Ostopyyntö

Ostopyynnön avulla voit pyytää tuotetta tai käyttöoikeutta lupauksella maksaa myöhemmin. Kun ostopyyntö on jätetty, käyttäjille ilmoitetaan sähköpostitse, kun heille myönnetään oikeudet heidän ostamiensa tuotteiden käyttöön.

Admin Console antaa sinulle mahdollisuuden jättää ostopyyntö uusille käyttöoikeuksille ja tuotteille ja suorittaa maksu 60 päivän kuluessa. Tätä kestoa kutsutaan ostopyyntöjen vaatimustenmukaisuuden aikaikkunaksi. Voit maksaa uudet käyttöoikeudet ja tuotteet milloin tahansa tämän vaatimustenmukaisuuden aikaikkunan aikana. Kun vaatimustenmukaisuuden aikaikkuna avautuu, alat nähdä Admin Consolessa muistutusviestejä, joissa sinua kehotetaan suorittamaan maksu maksamattomista käyttöoikeuksista.

vaatimustenmukaisuuden aikaikkuna avautuu

Tämän vaatimustenmukaisuuden aikaikkunan aikana Admin Consolessa näytetään viestejä käyttöoikeuksien tilan ja vaatimustenmukaisuuden aikaikkunan ajankohdan mukaan.

Tässä dokumentissa esitetään erilaisia skenaarioita siitä, miten Admin Consolessa näytetään viestejä käyttöoikeuksien tilan ja vaatimustenmukaisuuden aikaikkunan ajankohdan mukaan. Luvuissa esitetään yksityiskohtaisesti myös käyttöoikeuksien hallinnan vaiheet.

Käyttöoikeuksien uusinnan tila: määrien yhteenveto

Voit milloin tahansa uusintajakson aikana tarkastella käyttöoikeuksiesi tilaa Admin Consolen Tuotteet-välilehdessä. Näyttöön tuleva käyttöoikeuksien tila riippuu tekemistäsi ostoksista ja uusimisajanjakson hetkestä, jolloin tarkastelet tätä tilaa.

Käyttöoikeuksien uusinnan tila: määrien yhteenveto

Käytetyt käyttöoikeudet:

Tietyn tuotteen käytössä olevien käyttöoikeuksien määrä ostamiesi käyttöoikeuksien määrän mukaan. Edellä olevassa esimerkissä käytössäsi on tällä hetkellä 50 käyttöoikeutta ja olet ostanut uusintajakson aikana 45 käyttöoikeutta.

Uusittava:

Tämä ainoastaan uusintajakson aikana näkyvä luku osoittaa, kuinka monta määritettyä käyttöoikeutta on tähän mennessä uusittu. Jos näitä käyttöoikeuksia ei uusita uusintajakson aikana, näitä käyttöoikeuksia käyttävät käyttäjät menettävät oikeutensa niiden käyttöön.

Tämä luku ei näy uusintajakson aikana, jos olet uusinut kaikki käyttöoikeutesi tai hankkinut niitä vielä lisää.

Maksettava:

Sellaisten käyttöoikeuksien määrä, joita varten olet jättänyt ostopyynnön käyttämällä Yleiskatsaus-välilehden Lisää käyttöoikeuksia- tai Lisää tuotteita ‑työnkulkua ja joiden maksu on vielä suorittamatta. Edellä olevassa esimerkissä käytät viittä käyttöoikeutta, joita et ole vielä maksanut. Tämä tila näkyy aina, kun sinulla on tilausjakson aikana lisättyjä maksamattomia käyttöoikeuksia.

Ei käyttöoikeutta:

Jos sinulla on vajetta käyttöoikeuksista, joita et ole maksanut uusintajakson aikana, ylimääräiset käyttäjät menettävät oikeutensa niiden tuotteiden käyttöön, joihin heidät on määritetty.

Maksamattomia käyttöoikeuksia varten jätetty tilaus

Jos olet jättänyt jälleenmyyjällesi tilauksen kaikki maksamattomia käyttöoikeuksia varten, Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosaan ilmestyy ilmoitus. Myös yhteenvedon numerot päivitetään.

Tilaus jätetty

Jos et jätä tilausta ostopyyntöä varten, seuraavassa on skenaarioita, jotka perustuvat siihen, kuinka paljon aikaa vaatimustenmukaisuuden aikaikkunasta on kulunut.

Skenaario 1: ostopyynnön päivämäärästä 30 päivän ajan

Ostopyynnön tekemisen jälkeen näet Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosassa ilmoituksen. Ilmoitus näkyy 30 päivän ajan ostopyynnön tekemisestä tai kunnes jätät tilauksen, sen mukaan, kumpi näistä suoritetaan ensin. Jos et määritä käyttäjiä muutamiin tai kaikkiin maksamattomiin käyttöoikeuksiin, näet ilmoituksen edelleen.

Kun ostoksen valtuutuspäivästä on kulunut alle 30 päivää

Voit tarkastella maksamattomiin käyttöoikeuksiin määritettyjen käyttäjien luetteloa tai ladata sen valitsemalla Kaikki käyttäjät ‑välilehdestä Maksettava.

Joistakin käyttöoikeuksista on maksettava

Tämä viesti osoittaa, että sinun on suoritettava jokin alla olevista toimista:

  • jätettävä tilaus maksamattomia käyttöoikeuksia varten
  • poistettava käyttäjien määritys kyseisestä tuotteesta käyttöoikeuksien vajeen korjaamiseksi.

Skenaario 2: yli 30 päivän kuluttua ostopyynnön päivämäärästä

Jos et jätä tilausta 30 päivän kuluessa ostopyynnön tekemisestä, saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan maksun olevan myöhässä. Sähköpostiviestissä on myös tietoja käyttöoikeuksien käytöstä poistamisen seurauksista, jos et jätä tilausta seuraavan 30 päivän kuluessa.

Myös Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosassa näkyy ilmoitus. Ilmoitus näkyy 60 päivän ajan ostopyynnön tekemisestä tai kunnes jätät tilauksen, sen mukaan, kumpi näistä suoritetaan ensin. Jos et määritä käyttäjiä muutamiin tai kaikkiin maksamattomiin käyttöoikeuksiin, näet ilmoituksen edelleen.

Kun ostoksen valtuutuspäivästä on kulunut yli 30 päivää

Edellä olevassa esimerkissä käytettyjen Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑käyttöoikeuksien määrä on 50 ja nykyisellä tilausjaksolla käytettävissä olevien käyttöoikeuksien määrä on 45. Siksi Käytetyt käyttöoikeudet ‑tilana näkyy 50/45.

Koska käytössäsi on tällä hetkellä 50 käyttöoikeutta, viidestä käyttöoikeudesta on edelleen maksettava. Voit ostaa tätä tuotetta varten viisi käyttöoikeutta lisää tai poistaa viiden käyttäjän määrityksen vajeen korjaamiseksi. Jos et suorita kumpaakaan toimea ennen siirtymäajan päättymistä, viiden käyttäjän määritys poistetaan automaattisesti heti vaatimustenmukaisuuden aikaikkunan sulkeuduttua. Nämä viisi käyttäjää ovat ne, jotka määritettiin tähän tuotteeseen kaikkein viimeisimpinä.

Jos haluat tarkistaa niiden käyttäjien luettelon, joiden määritystä ollaan poistamassa, napsauta Kaikki käyttäjät ‑välilehdessä Maksettava.

Joistakin käyttöoikeuksista on maksettava

Käyttäjien määrityksen poistaminen tuotteista

Voit poistaa käyttäjien määrityksen tuotteesta kyseisen tuotteen Käyttäjät-välilehdessä. Lisätietoja on artikkelissa Käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuotekokoonpanosta.

Jos poistat sellaisen käyttäjän määrityksen, joka ei ole Maksettava-luettelossa, luettelon ensimmäisen henkilön käyttöön vapautetaan käyttöoikeus. Adobe siirtää tämän henkilön automaattisesti Maksettava-luettelosta juuri vapautettuun käyttöoikeuteen. Näet edelleen ilmoituksen, että sinun on maksettava viidestä käyttöoikeudesta, mutta luettelossa on enää neljä ihmistä.

Käyttöoikeuksien vajeen korjaamisen jälkeen määritettyjen käyttöoikeuksien määrä vastaa käytettävissä olevien käyttöoikeuksien määrää.

 

Käyttäjät, joiden määritys on poistettu

Skenaario 3: yli 60 päivän kuluttua ostopyynnön päivämäärästä

Jos et jätä tilausta 60 päivän kuluessa ostopyynnön tekemisestä, maksamattomat käyttöoikeudet hyllytetään. Et myöskään voi tehdä lisää ostopyyntöjä, ennen kuin jätät tilauksen jälleenmyyjälle. Tässä vaiheessa organisaatiosi ei ole vaatimusten mukainen.

Saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan hyllytettävien odottavien käyttöoikeuksien määrä. Tämän lisäksi loppukäyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan käytöstä poistosta.

Alla oleva ilmoitus näkyy Admin Consolen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehtien yläosassa.

Kun ostoksen valtuutuspäivästä on kulunut yli 60 päivää

Voit tarkastella tuotteen käyttöoikeuden menettäneiden käyttäjien luetteloa tai ladata sen valitsemalla Kaikki käyttäjät ‑välilehdestä Ei käyttöoikeutta.

Käyttäjät, joilla ei ole käyttöoikeutta

Jos kaikki maksamattomat käyttöoikeudet ovat määrittämättä, Maksettava-painiketta napsautettaessa näyttöön tulee tyhjä luettelo. Näet kuitenkin edelleen ilmoituksen Yleiskatsaus- ja Tuotteet-välilehdissä.

Paluu vaatimustenmukaisuuteen

Voit palata vaatimustenmukaisuuteen jättämällä tilauksen puuttuvia käyttöoikeuksia varten. Ei käyttöoikeutta ‑luettelossa olleet käyttäjät saavat taas käyttöoikeudet tilauksen jättämisen jälkeen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö