Kun ostat tuotteen Adobelta, käyttöoikeutesi edustaa oikeuttasi käyttää Adoben ohjelmistoja ja palveluita. Käyttöoikeuksien avulla tuotteet todennetaan ja aktivoidaan loppukäyttäjien tietokoneissa.

Nimetty käyttöoikeus

Nimetyt käyttöoikeudet sitovat Adoben sovellusten ja palveluiden käytön yksittäiseen käyttäjään. Nimetyt käyttöoikeudet toimivat hyvin, jos tuotteen tai palvelun vaatimukset liittyvät tiiviisti käyttäjään tai rooliin. Nimetyt käyttöoikeudet antavat järjestelmänvalvojille täyden hallinnan käyttäjän tuotteiden käyttöoikeuksien lisäämiseen tai poistamiseen milloin tahansa. Se myös helpottaa ja parantaa vaatimustenmukaisuuden seurantaa, koska järjestelmänvalvojien ei tarvitse seurata laitteita ja he voivat hallita käyttöoikeuksia keskitetysti. Nimetyt käyttöoikeudet edellyttävät kausittain yhteyden internetiin. Tietokoneiden on muodostettava yhteys Adoben palvelimiin ensimmäistä aktivointia varten ja sitten vähintään 99 päivän välein. Loppukäyttäjät eivät voi käyttää mobiilisovelluksia, jos yrityksellä ei ole käytössä nimettyjä käyttöoikeuksia. Jos esimerkiksi järjestelmänvalvoja käyttää sarjanumerokäyttöoikeuksia, loppukäyttäjät eivät voi käyttää mobiilisovelluksia.

Nimetyt käyttöoikeudet sopivat parhaiten seuraavanlaisiin tilanteisiin:

 • Jos haluat myöntää käyttöoikeuksia Adoben ylläpitämiin palveluihin.
 • Jos haluat käyttää Adobe Admin Consolea keskitettyyn käyttöoikeuksien ja vaatimustenmukaisuuden hallintaan.
 • Jos tarvitset tilanteen mukaan joustavia käyttöoikeuksia – esimerkiksi jos suunnittelija siirtyy videosuunnittelun tuoteprofiilista web-suunnittelun tuoteprofiiliin.
 • Jos haluat ottaa käyttäjien itsepalvelutyönkulut käyttöön sovelluksien ja päivityksien hankintaan.

Loppukäyttäjän sisäänkirjautumistyönkulku

Todennuksella tarkoitetaan käyttäjän henkilötietojen tarkistamista ja näiden henkilötietojen liittämistä käyttäjän Creative Cloud ‑jäsenyyteen. Todennuksella tarkistetaan käyttäjän jäsenyys sen yleisen tilan selvittämiseksi, määritetään, minkä sovellusten ja palvelujen käyttöön käyttäjällä on oikeudet jäsenyytensä perusteella, ja selvitetään, onko käyttäjälle asetettu rajoituksia tai myönnetty erikoisoikeuksia. Useimmat lisensointipalvelut suoritetaan Adoben palvelimilla. Jotkin niistä kuitenkin suoritetaan paikallisesti. Adobe katsoo esimerkiksi Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen lisensointipalveluksi, joka suoritetaan paikallisesti. (Se on myös käyttöönottopalvelu, sillä voit ladata ja asentaa sovelluksia.) Paikalliset lisensointipalvelut perustuvat kaikkien toimintojen osalta Adoben ylläpitämiin lisensointipalveluihin. Lisensointipalvelut näkyvät käyttäjille erilaisia toimintoja suoritettaessa, kuten sisäänkirjauduttaessa, käyttöehtoja hyväksyttäessä ja loppukäyttäjien käyttöoikeussopimuksia hyväksyttäessä.

Sovellukset voidaan ladata ja asentaa asiakaskoneisiin eri tavoin. Lisätietoja on artikkelissa Sovellusten toimitusstrategiat. Käyttäjien on kirjauduttava sisään sovellusten lisensointia varten. Käyttäjät voivat käyttää sovellusten lisensointiin jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

Creative Cloud ‑tietokonesovellus

Creative Cloud ‑tietokonesovellus tukee itsepalvelutyönkulkuja, joiden avulla käyttäjät voivat ladata ja asentaa sovelluksia ja päivityksiä. Pilvipalvelujen käyttäjät voivat sisäänkirjautumisen jälkeen käyttää myös Creative Cloudin palveluita, kuten kirjasimien synkronointia Typekitistä, henkilökohtaista tallennustilaa sekä palautteen antamista ja pyytämistä Behancessa.

Jos Creative Cloud ‑tietokonesovellus sisältyy käyttöönottopaketteihin, käyttäjät voivat käynnistää Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen. Kun käyttäjät ovat kirjautuneet sisään tunnistetiedoillaan, kaikki tietokoneeseen asennetut, ehdot täyttävät sovellukset aktivoidaan. Käyttäjien on hyväksyttävä myös käyttöehdot sovellusten aktivointia varten.

Suoraan sovelluksista

Sovellukseen avautuu sitä käynnistettäessä sisäänkirjautumisnäyttö. Loppukäyttäjät voivat kirjautua sisään tunnistetiedoillaan sovelluksen lisensointia varten. Jos käyttäjällä ei ole oikeutta kyseisen sovelluksen käyttöön, se suoritetaan kokeiluversiona, mutta se lakkaa toimimasta kokeilujakson päättyessä.

Välityspalvelimen ja palomuurin asetukset

Sinun on määritettävä palomuurin ja välityspalvelimien asetukset, jotta Adoben sivustossa oleviin verkkopalvelun päätepisteisiin voidaan muodostaa yhteys. Näin varmistetaan, että käyttäjät pystyvät kirjautumaan sisään.

Yksityiskohtaisen luettelon lisensointiin ja muihin palveluihin liittyvistä päätepisteistä löydät artikkelista Creative Cloud for enterprise – Verkon päätepisteet tiedosto.

Sarjanumerokäyttöoikeus

Sarjanumerolisensointi on historiallinen lisensointimenetelmä, jota ei ole sidottu yksittäiseen käyttäjään vaan tiettyyn tietokoneeseen. Tämä lisensointimenetelmä sopii vain hyvin harvoille asiakkaille, ja nimettyjen käyttöoikeuksien tapaan sitä voidaan käyttää etätoimintona käyttöön otettavien ennakkoon lisensoitujen pakettien luontiin. Sarjanumerolisensointia käytettäessä asiakkaat eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään Adobe Cloud ‑tilauksensa arvoa kokonaan.

Jos käytät edelleen tätä käyttöönottomenetelmää, lisätietoja on artikkelissa Sarjanumerokäyttöoikeudet.

Siirtyminen sarjanumerokäyttöoikeuksista nimettyihin käyttöoikeuksiin

Nimetyt käyttöoikeudet tarjoavat useita etuja verrattuna anonyymeihin tai sarjanumerokäyttöoikeuksiin. Järjestelmänvalvojat voivat tarkasti seurata ja valvoa käyttöoikeuksien käyttöä. He voivat myös keskitetysti hallita käyttäjälle määritettyjä käyttöoikeuksia ja estää pääsyn sovelluksiin ja palveluihin tarvitsematta ottaa paketteja uudelleen käyttöön. Nimetyt käyttöoikeudet mahdollistavat myös itsepalvelutyönkulkujen käyttöönoton, jolloin käyttäjät voivat itse ladata ja asentaa tuotteita ja päivityksiä. Nimettyjen käyttöoikeuksien ansiosta käyttäjät voivat käyttää myös pilvipalveluita – esimerkiksi lisätä kirjasimia Typekitistä, valita tiedostojen synkronointisijainnin ja jakaa ja saada palautetta Behancessa.

Jos käytät tällä hetkellä CS6-, Creative Cloud ELA/ETLA- tai VIP-käyttöönottoa, voit harkita käyttäjien siirtämistä nimettyyn käyttöoikeustilaan.

Varoitus:

Kutsu käyttäjät organisaatioosi ja lisää heidät ryhmiisi käyttöoikeuksien määrittämiseksi, jotta loppukäyttäjien työnkulut eivät keskeydy. Näin käyttäjille jää jonkin verran aikaa kutsujen hyväksymistä ja tunnusten määrittämistä varten. Voit myös ilmoittaa käyttäjille, että heidän on kirjauduttava sisään sovellusten käyttöä varten.

Voit lisätä käyttäjiä ja ryhmiä Admin Consolessa. Lisätietoja on artikkeleissa Ryhmien hallinta ja Käyttäjien hallinta.

Jos haluat poistaa sarjanumerokäyttöoikeuksia, toimi seuraavasti:

 1. Luo ja ota käyttöön paketti, joka sisältää Creative Cloud ‑sovelluksen. Tämä paketti voi sisältää vain Creative Cloud ‑sovelluksen tai se on toimitettava muiden Creative Cloud ‑sovellusten mukana. Kun otat käyttöön Creative Cloud ‑sovelluksen uusimman version, tarvittavat tiedostot päivitetään nimettyjen käyttöoikeuksien käyttöä varten.

  Jos haluat ladata tämän paketin suoraan Admin Consolesta, valitse Paketit > Adoben mallit. Voit luoda paketin myös Creative Cloud Packagerilla.

 2. Luo käyttöoikeuspaketti Creative Cloud Packagerin avulla.

  Paketti luodaan määritettyyn paikkaan, ja se sisältää neljä tiedostoa:

  • AdobeSerialization
  • RemoveVolumeSerial
  • helper.bin
  • prov.xml
 3. Jos haluat poistaa aikaisemmin lisensoitujen sovellusten yrityskäyttöoikeuden, suorita RemoveVolumeSerial-suoritustiedosto järjestelmänvalvojan oikeuksilla.

  Huomautus:

  RemoveVolumeSerial -tiedosto poistaa RemoveVolumeSerial-tiedostoa luotaessa määritettyyn sarjanumeroon katsomatta kaikkien asiakkaan laitteessa käynnissä olevien Creative Cloud for enterprise ‑tuotteiden aktivoinnin.

  Jos esimerkiksi luot RemoveVolumeSerial-tiedoston sarjanumerolla 1234-1234-1234-1235 ja otat sen käyttöön laitteessa, jossa käytetään sarjanumeroa 1234-1234-1234-1236, kaikkien laitteessa käynnissä olevien Creative Cloud for enterprise ‑tuotteiden aktivointi poistetaan.

 4. Pakkaa sovellusten ja päivitysten uusimmat versiot ja ota ne käyttöön. Luo nimettyyn käyttöoikeuteen perustuva paketti Admin Consolen tai Creative Cloud Packagerin avulla. Lisätietoja on artikkelissa Creative Cloud Packager. Ohita tämä vaihe, jos et halua päivittää sovellusten uusimpiin versioihin.

  Jos haluat poistaa sovellusten vanhempien versioiden asennuksen, tee tämä ennen uusimpien versioiden käyttöönottoa. Tiedostokytkennät voivat rikkoutua, jos poistat asennuksen myöhemmin.

 5. Käyttäjät näkevät sisäänkirjautumisnäytön, kun he käynnistävät sovellukset seuraavan kerran. Sovellukset lisensoidaan ja aktivoidaan, kun he kirjautuvat sisään Adobe ID:llään tai Enterprise ID:llään. Käyttäjät voivat käynnistää sovelluksen ja kirjautua sisään myös Creative Cloud ‑sovelluksella.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö