Adobe Illustrator normálně používá standardní velikost stránky definovanou souborem PPD pro vybranou tiskárnu. Můžete ale změnit velikost média na jakoukoli velikost uvedenou v souboru PPD, a také určit svislou (na výšku) nebo vodorovnou (na šířku) orientaci. Největší velikost stránky, kterou můžete určit, závisí na maximální zobrazitelné ploše dané osvitové jednotky.

Poznámka: Změna velikosti a orientace stránky v dialogovém okně Tisk slouží pouze pro účely tisku. Pro změnu velikosti nebo orientace kreslicího plátna použijte dialogové okno Volby kreslicího plátna nebo volby kreslicího plátna v ovládacím panelu. (Viz část Úprava kreslicího plátna.)

 

Při určování velikosti a orientace stránky si pamatujte:

 • Pokud vyberete jinou velikost média (například když změníte US Letter na US Legal), změní se poloha kresby v okně náhledu. Je to proto, že okno náhledu zobrazuje celou zobrazitelnou plochu pro vybranou stránku; když se změní velikost stránky, měřítko náhledu v okně se automaticky změní tak, aby náhled obsahoval celou zobrazitelnou plochu.

  Poznámka: Zobrazitelná plocha může být v různých souborech PPD nastavená různě, dokonce i pro stejné velikosti média (například A4), protože zobrazitelné plochy pro různé tiskárny a osvitové jednotky se mohou lišit.

 • Výchozí umístění stránky na filmu nebo papíru závisí na osvitové jednotce použité k tisku stránky.

 • Zkontrolujte, že velikost stránky média je dostatečně velká, aby se na ni vešla kresba spolu s řezacími značkami, soutiskovými značkami a ostatními nezbytnými tiskovými informacemi. Abyste ale ušetřili papír nebo film z osvitové jednotky, vyberte nejmenší velikost stránky, na kterou se vejde vaše kresba a nezbytné informace pro tisk.

 • Pokud se na vaši osvitovou jednotku vejde nejdelší strana zobrazitelné plochy, můžete ušetřit značné množství filmu nebo papíru použitím volby Příčně nebo změnou orientace tištěné kresby. Další informace najdete v dokumentaci k příslušnému tiskovému zařízení.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Vyberte velikost stránky z nabídky Velikost. Dostupné velikosti jsou určeny vybranou tiskárnou a souborem PPD. Pokud to soubor PPD pro tiskárnu dovoluje, můžete vybrat Vlastní a nastavit jinou velikost stránky v textových polích Šířka a Výška.
 3. Klepněte na tlačítko Orientace, abyste nastavili směr stránky:

  Na výšku nahoru

  Tiskne v orientaci na výšku, správnou stranou nahoru.

  Na šířku doleva

  Tiskne v orientaci na šířku, s otočením doleva.

  Na výšku dolů

  Tiskne v orientaci na výšku, vzhůru nohama.

  Na šířku doprava

  Tiskne v orientaci na šířku, s otočením doprava.

 4. (Volitelně) Vyberte Příčně, chcete-li otočit vytištěnou kresbu o 90°. Abyste mohli použít tuto volbu, musíte použít PPD, který podporuje příčný tisk a vlastní velikosti stránek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online