O tiskových značkách

Když připravujete kresbu pro tisk, potřebujete vytvořit množství značek pro tiskové zařízení, aby se přesně sestavily části kresby a ověřila se správnost barev. Do kresby můžete přidat následující typy tiskových značek:

Řezací značky

Tenké (vlasové) vodorovné a svislé linky, které určují, kde by se měla stránka oříznout. Řezací značky mohou také pomoci nastavit soutisk (zarovnání) jednotlivých barevných výtažků.

Soutiskové značky

Malé terče mimo oblast stránky, sloužící k zarovnání různých výtažků v barevném dokumentu.

Pruhy barev

Malé čtverce barev reprezentující tiskové barvy CMYK a odstíny šedi (po krocích 10 %). Poskytovatelé služeb používají tyto značky k nastavení hustoty (denzity) tiskové barvy v tiskařském stroji.

Informace o stránce

Označí film názvem příslušného čísla kreslicího plátna, časem a datem tisku, použitou hustotou rastru, úhlem rastru pro výtažek a názvem barvy pro jednotlivé výtažky. Tyto popisky se objevují nad obrazy.

Tiskové značky
Tiskové značky

A. Hvězdicový terč (není volitelný) B. Soutisková značka C. Informace o stránce D. Řezací značky E. Pruh barev F. Pruh odstínů 

Přidání tiskových značek

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte Značky a spadávky.
 3. Vyberte typy tiskových značek, které chcete přidat. Můžete také zvolit západní nebo japonský styl značek.
 4. (Volitelně) Pokud vyberete Řezací značky, zadejte šířku čáry značek a vzdálenost posun mezi značkami a kresbou.

  Poznámka:

  Chcete-li zabránit kreslení tiskových značek přes spadávku, zadejte větší hodnotu posunu než je velikost spadávky.

O spadávkách

Spadávka je část kresby, která přesahuje přes ohraničovací rámeček tisku nebo přes ořezovou oblast a řezací značky. Spadávku můžete do kresby zahrnout jako prevenci chyb – abyste zajistili, že se tiskové barvy vytisknou až k okraji stránky, poté co bude stránka oříznuta, nebo aby obraz mohl být v dokumentu oříznut do rámečku. Když vytvoříte kresbu, která bude rozšířena až do spadávky, můžete v aplikaci Illustrator určit velikost spadávky. Když zvětšíte spadávku, Illustrator vytiskne více z kresby, která se nachází za řezacími značkami. Řezací značky ale stále určují stejně veliký ohraničovací rámeček tisku.

Velikost použité spadávky závisí na jejím účelu. Tisková spadávka (pro obraz, který přesahuje přes okraj tištěné stránky) by měla být nejméně 18 bodů. Pokud spadávka zajišťuje, aby obraz dosahoval až k čáře svého rámečku, nemusí být větší než 2 nebo 3 body. Vaše tiskařská firma vám může poradit, jaká velikost spadávky je potřebná pro konkrétní úlohu.

Přidání spadávky

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte Značky a spadávky.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte hodnoty pro Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo, abyste určili umístění značek spadávky. Klikněte na ikonu svázání , abyste nastavili všechny hodnoty stejně.

  • Vyberte Použít přesah dokumentu, pokud chcete použít nastavení přesahu definované v dialogovém okně Nový dokument.

  Maximální spadávka, kterou můžete nastavit, je 72 bodů; minimální spadávka je 0 bodů.