Importování souborů EPS

EPS (Encapsulated PostScript) je populární formát souboru pro přenos vektorových kreseb mezi aplikacemi. Kresby ze souborů EPS můžete dostat do aplikace Illustrator pomocí příkazu Otevřít, příkazu Umístit, příkazu Vložit a pomocí přetažení.

Při práci s kresbami EPS si pamatujte následující pravidla:

  • Když otevřete nebo vložíte soubor EPS, který byl vytvořen v jiné aplikaci, Illustrator převede všechny objekty na nativní objekty aplikace Illustrator. Pokud ale soubor obsahuje data, která Illustrator nerozpozná, mohou se některá data ztratit. Z toho vyplývá, že pokud nepotřebujete upravovat jednotlivé objekty v souboru EPS, je lepší soubor připojit, než ho otevřít nebo vložit.

  • Formát EPS nepodporuje průhlednost, proto není vhodnou volbou pro umístění průhledných kreseb z jiných aplikací do aplikace Illustrator. Pro tento účel použijte místo toho formát PDF 1.4.

  • Můžete dostat chybovou zprávu, když budete tisknout nebo ukládat kresbu, která obsahuje připojené soubory EPS, pokud byly tyto soubory uloženy v binárním formátu (například ve výchozím formátu EPS v aplikaci Photoshop). V tomto případě znovu uložte soubory EPS ve formátu ASCII, vložte připojené soubory do kresby aplikace Illustrator, tiskněte na binární tiskový port místo na ASCII port, nebo uložte kresbu ve formátu AI nebo PDF místo formátu EPS.

  • Pokud použijete správu barev pro kresby v dokumentu, vložené obrazy EPS jsou částí dokumentu a proto se na ně uplatní správa barev, když dokument pošlete na tiskové zařízení. Naopak pro připojené obrazy EPS se správa barev nepoužije, ani když je zapnutá pro zbytek dokumentu.

  • Pokud importujete barvu EPS, která má stejný název jako barva ve vašem dokumentu, ale má jinou definici, zobrazí Illustrator výstražnou zprávu. Vyberte Použít barvu z připojeného souboru, chcete-li nahradit barvu ve svém dokumentu barvou EPS z připojeného souboru. Všechny objekty ve vašem dokumentu, které tuto barvu používají, se příslušným způsobem aktualizují. Vyberte Použít barvu z dokumentu, chcete-li zachovat barvu z políčka vzorníku a vyřešit všechny konflikty barev použitím barvy z dokumentu. Náhled EPS nelze změnit, takže náhled může být nesprávný, ale bude se tisknout na správné výtažky. Když vyberete Použít pro všechny, vyřeší se všechny konflikty barev s použitím buď definice z dokumentu nebo z připojeného souboru, podle toho, kterou volbu zvolíte.

  • Občas se můžete setkat s upozorněním, když otevíráte dokument aplikace Illustrator s vloženými obrazy EPS. Pokud aplikace nemůže najít původní obraz EPS, budete vyzváni, abyste obraz EPS rozbalili. V dialogovém okně vyberte volbu Rozbalit; obraz se vyjme do stejné složky, ve které je platný dokument. Přestože v dokumentu nebude náhled vloženého souboru, soubor se nyní vytiskne správně.

  • Standardně jsou soubory EPS zobrazeny v náhledu s vysokým rozlišením. Pokud není připojený soubor EPS viditelný v okně dokumentu, může to být proto, že chybí náhled souboru. (Náhledy se někdy ztratí, když přenesete soubory EPS uložené s náhledy PICT z Mac OS do Windows.) Chcete-li náhled obnovit, uložte soubor EPS znovu s náhledem TIFF. Pokud se při otevření souboru EPS sníží výkon, snižte rozlišení náhledu: zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Mac OS) a vyberte možnosti Použít nízké rozlišení proxy pro propojené soubory EPS.

Import souborů DCS

DCS (Desktop Color Separations) je verze standardního formátu EPS. Formát DCS 1.0 podporuje pouze obrazy CMYK, zatímco formát DCS 2.0 podporuje také vícekanálové soubory CMYK i více přímých tiskových barev. (Tyto přímé tiskové barvy se v aplikaci Illustrator objeví jako přímé barvy v panelu Vzorník.) Illustrator rozpozná ořezové cesty v souborech DCS 1.0 a DCS 2.0, které byly vytvořeny v aplikaci Photoshop. Soubory DCS můžete v aplikaci Illustrator připojit, ale nemůžete je vložit ani otevřít.

Poznámka:

Pokud chcete zobrazit interakce průhlednosti DCS na panelu Vazby, klikněte na možnost Volby panelu v nabídce panelu Vazby a klikněte na příkaz Zobrazit interakce průhlednosti DCS.

Import souborů aplikace AutoCAD

Poznámka:

Illustrator neotevře soubory AutoCAD, uložené ve verzi novější než AutoCAD 2007.

Soubory AutoCADu mají formáty DXF a DWG. Importovat můžete soubory AutoCADu od verze 2.5 až po verzi 2007. Při importu můžete určit změnu měřítka, mapování jednotek (vlastní jednotky pro interpretování všech délkových údajů v souboru AutoCADu), zda se mají měnit i tloušťky čar, které rozvržení se má importovat a zda se má kresba vystředit.

Aplikace Illustrator podporuje většinu dat aplikace AutoCAD včetně trojrozměrných objektů, tvarů a cest, externích odkazů, objektů regionů, objektů splajnů (mapovaných na beziérovy objekty, které zachovají původní tvar), rastrových objektů a textových objektů. Při importu souboru AutoCADu obsahujícího externí odkazy Illustrator načte obsah odkazu a umístí ho do příslušných míst v souboru aplikace Illustrator. Pokud se nepodaří externí odkaz najít, otevře se dialogové okno Chybějící vazba, abyste mohli soubor vyhledat a načíst.