Esittely

Adobe-tuotteen järjestelmänvalvojana olet aikaisemmin mahdollisesti hallinnut käyttäjiäsi ja heidän eri tuotteiden käyttöään tuotteiden hallintakäyttöliittymistä. Nyt voit hallita käyttäjiä Adoben Admin Consolen avulla. Tässä dokumentissa kerrotaan hallintanäytön eduista ja opastetaan siirtoprosessin suorittamisessa.

Dokumentti sisältää yhteenvedon vaiheista, joiden avulla voit siirtää käyttäjähallinnan tuotteen käyttöliittymästä Adobe Admin Consoleen. Dokumentissa on linkit toisiin oppaisiin, joista löydät tämän prosessin tarkemmat ohjeet.

Kenen pitäisi lukea tämä dokumentti?

Tämä dokumentti on suunnattu seuraaville hallinnollisille rooleille.

Huomautus:

Näiden roolien nimet voivat vaihdella hallitsemasi tuotteen mukaan. 

Järjestelmänvalvojat

Tuotteen järjestelmänvalvojat, jotka ovat vastuussa käyttäjähallinnasta. Tähän rooliin kuuluvat esimerkiksi seuraavat tehtävät:

 • käyttäjien lisääminen tuotteeseen ja henkilöiden kutsuminen tuotteen käyttäjiksi 
 • käyttäjien ominaisuuksien muokkaaminen
 • käyttäjien poistaminen.

Tuotteen hallinnoijat

Tuotteen hallinnoijat, jotka ovat vastuussa tuotteen eri ominaisuuksien käyttöoikeuksien määrittämisestä käyttäjille. Tähän rooliin kuuluvat esimerkiksi seuraavat tehtävät:

 • tietyn tuotteen ominaisuuden käyttöoikeuksien myöntäminen ja peruuttaminen
 • tuotekohtaisten roolien määrittäminen käyttäjille.

Huomautus:

Tätä dokumenttia ei ole tarkoitettu loppukäyttäjille. Yleensä siirtoprosessi on loppukäyttäjille näkymätön, eikä se edellytä loppukäyttäjien osallistumista. Järjestelmänvalvojana voit ilmoittaa loppukäyttäjille siitä, miten odotat siirtoprosessin vaikuttavan tuotteen käyttöön.

Admin Consolen käyttöön siirtymisen edut

Miksi Admin Consoleen kannattaa siirtyä?

Adobe Admin Consolen avulla voit keskitetysti hallita järjestelmänvalvojia, käyttäjiä, käyttäjäryhmiä, tuotteiden käyttöoikeuksia ja tuotteiden rooleja kaikissa organisaatiosi hankkimissa Adoben tuotteissa.

Voit delegoida järjestelmänvalvojan tehtäviä luomalla toisia järjestelmänvalvojia. Voit myös määrittää tuotekohtaiset järjestelmänvalvojat jokaiselle organisaatiosi hankkimalle Adobe-tuotteelle. Lisätietoja on artikkelissa Hallintaroolit.

Kun Adobe tuo markkinoille uusia tuotteita ja palveluita, voit nopeasti antaa käyttäjille käyttöoikeuksia uusiin tuotteisiin Admin Consolessa. Voit myös hallita tuotekohtaisia käyttöoikeuksia ja rooleja käyttämällä tuoteprofiileja.

Voit myös luoda käyttäjäryhmiä hallitaksesi useiden käyttäjien tuotteiden käyttöoikeuksia ja rooleja tuotteissa. Voit yksinkertaisesti luoda käyttäjäryhmiä tarpeidesi mukaan ja sitten määrittää nämä käyttäjäryhmät valittuihin tuoteprofiileihin.

Lisätietoja on Admin Consolessa.

Keitä hallinnan siirto hyödyttää?

Järjestelmänvalvojat

Jos olet järjestelmänvalvoja, Admin Consolessa voit hallita yhdessä käyttöliittymässä kaikkia organisaatiosi käyttäjiä riippumatta siitä, mitä Adoben tuotteita he käyttävät. Voit lisätä uusia käyttäjiä Admin Consoleen käyttäjien organisaatiotunnistetietojen tai Adobe ID:n avulla.

Katso ohjeet käyttäjien lisäämiseen artikkelista Käyttäjien kutsuminen. Voit myös lisätä useita käyttäjiä .csv-tiedoston avulla. Konsolissa on myös erilaisia erätoimintoja käyttäjien hallintaa varten.

Tuotteen hallinnoijat

Jos olet tuotteen hallinnoija, Admin Consolessa voit hallita yhdessä käyttöliittymässä kaikkien organisaatiosi käyttäjien tuotekohtaisia käyttöoikeuksia ja rooleja. Kun Adobe lisää uusia ominaisuuksia organisaatiosi käyttämiin tuotteisiin, voit hallita olemassa olevien käyttäjien kaikkia uusia käyttöoikeuksia samassa käyttöliittymässä. Kun organisaatiosi hankkii uusia Adoben tuotteita, voit samassa Admin Consolessa myöntää käyttäjillesi käyttöoikeuksia ja hallita heidän oikeuksiaan ja roolejaan näissä uusissa tuotteissa.

Lisätietoja tuotteiden käyttöoikeuksista ja roolien hallinnasta on artikkelissa Tuotteiden ja profiilien hallinta.

Loppukäyttäjät

Loppukäyttäjilläsi on yhdet tunnistetiedot, joita he voivat käyttää kaikissa nykyisissä ja tulevissa organisaatiosi hankkimissa Adoben tuotteissa.

Ennen siirtoa

Saat tuotteessa ilmoituksen, jonka avulla voit aloittaa siirron suorittamisen.

Sähköpostikutsu Adobelta ensisijaiselle järjestelmänvalvojalle

Jos organisaatiosi ei vielä käytä Admin Consolea, sinut määritetään ensisijaiseksi järjestelmänvalvojaksi ja saat Adobelta sähköpostikutsun Admin Consolen ottamiseksi käyttöön. Käytä kirjautumiseen Adobe ID ‑tunnistetietojasi.

Siirron työnkulku

Seuraavassa on yhteenveto vaiheista, joita noudattamalla voit siirtää käyttäjähallinnan Admin Consoleen.

Vaihe 1: Suunnittele käyttäjiesi tunnistetietojen tyyppi

Ensiksi on määritettävä käyttäjien tunnistetietotyyppi. Adoben henkilöllisyyden hallintajärjestelmä auttaa järjestelmänvalvojia luomaan ja hallitsemaan käyttäjän käyttöoikeuksia sovelluksiin ja palveluihin. Adobe tarjoaa kolme erilaista tunnistustyyppiä tai tiliä käyttäjien todentamiseksi ja valtuuttamiseksi. Niissä käytetään käyttäjätunnuksena sähköpostiosoitetta. Voit valita minkä tahansa seuraavista Admin Consolen tukemista tunnistetietotyypeistä.

 • Federated ID: Tunnus, jonka organisaatio luo, omistaa ja jota se hallinnoi ja joka on liitetty yhdistämällä yrityshakemistoon. Organisaatio hallinnoi kertakirjauksen tunnistetietoja ja prosesseja SAML2- tunnistetietojen toimittajan (IdP) kautta.
 • Enterprise ID: Tunnus, jonka organisaatio luo, omistaa ja jota organisaatio hallinnoi. Adobe isännöi Enterprise ID -tunnuksia ja suorittaa todentamisen, mutta organisaatio ylläpitää Enterprise ID -tunnuksia.
 • Adobe ID: Tunnus, jonka loppukäyttäjä luo, omistaa ja jota hän hallinnoi. Adobe suorittaa todennuksen, ja loppukäyttäjä hallinnoi tunnistetietoja.

Organisaatiotarpeesi mukaan voit valita sopivimman toteutettavan ja käytettävän tunnistetietomallin.

Huomautus:

Adobe suosittelee yrityksiä tekemään tietoisen siirtymän käyttäjien lisäämiseen vain Federated- ja Enterprise ID -tunnusten avulla. Näiden tunnistetyyppien käyttö parantaa käyttäjien ja resurssien hallintamahdollisuuksia yrityksen verkkotunnuksista.

Tärkeää: Voit käyttää Federated ID- tai Enterprise ID -tunnuksia (mutta et molempia). Voit kuitenkin valita vain yhden näistä tunnistetietotyypeistä käytettäväksi Adobe ID:iden kanssa. Tämä on tarpeen silloin, kun osa käyttäjistä kirjautuu tuotteeseen organisaatiosi tunnuksilla (esimerkiksi mattimeikalainen@esimerkki.com) ja osa organisaatiosi ulkopuolisilla sähköpostiosoitteilla (esimerkiksi maijameikalainen@gmail.com).

Lisätietoja saat perehtymällä tuettuihin tunnistetietotyyppeihin.

Vaihe 2: Luo Adobe ID -tunnukset

Huomautus:

Jos olet päättänyt käyttää vain Enterprise ID- tai Federated ID -tyyppiä, voit ohittaa tämän vaiheen.

Adobe ID:tä suositellaan käytettäväksi vain silloin, kun käyttäjät kirjautuvat tuotteeseen sähköpostiosoitteilla, jotka eivät kuulu organisaation toimialueeseen. Jos kaikki käyttäjät käyttävät tai osa käyttäjistä käyttää Adobe ID ‑tunnistetietoja, pyydä kaikkia näitä käyttäjiä luomaan Adobe ID osoitteessa http://www.adobe.com/fi.

Vaihe 3: Määritä hakemisto

Jos haluat käyttää Enterprise ID:itä tai Federated ID:itä, aloita määrittämällä hakemisto, jonka voit linkittää yhteen tai useampaan toimialueeseen.

Voit määrittää hakemiston seuraavasti:

 1. Luo hakemisto Admin Consolessa.
 2. (Vain Federated ID) Adobe varaa hakemiston. Tämä kestää yleensä enintään 48 tuntia.
 3. Jos määrität organisaation Enterprise ID ‑tunnistetietotyyppiä varten, voit aloittaa sähköpostitoimialueiden linkityksen hakemistoon.
 4. (Vain Federated ID) Kun Adobe on varannut hakemiston, määritä hakemiston SAML-asetukset.

Tarkempia tietoja on artikkelissa Tunnistetietojen määritys.

Vaihe 4: Varaa toimialueesi (jos olet vaiheessa 1 päättänyt käyttää Enterprise ID- tai Federated ID ‑tyyppiä)

Loppukäyttäjät todennetaan Admin Consolessa määritettyjen toimialueiden perusteella. Jos sähköpostiosoitteesi on matti@esimerkki.com, toimialueesi on esimerkki.com. Toimialueen varausta voi käyttää joko Enterprise ID -tunnusten tai Federated ID -tunnusten, mutta ei molempien, kanssa. Voit kuitenkin varata useita toimialueita.

Organisaatiosi on osoitettava toimialueen omistajuus, jotta varaus onnistuisi. Yksi toimialue voidaan varata vain kerran.

Jos toimialue on jo varattu (esimerkiksi saman yrityksen toisen osaston toimesta), siihen voi pyytää käyttöoikeudet toimialueen varausprosessin kautta. Toimialueen ensimmäiseksi varannut osasto (omistaja) vastaa muiden osastojen (toimitsijoiden) käyttöoikeuspyyntöjen hyväksymisestä. Tarkempia tietoja on artikkelissa Luottamus hakemistoon.

Jos käytät Federated ID -tunnuksia, voit määrittää kertakirjautumisen. Kun organisaatiot ottavat käyttöön kertakirjautumisen (SSO), organisaation käyttäjät voivat käyttää Adoben ohjelmistoja organisaation tunnistetiedoilla.

Vaihe 5: Siirrä käyttäjien hallinta

Huomautus:

Ennen kuin aloitat siirron, varmista että yksi (tai molemmat) seuraavista toimista on suoritettu:

 • Jos käytät Adobe ID -tunnuksia (joko pelkästään tai yhdessä Enterprise ID:iden tai Federated ID:iden kanssa), käyttäjät ovat jo varmasti luoneet Adobe ID:t osoitteessa http://www.adobe.com/fi.
 • Jos käytät Enterprise ID:itä tai Federated ID:itä, olet jo varmasti varannut toimialueen yritystäsi varten.

Kun käyttäjäsi ovat luoneet Adobe ID:nsä ja / tai olet varannut organisaatiosi toimialueen, voit käynnistää siirtoprosessin Adoben tuotteesta.

Vaihe 6: Käyttäjät saavat sähköpostikutsun

Kaikki Admin Consolessa hallittavaksi määritetyt käyttäjät saavat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, mihin heillä on käyttöoikeudet.

Järjestelmänvalvojat ja tuotteen hallinnoijat voivat käyttää Admin Consolea.

Loppukäyttäjät voivat kirjautua tuotteeseen omilla tunnistetiedoillaan.

Siirron jälkeen

Kun siirto on valmis, seuraavat muutokset tulevat voimaan:

Järjestelmänvalvojat

Et enää hallitse käyttäjiä tuotteissa.

Käytä Admin Consolea käyttäjien hallintaan. Voit katsoa esittelyn Admin Consolen käytöstä tästä artikkelista.

Jos olet organisaatiosi ensisijainen (tai ensimmäinen) järjestelmänvalvoja Admin Consolessa, voit määrittää hallintarooleja toisille käyttäjille. Esimerkkejä näistä rooleista:

 • muut järjestelmänvalvojat
 • tuotteen hallinnoijat.

Tuotteen hallinnoijat

Et enää hallitse käyttäjiä, heidän käyttöoikeuksiaan tai roolejaan tuotteissa.

Sinulle myönnetään hallintaoikeudet yhteen tai useampaan organisaatiosi tuotteeseen. Voit luoda tuoteprofiileja ja määrittää hallinnoijia luomiisi profiileihin. Voit myös määrittää käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä näihin tuoteprofiileihin. Voit tämän jälkeen halutessasi määrittää näille käyttäjille ja käyttäjäryhmille myös roolit. 

Tarkempia tietoja tuoteprofiilien hallinnasta Admin Consolessa on artikkelissa Tuotteiden ja profiilien hallinta.

Loppukäyttäjät

Loppukäyttäjät kirjautuvat olemassa olevaan tuotteeseen omilla tunnistetiedoillaan. Kaikki käyttäjän tiedot liittyvät hänen Adobe ID:hensä tai tiedot määritetään organisaatiosi valitsemalla tavalla (jos käytät Federated ID:itä tai Enterprise ID:itä).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö