Uusimisajanjakso

Adobe Enterprise in VIP ‑asiakkaana kunkin tuotteen käyttöoikeudet on uusittava joka vuosi. Adoben uusimisajanjakso on ennen vuosipäivää ja sen jälkeen. Adobe antaa sinulle mahdollisuuden uusia tuotteiden käyttöoikeudet milloin tahansa tämän uusimisajanjakson aikana.

Uusimisajanjakson alkaessa Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosaan ilmestyy seuraava viesti, jossa sinua pyydetään uusimaan käyttöoikeutesi.

Uusimisajanjakso alkaa

Uusimisajanjakson aikana Admin Consoleen ilmestyy viestejä, jos et ole uusinut käyttöoikeuksiasi tai olet uusinut käyttöoikeutesi vain osittain.

Uusimisajanjakson päätyttyä

Jos et vielä ole uusinut joitakin käyttöoikeuksia, ne vanhentuvat. Sinun on otettava yhteyttä jälleenmyyjään uuden tilauksen ostamista varten.

Tämän dokumentin seuraavissa kohdissa esitellään erilaisia tilanteita, miten voit hallita käyttöoikeuksia uusimisajanjakson aikana. Kohdissa annetaan myös ohjeet siihen, miten voit uusia käyttöoikeudet tai hallinnoida käyttöoikeuksia, jos uusit käyttöoikeudet vain osittain.

Jos jätät uusintatilauksen uusimisajanjakson aikana, saat tilauksen vahvistussähköpostiviestin.

Käyttöoikeuksien uusinnan tila: määrien yhteenveto

Voit milloin tahansa uusimisajanjakson aikana tarkastella käyttöoikeuksiesi tilaa Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehdissä. Näyttöön tuleva käyttöoikeuksien tila riippuu tekemistäsi ostoksista ja uusimisajanjakson hetkestä, jolloin tarkastelet tätä tilaa.

Käyttöoikeuksien uusinnan tila: määrien yhteenveto

Käytetyt käyttöoikeudet:

Tämä näyttää tietyn tuotteen käytössä olevien käyttöoikeuksien määrän ostamiesi käyttöoikeuksien määrän mukaan. Edellä olevassa esimerkissä käytössäsi on tällä hetkellä 50 käyttöoikeutta ja olet ostanut uusimisajanjakson aikana 45 käyttöoikeutta.

Uusittava:

Tämä ainoastaan uusimisajanjakson aikana näkyvä luku osoittaa, kuinka monta määritettyä käyttöoikeutta on vielä uusittava. Jos näitä käyttöoikeuksia ei uusita uusimisajanjakson aikana, näitä käyttöoikeuksia käyttävät käyttäjät voivat menettää oikeutensa niiden käyttöön.

Tämä luku ei näy uusimisajanjakson aikana, jos olet uusinut kaikki käyttöoikeutesi tai hankkinut niitä vielä lisää.

Maksettava:

Tämä osoittaa sellaisten käyttöoikeuksien määrän, joita varten olet jättänyt ostopyynnön käyttämällä Yleiskatsaus-välilehden Lisää käyttöoikeuksia- tai Lisää tuotteita ‑työnkulkua ja joiden maksu on vielä suorittamatta. Edellä olevassa esimerkissä käytät viittä lisenssejä, joita et ole vielä maksanut. Tämä tila näkyy aina, kun sinulla on tilausjakson aikana lisättyjä maksamattomia käyttöoikeuksia.

Ei käyttöoikeutta:

Jos sinulla on vajetta käyttöoikeuksista, joita et ole maksanut uusimisajanjakson aikana, ylimääräiset käyttäjät menettävät oikeutensa niiden tuotteiden käyttöön, joihin heidät on määritetty.

Seuraavissa kohdissa kerrotaan, miten nämä määrät voivat muuttua sen mukaan, missä vaiheessa uusimisajanjaksoa olet.

Tilanne 1: täydellinen uusinta

Jos olet uusinut kaikki tällä hetkellä käyttämäsi käyttöoikeudet tai hankkinut niitä vielä lisää, Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosaan ilmestyy seuraava viesti:

Täydellinen uusinta

Tämä on vain tiedottava viesti. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Yhteenvedon numerot viittaavat uuteen käyttöoikeuksien määrään. Edellä olevassa esimerkissä käytössäsi on tällä hetkellä 60 Acrobat DC:n käyttöoikeutta ja olet ostanut uusimisajanjakson aikana 70 käyttöoikeutta.

Tilanne 2: osittainen uusinta

Jos olet uusinut osan käyttöoikeuksistasi eikä vuosipäivä ole vielä mennyt, Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosaan ilmestyy seuraava viesti:

Osittainen uusinta: ennen vuosipäivää

Nämä viestit osoittavat, että sinun on jätettävä tilaus jäljellä olevia käyttöoikeuksia varten.

Jos olet uusinut osan käyttöoikeuksistasi ja vuosipäivä on mennyt, Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosaan ilmestyy seuraava viesti:

Osittainen uusinta: vuosipäivän jälkeen

Tämä viesti osoittaa, että sinun on suoritettava jokin seuraavista toimista:

  • jätettävä tilaus jäljellä olevia käyttöoikeuksia varten
  • poistettava käyttäjien määritys kyseisestä tuotteesta käyttöoikeuksien vajeen korjaamiseksi.

Käyttöoikeuksien uusinnan tila näkyy myös sen tuotteen tuotesivulla, jota varten olet tehnyt osittaisen uusinnan.

Tällöin vaje on osoitettu Uusittava-tilalla:

Uusittava: ennen vuosipäivää

Tila vuosipäivän jälkeen

Jos käyttöoikeudet ovat edelleen uusimatta, mutta ne ovat määritettyjä vuosipäivän jälkeen, näyttöön tulee seuraava tila:

Osittainen uusinta: vuosipäivän jälkeen

Edellä olevassa esimerkissä käytettyjen Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑käyttöoikeuksien määrä on 50 ja nykyisellä tilausjaksolla käytettävissä olevien käyttöoikeuksien määrä on 45. Siksi Käytetyt käyttöoikeudet ‑tilana näkyy [KM1] 50/45.

Koska käytät tällä hetkellä 50 käyttöoikeutta, tämä tarkoittaa, että viisi käyttöoikeutta on edelleen uusittava. Voit ostaa tätä tuotetta varten viisi käyttöoikeutta lisää tai poistaa viiden käyttäjän määrityksen vajeen korjaamiseksi. Jos et suorita kumpaakaan toimea ennen siirtymäajan päättymistä, viiden käyttäjän määritys poistetaan automaattisesti heti uusimisajanjakson päätyttyä.

Käyttäjät, joiden määritys poistetaan tuotteesta, ovat ne käyttäjät, jotka on viimeksi määritetty kyseiseen tuotteeseen. Jos haluat tarkistaa niiden käyttäjien luettelon, joiden määritystä ollaan poistamassa, napsauta Kaikki käyttäjät -välilehden vasemmassa yläkulmassa Uusittava.

Uusittavat käyttäjät

Käyttäjien määrityksen poistaminen tuotteista

Voit poistaa käyttäjien määrityksen tuotteesta kyseisen tuotteen Käyttäjät-välilehdessä. Lisätietoja on artikkelissa Käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuotekokoonpanosta.

Jos poistat sellaisen käyttäjän määrityksen, joka ei ole Uusittavat käyttäjät ‑luettelossa, kyseisen luettelon ensimmäinen käyttäjä poistetaan luettelosta.

Tätä jatketaan niin kauan kuin poistat käyttäjien määritystä tästä tuotteesta.

Käyttöoikeuksien vajeen korjaamisen jälkeen määritettyjen käyttöoikeuksien määrä vastaa käytettävissä olevien käyttöoikeuksien määrää.

Käyttäjät, joiden määritys on poistettu

Uusittava-ilmaisinta ei enää näy, sillä käyttöoikeuksien vajetta ei enää ole.

Huomautus:

Jos Uusittavat käyttäjät ‑luettelossa on käyttäjiä, joiden määrityksen haluat poistaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Nämä käyttäjät poistetaan automaattisesti siirtymäajan päätyttyä.

Tilanne 3: ei uusittu

Jos et uusi tuotteen käyttöoikeuksia uusimisajanjakson aikana, saat uusimisajanjakson päätyttyä seuraavan viestin:

Ei uusittu

Tällöin et enää voi yksinkertaisesti uusia tilausta. Sinun on ostettava uusi tilaus ja määritettävä käyttäjät uudelleen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö