Aktivace režimu obnovení obsahu | Illustrator CS2–CS5

V tomto dokumentu je popsáno, jak lze v aplikaci Adobe Illustrator aktivovat a spustit speciální režim, ve kterém lze odstraňovat problémy s nefunkčními dokumenty. Funkce pro obnovení dokumentu přeuloží dokument aplikace Illustrator tak, aby jej bylo možné revidovat v textovém editoru. Při operaci obnovení dokumentu se odstraní chybná data, takže aplikace Illustrator bude moci příslušný dokument otevřít.

Tento postup není jednoduchý. Postupujte opatrně, protože hrozí riziko, že si soubory poškodíte. Při použití této metody pracujte vždy se záložními kopiemi svých souborů.

Aktivace režimu obnovení dokumentu

Provedením následujících akcí aktivujte v aktuální verzi aplikace Illustrator speciální režim obnovení obsahu:

 1. Ukončete aplikaci Illustrator.
 2.  Vyhledejte soubor předvoleb aplikace Adobe Illustrator, například:
Mac: <user name>/Library/Preferences/Adobe Illustrator [version] Settings/en_US/Adobe Illustrator Prefs
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows Vista: C:\Users\<user name>\AppData\Local\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows 7: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs

Poznámka (pro operační systém Windows): Pokud příslušnou složku nevidíte, zkontrolujte, zda je v systému Windows nastaveno zobrazování skrytých souborů. Další informace najdete v článku Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon souborů | Windows XP, Vista, Windows 7 (kb402324).

 1. Otevřete soubor předvoleb v editoru prostého textu, například v programu Text Wrangler (Mac) nebo UltraEdit (Windows). Nebo použijte běžnější aplikaci pro zpracování textu a uložte soubor jako prostý text. Nepovolujte přidání skryté přípony .txt. Najděte oddíl obsahující následující text:
/aiFileFormat {
/PDFCompatibility 1
enableATEReadRecovery 0
/enableContentRecovery 0
/enableATEWriteRecovery 0
/clipboardPSLevel 3
}
 1. Změňte hodnotu položky enableContentRecovery z 0 na 1. Pokud v oddílu /aiFileFormat řádek enableContentRecovery není, přidejte jej:
/enableContentRecovery 1
 1. Uložte soubor předvoleb a nepovolujte změnu názvu nebo přípony. 

Spuštění operace obnovení dokumentu

S každým souborem, který je podle vás poškozený, proveďte následující akce:

 1. V aplikaci Illustrator použijte příkaz Soubor > Otevřít nebo stiskněte kombinaci kláves Command+O. 

  Neotevírejte soubor tak, že na něj dvakrát kliknete nebo že jej přetáhnete ze seznamu Poslední soubory na ikonu aplikace Illustrator. Otevřete navigační dialogové okno a použijte tlačítko Otevřít s níže uvedenými modifikačními klávesami.
 2. V navigačním dialogovém okně vyberte soubor, který chcete opravit, ale zatím jej neotevírejte.
 3. Podržte kombinaci kláves Command+Option+Shift (v systému Mac) nebo Ctrl+Alt+Shift (v systému Windows) a v dialogovém okně Otevřít klikněte na tlačítko Otevřít.
 4. Tím otevřete okno s prázdným souborem. Okno zavřete, aniž byste soubor uložili.

V aplikaci Finder nebo v Průzkumníkovi Windows přejděte do stejného adresáře, který obsahoval původní soubor. Najděte duplicitní kopii tohoto souboru, která začíná podtržítkem. Když například otevřete soubor TentoSoubor.ai, bude mít nový soubor název _TentoSoubor.ai. Tuto verzi souboru s aktivovaným obnovením lze otevřít v textovém editoru a provést v něm úpravy.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.