Příručka uživatele Zrušit

Výchozí klávesové zkratky | Illustrator

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Aplikace Illustrator nabízí mnoho klávesových zkratek, které urychlují práci s touto aplikací. Mnohé klávesové zkratky se zobrazí při podržení kurzoru nad ikonami v nabídce příkazů.

Poznámky:

 • Následující seznam obsahuje nejužitečnější klávesové zkratky. Další klávesové zkratky najdete v příkazech nabídek a tipech nástrojů.
 • Klávesové zkratky v aplikaci Illustrator si můžete upravit. Viz Přizpůsobení klávesových zkratek.

Slovníček klávesových zkratek

Stáhněte si a vytiskněte užitečnou jednostránkovou referenci některých užitečných klávesových zkratek pro Illustrator.

 

macOS

 

Windows

Práce s dokumenty

Zkratky

Windows

macOS

Vytvoření dokumentu Ctrl + N Command + N
Vytvořit dokument z šablony Shift + Ctrl + N Shift + Command + N
Vytvoření dokumentu bez otevření dialogového okna Nový dokument Alt+Ctrl+N Option + Command + N
Otevřít dokument Ctrl + O Command + O
Umístění souboru do dokumentu Shift+Ctrl+P Shift + Command + P
Otevřít dialogové okno Informace o souboru Alt + Shift + Ctrl + I Option + Shift + Command + I
Otevřít dialogové okno Nastavení dokumentu Alt + Ctrl + P Option + Command + P
Procházet v aplikaci Adobe Bridge Alt + Ctrl + O Option + Command + O
Zavřít okno dokumentu Ctrl + W Command + W
Uložit změny provedené v dokumentu Ctrl + S Command  + S
Otevřít dialogové okno Uložit jako Shift + Ctrl + S Shift + Command + S
Uložit kopii dokumentu Alt + Ctrl + S Option + Command + S
Uložit dokument jako soubory skriptů Ctrl + F12 Command + F12
Otevřít dialogové okno Export pro obrazovky Alt + Ctrl + E Option + Command + E
Otevřít dialogové okno Uložit pro web Alt + Shift + Ctrl + S Option + Shift + Command + S
Sbalit dokument Alt + Shift + Ctrl + P Option + Shift + Command + P
Tisknout Ctrl + P Command + P
Ukončit aplikaci Ctrl + Q Command + Q

Výběr nástrojů

Zkratky

Windows

macOS

Nástroj kreslicí plátno

Shift + O

Shift + O

Nástroj pro výběr

V

V

Nástroj pro přímý výběr

A

A

Nástroj kouzelná hůlka

Y

Y

Nástroj laso

Q

Q

Nástroj pero

P

P

Nástroj zakřivení Shift + ~ Shift + ~

Nástroj kulatý štětec

Shift+B

Shift+B

Nástroj přidat kotevní bod

+ (znak plus)

+ (znak plus)

Nástroj odstranit kotevní bod

- (znak minus)

- (znak minus)

Přepnout na nástroj Kotevní bod

Shift + C

Shift + C

Textový nástroj

T

T

Nástroj Retušování písma Shift+T Shift+T

Nástroj segment čáry

\ (zpětné lomítko)

\ (zpětné lomítko)

Nástroj obdélník

M

M

Nástroj elipsa

L

L

Nástroj štětec

B

B

Nástroj tužka

N

N

Nástroj Shaper Shift + N Shift + N

Nástroj otáčení

R

R

Nástroj zrcadlení

O

O

Nástroj změna velikosti

S

S

Nástroj pokřivení

Shift + R

Shift + R

Nástroj šířka

Shift + W

Shift + W

Nástroj libovolná transformace

E

E

Nástroj pro vytváření tvaru

Shift + M

Shift + M

Nástroj perspektivní mřížky

Shift + P

Shift + P

Nástroj pro výběr perspektivy

Shift + V

Shift + V

Nástroj rozprašovač symbolů

Shift + S

Shift + S

Nástroj sloupcový graf

J

J

Nástroj mřížka

U

U

Nástroj přechod

G

G

Nástroj kapátko

I

I

Nástroj prolnutí

W

W

Nástroj plechovka živé malby

K

K

Nástroj pro výběr živé malby

Shift + L

Shift + L

Nástroj řez

Shift + K

Shift + K

Nástroj guma

Shift + E

Shift + E

Nástroj nůžky

C

C

Nástroj ručička

H

H

Nástroj lupa

Z

Z

Přepnutí do nástroje vyhlazení během práce s nástrojem kulatý štětec

Stiskněte Alt

Stiskněte Option

Zobrazení kresby

Zkratky

Windows

macOS

Přepíná mezi režimy obrazovky: režim normální obrazovky, režim na celou obrazovku s panelem nabídek, režim na celou obrazovku

F

F

Přizpůsobit zobrazitelnou plochu do okna

Poklepat na nástroj ručička

Poklepat na nástroj ručička

Zvětšení 100 %

Poklepat na nástroj lupa nebo stiskněte klávesy Ctrl + 1

Dvakrát klikněte na nástroj Lupa nebo stiskněte klávesy Command + 1

Přepnout na nástroj ručička (když není kurzor v textu)

Mezerník

Mezerník

Přepnout na nástroj lupa v režimu zvětšování

Ctrl + mezerník

Mezerník + Command

Přepnout na nástroj lupa v režimu zmenšování

Ctrl + Alt + mezerník

Mezerník + Command + Option

Přemístit rámeček zvětšení při tažení nástrojem lupa

Mezerník

Mezerník

Skrýt ohraničovací rámeček Shift+Ctrl+B Shift + Command + B

Skrýt nevybrané kresby

Ctrl + Alt + Shift + 3

Command + Option + Shift + 3

Změnit vodítko z vodorovného na svislé a naopak

Alt-táhnout vodítko

Option-táhnout vodítko

Uvolnit vodítko

Ctrl + Shift-poklepat na vodítko

Command + Shift-poklepat na vodítko

Zobrazit šablonu dokumentu Ctrl + H Command + H

Zobrazit/Skrýt kreslicí plátna

Ctrl+Shift+H

Command + Shift + H

Zobrazit/skrýt pravítka kreslicího plátna

Ctrl + R

Command + Option + R

Zobrazit mřížku průhlednosti Shift + Ctrl + D Shift + Command + D

Zobrazit všechna kreslicí plátna v okně

Ctrl + Alt + 0 (nula)

Command + Option + 0 (nula)

Vložit na místo na aktivním kreslicím plátně

Ctrl+Shift+V

Command + Shift + V

Ukončit režim nástroje kreslicí plátno

Esc

Esc

Vytvořit kreslicí plátno uvnitř jiného plátna

Shift-táhnout

Shift-táhnout

Vybrat více kreslicích pláten v panelu kreslicí plátna

Ctrl+ kliknout

Command + kliknout

Přejít na další dokument

Ctrl + F6

Command + F6

Přejít na předchozí dokument

Ctrl+Shift+F6

Command + Shift + F6

Přejít na další skupinu dokumentů

Ctrl+Alt+F6

Command + Option + F6

Přejít na předchozí skupinu dokumentů

Ctrl+Alt+Shift+F6

Command + Option + Shift + F6

Přepnout mezi režimem Obrys a Náhled GPU dokumentu Ctrl + Y Command + Y
Přepnout mezi režimem GPU a Náhled CPU dokumentu Ctrl + E Command + E
Zobrazit dokument v režimu Náhled přetisku Alt + Shift + Ctrl + Y Option + Shift + Command + Y
Zobrazit dokument v režimu Náhled obrazových bodů Alt + Ctrl + Y Option + Command + Y
Ukončit režim Na celou obrazovku Esc Esc
Zvětšit zobrazení Ctrl + = Command + =
Zmenšit zobrazení Ctrl + - Command + -
Skrýt vodítka Ctrl + ; Command + ;
Zamknout vodítka Alt+Ctrl + ; Option+Command + ;
Vytvořit vodítka Ctrl+5 Command + 5
Uvolnit vodítka Alt+Ctrl+5 Option + Ctrl + 5
Zobrazit/ skrýt automatická vodítka Ctrl + U Command + U
Zobrazit/skrýt perspektivní mřížku Ctrl+Shift+I Command + Shift + I
Zobrazit mřížku Ctrl + ' Command + '
Přitahovat na mřížku Shift+Ctrl + ' Shift + Command + '
Přitahovat do bodu Alt+Ctrl + ' Option+Command + '

Práce s výběry

Zkratky

Windows

macOS

Přepnutí na naposledy použitý nástroj pro výběr (výběr, přímý výběr nebo výběr skupiny)

Ctrl + `

Command + `

Přepnout mezi nástrojem pro přímý výběr a nástrojem pro výběr skupiny

Alt

Option

Přidat k výběru s nástrojem pro výběr, přímý výběr, výběr skupiny, výběr živé malby nebo kouzelná hůlka

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Odebrání od výběru nástrojem pro výběr, přímý výběr, výběr skupiny nebo výběr živé malby

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Odebrání od výběru nástrojem kouzelná hůlka

Alt-kliknout

Option-kliknout

Přidat k výběru s nástrojem laso

Shift-táhnout

Shift-táhnout

Odebrat od výběru s nástrojem laso

Alt-táhnout

Option-táhnout

Změňte ukazatel na nástroj laso na zaměřovací kříž

CapsLock

CapsLock

Vyberte kresbu v aktivním kreslicím plátnu

Ctrl+Alt+A

Command + Option + A

Vytvořte ořezové značky kolem objektu

Alt + C + O

 

Vybrat vše Ctrl+A Command + A
Zrušit výběr Shift + Ctrl + A Shift + Command + A
Vybrat znovu CTRL+6 Command + 6
Vybrat objekt nad současným výběrem Alt+Ctrl + ] Option+Command + ]
Vybrat objekt pod současným výběrem Alt+Ctrl + [ Option+Command +

Vybrat za objektem

Stisknout Ctrl a poklepat

Stisknout Command a poklepat

Vybrat za v izolovaném režimu

Ctrl+poklepat

Cmd+poklepat

Seskupit vybranou kresbu Ctrl + G Command + G
Zrušit seskupení vybrané kresby Shift + Ctrl + G Shift + Command + G
Zamknout výběr CTRL+2 Command + 2
Odemknout výběr Alt+Ctrl+2 Option + Command + 2
Skrýt výběr Ctrl+3 Command + 3
Zobrazit všechny výběry Alt+Ctrl+3 Option + Command + 3
Posunout výběr o uživatelem definovaný krok Šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů
Šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů
Posunout výběr o desetinásobek uživatelem definovaného kroku Shift + šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů Shift + šipka doprava, šipka doleva, šipka nahoru nebo šipka dolů
Zamknout vše nevybrané v kresbě Ctrl + Alt + Shift + 2 Command + Option + Shift + 2
Omezit pohyb na násobky 45° (s výjimkou nástroje zrcadlení) Podržet Shift Podržet Shift
Posunout výběr dopředu Ctrl + ] Command + ]
Přesunout výběr do popředí Shift+Ctrl + ] Shift + Command + ]
Posunout výběr dozadu Ctrl + [ Command + [
Přesunout výběr do pozadí Shift+Ctrl + [ Shift + Command + [
Poznámka:

Krok kláves nastavte ve všeobecných předvolbách (Ctrl / Cmd + K).

Kreslení

Zkratky

Windows

macOS

Omezit proporce nebo orientaci tvaru na:

 • stejnou výšku a šířku pro obdélníky, zaoblené obdélníky, elipsy a mřížky

 • násobky 45° pro segmenty čar a oblouků

 • původní orientaci pro mnohoúhelníky, hvězdy a odlesky

 

Shift-táhnout

Shift-táhnout

Přemístit tvar při jeho kreslení

Mezerník-táhnout

Mezerník-táhnout

Kreslit ze středu tvaru (kromě mnohoúhelníků, hvězd a odlesků)

Alt-táhnout

Option-táhnout

Zvětšit nebo zmenšit počet stran mnohoúhelníku, vrcholů hvězdy, úhlu oblouku, počet závitů spirály nebo paprsků odlesku

Začít táhnout, pak stisknout šipku nahoru nebo šipku dolů

Začít táhnout, pak stisknout šipku nahoru nebo šipku dolů

Zachovat konstantní vnitřní poloměr hvězdy

Začít táhnout, pak stisknout Ctrl

Začít táhnout, pak stisknout Command

Zachovat rovné strany hvězdy

Alt-táhnout

Option-táhnout

Přepnout mezi otevřeným a zavřeným obloukem

Začít táhnout, pak stisknout C

Začít táhnout, pak stisknout C

Převrátit oblouk se zachováním původního vztažného bodu

Začít táhnout, pak stisknout F

Začít táhnout, pak stisknout F

Přidávat nebo ubírat závity spirály při prodlužování spirály

Začít táhnout, pak Alt-táhnout

Začít táhnout, pak Option-táhnout

Změnit stoupání spirály

Začít táhnout, pak Ctrl-táhnout

Začít táhnout, pak Cmd-táhnout

Přidat nebo odebrat vodorovné linky obdélníkové mřížky nebo soustředné linky polární mřížky

Začít táhnout, pak stisknout šipku nahoru nebo šipku dolů

Začít táhnout, pak stisknout šipku nahoru nebo šipku dolů

Přidat nebo odebrat svislé linky obdélníkové mřížky nebo hvězdicové linky polární mřížky

Začít táhnout, pak stisknout šipku doprava nebo šipku doleva

Začít táhnout, pak stisknout šipku doprava nebo šipku doleva

Zmenšit hodnotu asymetrie vodorovných rozdělení obdélníkové mřížky nebo radiálních rozdělení polární mřížky o 10 %

Začít táhnout, pak stisknout F

Začít táhnout, pak stisknout F

Zvětšit hodnotu asymetrie vodorovných rozdělení obdélníkové mřížky nebo radiálních rozdělení polární mřížky o 10 %

Začít táhnout, pak stisknout V

Začít táhnout, pak stisknout V

Zmenšit hodnotu asymetrie svislých rozdělení obdélníkové mřížky nebo soustředných rozdělení polární mřížky o 10 %

Začít táhnout, pak stisknout X

Začít táhnout, pak stisknout X

Zvětšit hodnotu asymetrie svislých rozdělení obdélníkové mřížky nebo soustředných rozdělení polární mřížky o 10 %

Začít táhnout, pak stisknout C

Začít táhnout, pak stisknout C

Zvětšení velikosti nástroje kulatý štětec

] (pravá hranatá závorka)

] (pravá hranatá závorka)

Zmenšení velikosti nástroje kulatý štětec

[ (levá hranatá závorka)

[ (levá hranatá závorka)

Omezení cesty nástroje kulatý štětec vodorovně nebo svisle

Shift

Shift

Přepínat režimy kreslení

Shift+D

Shift+D

Spojení nejméně dvou cest

Vybrat cesty a poté stisknout Ctrl+J

Vybrat cesty a poté stisknout Command + J

Průměrování nejméně dvou cest Vybrat cesty a poté stisknout Alt + Ctrl + J Vybrat cesty a poté stisknout Option + Command + J

Vytvořit roh nebo hladké spojení

Vybrat cesty a poté stisknout Shift + Ctrl + Alt + J

Vybrat kotevní bod a poté stisknout Shift + Command + Option + J

Vytvoření složené cesty CTRL+8 Command + 8
Uvolnit složenou cestu Alt + Shift + Ctrl + 8 Option + Shift + Command + 8
Upravit vzorek Shift + Ctrl + F8 Shift + Command + F8
Nástroj perspektivní mřížky Shift + P Shift + P
Nástroj pro výběr perspektivy Shift + V Shift + V
Perspektivní mřížka Ctrl+Shift+I Command + Shift + I
Svislý přesun objektů Stisknout klávesu čísla 5, kliknout a přetáhnout objekt Stisknout klávesu čísla 5, kliknout a přetáhnout objekt
Přepínání rovin perspektivy Použít nástroj Výběr perspektivy a stisknout klávesu 1 pro levou, 2 pro vodorovnou, 3 pro pravou nebo 4 pro žádnou aktivní mřížku Použít nástroj Výběr perspektivy a stisknout klávesu 1 pro levou, 2 pro vodorovnou, 3 pro pravou nebo 4 pro žádnou aktivní mřížku
Kopírování objektů v perspektivě Ctrl+Alt+přetáhnout Command + Alt + přetáhnout
Opakovat transformaci objektů v perspektivě Ctrl+D Command + D
Přepínání mezi režimy kreslení Shift+D Shift+D

Úpravy tvarů

Zkratky

Windows

macOS

Přepnout z nástroje pero na nástroj změnit kotevní bod

Alt

Option

Přepnout mezi nástrojem přidat kotevní bod a odstranit kotevní bod

Alt

Option

Přepnout z nástroje nůžky na nástroj přidat kotevní bod

Alt

Option

Přepnout z nástroje tužka na nástroj vyhlazení

Alt

Option

Přemístit současný kotevní bod při kreslení nástrojem pero

Mezerník-táhnout

Mezerník-táhnout

Řezat nástrojem nůž podle rovné čáry

Alt-táhnout

Option-táhnout

Řezat nástrojem nůž pod úhlem 45° nebo 90°

Shift + Alt-táhnout

Shift +Option-táhnout

Vytvoření složené cesty pomocí tlačítek režimu tvaru v panelu Cestář

Alt + režim tvaru

Option + režim tvaru

Vymazat nežádoucí uzavřené oblasti vytvořené pomocí Nástroje pro vytváření tvaru

Alt+ kliknout na uzavřenou oblast

Option+ kliknout na uzavřenou oblast

Vybrat Nástroj pro vytváření tvaru

Shift + M

Shift + M

Zobrazit obdélníkový výběr pro snadné splynutí více cest (s použitím Nástroje pro vytváření tvaru)

Shift+ kliknout+přetáhnout

Shift+ kliknout+přetáhnout

Zvýšit intenzitu symbolů (při použití nástroje pro symboly) Shift + } Shift + }
Snížit intenzitu symbolů (při použití nástroje pro symboly) Shift + { Shift + {
Prolnutí objektů Alt + Ctrl + B Option + Command + B
Dokončit přidávání objektů do prolnutí Alt + Shift + Ctrl + B Option + Shift + Command + B
Deformovat objekty pomocí zakřivené obálky Alt + Ctrl + Shift + W Option + Command + Shift + W
Deformovat objekty pomocí mřížky ve tvaru obálky Alt+Ctrl+M Option + Command + M
Deformovat objekty pomocí jiného objektu ve tvaru obálky Alt + Ctrl + C Option + Command + C

Výsledek / Akce

Windows

macOS

Přepnout mezi výplní a tahem

X

X

Nastavit výplň a tah na výchozí

D

D

Prohodit výplň a tah

Shift + X

Shift + X

Vybrat režim výplně přechodem

>

>

Skrýt anotátor přechodu (při používání nástroje Přechod) Alt+Ctrl+G Option + Command + G

Vybrat režim výplně barvou

<

<

Vybrat režim bez tahu/výplně

/ (lomítko)

/ (lomítko)

Navzorkovat barvu z obrazu nebo prostřední barvu z přechodu

Klávesa Shift + nástroj kapátko

Klávesa Shift + nástroj kapátko

Navzorkovat styl a přidat vzhled současně vybrané položky

Alt + Shift-kliknutí + nástroj kapátko

Option + Shift-kliknutí + nástroj kapátko

Přidat novou výplň

Ctrl + / (lomítko)

Command + / (lomítko)

Přidat nový tah

Ctrl + Alt + / (lomítko)

Command + Option + / (lomítko)

Obnovit přechod na černobílý

Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na tlačítko přechodu na panelu Nástroje nebo Přechod

Stiskněte klávesu Command a klikněte na tlačítko přechodu na panelu Nástroje nebo Přechod

Vytvořit živou malbu (při používání nástroje Plechovka živé malby)

Alt + Ctrl + X Alt + Command + X

 

Zmenšit velikost štětce se štětinami

[

[

Zvětšit velikost štětce se štětinami

]

]

Práce se skupinami živé malby

Zkratky

Windows

macOS

Přepnout na nástroj kapátko a navzorkovat výplň anebo tah

Alt-kliknout + nástroj plechovka živé malby

Option-kliknout + nástroj plechovka živé malby

Přepnout na nástroj kapátko a navzorkovat barvu z obrazu nebo prostřední barvu z přechodu

Alt + Shift-kliknout + nástroj plechovka živé malby

Option + Shift-kliknout + nástroj plechovka živé malby

Vybrat opačnou volbu pro nástroj plechovka živé malby (pokud jsou vybrané možnosti Malovat výplně i Malovat tahy, přepnout na pouze Malovat výplně)

Shift + nástroj plechovka živé malby

Shift + nástroj plechovka živé malby

Vyplnit přes nevytažené hrany do sousedních plošek

Poklepat + nástroj plechovka živé malby

Poklepat + nástroj plechovka živé malby

Vyplnit všechny plošky, které mají stejnou výplň a vytáhnout všechny hrany, které mají stejný tah

Třikrát kliknout + nástroj plechovka živé malby

Třikrát kliknout + nástroj plechovka živé malby

Přepnout na nástroj kapátko a navzorkovat výplň anebo tah

Alt-kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Option-kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Přepnout na nástroj kapátko a navzorkovat barvu z obrazu nebo prostřední barvu z přechodu

Alt + Shift-kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Option + Shift-kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Přidat k výběru/odebrat od výběru

Shift-kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Shift-kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Vybrat všechny propojené plošky/hrany se stejnou výplní/tahem

Poklepat + nástroj pro výběr živé malby

Poklepat + nástroj pro výběr živé malby

Vybrat všechny plošky/hrany se stejnou výplní/tahem

Třikrát kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Třikrát kliknout + nástroj pro výběr živé malby

Práce s objekty

Zkratky

Windows

macOS

Nastavit počáteční bod a otevřít dialogové okno při používání nástroje otáčení, změna velikosti, zrcadlení nebo zkosení

Alt-kliknout

Option-kliknout

Duplikovat a transformovat výběr při používání nástroje pro výběr, změna velikosti, zrcadlení nebo zkosení

Alt-táhnout

Option-táhnout

Transformovat vzorek (nezávisle na objektu) při používání nástroje pro výběr, změna velikosti, zrcadlení nebo zkosení

Tilda (~)-táhnout

Tilda (~)-táhnout

Znovu použít transformaci na objekt Ctrl+D Command + D
Použít na vybraný objekt poslední efekt Cestáře Ctrl+4 Command + 4
Přesunout objekt Shift + Ctrl + M Shift + Command + M
Otevřít dialogové okno Transformovat jednotně Alt + Shift + Ctrl + D Option + Shift + Command + D
Vytvoření ořezové masky CTRL+7 Command + 7
Uvolnění ořezové masky Alt+Ctrl+7 Option + Command + 7
Přepnout mezi výplní a tahem X X
Nastavit výplň a tah na výchozí D D
Prohodit výplň a tah Shift + X Shift + X
Vybrat režim výplně přechodem > >
Skrýt anotátor přechodu (při používání nástroje Přechod) Alt+Ctrl+G Option + Command + G
Vybrat režim výplně barvou < <
Vybrat režim bez tahu/výplně / (lomítko) / (lomítko)
Navzorkovat barvu z obrazu nebo prostřední barvu z přechodu Klávesa Shift + nástroj kapátko Klávesa Shift + nástroj kapátko
Navzorkovat styl a přidat vzhled současně vybrané položky Alt + Shift-kliknutí + nástroj kapátko Option + Shift-kliknutí + nástroj kapátko
Přidat novou výplň Ctrl + / (lomítko) Command + / (lomítko)
Přidat nový tah Ctrl + Alt + / (lomítko) Command + Option + / (lomítko)
Obnovit přechod na černobílý Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na tlačítko přechodu na panelu Nástroje nebo Přechod Stiskněte klávesu Command a klikněte na tlačítko přechodu na panelu Nástroje nebo Přechod
Vytvořit živou malbu (při používání nástroje Plechovka živé malby) Alt + Ctrl + X Alt + Command + X
Zmenšit velikost štětce se štětinami [ [
Zvětšit velikost štětce se štětinami ] ]

Vytváření variabilních šířkových bodů

Zkratky

Windows

macOS

Výběr několika šířkových bodů

Shift + kliknout

Shift + kliknout

Vytvoření nejednotných šířek

Alt+přetáhnout

Option+přetáhnout

Vytvoření kopie šířkového bodu

Alt+přetáhnout šířkový bod

Option+přetáhnout šířkový bod

Změna polohy několika šířkových bodů

Shift + přetáhnout

Shift + přetáhnout

Odstranění vybraného šířkového bodu

Delete

Delete

Odznačení šířkového bodu

Esc

Esc

Práce s písmem

Zkratky

Windows

macOS

Posun o jeden znak doprava nebo doleva

Šipka doprava nebo šipka doleva

Šipka doprava nebo šipka doleva

Posun nahoru nebo dolů o jeden řádek

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Posun o jedno slovo doprava nebo doleva

Ctrl + šipka doprava nebo šipka doleva

Command + šipka doprava nebo šipka doleva

Posun nahoru nebo dolů o jeden odstavec

Ctrl + šipka nahoru nebo šipka dolů

Command + šipka nahoru nebo šipka dolů

Vybrat další slovo doprava nebo doleva

Shift + Ctrl + šipka doprava nebo šipka doleva

Shift + Command + šipka doprava nebo šipka doleva

Vybrat další odstavec před nebo za

Shift + Ctrl + šipka nahoru nebo šipka dolů

Shift + Command + šipka nahoru nebo šipka dolů

Rozšířit stávající výběr

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Zarovnat odstavec doleva, doprava nebo na střed

Ctrl + Shift + L, R nebo C

Command + Shift + L, R nebo C

Zarovnat text doleva

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Do bloku všechny řádky Shift + Ctrl + F Shift + Command + F
Přepnout sazbu řádku Alt + Shift + Ctrl + C Alt + Shift + Command +

Vložit měkké zalomení řádku

Shift + Enter

Shift + Return

Zvýraznit vyrovnání párů

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Obnovit vodorovné měřítko na 100 %

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Zvětšit nebo zmenšit velikost písma

CTRL+SHIFT + . nebo ,

Command + SHIFT + . nebo ,

Zvětšit nebo zmenšit velikost písma po krocích Alt + Ctrl + Shift + . nebo , Option + Command +Shift + . nebo ,

Zvětšit nebo zmenšit proklad

Alt + šipka nahoru nebo dolů (vodorovný text) nebo šipka doprava nebo doleva (svislý text)

Option + šipka nahoru nebo dolů (vodorovný text) nebo šipka doprava nebo doleva (svislý text)

Vybrat hodnotu prostrkání Alt+Ctrl+K Option + Command + K

Obnovit prostrkání/vyrovnání párů na 0

Ctrl + Alt + Q

Command + Option + Q

Zvětšit nebo zmenšit vyrovnání a prostrkání

Alt + šipka doprava nebo doleva (vodorovný text) nebo šipka nahoru nebo dolů (svislý text)

Option + šipka doprava nebo doleva (vodorovný text) nebo šipka nahoru nebo dolů (svislý text)

Zvětšit nebo zmenšit vyrovnání a prostrkání 5krát

Ctrl + Alt + šipka doprava nebo doleva (vodorovný text) nebo šipka nahoru nebo dolů (svislý text)

Command + Option + šipka doprava nebo doleva (vodorovný text) nebo šipka nahoru nebo dolů (svislý text)

Zvětšit nebo zmenšit posun účaří

Alt + Shift + šipka nahoru nebo dolů (vodorovný text) nebo šipka doprava nebo doleva (svislý text)

Option + Shift + šipka nahoru nebo dolů (vodorovný text) nebo šipka doprava nebo doleva (svislý text)

Přepnout mezi nástroji text a svislý text, text v ploše a svislý text v ploše, nebo text na cestě a svislý text na cestě

Shift

Shift

Přepnutí mezi nástroji Text v ploše a Text na cestě, Svislý text v ploše a Svislý text na cestě

Alt

Option

Vytvořit obrysy Shift + Ctrl + O Shift + Command + O
Otevření panelu Znak Ctrl+T Command + T
Otevření panelu Odstavec Alt + Ctrl + T Option + Command + T
Otevření panelu Tabulátory Shift+Ctrl+T Shift + Command + T
Otevření panelu OpenType Alt + Shift + Ctrl + T Option + Shift + Command + T
Vložit odrážky Alt + 8 Option + 8
Vložit symbol copyright Alt + G Option + G
Vložit výpustek Alt + ; Option + ;
Vložit symbol odstavce Alt + 7 Option + 7
Vložit symbol oddílu
Alt+6
Alt+6
Vložit symbol ochranné známky Alt + 2 Option + 2
Vložit symbol registrované ochranné známky Alt + R Option + R
Horní index Shift+Ctrl + = Shift + Command + =
Dolní index Alt + Shift + Ctrl + = Alt + Shift + Ctrl + =
Vložit em pomlčku Alt + Shift + - Option+Shift + -
Vložit en pomlčku Alt + - Option + -
Vložit neviditelný rozdělovník Shift+Ctrl + - Shift + Command + -
Přepnout automatické dělení slov Alt + Shift + Ctrl + H Option + Shift + Command + H
Vložit levé typografické uvozovky Alt + [ Option + [
Vložit pravé typografické uvozovky Alt + Shift + [ Option+Shift + [
Vložit jednoduchou levou uvozovku Alt + ] Option + ]
Vložit jednoduchou pravou uvozovku Alt + Shift + ] Option+Shift + ]
Vložit em mezeru Shift + Ctrl + M Shift + Command + M
Vložit en mezeru Shift + Ctrl + N Shift + Command + N
Vložit tenkou mezeru Alt + Shift + Ctrl + M Option + Shift + Command + M
Zobrazit skryté znaky Alt + Ctrl + I Option + Command + I
Poznámka:

Pokud chcete změnit hodnotu kroku kláves pro textové zkratky, vyberte možnost Úpravy > Předvolby >Text (Windows) nebo Illustrator > Předvolby >Text (macOS). Do textových polí zadejte požadované hodnoty pro velikost písma a proklad, posun účaříprostrkání a klikněte na tlačítko OK.

Používání panelů

Zkratky

Windows

macOS

Nastavit možnosti (kromě panelů Akce, Stopy, Vzorník a Symboly)

Alt-kliknout na tlačítko Nový

Option-kliknout na tlačítko Nový

Přepnout jednotky měření Alt + Shift + Ctrl + U Option + Shift + Command + U

Odstranit bez potvrzení (kromě panelu Vrstvy)

Alt-kliknout na tlačítko Odstranit

Option-kliknout na tlačítko Odstranit

Aplikovat hodnotu a nechat textové pole aktivní

Shift + Enter

Shift + Return

Vybrat rozsah akcí, stop, vrstev, vazeb, stylů nebo políček vzorníku

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Vybrat nesousedící akce, stopy, vrstvy (pouze na stejné úrovni), vazby, styly nebo políčka vzorníku

Ctrl-kliknout

Command-kliknout

Zobrazit/skrýt všechny panely

Tabulátor

Tabulátor

Zobrazit/skrýt všechny panely kromě panelu nástrojů a ovládacího panelu

Shift + tabulátor

Shift + tabulátor

Zvětšit/ zmenšit hodnoty v logických zlomcích jednotek měření Ctrl + šipka nahoru nebo šipka dolů Command + šipka nahoru nebo šipka dolů
Zvětšit/ zmenšit jednotky měření 10x Shift + šipka nahoru nebo šipka dolů Shift + šipka nahoru nebo šipka dolů

Panel Akce

Zkratky

Windows

macOS

Rozbalit/sbalit celou hierarchii sady akcí

Alt-kliknout na rozbalovací trojúhelník

Option-kliknout na rozbalovací trojúhelník

Nastavit možnosti pro sadu akcí

Poklepat na ikonu složky

Poklepat na ikonu složky

Spustit jeden příkaz

Ctrl-kliknout na tlačítko Spustit výběr

Cmd-kliknout na tlačítko Spustit výběr

Začít nahrávat akci bez potvrzení

Alt-kliknout na tlačítko Nová akce

Option-kliknout na tlačítko Nová akce

Panel Stopy

Zkratky

Windows

macOS

Otevřít dialogové okno Volby stopy štětce

Poklepat na stopu

Poklepat na stopu

Duplikovat stopu

Přetáhnout stopu na tlačítko Nová stopa

Přetáhnout stopu na tlačítko Nová stopa

Panely Znak a Odstavec

Zkratky

Windows

macOS

Otevření panelu Znak

Ctrl+T

Command + T

Otevření panelu Odstavec

Alt + Ctrl + T

Option + Command + T

Zvětšit/zmenšit vybranou hodnotu o malý krok

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Zvětšit/zmenšit vybranou hodnotu o velký krok

Shift + šipka nahoru nebo šipka dolů

Shift + šipka nahoru nebo šipka dolů

Zvětšit/zmenšit vybranou hodnotu o zlomek

Ctrl + šipka nahoru nebo šipka dolů

Command + šipka nahoru nebo šipka dolů

Zvýraznit pole názvu písma v panelu Znaky

Ctrl + Alt + Shift + F

Command + Option + Shift + F

Panel Barvy

Zkratky

Windows

macOS

Vybrat doplňkovou barvu pro platnou barvu výplně/tahu

Ctrl-kliknout do barevného pruhu

Command-kliknout do barevného pruhu

Změnit neaktivní výplň/tah

Alt-kliknout do barevného pruhu

Option-kliknout do barevného pruhu

Vybrat doplňkovou barvu pro neaktivní výplň/tah

Ctrl + Alt-kliknout do barevného pruhu

Command + Option-kliknout do barevného pruhu

Vybrat inverzní barvu pro platnou výplň/tah

Ctrl + Shift-kliknout do barevného pruhu

Command + Shift-kliknout do barevného pruhu

Vybrat inverzní barvu pro neaktivní výplň/tah

Ctrl + Shift + Alt-kliknout do barevného pruhu

Command + Shift + Option-kliknout do barevného pruhu

Otevřít Průvodce barvami

Shift + F3

Shift + F3

Změnit barevný režim

Shift-kliknout do barevného pruhu

Shift-kliknout do barevného pruhu

Posunout všechny jezdce barev současně

Shift-táhnout jezdec barvy

Shift-táhnout jezdec barvy

Přepnout mezi procenty a hodnotami 0-255 pro RGB

Poklepat vpravo od číselného pole

Poklepat vpravo od číselného pole

Panel Přechod

Zkratky

Windows

macOS

Duplikovat barevnou zarážku

Alt-táhnout

Option-táhnout

Prohodit zarážky barev

Alt-přetáhnout zarážku barvy na jinou zarážku

Option-přetáhnout zarážku barvy na jinou zarážku

Aplikovat políčko barvy na aktivní (vybranou) zarážku barvy

Alt-kliknout na políčko v panelu Vzorník

Option-kliknout na políčko v panelu Vzorník

Obnovení přechodové výplně na výchozí černobílý lineární přechod

Stiskněte klávesu CTRL a na panelu Přechod klikněte na pole Výplň přechodem

Stiskněte klávesu Command a na panelu Přechod klikněte na pole Výplň přechodem

Zobrazit/Skrýt šipku přechodu

Ctrl + Alt + G

Command + Option + G

Současná změna úhlu a koncového bodu

Alt-táhnout koncový bod anotátoru přechodu

Option-táhnout koncový bod anotátoru přechodu

Omezit nástroj Přechod nebo anotátor přechodu během tažení

Shift-táhnout

Shift-táhnout

Zobrazit anotátor přechodu ve vybraném objektu vyplněném přechodem

G

G

Panel Vrstvy

Zkratky

Windows

macOS

Přidat vrstvu Ctrl + L Command + L
Při otevření dialogového okna Nová vrstva přidat vrstvu Alt + Ctrl + L Option + Command + L

Vybrat všechny objekty ve vrstvě

Alt-kliknout na název vrstvy

Option-kliknout na název vrstvy

Zobrazit/skrýt všechny vrstvy kromě vybrané

Alt-kliknout na ikonu oka

Option-kliknout na ikonu oka

Vybrat zobrazení Obrysy/Náhled pro vybranou vrstvu

Ctrl-kliknout na ikonu oka

Command-kliknout na ikonu oka

Vybrat zobrazení Obrysy/Náhled pro všechny ostatní vrstvy

Ctrl + Alt-kliknout na ikonu oka

Command + Option-kliknout na ikonu oka

Zamknout/odemknout všechny ostatní vrstvy

Alt-kliknout na ikonu zámku

Option-kliknout na ikonu zámku

Rozbalit všechny podvrstvy a zobrazit celou hierarchii

Alt-kliknout na rozbalovací trojúhelník

Option-kliknout na rozbalovací trojúhelník

Nastavit možnosti při vytváření nové vrstvy

Alt-kliknout na tlačítko Nová vrstva

Option-kliknout na tlačítko Nová vrstva

Nastavit možnosti při vytváření nové podvrstvy

Alt-kliknout na tlačítko Nová podvrstva

Option-kliknout na tlačítko Nová podvrstva

Umístit novou podvrstvu na konec seznamu vrstev

Ctrl + Alt-kliknout na tlačítko Nová podvrstva

Command + Option-kliknout na tlačítko Nová podvrstva

Umístit vrstvu nahoru v seznamu vrstev

Ctrl-kliknout na tlačítko Nová vrstva

Command-kliknout na tlačítko Nová vrstva

Umístit vrstvu pod vybranou vrstvu

Ctrl + Alt-kliknout na tlačítko Nová vrstva

Command + Option-kliknout na tlačítko Nová vrstva

Kopírovat výběr do vrstvy, podvrstvy nebo skupiny

Alt-přetáhnout výběr

Option-přetáhnout výběr

Panel Vzorník

Zkratky

Windows

macOS

Vytvořit novou přímou barvu

Ctrl-kliknout na tlačítko Nové políčko barvy

Command-kliknout na tlačítko Nové políčko barvy

Vytvořit novou globální výtažkovou barvu

Ctrl + Shift-kliknout na tlačítko Nové políčko barvy

Command + Shift-kliknout na tlačítko Nové políčko barvy

Nahradit políčko jiným políčkem

Alt-přetáhnout políčko na jiné

Option-přetáhnout políčko na jiné

Panel Transformace

Zkratky

Windows

macOS

Aplikovat hodnotu a nechat textové pole aktivní

Shift + Enter

Shift + Return

Aplikovat hodnotu a zkopírovat objekt

Alt + Enter

Option + Return

Aplikovat hodnotu a proporcionálně změnit volbu pro šířku nebo výšku

Ctrl + Enter

Command + Return

Panel Průhlednost

Zkratky

Windows

macOS

Použít na vybraný objekt poslední efekt

Shift + Ctrl + E

Shift + Command + E

Použít na vybraný objekt poslední efekt úpravou hodnot v dialogovém oknu efektu

Alt + Shift + Ctrl +E

Option + Shift + Command + E

Změnit masku na obraz ve stupních šedi pro úpravy

Alt-kliknout na miniaturu masky

Option-kliknout na miniaturu masky

Vypnout masku krytí

Shift-kliknout na miniaturu masky

Shift-kliknout na miniaturu masky

Znovu zapnout masku krytí

Shift-kliknout na vypnutou miniaturu masky

Shift-kliknout na vypnutou miniaturu masky

Zvětšit/zmenšit krytí o 1 %

Kliknout na pole krytí + šipka nahoru nebo šipka dolů

Kliknout na pole krytí + šipka nahoru nebo šipka dolů

Zvětšit/zmenšit krytí o 10 %

Shift-kliknout na pole krytí + šipka nahoru nebo šipka dolů

Shift-kliknout na pole krytí + šipka nahoru nebo šipka dolů

Funkční klávesy

Zkratky

Windows

macOS

Vyvolat nápovědu

F1

F1

Vyjmout

F2

F2

Kopírovat

F3

F3

Vložit

F4

F4

Zobrazit/skrýt panel Stopy

F5

F5

Zobrazit/skrýt panel Barvy

F6

F6

Zobrazit/skrýt panel Vrstvy

F7

F7

Vytvořit nový symbol

F8

F8

Zobrazit/skrýt panel Informace

Ctrl + F8

Command + F8

Zobrazit/skrýt panel Přechod

Ctrl + F9

Command + F9

Zobrazit/skrýt panel Tah

Ctrl + F10

Command + F10

Zobrazit/skrýt panel Atributy

Ctrl + F11

Command + F11

Obnovit

F12

F12

Zobrazit/skrýt panel Grafické styly

Shift + F5

Shift + F5

Zobrazit/skrýt panel Vzhled

Shift + F6

Shift + F6

Zobrazit/skrýt panel Zarovnání

Shift + F7

Shift + F7

Zobrazit/skrýt panel Transformace

Shift + F8

Shift + F8

Zobrazit/skrýt panel Cestář

Shift + Ctrl + F9

Shift + Command + F9

Zobrazit/skrýt panel Průhlednost

Shift + Ctrl + F10

Shift + Command + F10

Zobrazit/skrýt panel Symboly

Shift + Ctrl + F11

Shift + Command + F11

Export seznamu klávesových zkratek jako textového dokumentu

Pomocí níže uvedených kroků můžete exportovat seznam výchozích a vlastních klávesových zkratek pro nástroje a příkazy nabídek v aplikaci Illustrator jako textový dokument:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. V levém dolním rohu dialogového okna Klávesové zkratky klikněte na možnost Exportovat text.

 3. Přejděte do požadovaného umístění, do kterého chcete textový soubor uložit.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.