Odstraňování problémů, ke kterým dochází při použití tabletu Wacom

Přečtěte si, jak řešit problémy související s chybovým ukončením a výkonem při používání tabletu Wacom.

Dochází k některým z následujících problémů?

 • K chybovému ukončení aplikace Illustrator dojde během spuštění nebo po spuštění, když použijete vstupní zařízení (například myš, dotykové pero, polohovací zařízení nebo jiné) 
 • Pokud použijete tablet Wacom s dotykovým perem podporujícím snímání tlaku, nebude snímání tlaku fungovat správně.
 • Aplikace Illustrator přestane při používání dotykového pera Wacom reagovat.
 • Pokud používáte tablet Wacom Cintiq, může docházet k problémům při práci s dokumentem aplikace Illustrator. Když například použijete tablet Wacom Cintiq jako sekundární obrazovku, zmizí kurzor.

Proč je zařízení Wacom deaktivováno

Pokud aplikace Illustrator zjistí, že k chybovému ukončení předchozí relace došlo kvůli problému se zařízením Wacom, při příštím otevření aplikace automaticky toto zařízení deaktivuje. Zařízení Wacom můžete aktivovat v předvolbách aplikace Illustrator.

Chcete-li to provést, přejděte na možnost Předvolby > Zařízení a zaškrtněte políčko Povolit Wacom.

Řešení

Pokud k chybě dochází kvůli zastaralým ovladačům zařízení Wacom v počítači, aktualizací těchto ovladačů (nebo odinstalací starých nebo nepoužívaných ovladačů) se tento problém vyřeší.

K této chybě může docházet i v případě, že k počítači aktuálně není připojeno žádné zařízení Wacom.

Aktualizace ovladače zařízení Wacom

Odinstalace ovladače zařízení Wacom

 1. (Doporučeno pro systém macOS) Odstraňte soubor WacomMultiTouch.framework, pokud je k dispozici. 
  1. V novém okně aplikace Finder klikněte na možnost Otevřít > Otevřít složku, zadejte cestu /Library/Frameworks a klikněte na tlačítko Otevřít.
  2. Vyhledejte soubor WacomMultiTouch.framework. Pokud tento soubor existuje, odstraňte jej.
 2. Přejděte na web podpory společnosti Wacom a znovu nainstalujte nejnovější ovladače zařízení Wacom pro svůj počítač.  

 1. Pokud zařízení Wacom nepoužíváte, odinstalujte ovladače, které jsou k němu přidruženy. Informace o tom, jak tyto ovladače odinstalovat, najdete v dokumentaci k příslušnému zařízení Wacom.
 2. Spusťte aplikaci Illustrator.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

Asurion