Použité soubory, včetně písem (kromě čínštiny, korejštiny a japonštiny) a navázané grafiky, můžete shromáždit a snadno předat dále. Sbalením souboru vytvoříte složku obsahující dokument aplikace Illustrator, všechna potřebná písma, navázané grafiky a zprávu balíčku. Tato zpráva, která se uloží jako textový soubor, obsahuje informace o sbalených souborech.

 1. Vyberte možnost Soubor > Balíček.

  Dialogové okno Sbalit
  Dialogové okno Sbalit

 2. Zadejte nastavení složky a umístění:

  Umístění

  Určete umístění, ve kterém se vytvoří sbalená složka

  Název složky

  Zadejte název balíčku. Ve výchozím nastavení se název složky odvodí od názvu dokumentu aplikace Illustrator.

 3. Určete následující volby:

  Kopírovat vazby

  Kopíruje připojené grafiky a soubory do umístění složky balíčku.

  Shromáždit vazby ve zvláštní složce

  Vytvoří složku Vazby a umístí všechny navázané datové zdroje do této složky. Pokud tato volba není vybraná, zkopírují se datové zdroje do složky na stejné úrovni jako soubor .ai.

  Změnit vazby navázaných souborů na dokument

  Změní vazby na umístění ve složce balíčku. Pokud tato volba není vybraná, zachová zabalený dokument aplikace Illustrator vazby na datové zdroje v originálním umístění a datové zdroje budou také shromážděny v balíčku.

  Kopírovat písma použitá v dokumentech (kromě CJK)

  Zkopíruje všechny potřebné soubory písem, ale ne celou rodinu písma.

  Poznámka:

  Při balení písem se zobrazí upozornění. Pročtěte si svoji licenční smlouvu, jestli můžete kopírovat písma.

  Vytvořit zprávu

  Vytvoří souhrnnou zprávu, která bude doprovázet sbalené soubory. Tato zpráva obsahuje souhrn objektů s přímými barvami, všech použitých chybějících písem, chybějících vazeb a podrobnosti o všech navázaných a vložených obrazech.

 4. Klikněte na možnost Sbalit. Vytvoří se následující struktura složek a datové zdroje budou umístěny do příslušných složek.

  Sbalit strukturu složek
  Sbalit strukturu složek