Yleinen hallinto | Jaa tuotteet

 Katso, miten voit pyytää pääsyä Global Admin Consoleen.

Resursseja voidaan jakaa Global Admin Consolessa aliorganisaatioille, jotka hallitsevat niitä ja määrittävät niitä käyttäjilleen.

Osa Adobe-tuotteiden jakelu- ja hallintoprosessista organisaatioiden kesken on ostettujen resurssien jakaminen resurssien allokointeihin hallinnoitavien organisaatioiden kesken. Tuoteresurssien hallinta voidaan jakaa muille organisaatioille antamalla kaikki resurssit tai vain osa niistä. Kaikkien tuotteiden kaikkia resursseja ei voida jakaa tällä tavalla. Joskus tuotteita ei voi jakaa muille organisaatioille. Tällaiset tuotteet on lueteltu Tuotteiden kohdistus -välilehdellä, mutta niitä ei voi lisätä muihin organisaatioihin.

Varoitus:

Tuotteita ei voi varata aliorganisaatiolle vanhentuneesta sopimuksesta tai jos organisaatio on passiivisessa tilassa. Lue lisää sopimuksen vanhentumisesta tai ota yhteyttä yrityksesi järjestelmänvalvojaan, jos tarvitset apua estääksesi aliorganisaation käyttäjiä menettämästä oikeuksiaan Adoben sovellusten ja palveluiden käyttöön.

Yhdistetty tallennustila

Olemme siirtämässä asiakkaita uuteen yhdistettyyn tallennustilamalliin. Kun organisaatiosi on siirretty, näet seuraavat muutokset:

 • Yleiset järjestelmänvalvojat pääsevät tallennustilan kiintiöihin ja voivat käyttää niitä koko hierarkiassa​ sekä voivat varata organisaatioille tallennustilaa Global Admin Consolen Tuotevaraus-välilehdessä.
 • Järjestelmänvalvojat ja tallennustilan hallinnoijat voivat hallita ja tarkastella tallennustilaa koko organisaatiossa. He voivat seurata ja hallita tallennustilaa Tallennustila-välilehden kautta Adobe Admin Consolessa.

Adobe Creative Cloud -tallennustilan päivitysten myötä tallennuskiintiöt ovat loppukäyttäjille joustavia aina organisaation ostaman tallennustilan määrään asti. Lisätietoja.

Varaa tuotteita

Global Admin Consolen Tuotteen jakaminen -välilehdellä näytetään organisaatiohierarkiassa ostamiesi tuotteiden kohdistusyksiköt. Yleisen järjestelmänvalvojan roolissa voit jakaa nämä tuoteresurssit toiselle organisaatiolle organisaatiopuussa määrittämällä jaettavan määrän. Yleisen tarkastelijan roolissa voit nähdä ja viedä tiedot, mutta et voi päivittää mitään.

Voit jakaa tuotteita organisaatiolle seuraavasti:

 1. Kirjaudu Global Admin Consoleen ja valitse Tuotteen jakaminen.

 2. Valitse tuote avattavasta luettelosta nähdäksesi, miten se on jaettu eri organisaatioille.

  Jos organisaatiolla ei ole tällä hetkellä tuotetta, + tulee näkyviin.

  Huomautus:

  Jos aliorganisaatiolla on jo ostosopimus, tuotteiden jakamista ylätasolta tähän aliorganisaatioon voidaan rajoittaa. Lisätietoja.

 3. Voit kohdistaa tuotteen napsauttamalla + asianomaisen organisaation kohdalla.

  Joissakin tuotteissa on useita allokoitavia resursseja, jolloin valintaikkunassa on useita resursseja ja jokaiselle niistä on annettava arvot. Esimerkiksi Adobe Stock voi sisältää Adobe Stock Image -hyvityksiä ja premiumhyvityksiä.

  Tuotteen jakaminen - Adobe Stock

 4. Määritä avautuvassa valintaikkunassa tuotteen määrä.

 5. Valitse Tallenna.

 6. Salli tai estä resurssin liikavaraus napsauttamalla haluttua kytkintä.

  Liikavaraus

 7. Kun olet jakanut resurssit, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

Huomautus:

Tuotteen tyypistä ja järjestelmän kokonaiskuormituksesta riippuen tuotteiden jakaminen voi kestää minuuteista useampaan tuntiin.

 

Kohdista ja jaa Adobe Acrobat Sign -käyttöoikeuksia tai -tapahtumia

Global Admin Console antaa mahdollisuuden kohdistaa ja jakaa Acrobat Sign -käyttöoikeuksia tai -tapahtumia organisaatiohierarkiassa. Jokainen hierarkiaan kuuluva organisaatio, jolle on myönnetty Acrobat Sign ‑käyttöoikeuksia tai ‑tapahtumia, luo oman erillisen Acrobat Sign ‑tilin.

 • Jokainen luotu Acrobat Sign -tili on riippumaton ja omassa siilossa hallinnan ja sisällön osalta.
 • Jokainen Acrobat Sign -tili ei ole tietoinen muiden Acrobat Sign -tilien olemassaolosta, esimerkiksi emo-/sisarorganisaatioista.

Lue lisää Adobe Acrobat Sign -tilien hallitsemisesta Admin Consolessa.

Jos haluat hallinnoida todennuksen lisäosia, kuten tietoon perustuvaa todennusta (KBA) ja puhelintodennusta (PA), ota yhteyttä Adoben edustajaan tai Customer Success Manageriin.

 

Rajoitukset tuotteiden jakamiselle

Kohdistaminen pääorganisaatiosta aliorganisaatioon on rajoitettu seuraavissa tapauksissa:

 • Jos molemmilla organisaatioilla on eri sopimukset sellaisen tuotteen kanssa, jota yrität kohdistaa, saman tarjouksen sekoittaminen sopimusten välillä ei ole sallittua.
 • Jos molemmilla organisaatioilla on samat sopimukset, voit pyytää sallimaan tuotteen jakamisen ottamalla yhteyttä Adoben edustajaasi tai lähettää tukipyynnön täsmentäen, että Tuotteiden jakaminen Global Admin Consolessa on estetty.

Liikavaraus

Yleisenä järjestelmänvalvojana voit sallia resurssien liikavarauksen.

Tuotteeseen ja organisaatioon liittyvä jakokäytäntö ilmaisee, onko liikavaraus sallittu.

Liikavaraus sallii ylemmän organisaation tuoteresurssien määrää suuremman määrän myöntämistä aliorganisaatiolle. Siitä on hyötyä, kun varaukset ovat likimääräisiä, eikä järjestelmänvalvoja halua kuormittua resurssien jakamisen seuraamisella.

Jos organisaation tuoteresurssien liikavaraus on poistettu käytöstä, aliorganisaatiolle myönnettyjen resurssien määrä ei voi ylittää ylemmän organisaation resurssien määrää. Pyyntöjä sellaisten resurssin liikavarauksista, joille liikavaraus on pois käytöstä, ei suoriteta.

Kun liikavarauksen vaihtokytkin vaihdetaan käytössä olevasta käytöstä poistetuksi, myönnetyt resurssit on säädettävä niin, ettei liikavarausta tapahdu, ennen kuin myöntämiset suoritetaan, mikäli myönnettyjen resurssien määrästä seuraa liikavaraus.

Liikavaraus

Tuo ja vie tuotteiden kohdentamistietoja

Yleisenä järjestelmänvalvojana voit viedä tuotteen varaustiedot JSON- tai CSV-tiedostona. Voit sitten käsitellä näitä tietoja ja ladata ne takaisin tuodaksesi muutokset järjestelmään.

Kun mahdollisesti muutetut tiedot ladataan takaisin, uusia tietoja verrataan nykyisiin tietoihin ja mahdolliset muutokset otetaan käyttöön tuotteen kohdentamistiedoissa. Voit sitten tarkistaa ja lähettää odottavat muutokset, jotta ne tulevat voimaan.

Huomautus:

Tämä osio käsittelee vienti- ja tuontitoimintoja, jotka ovat saatavana Tuotekohdennukset-välilehdellä Global Admin Consolessa. Lisätietoja vienti- ja tuontitoiminnoista Organisaatiot-välilehdellä löytyy kohdasta Vie ja tuo organisaatiorakenteita.

Vie tuotekohdennuksen malli

Voit viedä tuotekohdennuksen mallin seuraavasti:
 1. Kirjaudu Global Admin Consoleen ja siirry Tuotteen kohdennus -välilehdelle.
 2. Napsauta  ja valitse Vie CSV tai Vie JSON. Tiedosto ladataan. Lisätietoja› vientimuodoista.

Tuo tuotekohdennuksen malli

Yleisenä järjestelmänvalvojana voit viedä tietoja, muokata niitä ja sitten tuoda muokatun tiedoston. Voit tuoda tuotekohdennuksen mallin seuraavasti:
 1. Kirjaudu Global Admin Consoleen ja siirry Tuotteen kohdennus -välilehdelle.
 2. Napsauta  ja valitse Tuo.
 3. Valitse JSON- tai CSV-tiedosto ladattavaksi.
 4. Valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, suorita ne valitsemalla Lähetä muutokset.

Tuonnin ja viennin tiedostomuodot tuotteiden kohdentamiselle

Vienti- ja tuontimuodot ovat samat. Kun tietoja tuodaan CSV-muodossa, kentät voivat näkyä missä tahansa järjestyksessä, mutta niiden on aina vastattava otsikkoriviä. Kun ne tuodaan JSON-muodossa, kentät voivat näkyä missä tahansa järjestyksessä.

Kun tuotekohdennusten tietoja tuodaan, on toimenpide määritettävä. Toimenpide voi olla jokin seuraavista:

 • Päivitä: osoittaa muokkausta (muutos grantedQuantity, allowOverAllocation-arvoihin).
 • Luo: osoittaa, että tuoteresurssi lisätään määritettyyn organisaatioon.
 • Poista: osoittaa tuotteen poistamisen.

Jos mitään toimintoa ei anneta, muutoksia ei tapahdu, kun tietoja tuodaan kyseiselle riville CSV:nä tai objektille JSON:ina.

Viedyssä tiedostossa on yksi rivi tai tietue kullekin tuoteresurssille. Joillakin tuotteilla on useita resursseja.

Jos tuotteella on useita resursseja, Päivitä-toiminnot voivat koskea riippumattomia resursseja, Poista-toiminto poistaa tuotteen, mukaan lukien kaikki organisaation resurssit, ja Luo-toiminto tarvitsee tietueen jokaisesta tuontitiedoston resurssista, jotta kunkin resurssin oikea määrä voidaan määrittää. allowOverAllocation-kenttä koskee koko tuotetta, eikä sillä ole väliä, missä resurssissa tämän kentän päivitys on.

Kentän nimi Kuvaus Käytä
productName Tuotteen nimi. Esimerkiksi Kaikki sovellukset. Vain luku
licenseId

Tuotteen tunnus (ainutlaatuinen organisaation tuotteelle).

Uutta tuotetta lisättäessä tämä voi olla tyhjä tai siihen voidaan asettaa paikkamerkkitunnus, esimerkiksi uusi_tuote_1.  Paikkamerkkitunnusta käytetään tapauksissa, joissa muiden tuotujen merkintöjen on viitattava tähän tuotteeseen. Luonnin jälkeen määritetään varsinainen lisenssitunnus, joka korvaa kaikki lisenssin paikkamerkkitunnusten käytöt.

Voidaan määrittää, kun operation=Create
sourceLicenseId Päätuotteen tunnus. Tämä on tyhjä tai nolla, jos kyseessä on hankinta varauksen sijasta. Voidaan määrittää, kun operation=Create
productId Tunnus, joka tunnistaa tämän tuoteryhmän. Tämä tunnus on jaettu samantyyppisten tuotteiden kesken, ja se eroaa licenseId-tunnuksesta, joka tunnistaa tämän tuotteen ilmentymän. Vain luku
resourceName Tämän tuoteresurssin nimi. Esimerkiksi käyttäjälisenssit. Vain luku
resourceId Tunnus, joka tunnistaa tämän tuoteresurssin. Voidaan määrittää, kun operation=Create
orgPathName Sen organisaation polku, jossa tämä tuoteresurssi on. Segmentit erotettu /-merkillä. Vain luku
orgName Sen organisaation yksinkertainen nimi, jossa tämä tuoteresurssi on. Tämä on orgPathNamen viimeinen segmentti. Vain luku
orgId Sen organisaation organisaatiotunnus, jossa tämä tuoteresurssi on. Voidaan määrittää, kun operation=Create
grantedQuantity

Resurssimäärän yksiköiden määrä, jonka sen emoyhtiö on myöntänyt tälle organisaatiolle, tai ostettu määrä, jos tämä tuoteresurssikohta edustaa hankintaa.

Tämä kenttä voidaan päivittää lukuun ottamatta ostettuja tuotteita tai pääkohdennuksia, joita yleisellä järjestelmänvalvojalla ei ole lupa muuttaa.

Voidaan päivittää, kun toiminto = Päivitä

tai

toiminto = Luo

unit Resurssiyksikön nimi. Esimerkiksi käyttäjät. Vain luku
totalAllocations Tämän tuoteresurssin tästä organisaatiosta alaorganisaatioille myönnetty kokonaismäärä. Tämä arvo sisältää suorat myöntämiset välittömille alaorganisaatioille sekä niistä organisaatioista annetut liikavaraukset. Jos esimerkiksi tämä organisaatio myöntää alaorganisaatiolle 10 ja alaorganisaatio myöntää sitten omalle alaorganisaatiolleen 25, totalAllocations-kokonaismäärä on 25: alaorganisaatiolle myönnetty 10 ja alaorganisaation myöntämä ylitys 15. Vain luku
grantOverage Määrä, jolla totalAllocations-kokonaismäärä ylittää myönnetyn grantedQuantity-määrän. Jos totalAllocations ei ylitä grantedQuantity-arvoa, tämä arvo on nolla. Vain luku
localLicensedQuantity Tälle organisaatiolle myönnetty tämän resurssin määrä, joka on jäänyt sen käyttöön sen jälkeen, kun alaorganisaatioille myönnetty määrä on vähennetty. Tämä summa näytetään käytettävissä olevana Admin Consolessa. Tämä arvo voi olla nolla, mutta ei koskaan negatiivinen, vaikka tämä organisaatio olisi liikakohdentanut resursseja alaorganisaatioilleen. Vain luku
localUsage Tässä organisaatiossa käytetyn resurssin yksiköiden määrä. Esimerkiksi käyttäjälisenssin siirtäminen käyttäjälle lasketaan yhdeksi käyttöyksiköksi. Vain luku
totalUsage Tässä organisaatiossa ja sen kaikissa alaorganisaatioista käytettyjen resurssin yksiköiden määrä. Tämä osoittaa tämän resurssin käytön organisaation hierarkian niissä osissa, joiden pääorganisaatio tämä organisaatio on. Vain luku
useOverage Organisaatiolle myönnetyn määrän kokonaiskäyttö (organisaatio ja sen alaorganisaatiot ovat käyttäneet resurssia enemmän kuin on ollut saatavilla). Tämä näyttää nollasta poikkeavan arvon, kun totalUsage ylittää localLicensedQuantity-määrän, Vain luku
allowOverAllocation Osoittaa, saako käyttäjä antaa enemmän resursseja alaorganisaatioille, vaikka niitä ei ole enää myönnettävissä (sallittua myöntää myönnetyn määrän ylittämisestä huolimatta) Tämä arvo koskee kaikkia tämän tuotteen resursseja. Jos saman tuotteen useamman kuin yhden resurssin allowOverallocation-arvoja yritetään muuttaa, tulos on satunnainen.  Voidaan päivittää, kun toiminto = Päivitä
isPurchasedProduct Tosi, jos tuote on ostotuote (ei yläorganisaation myöntämä). Tämä vastaa sourceLicenseId:n tyhjää arvoa. Vain luku
redistributable Tosi, jos tuote voidaan jakaa alaorganisaatioille, ja epätosi tarkoittaa, että tuote on saatavilla vain siinä organisaatiossa, jossa se esitetään, eikä resursseja voida kohdistaa toiselle organisaatiolle. Vain luku
operation Joko tyhjä, Luo, Päivitä tai Poista. Toimenpide, joka suoritetaan tietojen tuonnin yhteydessä.  

Tietojen validointi

 • Toimintokentässä on oltava kelvollinen toiminto.
 • Tuotteiden tuontitiedoissa on oltava ominaisuuksia ja arvoja pakollisille kentille.
 • Tuotteiden tuontitietojen ominaisuuksien on oltava oikeantyyppisiä.
 • Tuotekäytännön kenttää (overAllocation) ei saa antaa eri resursseille.
 • grantedQuantity-kenttä:
  • Ei voi muuttaa muotoon rajoittamaton , jos ei ole jo rajoittamaton.
  • Täytyy olla ei-negatiivinen kokonaisluku tai merkkijonon arvona rajoittamaton.

Lupa/saavutettavissa oleva vahvistus

 • Tuontitietoihin liittyvän organisaation on oltava olemassa. Jos päivität, varmista, että tuontitietoihin liittyvä tuote ja resurssi ovat todella olemassa.

Lisää tuotteen validointi

 • SourceLicenseId:n on oltava olemassa.
 • Uuteen tuotteeseen liittyvän organisaation on oltava olemassa.
 • Luotavaa tuotetta ei saa olla olemassa (tuote, jolla on sama licenseId-tunnus).
 • Luotavaan tuotteeseen liittyvillä resursseilla on oltava vastaava productId-tuotetunnus, joka vastaa kyseistä tuotetta.

Vanhentuneet sopimukset hierarkiassa

Tuotteita ei voi varata aliorganisaatiolle vanhentuneesta ETLA-sopimuksesta. Sovelluksen sisäisissä bannereissa ja ilmoituksissa, kuten seuraavissa, Yleiskatsaus- ja Tuotevaraus-sivuilla olevissa, osoitetaan selvästi, milloin yhden tai useamman aliorganisaation sopimus on vanhentumassa, vanhentunut tai passiivinen.

Sopimuksen vanhentuminen Global Admin Consolessa

Varoitus:

Kun hierarkiaan kuuluva ETLA-sopimus on passiivinen, tuotteet poistetaan Yleiskatsaus- ja Tuotevaraus-sivuilta.

Lue lisää sopimuksen vanhentumisesta tai ota yhteyttä yrityksesi järjestelmänvalvojaan, jos tarvitset apua estääksesi aliorganisaation käyttäjiä menettämästä oikeuksiaan Adoben sovellusten ja palveluiden käyttöön.

Lisää tämänkaltaisia:

Voit palata muokkaukseen ja organisaatioiden määritykseen. Jos sinulla ei vieläkään ole pääsyä Global Admin Consoleen, lähetä tukipyyntö Admin Consolen avulla.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa