upravte šířku ukotvení, dokud text nezmizí. Chcete-li text ikony znovu zobrazit, nastavte ukotvení jako širší.
 • Chcete-li přesunout ikonu panelu (nebo skupinu ikon panelů), přetáhněte ikonu. Ikony panelů můžete přetáhnout nahoru nebo dolů v ukotvení, do jiného ukotvení (kde se zobrazí ve stylu panelů tohoto ukotvení) nebo mimo ukotvení (kde se zobrazí jako plovoucí ikony).
Panel sbalený do ikon
Panely sbalené do ikon

Panely rozbalené z ikon
Panely rozbalené z ikon

Použití nabídek panelů

Přístup k nabídkám na panelu pomocí ikony  .

Nabídka panelu (panel Barva)
Nabídka panelu (panel Barva)

Nastavení barvy uživatelského rozhraní

Rozhraní můžete přizpůsobit pomocí jedné z dostupných barevných možností: Tmavá, Středně tmavá, Středně světlá a Světlá.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (Windows) Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
  • (macOS) Vyberte možnost Illustrator > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
 2. Požadovanou barvu rozhraní můžete vybrat z následujících voleb pro položku Jas: Tmavá, Středně tmavá, Středně světlá a Světlá.

  Dostupné barevné možnosti uživatelského rozhraní
  Dostupné barevné možnosti uživatelského rozhraní

 3. Vyberte některou z následujících možností pro položku Barva plátna:

  • Shoda jasu: Nastaví barvu plátna na vybranou úroveň jasu.
  • BíláNastaví barvu plátna na bílou.

Škálování uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace Illustrator můžete škálovat na základě rozlišení vaší obrazovky. Když spustíte aplikaci Illustrator s čistým nastavením předvoleb, rozpozná rozlišení vaší obrazovky a podle toho přizpůsobí měřítko aplikace.

Poznámka:

Škálování uživatelského rozhraní není podporováno v systémech Windows 7 a u obrazovek s nízkým rozlišením.

Chcete-li na své obrazovce škálovat uživatelské rozhraní, proveďte následující kroky: 

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete předvolby uživatelského rozhraní:

  • (Windows) Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
  • (macOS) Vyberte možnost Illustrator > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
 2. Na kartě předvoleb Uživatelské rozhraní pomocí posuvníku Škálování uživatelského rozhraní zvyšte nebo snižte škálování uživatelského rozhraní na základě rozlišení vaší obrazovky. 

  Můžete se podívat na náhled škálovaného uživatelského rozhraní, který je zobrazen vedle posuvníku, jak je znázorněno na obrázku níže:

  škálování uživatelského rozhraní

  Poznámka:
  • Počet možností zobrazených na posuvníku závisí na rozlišení vaší obrazovky. U obrazovek s vyšším rozlišením je zobrazeno více možností. 
  • Aplikace Illustrator škáluje komentáře, když je měřítko nastaveno na pátou nebo vyšší možnost. 
 3. Vyberte možnost Měnit proporcionálně měřítko kurzoru a škálujte tak ikony kurzory v poměru k uživatelskému rozhraní.

 4. Znovu spusťte aplikaci Illustrator, aby se projevilo aktualizované nastavení. Pokud aplikaci Illustrator nerestartujete nyní, změny se projeví při jejím příštím spuštění.

Uložení a přepnutí pracovních ploch

Když uložíte stávající velikosti a polohy panelů jako pojmenovanou pracovní plochu, můžete obnovit tuto pracovní plochu i v případě, že přesunete nebo zavřete některý panel.  

Vyberte možnost Okno > Pracovní plocha > Uložit pracovní plochu a zadejte název pracovní plochy.

Názvy uložených pracovních ploch se zobrazí v přepínači pracovní plochy v pruhu aplikace.

Odstranění a obnovení pracovní plochy

Pokud chcete pracovní plochu odstranit, zvolte možnost Okna > Pracovní plocha > Správa pracovních ploch, vyberte pracovní plochu a poté vyberte možnost  .

Chcete-li obnovit výchozí pracovní plochu, označte na přepínači pracovní plochy v pruhu aplikace pracovní plochu Výchozí nebo Základní.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Zeptejte se komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo chcete sdílet nějaký nápad, zapojte se do komunity věnované aplikaci Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?