Příručka uživatele Zrušit

Import souborů EPS, DCS a AutoCAD

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Importování souborů EPS

EPS (Encapsulated PostScript) je oblíbený formát souboru pro přenos vektorových kreseb mezi aplikacemi. Kresby ze souborů EPS můžete dostat do aplikace Illustrator pomocí příkazu Otevřít, příkazu Umístit, příkazu Vložit a přetažením.

Při práci s kresbami EPS si pamatujte následující pravidla:

 • Když otevřete nebo vložíte soubor EPS, který byl vytvořen v jiné aplikaci, Illustrator převede všechny objekty na nativní objekty aplikace Illustrator. Pokud ale soubor obsahuje data, která Illustrator nerozpozná, mohou se některá data ztratit. Z toho vyplývá, že pokud nepotřebujete upravovat jednotlivé objekty v souboru EPS, je lepší soubor připojit, než ho otevřít nebo vložit.

 • Formát EPS nepodporuje průhlednost, a proto není vhodnou volbou pro umístění průhledných kreseb z jiných aplikací do aplikace Illustrator. Pro tento účel použijte místo toho formát PDF 1.4.

 • Můžete dostat chybovou zprávu, když budete tisknout nebo ukládat kresbu, která obsahuje připojené soubory EPS, pokud byly tyto soubory uloženy v binárním formátu (například ve výchozím formátu EPS v aplikaci Photoshop). V tomto případě znovu uložte soubory EPS ve formátu ASCII, vložte připojené soubory do kresby aplikace Illustrator, tiskněte na binární tiskový port místo na ASCII port, nebo uložte kresbu ve formátu AI nebo PDF místo formátu EPS.

 • Pokud u kreseb v dokumentu použijete správu barev, vložené obrazy EPS jsou částí dokumentu, a proto když dokument pošlete na tiskové zařízení, uplatní se na ně správa barev. Naopak pro připojené obrazy EPS se správa barev nepoužije, ani když je zapnutá pro zbytek dokumentu.

 • Pokud importujete barvu EPS, která má stejný název jako barva ve vašem dokumentu, ale jinou definici, zobrazí aplikace Illustrator výstražnou zprávu. Vyberte Použít barvu z připojeného souboru, chcete-li nahradit barvu ve svém dokumentu barvou EPS z připojeného souboru. Všechny objekty ve vašem dokumentu, které tuto barvu používají, se příslušným způsobem aktualizují. Vyberte Použít barvu z dokumentu, chcete-li zachovat barvu z políčka vzorníku a vyřešit všechny konflikty barev použitím barvy z dokumentu. Náhled EPS nelze změnit, takže náhled může být nesprávný, ale bude se tisknout na správné výtažky. Když vyberete Použít pro všechny, vyřeší se všechny konflikty barev s použitím buď definice z dokumentu, nebo z připojeného souboru, podle toho, kterou volbu zvolíte.

 • Občas se můžete setkat s upozorněním, když otevíráte dokument aplikace Illustrator s vloženými obrazy EPS. Pokud aplikace nemůže najít původní obraz EPS, budete vyzváni, abyste obraz EPS rozbalili. V dialogovém okně vyberte volbu Rozbalit. Obraz se vyjme do stejné složky, ve které je platný dokument. Přestože v dokumentu nebude náhled vloženého souboru, soubor se nyní vytiskne správně.

 • Standardně jsou soubory EPS zobrazeny v náhledu s vysokým rozlišením. Pokud není připojený soubor EPS viditelný v okně dokumentu, může to být proto, že chybí náhled souboru. (Náhledy se někdy ztratí, když přenesete soubory EPS uložené s náhledy PICT z Mac OS do Windows.) Chcete-li náhled obnovit, uložte soubor EPS znovu s náhledem TIFF. Pokud se při otevření souboru EPS sníží výkon, snižte rozlišení náhledu: zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Zpracování souborů a schránka (Mac OS) a vyberte možnosti Použít nízké rozlišení proxy pro propojené soubory EPS.

Import souborů DCS

DCS (Desktop Color Separations) je verze standardního formátu EPS. Zatímco formát DCS 1.0 podporuje pouze obrazy CMYK, formát DCS 2.0 podporuje také vícekanálové soubory CMYK i více přímých tiskových barev. (Tyto přímé tiskové barvy se v aplikaci Illustrator objeví jako přímé barvy v panelu Vzorník.) Illustrator rozpozná ořezové cesty v souborech DCS 1.0 a DCS 2.0, které byly vytvořeny v aplikaci Photoshop. Soubory DCS můžete v aplikaci Illustrator připojit, nemůžete je ale vložit ani otevřít.

Poznámka:

Pokud chcete zobrazit interakce průhlednosti DCS na panelu Vazby, klikněte na možnost Volby panelu v nabídce panelu Vazby a na příkaz Zobrazit interakce průhlednosti DCS.

Import souborů aplikace AutoCAD

Poznámka:

Aplikace Illustrator neotevře soubory AutoCAD, uložené ve verzi novější než AutoCAD 2007.

Soubory aplikace AutoCAD mají formáty DXF a DWG. Importovat můžete soubory aplikace AutoCAD od verze 2.5 až po verzi 2007. Při importu můžete určit změnu měřítka, mapování jednotek (vlastní jednotky pro interpretování všech délkových údajů v souboru AutoCAD), zda se mají měnit i tloušťky čar, které rozvržení se má importovat a zda se má kresba vystředit.

Aplikace Illustrator podporuje většinu dat aplikace AutoCAD včetně trojrozměrných objektů, tvarů a cest, externích odkazů, objektů regionů, objektů splajnů (mapovaných na beziérovy objekty, které zachovají původní tvar), rastrových objektů a textových objektů. Při importu souboru aplikace AutoCAD obsahujícího externí odkazy Illustrator načte obsah odkazu a umístí ho do příslušných míst v souboru aplikace Illustrator. Pokud se nepodaří externí odkaz najít, otevře se dialogové okno Chybějící vazba, abyste soubor mohli vyhledat a načíst.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.