Adobe Admin Consolen avulla organisaatiot voivat määrittää joustavan hallintahierarkian, joka mahdollistaa Adoben tuotteiden käyttöoikeuksien ja käytön yksityiskohtaisen hallinnan. Vähintään yksi yrityksen tilin perustamisen yhteydessä määritetty järjestelmänvalvoja on hierarkian huipulla. Nämä järjestelmänvalvojat voivat delegoida tehtäviä muille hallinnoijille säilyttäen kuitenkin kokonaisuuden hallinnan.

Hallintaroolit-ominaisuus antaa yrityksille seuraavat tärkeät edut:

 • hallintavastuiden hallittu hajauttaminen
 • pikanäkymä tuotemäärityksiin käyttäjien tai tuotteiden mukaan
 • mahdollisuus määrittää kiintiöitä tuotteiden hallinnoijille.

Hallintaroolit hierarkiassa

Hallintahierarkia voidaan mukauttaa yrityksesi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yritys voi esimerkiksi nimetä eri hallinnoijat hallinnoimaan Adobe Creative Cloudin ja Adobe Marketing Cloudin tuotteita. Vaihtoehtoisesti yritys voi määrittää eri hallinnoijat hallinnoimaan eri liiketoimintayksiköiden käyttäjien käyttöoikeuksia.

Hallintaroolit hierarkiassa
Hallintaroolien hierarkia

Huomautus:

Tiimiasiakkailla on vain yksi hallintarooli: Järjestelmänvalvoja. Muut roolit tuovat käyttöön tarkat järjestelmänvalvojan oikeuksien hallintatoiminnot, mutta nämä toiminnot koskevat vain yritystilejä.

Rooli Kuvaus
Järjestelmänvalvoja

Organisaation pääkäyttäjä; pystyy suorittamaan kaikki hallinnointitehtävät Admin Consolessa.

Hänellä on myös oikeus delegoida seuraavat hallinnointitehtävät muille käyttäjille: tuotteen hallinnoija, tuoteprofiilin hallinnoija, käyttäjäryhmän hallinnoija, käyttöönoton hallinnoija ja tuen hallinnoija.

Tuotteen hallinnoija

Vastaa kyseiselle hallinnoijalle määritettyjen tuotteiden hallinnoinnista sekä niihin liittyvistä hallinnointitehtävistä, joihin kuuluvat

 • tuoteprofiilien luonti
 • käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys organisaatioon, mutta ei niiden poisto
 • käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys tuoteprofiileihin tai niiden poisto tuoteprofiileista
 • tuoteprofiilin hallinnoijien lisäys tuoteprofiileihin tai niiden poisto tuoteprofiileista
 • muiden tuotteista vastaavien hallinnoijien lisäys tuotteeseen tai niiden poisto tuotteesta
 • ryhmistä vastaavien hallinnoijien lisäys ryhmiin tai niiden poisto ryhmistä.
Tuoteprofiilin hallinnoija Vastaa kyseiselle hallinnoijalle määritettyjen tuoteprofiilien kuvausten hallinnoinnista ja niihin liittyvistä hallinnointitehtävistä, joihin kuuluvat
 • käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys organisaatioon, mutta ei niiden poisto
 • käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys tuoteprofiileihin tai niiden poisto tuoteprofiileista
 • käyttäjien ja käyttäjäryhmien tuotteisiin liittyvien käyttöoikeuksien määritys tuoteprofiileihin tai niiden kumous
 • käyttäjien ja käyttäjäryhmien tuoteprofiileihin liittyvien tuoteroolien hallinta.
Käyttäjäryhmän hallinnoija

Vastaa kyseiselle hallinnoijalle määritettyjen käyttäjäryhmien kuvausten hallinnoinnista ja niihin liittyvistä hallinnointitehtävistä, joihin kuuluvat

 • käyttäjien lisäys ryhmiin tai niiden poisto ryhmistä
 • käyttäjäryhmistä vastaavien hallinnoijien lisäys ryhmiin tai niiden poisto ryhmistä.
Käyttöönoton hallinnoija Luo, hallinnoi ja ottaa käyttöön ohjelmistopaketteja ja päivityksiä loppukäyttäjillä.
Tuen hallinnoija Ei-hallinnollinen rooli, joka voi käyttää tukipalveluun liittyviä tietoja, kuten asiakkaiden raportoimia ongelmia.
Tallennustilan hallinnoija Vastaa organisaation tallennustilan hallinnasta. Hallinnoija voi tarkastella sekä aktiivisten että passiivisten käyttäjien tallennustilan käyttöä, poistaa passiivisten käyttäjien kansiot ja siirtää sisällöt muille vastaanottajille.

Kunkin hallintaroolin oikeuksien yksityiskohtaisen luettelon löydät kohdasta Käyttöoikeudet.

Hallinnoijan lisäys

Järjestelmänvalvojana voit määrittää hallintaroolin muille käyttäjille ja myöntää heille omiasi vastaavat tai hierarkiassa alapuolellasi olevan hallintaroolin oikeudet. Tuotteen hallinnoijana voit esimerkiksi myöntää käyttäjälle tuotteen hallinnoijan oikeudet tai tuoteprofiilin hallinnoijan oikeudet, mutta et käyttöönoton hallinnoijan oikeuksia.

Voit lisätä tai kutsua hallinnoijan seuraavasti:

 1. Valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Hallinnoijat. Näyttöön tulee nykyisten hallinnoijien luettelo.

  Huomautus:

  Voit myös siirtyä Tuotteet-, Tuoteprofiilit- tai Käyttäjäryhmät-kohdan tietosivuille ja napsauttaa Hallinnoijat-välilehteä. Valitse sen jälkeen Lisää hallinnoija.

 2. Valitse Lisää hallinnoija. Ohjattu Lisää hallinnoija ‑toiminto tulee näyttöön.

 3. Anna Perustiedot-näytössä nimi tai sähköpostiosoite. Voit hakea olemassa olevia käyttäjiä tai lisätä uusia käyttäjiä määrittämällä kelvollisen sähköpostiosoitteen ja antamalla tiedot näytössä.

  Perustiedot-näyttö
  Perustiedot-näyttö
 4. Valitse Seuraava. Hallinnoijien tyypit ‑näyttö avautuu.

  Hallinnoijatyypit, jotka näkyvät yrityksen järjestelmänvalvojana
  Hallinnoijatyypit, jotka näkyvät yrityksen järjestelmänvalvojana

  Huomautus:

  • Tässä näytössä olevat asetukset vaihtelevat tilisi ja hallintaroolisi mukaan. Voit myöntää omiasi vastaavat tai hierarkiassa alapuolellasi olevan hallintaroolin oikeudet.
  • Ryhmän järjestelmänvalvojana voit määrittää vain seuraavan hallinnoijaroolin: järjestelmänvalvoja.

  Hallinnoijatyypit, jotka näkyvät ryhmän järjestelmänvalvojana
  Hallinnoijatyypit, jotka näkyvät ryhmän järjestelmänvalvojana
 5. Valitse vähintään yksi hallintarooli.

  Jos hallintaroolina on esimerkiksi tuotteen hallinnoija, tuoteprofiilin hallinnoija tai käyttäjäryhmän hallinnoija, valitse niitä varten vastaavasti tuotteet, profiilit ja ryhmät.

  Huomautus:

  Tuoteprofiilin hallinnoijan tapauksessa voit lisätä useamman kuin yhden tuotteen profiilit.

  Tuoteprofiilin hallinnoija
 6. Valitse Seuraava. Yhteenveto-näyttö avautuu. Tarkista käyttäjälle määritetyt hallintaroolit ja valitse Tallenna.

  Hallinnoija saa sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan uusista käyttöoikeuksista.

Hallinnoijan muokkaus tai poisto

Voit poistaa hallinnoijan tai muokata sitä seuraavasti:

 1. Valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Hallinnoijat. Näyttöön tulee nykyisten hallinnoijien luettelo.

  Huomautus:

  Voit myös siirtyä Tuotteet-, Tuoteprofiilit- tai Käyttäjäryhmät-kohdan tietosivuille ja napsauttaa Hallinnoijat-välilehteä.

  Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat avata yksityiskohtaisessa näkymässä, tai napsauta mitä tahansa rivin kohtaa, jos haluat esikatsella tietoja.

 2. Jos haluat kumota hallinnoijan oikeudet, valitse käyttäjä ja sitten Poista järjestelmänvalvoja.

  Kumoa hallinnoijan oikeudet

  Huomautus:

  Hallinnoijan poistaminen ei poista käyttäjää Admin Consolesta, vaan ainoastaan hallinnoijan rooliin liittyvät oikeudet.

Oikeudet

Seuraavassa taulukossa on lueteltu erityyppisten hallinnoijien kaikki oikeudet.

Alue Oikeus Järjestelmänvalvoja Tuotteen hallinnoija Tuoteprofiilin hallinnoija Käyttäjäryhmän hallinnoija Käyttöönoton hallinnoija Tuen hallinnoija Tallennustilan hallinnoija
Tunnistetietojen hallinta Toimialueen lisäys (toimialueen pyyntö/varaus)            
  Toimialueiden ja toimialueiden luettelon tarkastelu            
  Toimialueiden salausavainten hallinta            
  Organisaation oletussalasanakäytännön hallinta            
  Organisaation oletussalasanakäytännön tarkastelu            
Käyttäjien hallinta Käyttäjän lisäys organisaatioon        
  Käyttäjän poisto organisaatiosta            
  Käyttäjätietojen ja käyttäjien luettelon tarkastelu    
  Käyttäjäprofiilin muokkaus            
  Tuoteprofiilin lisäys käyttäjään tai ryhmään ✔² ✔²        
  Tuoteprofiilin poisto käyttäjästä ✔² ✔²        
  Tuoteprofiilin lisäys useisiin käyttäjiin ✔² ✔²        
  Käyttäjän tuoteprofiilien tarkastelu ✔² ✔²        
  Tuotteen käyttäjien luettelon tarkastelu ✔²          
  Käyttäjien lisäys eränä            
Hallinnoijien hallinta Organisaatiosta vastaavan hallinnoijan myöntäminen käyttäjälle/käyttäjäryhmälle            
  Organisaatiosta vastaavan hallinnoijan kumoaminen käyttäjältä/käyttäjäryhmältä            
  Tuotteista vastaavan hallinnoijan myöntäminen käyttäjälle/käyttäjäryhmälle ✔² ✔²        
  Tuotteista vastaavan hallinnoijan kumoaminen käyttäjältä/käyttäjäryhmältä ✔² ✔²        
  Käyttöönoton hallinnoijan myöntäminen käyttäjälle/käyttäjäryhmälle          
  Käyttöönoton hallinnoijan kumoaminen käyttäjältä/käyttäjäryhmältä          
  Käyttäjäryhmän hallinnan myöntäminen käyttäjälle/käyttäjäryhmälle          
  Käyttäjäryhmän hallinnan kumoaminen käyttäjältä/käyttäjäryhmältä          
  Tuotteen omistajan hallinnan myöntäminen käyttäjälle ✔²          
  Tuotteen omistajan hallinnan kumoaminen käyttäjältä ✔²          
Tuotteen käyttöoikeuskokoonpanojen hallinta Tuotteen käyttöoikeuksien myöntäminen organisaatiolle              
  Tuotteen käyttöoikeuksien poistaminen organisaatiolta              
  Käytettävissä olevien tuotteiden ja tuoteperheiden tarkastelu ✔² ✔²        
  Tuotteen käyttöoikeuksien kuvaus/tietojen muokkaus ✔² ✔²        
  Tuotteen käyttöoikeuden provisiointi käyttäjälle ✔² ✔²        
  Tuotteen käyttöoikeuden käyttömahdollisuuden purku käyttäjältä ✔² ✔²        
  Uuden tuotteen käyttöoikeuskokoonpanon lisäys ✔²          
  Tuotteen käyttöoikeuspalvelukokoonpanon muokkaus ✔² ✔²        
  Tuotteen käyttöoikeuspalvelukokoonpanon poisto ✔²          
  Tuotteen käyttöoikeuden poisto käyttäjältä (poisto kaikista kokoonpanoista) ✔²          
Tallennustilan hallinta Aktiivisten ja passiivisten käyttäjien kansioiden tarkastelu          
  Passiivisten käyttäjien kansioiden poisto ja sisällön siirto          
  Jaettujen kansioiden luonti (vain Adobe Campaign)          
  Jaettujen kansioiden poisto (vain Adobe Campaign)          
Käyttöönotto Käyttöönotto-välilehden tarkastelu/käyttö          
Tuki Tuki-välilehden tarkastelu      
  Tukipyyntöjen hallinta          
Käyttäjäryhmien hallinta Käyttäjäryhmän luonti ✔¹ ✔¹        
  Käyttäjäryhmän poisto     ✔²      
  Käyttäjän lisäys käyttäjäryhmään     ✔²      
  Käyttäjän poisto käyttäjäryhmästä     ✔²      
  Käyttäjäryhmän määritys tuotteen käyttöoikeuteen ✔² ✔²        
  Käyttäjäryhmän poisto tuotteen käyttöoikeudesta ✔² ✔²        
  Käyttäjäryhmän jäsenen tarkastelu ✔²    
  Käyttäjäryhmien luettelon tarkastelu  

¹ muuttuu automaattisesti käyttäjäryhmän hallinnoijaksi luodulle käyttäjäryhmälle

² koskee vain omistustuotteita, tuoteprofiileja tai käyttäjäryhmiä

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö