Příručka uživatele Zrušit

Řezy a obrazové mapy

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je v aplikaci Illustrator nové
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel Nástroje
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ručička
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otáčení
    2. Zrcadlení
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
    11. Rozměr
  4. Generativní AI (není k dispozici v kontinentální Číně)
   1. Generování vektorové grafiky pomocí textového zadání
   2. Přebarvení kresby pomocí textového zadání
  5. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Klasický text
   4. Přebarvení
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Aplikace Illustrator na webu (beta)
  1. Přehled aplikace Illustrator na webu (beta)
  2. Časté dotazy o aplikaci Illustrator na webu (beta)
  3. Časté dotazy o řešení problémů
  4. Klávesové zkratky aplikace Illustrator na webu (beta)
  5. Vytváření a kombinování tvarů na webu
  6. Přidávání a úpravy textu na webu
  7. Používání barev a přechodů na webu
  8. Kreslení a úpravy cest na webu
  9. Práce s cloudovými dokumenty na webu
  10. Pozvání spolupracovníků k úpravám na webu
 4. Illustrator pro iPad
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidání vlastních písem
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizace rastrových obrázků
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 5. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílení a spolupráce na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšíření cloudového úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 6. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení a rozměry
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Kreslení obdélníkových a polárních mřížek
   7. Kreslení a úprava odlesků
   8. Vektorizace obrázku
   9. Zjednodušení cesty
   10. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   11. Úpravy segmentů cest
   12. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   13. Vytváření a úprava perspektivní mřížky
   14. Kreslení a úprava objektů v perspektivní mřížce
   15. Použití objektů jako symbolů pro opakované použití
   16. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
   17. Měření a vykreslování rozměrů
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
   10. Vytváření realistických modelů kreseb
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrázků
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytváření nových tvarů pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Převod textu v obrázcích na text s možností úprav
   6. Přidání základního formátování do textu
   7. Přidání rozšířeného formátování do textu
   8. Import a export textu
   9. Formátování odstavců
   10. Speciální znaky
   11. Vytvoření textu na cestě
   12. Znakové a odstavcové styly
   13. Záložky
   14. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   23. Formátování asijských znaků
   24. Sazby pro asijská písma
   25. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   26. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrázku
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 7. Import, export a ukládání
  1. Import
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o odkazech
   4. Zrušení vložení obrázků
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrázků
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Možnosti Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 8. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 9. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 10. Řešení problémů 
  1. Známé problémy
  2. Chyby aplikace
  3. Obnovení souborů po zhroucení
  4. Problémy se soubory
  5. Podporované formáty souborů
  6. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  7. Problémy se zařízením Wacom
  8. Problémy se soubory DLL
  9. Problémy s pamětí
  10. Problémy se souborem předvoleb
  11. Problémy s písmy
  12. Problémy s tiskárnou
  13. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  14. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

O řezech

Webové stránky mohou obsahovat mnoho různých elementů – HTML text, bitmapové obrazy a vektorové grafiky představují několik příkladů. V aplikaci Illustrator se používají řezy k určení hranic různých webových elementů v kresbě. Pokud například kresba obsahuje bitmapový obraz, který je potřeba optimalizovat ve formátu JPEG, zatímco zbytek obrazu je výhodnější optimalizovat jako soubor GIF, můžete bitmapový obraz oddělit s použitím řezu. Když ukládáte kresbu jako webovou stránku pomocí příkazu Uložit pro web a zařízení, můžete zvolit uložení každého řezu do samostatného souboru s vlastním formátem, nastavením a tabulkou barev.

Řezy v dokumentu aplikace Illustrator odpovídají buňkám tabulky ve výsledné webové stránce. Standardně se oblast řezu exportuje jako obrazový soubor, který je obsažený v buňce tabulky. Pokud chcete, aby buňka tabulky obsahovala HTML text a barvu pozadí místo souboru obrazu, můžete změnit typ řezu na Neobrazový. Pokud chcete převést text aplikace Illustrator na HTML text, můžete změnit typ řezu na HTML text.

Kresba rozdělená na různé typy řezů
Kresba rozdělená na různé typy řezů

A. Neobrazový řez B. Obrazový řez C. Řez s HTML textem 

Řezy můžete zobrazit na kreslicí ploše a v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení. Illustrator čísluje řezy zleva doprava a seshora dolů, se začátkem v levém horním rohu kresby. Pokud změníte uspořádání nebo celkový počet řezů, jejich číslování se aktualizuje tak, aby odpovídalo novému uspořádání.

Když vytvoříte řez, Illustrator rozdělí zbytek kresby na automatické řezy, aby se zachovalo rozvržení s použitím webové tabulky. Existují dva typy automatických řezů: automatické řezy a podřezy. Automatické řezy zahrnují oblasti kresby, které nebyly definovány jako řezy. Illustrator přegeneruje automatické řezy pokaždé, když přidáte nebo upravíte řezy. Podřezy označují, jak se rozdělí překrývající se řezy definované uživatelem. Přestože podřezy jsou očíslované a zobrazuje se v nich symbol řezu, nemůžete je vybrat nezávisle na základním řezu. Illustrator v průběhu vaší práce přegeneruje podřezy a automatické řezy podle potřeby.

Vytváření řezů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte jeden nebo více objektů na kreslicím plátně a zvolte Objekt > Řez > Vytvořit.

  • Vyberte nástroj řez  a táhněte přes plochu, kde chcete vytvořit řez. Táhněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li omezit tvar řezu na čtverec. Táhněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), chcete-li kreslit ze středu.

  • Vyberte jeden nebo více objektů na kreslicí ploše a zvolte Objekt > Řez > Vytvořit z výběru.

  • Umístěte vodítka tam, kde chcete kresbu rozřezat, a zvolte Objekt > Řez > Vytvořit z vodítek.

  • Vyberte existující řez a zvolte Objekt > Řez > Duplikovat řez.

   Tip: Použijte příkaz Objekt > Řez > Vytvořit, když chcete, aby rozměry řezu odpovídaly hranicím elementu v kresbě. Pokud přemístíte nebo upravíte tento element, oblast řezu se automaticky přizpůsobí, aby obklopovala novou kresbu. Tento příkaz použijte také v případě, že chcete vytvořit řez, který zachytí text a základní charakteristiky formátování z textového objektu.

   Tip: Pokud chcete, aby rozměry řezu nezávisely na kresbě, použijte nástroj řez, příkaz Vytvořit z výběru nebo příkaz Vytvořit z vodítek. Řezy vytvořené jedním z těchto způsobů se objeví jako položky v panelu Vrstvy a můžete je přemísťovat, zvětšovat, zmenšovat a odstraňovat stejnými způsoby jako ostatní vektorové objekty.

Vybírání řezů

Chcete-li vybrat řez v okně ilustrace nebo v dialogovém okně Uložit pro web, použijte nástroj pro výběru řezu .

 • Chcete-li vybrat řez, klikněte na něj.
 • Chcete-li vybrat více řezů, klikněte na ně se stisknutou klávesou Shift. (V dialogovém okně Uložit pro web a zařízení můžete také táhnout se stisknutou klávesou Shift.)
 • Chcete-li vybrat spodní řez, když pracujete s překrývajícími se řezy, klikněte na jeho viditelnou část.

  Kromě toho můžete vybrat řezy v okně ilustrace jedním z následujících úkonů:

 • Chcete-li vybrat řez vytvořený příkazem Objekt > Řez > Vytvořit, vyberte odpovídající kresbu na kreslicí ploše. Pokud je řez svázaný se skupinou nebo vrstvou, vyberte ikonu cíle vedle skupiny nebo vrstvy v panelu Vrstvy.
 • Chcete-li vybrat řez, který byl vytvořen nástrojem řez, příkazem Vytvořit z výběru nebo Vytvořit z vodítek, nastavte řez jako cíl v panelu Vrstvy.
 • Klepněte na cestu řezu nástrojem pro výběr .
 • Chcete-li vybrat segment cesty řezu nebo kotevní bod řezu, klikněte na něj nástrojem pro přímý výběr.

  Poznámka: Automatické řezy nemůžete vybrat. Tyto řezy jsou ztlumené.

Nastavení voleb řezu

Volby řezu určují, jak bude obsah řezu vypadat a fungovat na výsledné webové stránce.

 1. S nástrojem pro výběr řezu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte řez v okně ilustrace a zvolte Objekt > Řez > Volby řezu.

  • Poklepejte na řez v okně Uložit pro web a zařízení nástrojem pro výběr řezu.

 2. Vyberte typ řezu a nastavte odpovídající volby:

  Obrazový

  Vyberte tento typ, pokud má být v oblasti řezu na výsledné webové stránce obrazový soubor. Pokud chcete, aby obraz byl HTML odkaz, zadejte adresu URL a cílový rámec. Můžete také zadat zprávu, která se zobrazí ve stavovém řádku prohlížeče, když je nad obrazem ukazatel myši, alternativní text, který se zobrazí, když obraz není viditelný, a barvu pozadí buňky tabulky.

  Neobrazový

  Vyberte tento typ, pokud má oblast řezu na výsledné webové stránce obsahovat HTML text a barvu pozadí. Zadejte požadovaný text do okna Text zobrazený v buňce a zformátujte text s použitím standardních tagů HTML. Dejte si pozor a nevložte více textu, než se může zobrazit v oblasti řezu. (Pokud zadáte příliš mnoho textu, text přeteče do okolních řezů a ovlivní rozvržení webové stránky. Protože se ale text nezobrazuje na kreslicí ploše, nezjistíte to, dokud nezobrazíte webovou stránku v prohlížeči.) Nastavte volby Vodorovně a Svisle, chcete-li změnit zarovnání textu v buňce tabulky.

  HTML text

  Tento typ je dostupný pouze když řez vytvoříte z vybraného textového objektu příkazem Objekt > Řez > Vytvořit. Text aplikace Illustrator se na výsledné webové stránce převede na HTML text se základními atributy formátování. Chcete-li text upravit, změňte text v kresbě. Nastavte volby Vodorovně a Svisle, chcete-li změnit zarovnání textu v buňce tabulky. Můžete také vybrat barvu pozadí buňky tabulky.

  Tip: Chcete-li upravit text pro řez typu HTML text v dialogovém okně Volby řezu, změňte typ řezu na Neobrazový. Tím se přeruší vazba řezu na textový objekt na kreslicí ploše. Chcete-li ignorovat formátování textu, zadejte <neformátovaný> jako první slovo textového objektu.

Zamknutí řezů

Zamknutí řezů zabrání nežádoucím neúmyslným změnám, například změně velikosti nebo přemístění.

 • Chcete-li zamknout všechny řezy, zvolte Zobrazení > Zamknout řezy.
 • Chcete-li zamknout jednotlivé řezy, klikněte ve sloupci pro úpravy vedle řezu v panelu Vrstvy.

Nastavení hranic řezů

Pokud jste vytvořili řez pomocí příkazu Objekt > Řez > Vytvořit, poloha a velikost řezu je svázaná s kresbou, kterou obsahuje. Proto když kresbu přemístíte nebo změníte její velikost, hranice řezu se automaticky upraví.

Pokud jste řez vytvořili nástrojem řez, příkazem Vytvořit z výběru nebo Vytvořit z vodítek, můžete řez ručně nastavit následujícími způsoby:

 • Chcete-li řez přemístit, přetáhněte řez do nové polohy nástrojem pro výběr řezu . Podržte klávesu Shift, chcete-li omezit pohyb na svislý, vodorovný nebo šikmý s úhly po 45°.
 • Chcete-li změnit velikost řezu, vyberte řez nástrojem pro výběr řezu a přetáhněte jeho libovolný roh nebo stranu. Velikost řezu můžete také změnit s použitím nástroje pro výběr a panelu Transformace.
 • Chcete-li řezy zarovnat nebo rovnoměrně rozmístit, použijte panel Zarovnání. Zarovnání řezů může odstranit nepotřebné automatické řezy, aby se generoval menší a efektivnější soubor HTML.
 • Chcete-li změnit pořadí překrývání řezů, přetáhněte řez do nové polohy v panelu Vrstvy nebo vyberte příkaz Objekt > Uspořádat.
 • Chcete-li řez rozdělit, vyberte ho a zvolte Objekt > Řez > Rozdělit řezy.

  Můžete zkombinovat řezy, které byly vytvořeny libovolným způsobem. Vyberte řezy a zvolte Objekt > Řez > Zkombinovat řezy. Výsledný řez bude mít rozměry a polohu obdélníku vytvořeného spojením vnějších okrajů kombinovaných řezů. Pokud spolu kombinované řezy nesousedí nebo mají různé proporce nebo zarovnání, může nový řez překrývat jiné řezy.

  Chcete-li změnit velikost všech řezů podle hranic kreslicího plátna, zvolte Objekt > Řez > Oříznout na kreslicí plátno. Řezy, které přesahují mimo kreslicí plátno, se oříznou podle hranic kreslicího plátna a automatické řezy, které leží uvnitř kreslicího plátna, se rozšíří po jeho hranice; všechny kresby ale zůstanou stejné.

Odstraňování řezů

Řezy můžete odstranit jejich vymazáním nebo uvolněním od odpovídající kresby.

 • Chcete-li řez odstranit, vyberte ho a stiskněte klávesu Delete. Pokud byl řez vytvořen pomocí příkazu Objekt > Řez > Vytvořit, odstraní se současně také odpovídající kresba. Pokud chcete zachovat odpovídající kresbu, musíte řez místo odstranění uvolnit.
 • Chcete-li odstranit všechny řezy, zvolte Objekt > Řez > Odstranit vše. Řezy vytvořené příkazem Objekt > Řez > Vytvořit se neodstraní, ale uvolní.
 • Chcete-li řez uvolnit, vyberte ho a zvolte Objekt > Řez > Uvolnit.

Zobrazení nebo skrytí řezů

 • Chcete-li skrýt řezy v okně ilustrace, zvolte Zobrazení > Skrýt řezy.
 • Chcete-li skrýt řezy v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení, klepněte na tlačítko Přepnout viditelnost řezů .
 • Chcete-li skrýt čísla řezů a změnit barvy čar řezů, zvolte Úpravy > Předvolby > Automatická vodítka a řezy (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Automatická vodítka a řezy (Mac OS).

Vytváření obrazových map

Obrazové mapy umožňují navázat jednu nebo více oblastí obrazu – nazývaných aktivní oblasti – k URL. Když uživatel klikne na aktivní oblast, prohlížeč webu načte připojený soubor.

Hlavní rozdíl mezi použitím obrazové mapy a použitím řezů k vytvoření odkazů je v tom, jak se kresba exportuje jako webová stránka. Při použití obrazové mapy se kresba zachová neporušená jako jeden obrazový soubor, zatímco použití řezů způsobí, že se kresba rozdělí do samostatných souborů. Další rozdíl mezi obrazovými mapami a řezy je v tom, že obrazové mapy umožňují navázat mnohoúhelníkové nebo obdélníkové oblasti v kresbě, zatímco řezy umožňují navázat pouze obdélníkové oblasti. Pokud potřebujete vytvořit odkazy pouze pro obdélníkové oblasti, může být použití řezů vhodnější než použití obrazových map.

Poznámka:

Abyste předešli neočekávaným výsledkům, nevytvářejte aktivní oblasti obrazových map v řezech, které obsahují odkazy na URL – v některých prohlížečích se mohou ignorovat buď odkazy obrazové mapy nebo odkazy řezu.

 1. Vyberte objekt, na který chcete navázat URL.
 2. V panelu Atributy vyberte tvar obrazové mapy z nabídky Obrazová mapa.
 3. Zadejte relativní nebo úplný URL do textového pole URL nebo vyberte URL ze seznamu dostupných URL. Adresu URL můžete ověřit kliknutím na tlačítko Prohlížeč.
  Poznámka:

  Chcete-li zvětšit počet zobrazovaných položek v nabídce URL, vyberte Volby panelu z nabídky panelu Atributy. Zadejte hodnotu od 1 do 30, která určuje, kolik položek URL chcete zobrazovat v seznamu URL.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online