O přetisku

Když tisknete neprůhledné překrývající se barvy, vrchní barva standardně vysekne oblasti pod sebou. Můžete použít přetisk, abyste zabránili tomuto vyseknutí a nastavili, aby vrchní překrývající tisková barva vypadala jako průhledná vzhledem ke spodní barvě. Stupeň průhlednosti při tisku závisí na tiskové barvě, papíru a použité metodě tisku. Poraďte se se svou tiskařskou firmou, jak tyto faktory ovlivní výslednou kresbu.

V místech, kde sousedí nebo se překrývají barvy, které se tisknou každá z jiného výtažku, může nepřesnost soutisku způsobit mezery mezi barvami ve výsledném výstupu. Pro kompenzaci možných mezer mezi barvami
používají tiskařské firmy techniku, která se nazývá trapping neboli vytváření přesahů, která vytvoří malou plochu překrytí neboli přesahu mezi dvěma sousedícími barvami. Pro automatické vytvoření přesahů můžete také použít samostatný specializovaný program pro automatické vytvoření přesahů nebo můžete použít Illustrator a vytvořit přesahy ručně.

Přetisk můžete požadovat v následujících situacích:

 • Přetisk černé tiskové barvy, abyste zabránili problémům se soutiskem. Protože černá tisková barva je neprůhledná (a obvykle se tiskne poslední), nevypadá podstatně jinak, když ji tisknete přes barvu nebo přes bílé pozadí. Přetisk černé může zabránit vzniku mezer mezi černými a barevnými plochami kresby.

 • Přetiskujte, když kresba neobsahuje společné tiskové barvy a vy chcete vytvořit přesahy (trapping) nebo efekty překrývání barev. Když se při přetiskování míchají výtažkové barvy nebo vlastní barvy, které nesdílejí společné tiskové barvy, přetiskovaná barva se přidá k barvě pozadí. Například když vytisknete výplň se 100 % purpurovou přes výplň se 100 % azurovou, překrývající se výplně budou fialové, ne purpurové.

  Po nastavení voleb přetisku byste měli použít režim Náhled přetisku (Zobrazení > Náhled přetisku) k zobrazení přibližného odhadu, jak se budou přetiskované barvy tisknout. Měli byste také pečlivě zkontrolovat přetiskované barvy v separované kresbě pomocí integrálního nátisku (kde se všechny výtažky zobrazí v soutisku na jednom kusu papíru) nebo překryvného nátisku (kde se výtažky zobrazí na samostatných plastikových fóliích naskládaných na sobě).

Přetisk
Barvy vyseknuté (výchozí) a s přetiskem

Nastavení přetisku

 1. Vyberte objekt nebo objekty, které chcete přetiskovat.
 2. V panelu Atributy vyberte Přetisk výplně, Přetisk tahu nebo obě tyto volby.

  Poznámka:

  Pokud použijete volbu Přetisk pro stoprocentně černé tahy nebo výplně, černá tisková barva nemusí být tak neprůhledná, aby zabránila prosvítání barev v pozadí. Pro odstranění problému s prosvítáním použijte čtyřbarevnou (sytou) černou barvu místo 100 % černé. O přesných procentech barev, přidaných k černé, se poraďte se svou tiskařskou firmou.

Přetiskování černé

Chcete-li přetiskovat všechny černé v kresbě, vyberte Přetisk černé v tiskovém dialogovém okně, když vytváříte barevné výtažky. Tato volba se uplatní pro všechny objekty, na které je aplikovaná černá v barevném kanálu K. Neuplatní se ale pro objekty, které se zdají být černé kvůli svému nastavení průhlednosti nebo grafického stylu.

Můžete také použít příkaz Přetisk černé a nastavit přetisk pro objekty, které obsahují určité procento černé. Chcete-li použít příkaz Přetisk černé:

 1. Vyberte všechny objekty, které chcete přetiskovat.
 2. Zvolte Úpravy > Upravit barvy > Přetisk černé.
 3. Zadejte procenta černé, která chcete přetiskovat. Všechny objekty s určeným procentem černé se budou přetiskovat.
 4. Vyberte Výplň, Tah nebo obojí a určete způsob aplikování přetisku.
 5. Chcete-li přetiskovat výtažkové barvy, které obsahují kromě určeného procenta černé také azurovou, purpurovou nebo žlutou, vyberte Včetně černých s CMY.
 6. Chcete-li přetiskovat přímé barvy, jejichž výtažkové ekvivalenty obsahují určené procento černé, vyberte Včetně přímých černých. Pokud přetiskujete přímou barvu, která obsahuje výtažkové barvy a také určené procento černé, vyberte obě volby, Včetně černých s CMY i Včetně přímých černých.

  Poznámka:

  Chcete-li odstranit přetisk z objektů, které obsahují určené procento černé, vyberte Odstranit černou místo Přidat černou v dialogovém okně Přetisk černé.

Simulace nebo vypuštění přetisku

Ve většině případů podporují přetisk pouze zařízení s výtažky. Při tisku složené kresby, nebo když kresba obsahuje přetiskované objekty, které se vzájemně ovlivňují s průhlednými objekty, zvolte simulování nebo vypuštění přetisku.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte Další volby.
 3. Vyberte Simulovat nebo Vypustit z nabídky Přetisky.