Resurssiasetuksien avulla organisaatio voi hallita, miten työntekijät jakavat resursseja organisaation ulkopuolella. Järjestelmänvalvoja voi valita rajoittavan asetuksen, joka estää työntekijöitä käyttämästä tiettyjä Creative Cloudin ja Document Cloudin jakotoimintoja. Resurssiasetuksia käytetään organisaation muiden (ei Adoben ylläpitämien) käytäntöjen toimeenpanojärjestelmien kanssa varmistamaan, että resursseja jaetaan vain asianmukaisten ulkoisten henkilöiden ja organisaatioiden kanssa.

Huomautus:

Resurssiasetukset koskevat vain sellaisia organisaatiosi käyttäjiä, joilla on Enterprise ID tai Federated ID.

Voit rajoittaa jakamista resurssiasetusten avulla kolmella tavalla:
 • Ei rajoituksia
  • Voit pitää tämän oletusasetuksen, jota käytettäessä käyttäjät voivat jakaa julkisia linkkejä ja tehdä yhteistyötä jaettujen kansioiden parissa organisaation sisällä tai sen ulkopuolella.
  • Suositellaan yrityksille, jotka luottavat työntekijöihinsä ja antavat heidän hallita ja käyttää kaikkia Creative Cloudin ja Document Cloudin toimintoja vapaasti.
 • Ei julkisten linkkien jakamista
  • Voit estää julkisten linkkien jakamisen ja kaikki muut julkiset julkaisutoiminnot (esimerkiksi julkaisemisen Behanceen tai Facebookiin).
  • Suositellaan yrityksille, jotka haluavat estää sisältöjen julkisen jakamisen vahingossa organisaation ulkopuolelle, mutta haluavat silti käyttää joitakin yhteistyötoimintoja.
 • Jako vain toimialueen käyttäjille
  • Voit rajoittaa kutsuperusteisen jakamisen varattujen toimialueidenluotettujen toimialueiden ja valkoisella listalla olevien toimialueiden vastaanottajiin. Tämän käytännön määrittämisen jälkeen Käyttäjät eivät voi jakaa organisaation omistamia resursseja sellaisille ulkoisille käyttäjille, jotka eivät ole sallittujen toimialueiden luettelossa.
  • Suositellaan yrityksille, joiden on hallittava tarkasti, mitkä ulkoiset toimialueet voivat käyttää organisaation resursseja.

Jakamisen rajoittaminen resurssiasetuksien avulla käynnistää prosessin, jonka suoritusaika vaihtelee organisaation käyttäjämäärän ja muodostettujen jakosuhteiden määrän mukaan. Joidenkin Adoben tuotteiden ja palveluiden tapauksessa myös CDN:ien välimuistiin siirretyt merkinnät mitätöidään ja esikatselukuvat poistetaan Slackista. Voi kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin resurssiasetukset otetaan täydellisesti käyttöön.

Huomautus:

Resurssiasetukset ei ole digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmä (DRM) tai täydellinen resurssien suojausjärjestelmä. Työntekijät, joilla on oikeudet tiettyjen resurssien käyttöön, voivat edelleen kopioida kyseiset resurssit ja tarjota niitä organisaation ulkopuolisille tahoille käyttämällä muita kuin Adoben valvomia tai hallinnoimia järjestelmiä.

Käyttöönotossa huomioitavia seikkoja

Harkitse ennen jakorajoitusten käyttöönottoa, millainen vaikutus niillä olisi loppukäyttäjiin. Sen lisäksi, että käytettävissä olevia toimintoja on rajoitettu tietyissä sovelluksissa, loppukäyttäjät kohtaavat tätä toimintoa käyttäessään virheilmoituksia. Käyttäjien on tämän lisäksi käytettävä InDesignin, XD:n ja Acrobatin uusimpia versioita, jotta he saavat tiedottavia virheilmoituksia, kun he yrittävät käyttää rajoitettuja toimintoja. Muussa tapauksessa käyttäjät näkevät virheellisiä virheilmoituksia.

Asetuksen valitsemisen jälkeen sitä seuraavaa poistoprosessia ei voi pysäyttää tai kumota. Jos valitset Ei julkisten linkkien jakamista, kaikki olemassa olevat julkiset linkit poistetaan, ja käyttäjät, joilla on nämä linkit, eivät enää voi käyttää linkitettyä sisältöä. Jos valitset Jako vain toimialueen käyttäjille, kaikki olemassa olevat kansioiden tai dokumenttien yhteistyöt kumotaan.

Alla on lueteltu Creative Cloud- ja Document Cloud ‑sovellusten julkaisutoiminnot, joiden käyttöä on rajoitettu, kun valitset Ei julkisten linkkien jakamista tai Jako vain toimialueen käyttäjille, kuten edellä on kuvattu. Poikkeuksena on se, että yhteistyötä jaettujen kansioiden ja asiakirjojen parissa ei voi poistaa käytöstä organisaation varattujen toimialueiden, luotettujen toimialueiden ja valkoisella listalla olevien toimialueiden käyttäjien tapauksessa.

Esimerkki:

 • Jos valitset Ei rajoituksia tai Ei julkisten linkkien jakamista, yhteistyötoimintojen käyttöä (esimerkiksi yksityisten kutsujen lähettämistä Adobe XD:ssä) ei ole rajoitettu.
 • Jos valitset Jako vain toimialueen käyttäjille, käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä vain sallittujen toimialueiden luettelossa olevien käyttäjien kanssa.

Creative Cloud -sovellukset

Sovellus Toiminnot, joita rajoitukset koskevat
Creative Cloud Assets Yhteistyö, jakaminen Slackissa, linkin lähettäminen
Creative Cloud ‑kirjastot Yhteistyö, jakaminen Slackissa, linkin lähettäminen
Adobe XD Julkaisupalvelut, kutsupalvelut
InDesign Julkaiseminen verkossa
Spark Julkaiseminen
Adobe Color Teeman julkaiseminen
Tallentaminen Jakaminen, yhteistyö
Creative Cloud -mobiilisovellus Linkkien luominen, yhteistyö
Behance Projektin luominen
Portfolio Julkaiseminen

Document Cloud ‑sovellukset

Sovellus Toiminnot, joita rajoitukset koskevat
Acrobat- ja Reader-tietokonesovellukset Jakaminen
Verkkopalvelut (cloud.acrobat.com)
Jakaminen
Outlookin Send & Track -laajennus Jakaminen
Mobiilisovellukset (kuten Acrobat ja Scan) Jaa linkki, Jaa Document Cloudin linkki

Resurssiasetusten valitseminen

Jos haluat valita organisaatiollesi rajoittavan resurssiasetuksen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Admin Consolessa Asetukset > Resurssiasetukset.

  Jakoasetukset
 2. Voit valita kolmesta rajoitustasosta. Jos valitset tavallista rajoittavamman asetuksen, olemassa olevien julkisten linkkien tai jaettuihin kansioihin tai dokumentteihin liittyvien yhteistöiden menettämistä ei voi pysäyttää tai kumota.

  Jos valitset Jako vain toimialueen käyttäjille, muista määrittää valkoisella olevat toimialueet kaikkien nykyisten yhteistöiden menettämisen välttämiseksi.

  Huomautus:

  Jos haluat käyttää Document Cloudin kanssa Jako vain toimialueen käyttäjille ‑toimintoa, sinun on lisättävä varatut ja luotetut toimialueesi Valkoisella listalla olevat toimialueet ‑luetteloon.

  Jakoasetukset Rajoitukset Vaikutus olemassa oleviin linkkeihin ja yhteistöihin
  Ei rajoituksia Käyttäjät voivat luoda julkisia linkkejä ja tehdä yhteistyötä jaettujen kansioiden ja asiakirjojen parissa.
  Ei vaikutusta.
  Ei julkisten linkkien jakamista Estää käyttäjiä luomasta julkisia linkkejä. Poistaa kaikki olemassa olevat julkiset linkit. Kun tämä prosessi on alkanut, sitä ei voi pysäyttää tai kumota.
  Jako vain toimialueen käyttäjille Estää käyttäjiä luomasta julkisia linkkejä ja rajoittaa jaettuihin dokumentteihin ja kansioihin kohdistuvan yhteistyön luotettujen, varattujen tai sallittujen toimialueiden käyttäjiin. Poistaa kaikki olemassa olevat julkiset linkit ja kaikki olemassa olevat, jaettuihin dokumentteihin ja kansioihin liittyvät yhteistyöt sellaisten käyttäjien kanssa, jotka eivät ole sallitulla toimialueella. Kun tämä prosessi on alkanut, sitä ei voi pysäyttää tai kumota.
 3. Valitse Vahvista.

Jos haluat käyttäjien jatkavan organisaation omistamien resurssien jakamista tiettyjen ulkoisten organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

 • Jos kyseessä on ulkoinen organisaatio, kuten toimisto, lisää toimiston toimialue Adobe Admin Consolen Resurssiasetukset-kohdassa olevalle toimialueiden valkoiselle listalle.
 • Jos kyseessä on freelancer, myönnä henkilölle organisaation Adobe Enterprise ID tai Federated ID.

Valkoisella listalla olevat toimialueet

Valkoisella listalla olevat toimialueet ovat toimialueita, joiden kanssa on turvallista tehdä yhteistyötä. Jos olet valinnut Jako vain toimialueen käyttäjille, voit lisätä toimialueita Valkoisella listalla olevat toimialueet ‑kohdassa olevaan luetteloon.

Valkoisella listalla olevien toimialueiden lisääminen

 1. Valitse Admin Consolessa Asetukset Resurssiasetukset.

 2. Voit lisätä toimialueita valitsemalla Lisää toimialueita.

 3. Kirjoita toimialueet Lisää toimialueita ‑valintaikkunaan. Voit lisätä useita toimialueita erottamalla ne pilkuilla. Valitse Lisää.

  Huomautus:

  Alitoimialueita ei voi lisätä valkoiselle listalle. Esimerkiksi lansi.esimerkki.com ja ita.esimerkki.com ovat toimialueen esimerkki.com alitoimialueita.

  Toimialueiden lisääminen

  Huomautus:

  Jos haluat käyttää Document Cloudin kanssa Jako vain toimialueen käyttäjille ‑toimintoa, sinun on lisättävä varatut ja luotetut toimialueesi Valkoisella listalla olevat toimialueet ‑luetteloon.

Valkoisella listalla olevien toimialueiden poistaminen

Jos haluat poistaa toimialueita luettelosta, valitse toimialueiden nimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut ja valitse Poista toimialueet. Valitse näyttöön tulevassa vahvistusvalintaikkunassa Poista.

Toimialueen nimi poistetaan Valkoisella listalla olevat toimialueet ‑kohdasta. Jos olet valinnut jakamisasetukseksi Jako vain toimialueen käyttäjille, poistettuun toimialueeseen liittyvät jaetut resurssit kumotaan.

Valkoisella listalla olevan toimialueen poistaminen

Varoitus:

Jos poistat toimialueita valkoiselta listalta, samalla poistetaan kaikki olemassa olevat, jaettuihin dokumentteihin ja kansioihin liittyvät yhteistyöt kyseisen toimialueen käyttäjien ja oman organisaatiosi käyttäjien välillä. Kun tämä prosessi on alkanut, sitä ei voi pysäyttää tai kumota.

Vaikutukset useisiin organisaatioihin kuuluviin käyttäjiin

Vaikka Adobe suosittelee, että jokainen käyttäjä on vain yhden organisaation jäsen, käyttäjät voivat olla useiden organisaatioiden jäseniä. Useisiin organisaatioihin kuuluvien käyttäjien tapauksessa voi olla epäselvää, mitä resurssiasetuksia tulee käyttää. Tämä epäselvyys voidaan välttää varmistamalla, että jokainen käyttäjä kuuluu johonkin organisaatioon liittyvään varattuun toimialueeseen.

Huomautus:

Jos käyttäjä kuuluu useisiin organisaatioihin, mutta ei varattuun toimialueeseen, kyseiseen käyttäjään ei sovelleta jakorajoituksia.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö