Příručka uživatele Zrušit

Aplikace tahu na objekt

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

V panelu Tah (Okna > Tah) se nastavuje, zda je čára plná nebo přerušovaná, posloupnost čar a mezer pro přerušovanou čáru, tloušťka tahu, zarovnání tahu, limit úkosu, šipky, profily šířky a styly pro spoje a zakončení čar.

Panel Tah
Panel Tah

Můžete aplikovat volby tahu na celý objekt nebo můžete použít skupiny živé malby a aplikovat různé tahy na různé hrany uvnitř objektu.

Učitel Dave Cross z časopisu Layers Magazine vám v této výukové lekci poradí, jak používat výplně a tahy v aplikaci Illustrator a ukáže vám několik souvisejících užitečných zkratek.

Použití barvy tahu, šířky nebo zarovnání

 1. Vyberte objekt. (Chcete-li vybrat hranu ve skupině živé malby, použijte nástroj pro výběr živé malby.)
 2. Klepněte na pole Tah v panelu nástrojů, v panelu Barvy nebo v ovládacím panelu. Tím určíte, že chcete aplikovat tah a ne výplň.

  Pole Tah
  Pole Tah

 3. Vyberte barvu z panelu Barvy nebo políčko vzorníku z panelu Vzorník nebo ovládacího panelu. Nebo dvakrát klikněte na pole Tah a vyberte barvu v dialogovém okně Výběr barvy.
  Poznámka:

  Pokud chcete použít platnou barvu v poli Tah, můžete jednoduše přetáhnout tuto barvu z pole Tah na objekt. Přetažení nefunguje u skupin živé malby.

 4. Vyberte tloušťku v panelu Tah nebo v ovládacím panelu.
 5. Pokud je objekt uzavřená cesta (a není ve skupině živé malby), zvolte v panelu Tah volbu zarovnání tahu podél cesty:
  •  Zarovnat tah na střed 

  •  Zarovnat tah na vnitřek 

  •  Zarovnat tah na vnějšek 

  Poznámky:

  • V aktuální verzi aplikace Illustrator se ve výchozím nastavení při vytváření webového dokumentu používá možnost Zarovnat tah na vnitřek. V některých starších verzích aplikace Illustrator se ve výchozím nastavení použije možnost Zarovnat tah na střed.
  • Pokud se pokusíte zarovnat cesty, které mají odlišná zarovnání tahu, je možné, že se cesty přesně nezarovnají. Přesvědčte se, že nastavení zarovnání cesty jsou stejná, pokud potřebujete, aby byly hrany přesně zarovnané.

Vytváření tahů s proměnnou šířkou

Nástroj Šířka nacházející se na panelu nástrojů umožňuje vytvářet tahy s proměnnou šířkou a ukládat proměnnou šířku jako profil, který lze použít na jiné tahy. Nyní můžete tahy s variabilní šířkou snadno upravit nebo rozšířit s menším počtem kotevních bodů, protože aplikace Illustrator na tahy použije zjednodušené cesty.

Pokud najedete myší na tah používající nástroj šířka, zobrazí se na cestě prázdný kosočtverec s táhly. Šířku tahu nastavíte přesunutím šířkového bodu, duplikováním šířkového bodu a odstraněním šířkového bodu. U více tahů upraví nástroj Šířka pouze aktivní tah. Chcete-li upravit jeden tah, ujistěte se, že jste jej v panelu Vzhled vybrali jako aktivní tah.

Šířkový bod vytvoříte nebo změníte poklikáním na tah používající nástroj Šířka a upravením hodnot šířkového bodu v dialogovém okně Úpravy šířkového bodu. Pokud zaškrtnete políčko Upravit sousedící šířkové body, změny vybraného šířkového bodu ovlivní také sousední šířkové body.

Chcete-li automaticky zaškrtnout políčko Upravit sousedící šířkové body, stiskněte klávesu Shift a poklikejte na šířkový bod. Při přizpůsobení proměnné šířky rozlišuje nástroj Šířka mezi spojitými a nespojitými šířkovými body.

Dialogové okno Úpravy šířkového bodu pro spojité body

Chcete-li vytvořit nespojitý šířkový bod, postupujte takto:

 1. Vytvořte na tahu s proměnnou šířkou dva šířkové body.

  Vytvořeny dva šířkové body

 2. Přetažením jednoho šířkového bodu na druhý vytvoříte nespojitý šířkový bod tahu.

  Nespojitý šířkový bod vytvořený přetažením jednoho šířkového bodu na druhý šířkový bod

U nespojitých šířkových bodů se v dialogovém okně Úpravy šířkového bodu zobrazují obě skupiny šířek stran.

Dialogové okno Úpravy šířkového bodu pro nespojité body

Ovládací prvky nástroje Šířka

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Šířku tahu v daném umístění na cestě můžete upravit přetažením táhla směrem ven nebo dovnitř. Šířkové body vytvořené u rohu nebo u přímo vybraného kotevního bodu zůstávají během úprav cesty u kotevního bodu.
 • Polohu šířkového bodu změníte tažením bodu po cestě.
 • Více šířkových bodů vyberete stisknutím klávesy Shift a kliknutím. V dialogu Upravit bod šířky zadejte hodnoty do polí Strana 1 a Strana 2 více bodů. Jakékoli přizpůsobení šířkových bodů ovlivní všechny vybrané šířkové body.
 • Tloušťku tahu můžete upravit rovněž globálně pro všechny šířkové body určením tloušťky tahu z rozbalovací nabídky Tloušťka v panelu Tah.

Uložení profilů šířky

Po definování šířky tahu můžete z panelu Tah, z ovládacího panelu nebo z panelu Vlastnosti uložit profil s proměnnou šířkou.

A. Volba Profil jednotné šířky B. Ikona Uložit profil šířky C. Ikona Odstranit profil šířky D. Ikona Obnovit profil šířky 

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Chcete-li profily šířky použít na vybrané cesty, vyberte je v rozbalovací nabídce Profil šířky v ovládacím panelu nebo panelu Tah. Pokud je vybrán tah bez variabilní šířky, zobrazí seznam volbu Jednotná. Výběrem volby Rovnoměrná můžete odstranit z objektu profil s proměnnou šířkou.
 • Výchozí profil šířky obnovíte kliknutím na tlačítko Obnovit profily dole v rozbalovací nabídce Profil.
Poznámka:

Obnovení výchozího profilu šířky nastaveného v dialogovém okně Volby tahu odstraní všechny vlastní uložené profily.

Pokud na tah použijete profil s proměnnou šířkou, zobrazí se v panelu Vzhled hvězdička (*).

U objektových stop a stop se vzorkem se po úpravách cesty štětce pomocí nástroje pro proměnnou šířku nebo po použití přednastavené šířky profilu pro velikost v dialogovém okně Volby tahu automaticky vybere možnost Šířkové body/Profil. Jakékoli změny profilu šířky odstraníte výběrem volby Pevný pro velikost nebo jednoho z datových kanálů tabletu (například Tlak, kterým se obnoví volby dat tabletu).

Vytváření tečkovaných a přerušovaných čar

Tečkovanou nebo čárkovanou čáru můžete vytvořit nastavením atributů tahu objektu.

 1. Vyberte objekt.
 2. V panelu Tah vyberte Přerušovaná čára. Pokud se volba Přerušovaná čára nezobrazuje, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu Tah.
 3. Klepněte na ikonu: Zarovná čáry k rohům a koncům cest, nastaví odpovídající délky . Tato volba umožňuje vytvoření čar v rozích a nastavení konzistentních a předvídatelných zakončení cesty. Pokud potřebujete zachovat vzhled čar bez zarovnání, vyberte ikonu Zachovat přesné délky čar a mezer.
  Přizpůsobení čar v rozích
  Přizpůsobení čar v rozích

  A. Délky čar a mezer jsou přesně zachovány B. Čáry zarovnané k rohům a koncům cest s nastavením odpovídající délky 

 4. Určete posloupnost přerušování pomocí délek čar a mezer mezi nimi.

  Zadaná čísla se opakují za sebou, takže jakmile stanovíte vzorek přerušování, nemusíte vyplňovat všechna textová pole.

 5. Vyberte volbu zakončení, která změní zakončení jednotlivých čárek. Volba Useknutý konec vytváří hranaté zakončení čar; Zaoblený konec  vytváří zaoblené čáry nebo tečky; Přesahující konec  přetahuje konce čar.
  Volby mezer
  Přerušované čáry s tloušťkou 6 bodů a s čárkami a mezerami 2, 12, 16, 12

  A. Useknuté konce B. Oblé konce C. Přesahující konce 

  Podívejte se na toto video, díky kterému se naučíte vytvářet dokonale přerušované tahy.

Změna zakončení nebo spojů čáry

Zakončení je konec otevřené čáry; spoj je místo, kde rovná čára mění svůj směr (vytváří roh). Zakončení a spoje čar můžete změnit nastavením atributů tahu objektu.

 1. Vyberte objekt.
 2. V panelu Tah vyberte volbu zakončení a spojů.

  Pokud jsou tyto volby skryté, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu.

  Useknuté konce 

  Vytváří vytažené čáry s hranatými konci.

  Oblé konce

  Vytváří vytažené čáry s polokruhovými konci.

  Přesahující konec

  Vytváří vytažené čáry s hranatými konci, které přesahují o polovinu šířky čáry za konec čáry. Tato volba způsobí, že tloušťka čáry rozšiřuje cestu rovnoměrně ve všech směrech kolem cesty.

  Ostrý spoj 

  Vytváří vytažené čáry s ostrými rohy. Zadejte limit úkosu mezi 1 a 500. Limit úkosu určuje, kdy program přepne z ostrého (špičatého) spoje na zkosený (oříznutý) spoj. Výchozí limit úkosu je 10, to znamená, že když délka špičky dosáhne desetinásobku tloušťky tahu, program přepne z ostrého spoje na zkosený spoj. Limit úkosu 1 způsobí, že se použije zkosený spoj.

  Oblý spoj 

  Vytváří vytažené čáry se zaoblenými rohy.

  Zkosený spoj 

  Vytváří vytažené čáry s hranatými rohy.

Přidání šipek

V aplikaci Illustrator jsou šipky přístupné z panelu Tah a souvisejících ovládacích prvků. Výchozí šipky jsou dostupné z rozbalovací nabídky Šipky v panelu Tah. Pomocí panelu Tah lze šipky rovněž snadno zaměňovat.

Šipky v panelu Tah
Šipky v panelu Tah

Volbou Změnit velikost můžete také nezávisle měnit velikost hrotu nebo konce šipky. Chcete-li měnit velikost počátku a konce šipky společně, klepněte na ikonu Propojit velikost počátku a konce šipky vedle volby Změnit velikost.

Pomocí volby Zarovnat můžete rovněž nastavit zarovnání cesty k hrotu nebo konci šipky. Máte následující možnosti:

 • Rozšířit hrot šipky za konec cesty

 • Umístit hrot šipky na konec cesty

  Poznámka: Šipky z objektů odstraníte výběrem možnosti Žádná šipka z rozbalovací nabídky.

Přizpůsobení šipek

Chcete-li definovat vlastní šipky, otevřete soubor Arrowheads.ai, který je umístěný ve složce ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\ (pro Mac) nebo \Support Files\Required\Resources\<locale>\ (pro Windows). Vlastní šipky vytvoříte postupem podle pokynů v souboru.

Aktualizovaný soubor Arrowheads.ai umístěte do složky <Illustrator home>\Plug-ins\ a zabraňte nahrazení stávajícího souboru Arrowheads.ai.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.