Při tisku se správou barev může barvy spravovat aplikace Illustrator nebo tiskárna.

Správa barev při tisku v aplikaci

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte položku Správa barev.
 3. Pro Zpracování barev zvolte Nechat Illustrator určit barvy.
 4. Pro Profil tiskárny vyberte profil svého výstupního zařízení.

  Čím přesněji profil popisuje chování výstupního zařízení a podmínky tisku (například typ papíru), tím přesněji může správa barev převádět číselné hodnoty skutečných barev v dokumentu. (Viz O profilech barev.)

 5. (Volitelně) Nastavte volbu Záměr reprodukce, abyste určili, jak bude aplikace převádět barvy do cílového barevného prostoru.

  Ve většině případů je nejvhodnější použít výchozí záměr reprodukce. Další informace o záměrech reprodukce najdete v nápovědě.

 6. Klikněte na Nastavení (Windows) nebo Tiskárna (Mac OS) dole v tiskovém dialogovém okně, abyste zobrazili nastavení tisku z operačního systému.
 7. Zobrazte nastavení správy barev pro tiskový ovladač jedním z následujících úkonů:
  • Ve Windows klikněte pravým tlačítkem na používanou tiskárnu a vyberte Vlastnosti. Pak najděte nastavení správy barev pro tiskový ovladač. Ve většině tiskových ovladačů jsou nastavení správy barev označena jako Správa barev nebo ICM.

  • V Mac OS vyberte používanou tiskárnu a vyberte volbu správy barev z rozbalovací nabídky. Pro většinu tiskových ovladačů je tato volba označena ColorSync.

 8. Vypněte správu barev v tiskovém ovladači.

  Každý ovladač tiskárny má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak správu barev vypnout, podívejte se do dokumentace tiskárny.

 9. Vraťte se do tiskového dialogového okna aplikace Illustrator a klikněte na Tisknout.

Správa barev při tisku v tiskárně

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Z nabídky Tiskárna vyberte PostScriptovou tiskárnu. Chcete-li tisknout do souboru místo do tiskárny, vyberte Soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
 3. Na levé straně tiskového dialogového okna vyberte položku Správa barev.
 4. Pro Zpracování barev zvolte Nechat PostScriptovou® tiskárnu určit barvy.
 5. (Volitelně) Vyberte libovolné z následujících voleb. Ve většině případů je nejvhodnější použít výchozí nastavení.

  Záměr reprodukce

  Určuje, jak aplikace převádí barvy do cílového barevného prostoru.

  Zachovat čísla RGB (pro výstup RGB) nebo Zachovat čísla CMYK (pro výstup CMYK)

  Určuje, jak Illustrator zpracuje barvy, které nemají přiřazený barevný profil (například importované obrazy bez vložených profilů). Když je tato volba vybraná, Illustrator posílá číselné hodnoty barev přímo na výstupní zařízení. Když tato volba není vybraná, Illustrator nejprve převede číselné hodnoty barev do barevného prostoru výstupního zařízení.

  Zachování číselných hodnot se doporučuje v případě, že používáte bezpečný pracovní postup CMYK. Zachování číselných hodnot se nedoporučuje, když tisknete dokumenty RGB.

 6. Klikněte na Nastavení (Windows) nebo Tiskárna (Mac OS) dole v tiskovém dialogovém okně, abyste zobrazili nastavení tisku z operačního systému.
 7. Zobrazte nastavení správy barev pro tiskový ovladač jedním z následujících úkonů:
  • Ve Windows klikněte pravým tlačítkem na používanou tiskárnu a vyberte Vlastnosti. Pak najděte nastavení správy barev pro tiskový ovladač. Ve většině tiskových ovladačů jsou nastavení správy barev označena jako Správa barev nebo ICM.

  • V Mac OS vyberte používanou tiskárnu a vyberte volbu správy barev z rozbalovací nabídky. Pro většinu tiskových ovladačů je tato volba označena ColorSync.

 8. Určete nastavení správy barev, aby správu barev v průběhu tisku řídil tiskový ovladač.

  Každý ovladač tiskárny má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak nastavit volby správy barev, podívejte se do dokumentace tiskárny.

 9. Vraťte se do tiskového dialogového okna aplikace Illustrator a klikněte na Tisknout.