Oprava poškozených dokumentů aplikace Illustrator

Zjistěte, jak můžete opravit poškozený nebo porušený dokument aplikace Illustrator s minimální ztrátou dat pomocí režimu obnovy obsahu.

Nelze otevřít dokument aplikace Illustrator? Dokument může obsahovat poškozená data, která brání jeho otevření. Režim obnovy obsahu v aplikaci Illustrator umožňuje obnovit dokument s minimální ztrátou dat odstraněním pouze poškozených dat. Zjistěte, jak opravit a obnovit obsah v aplikaci Illustrator.

Kroky obnovy obsahu provádějte opatrně a na vlastní riziko. Než budete pokračovat, vytvořte zálohu dokumentu aplikace Illustrator.

Zapnutí režimu obnovení obsahu

Než budete moci dokument opravit, musíte povolit režim obnovení obsahu. Provedením následujících akcí aktivujte v aktuální verzi aplikace Illustrator speciální režim obnovení obsahu:

 1. Ukončete aplikaci Illustrator.
 2. Přejděte do souboru předvoleb aplikace Illustrator:

  macOS: /Uživatelé/<jméno uživatele="">/Knihovna/Předvolby/Adobe Illustrator <current version> Nastavení/en_US/Adobe Illustrator Prefs.

  Windows: C:\Users\<jméno uživatele="">\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <current version> Settings\en_US\x64\Adobe Illustrator Prefs.

  Pokud v macOS nemůžete najít složku Knihovna, přečtěte si článek Jak zobrazit soubory uživatelských knihoven v macOS a postupujte podle návodu.

 3. Otevřete soubor předvoleb v editoru prostého textu, například v programu Text Edit (macOS) nebo Poznámkový blok (Windows). Vyhledejte enableContentRecovery v následujícím bloku textu:

  /aiFileFormat {
  /PDFCompatibility 1
  enableATEReadRecovery 0
  /enableContentRecovery 0
  /enableATEWriteRecovery 0
  /clipboardPSLevel 3
  }
 4. Změňte hodnotu klíče enableContentRecovery z 0 na 1:

  /enableContentRecovery 1

  Pokud v oddílu /aiFileFormat řádek enableContentRecovery není, přidejte jej.

 5. Uložte soubor předvoleb beze změny názvu souboru nebo přípony. 


Opravte dokument

Nyní, když byl povolen režim obnovy obsahu, proveďte následující kroky, abyste opravili poškozený dokument a obnovili jeho obsah:

 1. Otevřete aplikaci Illustrator a přejděte na Soubor > Otevřít nebo stiskněte kombinaci klávesu Cmd+O v systému macOS nebo Ctrl+v systému Windows. 

  Neklikejte na dokument dvakrát, neotevírejte jej ze seznamu Poslední soubory ani jej nepřetahujte do aplikace Illustrator.

 2. Vyberte dokument, který chcete opravit, ale neotevírejte jej.

 3. Stiskněte a podržte kombinaci kláves Cmd+Opt+Shift (v systému macOS) nebo Ctrl+Alt+Shift (v systému Windows) a vyberte možnost Otevřít.

  Otevře se prázdný dokument.

 4. Bez uložení zavřete prázdný dokument.

Ve stejné složce, která obsahuje váš dokument, vyhledejte jeho duplicitní kopii, jejíž název začíná podtržítkem. Například u dokumentu MyFile.ai uvidíte jeho kopii s názvem _MyFile.ai.

Duplicitní kopie je opravená verze vašeho dokumentu, na které můžete pracovat. Chcete-li upravit libovolný text v opraveném dokumentu, můžete dokument také otevřít v textovém editoru.


Související zdroje

Potřebujete další pomoc?

Přidejte se ke komunitě věnované aplikaci Adobe Illustrator, kde od zkušených uživatelů získáte další tipy a rady pro odstraňování problémů s aplikací Illustrator.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?