Yleinen hallinta | Organisaatioiden muokkaaminen

 Katso, miten voit pyytää pääsyä Global Admin Consoleen.

Kun olet kohteessa Global Admin Console valinnut organisaation hierarkiapuusta, voit aloittaa tietyn organisaation tietojen muokkaamisen. Voit muokata organisaation nimeä, käyttäjäryhmiä, tuoteprofiileja, järjestelmänvalvojia ja organisaation käytäntöjä. Muokkauksilla ei voi vaikuttaa käyttäjiin (paitsi poistamalla ryhmiä tai tuoteprofiileja), eikä muokkauksilla voi lisätä käyttäjiä (paitsi järjestelmänvalvojat).

Kun organisaatio valitaan hierarkiapuusta, seuraavat tiedot näytetään: organisaation nimi, alue, käyttäjien määrä, tuoteluettelo, tuoteprofiilit, käyttäjäryhmät, järjestelmänvalvojat, varatut verkkotunnukset ja organisaation käytäntöarvot.

Voit tarkastella tai muokata tuotteita, käyttäjäryhmiä, järjestelmänvalvojia, verkkotunnuksia, käytäntöjä tai käytäntömalleja valitsemalla sopivan välilehden. Useimmissa tapauksissa voit käyttää hakukenttää tietyn kohteen etsimiseen välilehdeltä.

Muokkaa organisaatiota

Kaikki organisaatioon lisätyt tai sieltä poistetut yleiset järjestelmänvalvojat tai järjestelmänvalvojat saavat sähköposti-ilmoituksen. Tietyt organisaation käytäntömuutokset johtavat ilmoitukseen kyseisen organisaation Admin Consolessa.

Seuraavassa on luettelo Global Admin Consolessa tuetuista tuotteista:

Acrobat

Dimension

Muse

Adobe Animate

Document Cloud (mukaan lukien merkki)

Photoshop

Adobe Audition

Dreamweaver

Prelude

Adobe Stockin premiumhyvitykset

Salama

Premiere Pro

Adobe Stockin standardihyvitykset

Fresco

Premiere Rush

Adobe Stockin videot

Illustrator

Adobe Express

After Effects

InCopy

Substance

Creative Cloud – Kaikki sovellukset

InDesign

XD

Creative Cloudin yksittäinen sovellus

Lightroom

 

Näytä tuotteet

Voit tarkastella valitulle organisaatiolle määritettyjen tuotteiden luetteloa. Voit etsiä tuotetta hakukentän kautta.

 • Voit hallita tuotteen käyttöoikeutta Admin Consolen kautta. Siellä voidaan myöntää yksittäisille käyttäjille käyttöoikeus.
 • Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä, siirry Tuotevaraus-kohtaan. Lisätietoja.

Tuoteprofiilien hallinta

Kuten Admin Consolessakin, voit hienosäätää näiden tuotteiden käyttöä organisaatiossa tuoteprofiilien avulla. Tuoteprofiilien avulla voit ottaa käyttöön kaikki tai osan tuotteen kanssa saatavilla olevista Adobe-palveluista. Voit myös määrittää tuoteprofiileille Product Profile Administratoreiksi kutsutut tuotteen hallinnoijat. Tuotteen hallinnoijat voivat lisätä loppukäyttäjiä hallinnoimiinsa tuoteprofiileihin.

Huomautus:

Voit hallita tuoteprofiileja valitsemalla tuotteen. Tuoteprofiilien lisäämisen, muokkaamisen ja poistamisen säädöt tulevat näkyviin. Joidenkin tuotteiden osalta ei voi luoda tai muokata tuoteprofiileja Global Admin Consolessa. Käytä tällöin Admin Consolea.

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Tuotteet-välilehdelle.

 2. Valitse tuote, jolle haluat lisätä tuoteprofiilin.

 3. Valitse Lisää profiili.

  Lisää tuoteprofiili

 4. Kirjoita avautuvaan Lisää profiili ‑valintaikkunaan seuraavat tiedot:

  • Nimi: määritä tuoteprofiilille nimi, joka on uniikki organisaation muiden tuoteprofiilien ja käyttäjäryhmien joukossa.
  • Määrä: määritä tälle profiilille asetettu käyttöoikeuksien tavoitemäärä
  • Käyttäjäryhmät: valitse käyttäjäryhmä luettelosta napsauttamalla avattavaa nuolta tai kirjoita käyttäjäryhmän nimi ja valitse se näkyviin tulevasta avattavasta luettelosta. Jos haluat lisätä käyttäjäryhmän, jota et ole vielä luonut, sinun on ensin luotava se Käyttäjäryhmät-välilehden kautta.
  • Hallinnoijat: valitse hallinnoija luettelosta napsauttamalla avattavaa nuolta tai kirjoita hallinnoijan sähköpostiosoite ja valitse se näkyviin tulevasta avattavasta luettelosta. Jos haluat lisätä uuden hallinnoijan, jota ei ole jo luotu, se on ensin lisättävä Hallinnoijat-välilehden kautta.

  Määrittämillesi käyttäjäryhmille määritetään tuoteprofiili, ja määrittämistäsi hallinnoijista tulee profiilin tuoteprofiilihallinnoijia. Tuoteprofiilihallinnoijat voivat käyttää asianomaisen organisaation Adobe Admin Consolea tuoteprofiilin hallintaan.

  Lisää tuoteprofiili

 5. Voit aloittaa ja lopettaa ilmoitusten käytön Notifications-vaihtopainikkeella. Jos se on käytössä, käyttäjille ilmoitetaan sähköpostitse, kun heidät lisätään profiiliin tai poistetaan siitä.

 6. Eri palveluiden vaihtopainikkeilla voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä tuoteprofiilille. Lisätietoja on kohdassa Tuoteprofiilin palveluiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

 7. Valitse Tallenna.

 8. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

 1. Valitse muokattava organisaatio, siirry Tuotteet-välilehdelle ja valitse tuote.

 2. Valitse  halutun tuoteprofiilin osalta ja valitse Muokkaa profiilia.

  Muokkaa tuoteprofiilia

 3. Päivitä tuoteprofiilin tiedot ja napsauta Tallenna.

 4. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

Varoitus:

Tuoteprofiilin poistaminen poistaa tuotteeseen pääsyn käyttäjiltä, jotka olivat kyseisen profiilin jäseniä tai profiiliin liitettyjä käyttäjäryhmiä.

 1. Valitse muokattava organisaatio, siirry Tuotteet-välilehdelle ja valitse tuote.

 2. Valitse  halutun tuoteprofiilin osalta ja valitse Poista profiili.

  Poista tuoteprofiili

 3. Valitse näyttöön tulevassa vahvistusvalintaikkunassa Ok.

 4. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

Käyttäjäryhmien hallinta

Voit luoda käyttäjäryhmiä tehdäksesi tuotteiden kohdistamisesta usealle käyttäjälle yksinkertaisempaa. Käyttäjäryhmissä voi olla myös järjestelmänvalvojia, joita kutsutaan käyttäjäryhmän järjestelmänvalvojiksi ja jotka voivat lisätä tai poistaa käyttäjiä ryhmästä. Global Admin Consolessa voit määrittää käyttäjäryhmiä ja niille asiaankuuluvia tuoteprofiileja niin, että käyttäjäryhmän järjestelmänvalvojat voivat myöhemmin lisätä käyttäjiä ryhmiin Admin Consolen kautta.

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Käyttäjäryhmät-välilehdelle.

 2. Valitse Lisää käyttäjäryhmä.

  Lisää käyttäjäryhmä

 3. Kirjoita avautuvaan Lisää käyttäjäryhmä ‑valintaikkunaan seuraavat tiedot:

  • Nimi: määritä käyttäjäryhmän nimi
  • Tuoteprofiilit: jos haluat myöntää tuotepääsyoikeuden käyttäjäryhmän nykyisille tai tuleville jäsenille, valitse pudotusvalikosta tuoteprofiili luettelosta tai kirjoita tuoteprofiilin nimi ja valitse se avautuvasta luettelosta. Jos haluat lisätä uuden tuoteprofiilin, jota ei ole jo luotu, se on ensin lisättävä Tuoteprofiilit-välilehden kautta.
  • Hallinnoijat: valitse hallinnoija luettelosta napsauttamalla avattavaa nuolta tai kirjoita hallinnoijan sähköpostiosoite ja valitse se näkyviin tulevasta avattavasta luettelosta. Jos haluat lisätä uuden hallinnoijan, jota ei ole jo luotu, se on ensin lisättävä Hallinnoijat-välilehden kautta.

  Määrittämilläsi tuoteprofiilit kohdistetaan käyttäjäryhmälle, ja määrittämistäsi hallinnoijista tulee ryhmän käyttäjäryhmähallinnoijia. Käyttäjäryhmähallinnoijat voivat käyttää asianomaisen organisaation Adobe Admin Consolea ryhmän hallintaan.

 4. Valitse Tallenna.

 5. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

 1. Valitse muokattava organisaatio ja siirry Käyttäjäryhmät-välilehdelle.

 2. Valitse  halutun käyttäjäryhmän osalta ja valitse Muokkaa käyttäjäryhmää.

  Muokkaa käyttäjäryhmää

 3. Päivitä käyttäjäryhmän tiedot ja napsauta Tallenna.

 4. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

 1. Valitse muokattava organisaatio ja siirry Käyttäjäryhmät-välilehdelle.

 2. Valitse  halutun käyttäjäryhmän osalta ja valitse Poista käyttäjäryhmä.

  Poista käyttäjäryhmä

 3. Valitse näyttöön tulevassa vahvistusvalintaikkunassa Ok.

  Varoitus:

  Käyttäjäryhmän poistaminen voi vaikuttaa käyttäjiin. Varmista, ettei käyttöoikeuksia tai tietoja menetetä käyttäjäryhmän poistamisen yhteydessä.

 4. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

Järjestelmänvalvojien hallinta

Voit luoda joustavan hallinnollisen hierarkian, joka mahdollistaa Adoben tuotteiden käyttöoikeuksien ja käytön yksityiskohtaisen hallinnan. Kuten Adobe Admin Consolessa, myös Global Admin Consolessa voi lisätä järjestelmänvalvojia, tuotevalvojia, tuoteprofiilin valvojia, käyttäjäryhmien ylläpitäjiä sekä käyttöönotto-, tuki- ja tallennustilavalvojia. Nämä valvojat voivat suorittaa hallinnollisia tehtäviään niissä organisaatioissa, joissa he ovat valvojia. Näiden roolien lisäksi yleisellä hallinnoinnilla on kaksi uutta roolia: yleinen järjestelmänvalvoja ja yleinen tarkasteluohjelma.

Yleinen järjestelmänvalvoja on siirtyvä rooli. Käyttäjän asettaminen organisaation yleiseksi järjestelmänvalvojaksi tekee käyttäjästä automaattisesti organisaation kaikkien aliorganisaatioiden yleisen järjestelmänvalvojan, joko suoraan tai välillisesti. Lisäksi jos organisaatiohierarkiaan luodaan uusi organisaatio, kaikista organisaation ylempien ryhmien yleisistä järjestelmänvalvojista tulee välittömästi uuden organisaation yleisiä järjestelmänvalvojia.

Nämä kuuluvat Yleisen järjestelmänvalvojan rooliin:

 • Luo tai poista aliorganisaatioita
 • Määritä ja muokkaa käytäntöjä
 • Määritä ja muokkaa järjestelmänvalvojien rooleja
 • Lisää ja poista tuotteita aliorganisaatioissa
 • Määritä tai muuta aliorganisaatioiden resurssien allokointia
 • Hallitse tuoteprofiileja ja käyttäjäryhmiä

Nämä kuuluvat yleisen tarkasteluohjelman rooliin:

 • Tarkastele organisaation ja aliorganisaatioiden käyttäjäryhmien, tuotteiden, tuoteprofiilien, järjestelmänvalvojien, käytäntöjoukkojen ja resurssien luetteloa.

Hajautettu hallinto

Hallinnoimalla järjestelmänvalvojia yleinen järjestelmänvalvoja voi delegoida ja jakaa käyttäjien, tuotelisenssien ja ryhmien hallinnan kunkin organisaation järjestelmänvalvojille. Järjestelmänvalvoja, jonka yleinen järjestelmänvalvoja on lisännyt organisaatioon, saa joustavasti hallita organisaatiota ilman näkyvyyttä muiden organisaatioiden hallintoon. Yleinen järjestelmänvalvoja voi siis siirtää resurssien ja käyttäjien hallinnan pitämällä kyseisten resurssien ja käyttäjien tiedot erillään.

Yleinen järjestelmänvalvoja voi luoda organisaatioita, jakaa resursseja, kuten tuotteita ja tallennustilaa kyseisille organisaatioille, hallita identiteettiasetuksia ja luoda ja käyttää organisaatiokäytäntöjen malleja. Järjestelmänvalvoja, jonka yleinen järjestelmänvalvoja on lisännyt organisaatioon, voi määrittää tuotteita käyttäjille, perehdyttää käyttäjiä, luoda ja hallita tuoteprofiileja ja suorittaa organisaation muita järjestelmänvalvojan tehtäviä.

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Järjestelmänvalvojat-välilehdelle.

 2. Valitse Lisää hallinnoija.

  Lisää hallinnoija

 3. Kirjoita näkyviin tulevassa Lisää järjestelmänvalvoja -valintaikkunassa Käyttäjätiedot - sähköposti, etunimi, sukunimi, tilin tyyppi, maakoodi.

  Jos yrität lisätä olemassa olevan käyttäjän hallinnoijaksi, valitse sama tilityyppi kuin olemassa olevalla käyttäjällä, muussa tapauksessa lisäystoiminto epäonnistuu.

  Huomautus:

  Organisaatioilla voi olla rajoituksia sille, mitä tilityyppejä voidaan lisätä. Nämä voivat perustua käytäntöihin tai muihin organisaation kokoonpanoparametreihin. Organisaatio ei salli samanaikaisesti sekä AdobeID-käyttäjien että BusinessID-käyttäjien lisäämistä. Yleensä organisaatiossa ei pitäisi olla molempien tyyppien käyttäjiä, mutta sääntöjen asettamisjärjestyksestä riippuen saattaa olla, että jotkin tietyn käyttäjätilityypin käyttäjät on luotu ennen käytäntöjen tai sääntöjen soveltamista.

 4. Valitse yksi tai useampia järjestelmänvalvojarooleja Järjestelmänvalvojan oikeudet -osiosta.

  Jos hallintaroolina on esimerkiksi tuotteen hallinnoija, tuoteprofiilin hallinnoija tai käyttäjäryhmän hallinnoija, valitse niitä varten vastaavasti tuotteet, profiilit ja ryhmät.

  Lisää hallinnoija

 5. Valitse Tallenna.

 6. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

  Kun järjestelmänvalvojan rooli lisätään, käyttäjä saa sähköposti-ilmoituksen roolin muutoksesta.

Kun järjestelmänvalvoja on lisätty, he saavat sähköpostiviestin, jossa kehotetaan hyväksymään rooli ja annetaan linkki Admin Consoleen. Jos heidät lisätään sekä yleiseksi järjestelmänvalvojaksi että johonkin muuhun rooliin, he saavat kaksi kutsua, yhden Global Admin Consoleen ja toisen Admin Consoleen.

 1. Valitse muokattava organisaatio ja siirry Järjestelmänvalvojat-välilehdelle.

 2. Valitse  halutun järjestelmänvalvojan osalta ja valitse Muokkaa järjestelmänvalvojaa.

  Muokkaa järjestelmänvalvojaa

 3. Päivitä järjestelmänvalvojan tiedot ja napsauta Tallenna.

 4. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset.

  Odottavien muutosten luettelossa näkyy erillinen komento jokaiselle lisätylle tai poistetulle järjestelmänvalvojaroolille. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

 1. Valitse muokattava organisaatio ja siirry Järjestelmänvalvojat-välilehdelle.

 2. Valitse  halutun järjestelmänvalvojan osalta ja valitse Poista järjestelmänvalvojan oikeudet.

  Poista järjestelmänvalvojan oikeudet

 3. Valitse näyttöön tulevassa vahvistusvalintaikkunassa Ok.

 4. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

  Kun olet poistanut järjestelmänvalvojan, järjestelmänvalvoja saa sähköposti-ilmoituksen, jossa kerrotaan, että hänellä ei enää ole pääsyä kyseisen organisaation hallintakonsoliin.

Tarkastele verkkotunnuksia

Voit tarkastella valitulle organisaatiolle linkitettyjen verkkotunnusten luetteloa. Jos olet valitun organisaation järjestelmänvalvoja, napsauta Avaa Admin Consolessa, niin voit hallita verkkotunnuksia.

Verkkotunnukset

Jos haluat lisätietoja Verkkotunnukset-välilehden tiedoista, katso kohdasta Vie ja tuo kaavioita.

Päivitä käytäntöjä

Käytännöt liittyvät organisaatioon ja rajoittavat kyseiselle organisaatiolle tehtäviä toimintoja. Yleisenä järjestelmänvalvojana voit määrittää ja muokata organisaation ja sen aliorganisaatioiden käytäntöjä.

Kun käytäntöarvo on asetettu, se rajoittaa tai sallii toimenpiteitä siitä hetkestä eteenpäin. Jos esimerkiksi verkkotunnuksia koskevan käytännön asetukseksi on määritetty ei sallittu, muita verkkotunnuksia ei voi lunastaa, mutta tämä ei vaikuta mihinkään sellaiseen verkkotunnukseen, joka on lunastettu ennen käytäntöarvon asettamista. Voit muuttaa organisaation käytäntöjä seuraavasti:

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Käytännöt-välilehdelle.

 2. Salli tai poista käytäntö napsauttamalla halutun käytännön valitsinta.

  Voit myös lukita käytännön niin, ettei sitä voi muuttaa tai avata kukaan muu kuin yleinen järjestelmänvalvoja organisaatiossa, joka valittu organisaatiovalitsimella, tai sen emo-organisaatiossa.

 3. Lukitse käytäntö napsauttamalla . Kohdistin lukon päällä näyttää nyt valitun organisaation nimen. Lisätietoja löytyy kohdasta käytäntölukitsimet.

 4. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

Käytäntölukitsimet

Kun käytäntö on lukittu, sen arvoa ei voi muuttaa ennen kuin käytännön lukitus on avattu. Global Admin Console muistaa valitun organisaation organisaatiovalitsimessa organisaationa, josta käytäntö lukittiin. Kaikilla valitun organisaation tai organisaatiopuun ylempien organisaatioiden yleisillä järjestelmänvalvojilla on oikeus avata käytäntö.

Sellaisilla yleisillä järjestelmänvalvojilla, joiden vaikutuspiiri on tätä organisaatiota alempana, ei ole lupaa avata ja muuttaa käytäntöarvoja.

Jos haluat luoda lukitun ympäristön, aseta halutut käytäntöarvot aliorganisaatioillesi ja lukitse ne. Näiden aliorganisaatioiden yleiset järjestelmänvalvojat eivät voi muokata käytäntöarvoja.

Esimerkiksi Elissa, joka on yleinen järjestelmänvalvoja Acme Divisionissa, luo alaorganisaatiot Markkinointi ja Suunnittelu. Sitten hän lisää Robertin yleiseksi järjestelmänvalvojaksi Markkinointiin ja Sarahin yleiseksi järjestelmänvalvojaksi Suunnitteluun. Seuraavaksi hän asettaa useiden käytäntöjen arvoksi Ei sallittu ja lukitsee ne. Elissa voi myöhemmin avata ja muuttaa käytäntöarvoja, kun hän valitsee Acme Divisionin valituksi organisaatioksi, mutta Robert ja Sarah eivät voi avata niiden organisaatioiden käytäntöjä, joiden yleisiä järjestelmänvalvojia he ovat, koska ne lukinnut organisaatio on Acme Division.

Käytäntötiedot

Käytäntöluokka

Käytännön nimi

Kuvaus

Organisaation hallinta

Luo aliorganisaatioita

Antaa yleisten järjestelmänvalvojien luoda aliorganisaatioita. Jos toiminto on poistettu käytöstä, aliorganisaatioita ei voi luoda.

Nimeä organisaatio uudelleen

Jos tämä on sallittua, yleinen järjestelmänvalvoja tai järjestelmänvalvoja voi nimetä organisaation uudelleen. Se valvoo myös organisaation maan/alueen vaihtamista. Organisaation polkunimi voidaan myös muuttaa tästä käytäntöasetuksesta riippumatta, jos pääorganisaatio nimetään uudelleen tai organisaatio tai sen pääorganisaatio asetetaan uuden pääorganisaation alle.

Antaa yleisten järjestelmänvalvojien poistaa aliorganisaatioita. Tämän merkitys korostuu, kun yrityksen tallennustilaa käyttäviä organisaatioita otetaan käyttöön käyttäjien resurssien poistamisen riskin vuoksi.

Poista organisaatioita

Hallinnoijien hallinta

Lisää tai poista järjestelmänvalvojia

Antaa yleisten järjestelmänvalvojien lisätä uusia järjestelmänvalvojia organisaatioon. Jos toiminto on poistettu käytöstä, uusia järjestelmänvalvojia ei voi lisätä.

Peri järjestelmänvalvojat ylätasolta aliorganisaatiota luotaessa

Kun yleiset järjestelmänvalvojat luovat uusia aliorganisaatioita, pääorganisaation järjestelmänvalvojista tulee automaattisesti uuden organisaation järjestelmänvalvojia. Tämä käytäntö on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.

Järjestelmänvalvojien hallinta

Antaa yleisten järjestelmänvalvojien muuttaa tai poistaa/muokata järjestelmänvalvojien oikeuksia.

Käyttäjien hallinta

Peri käyttäjiä pääorganisaation hallinnoimista hakemistoista

Tämä käytäntö on otettava käyttöön ja sen on oltava käytössä ennen uuden aliorganisaation luontia.

Kun aliorganisaatio luodaan, pääorganisaation käyttäjät tulevat saataville aliorganisaation käyttäjinä. Toisin sanoen tämä käytäntö luo automaattisesti luottamussuhteen pääorganisaation ja aliorganisaation välille, kun uusi aliorganisaatio luodaan GAC:ssä.

Olemassa olevien organisaatioiden tapauksessa kaikki luottamussuhteet, jotka olivat olemassa ennen organisaatioiden lisäämistä GAC:hen, säilyvät, kun organisaatiot tuodaan GAC:hen. Jos luottamussuhteita ei ollut, on noudatettava tavanomaista luottamuspyyntöprosessia.

Tämän käytännön onnistuminen edellyttää, että uuden organisaation luova yleinen järjestelmänvalvoja on myös varatun toimialueen pääorganisaation järjestelmänvalvoja. Jos näin ei ole, verkkotunnuksen luottamussuhde ei periydy juuri luotuun organisaatioon.

Lisää Adobe ID -käyttäjiä

Jos tämä on määritetty, organisaatio ei voi lisätä Adobe ID ‑tyyppisiä käyttäjiä Admin Consolen, User Management API:n (UMAPI:n) tai synkronointimekanismin kautta.

Käyttäjäryhmien hallinta

Jos tämä on sallittua, yleiset järjestelmänvalvojat, järjestelmänvalvojat ja käyttäjäryhmien järjestelmänvalvojat voivat luoda, muokata ja poistaa käyttäjäryhmiä.

Hakemistojen ja toimialueiden toimeenpano

Varaa toimialueita

Muuta käyttäjätietomääritystä

Jos tämä on määritetty, järjestelmänvalvojat voivat varata toimialueita Admin Consolessa.

Jos tämä on määritetty, järjestelmänvalvojat voivat muuttaa käyttäjien identiteettiasetusten määrityksiä Admin Consolessa.

Tuotevaraus

Tuotteiden hallinta

Antaa yleisten järjestelmänvalvojien lisätä ja poistaa tuotteita sekä muuttaa tuoteresursseja.

Resurssien jako

Järjestelmänvalvoja tai tallennustilan hallinnoija voi muuttaa resurssien jakoasetuksia.

Jos tämä on sallittua, tallennustilan hallinnoijat ja järjestelmänvalvojat voivat muuttaa resurssien jakamisasetuksia, mukaan lukien suojausyhteystiedot, salasanakäytäntö ja tallennustilakäytäntö.

Jos tämä on sallittua, resurssien jakamisasetukset peritään pääorganisaatiolta alaorganisaatiota luotaessa. Sisältöjen jakamisasetukset sisältävät suojayhteystiedot, salasanakäytännön ja tallennustilakäytännön.

Tämä koskee vain uusia organisaatioita niiden luomisen yhteydessä. Se asetetaan ylätason organisaatiolle ja se vaikuttaa aliorganisaatioiden luomiseen pääorganisaation alle.

Peri jakokäytäntö pääorganisaatiolta organisaatiota luotaessa

 

 

Hallinnoi käytäntömalleja

Käytäntömallit ovat käytäntöarvojen joukko, joita voidaan käyttää virtaviivaistamaan asennusta ja helpottamaan johdonmukaista käytäntöjen hallintaa eri organisaatioiden kesken. Ne tallennetaan organisaation yhteyteen ja ne näkyvät kaikille kyseisen organisaation yleisille järjestelmänvalvojille. Niitä voidaan soveltaa mihin tahansa aliorganisaatioon, joko suoraan tai sitten epäsuorasti sen organisaation kautta, johon ne on tallennettu.

Kun toimintamallin merkinnät on otettu käyttöön, ne määritetään yksilöllisesti kussakin organisaatiossa. Käytäntömallin ja sovellettujen organisaatioiden välillä ei ole jatkuvaa yhteyttä. Käytäntömallin muokkaaminen ei päivitä sellaisten organisaatioiden käytäntöjä, joihin käytäntömallia on aiemmin sovellettu.

Kun käytäntömallia sovelletaan organisaatioon, kaikkia käytäntömallin merkintöjä sovelletaan organisaation käytäntöihin ja olemassa olevat käytäntöarvot korvataan. Lukittujen käytäntöjen päivitykset suoritetaan vain, jos päivitystä soveltava käyttäjä on yleinen järjestelmänvalvoja siinä organisaatiossa, jonka kohdalla on Lukitsija-symboli päivitettävän käytännön osalta.

Jos mallia käyttävä käyttäjä voi avata käytännön lukituksen, käytäntölukot saavat arvot käytetystä mallista (lukittu tai avattu). Jos malli osoittaa, että lukko on jätettävä kuten on, käytännön lukon arvo pysyy samana kuin ennen.

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Käytäntömallit-välilehdelle.

 2. Valitse Luo malli.

  Luo käytäntömalli

 3. Kirjoita Luo käytäntömalli -valintaikkunassa nimi ja kuvaus käytäntömallille.

  Käytäntömallin nimi voi olla enintään 100 merkkiä pitkä.

 4. Valitse malliin sisällytettävät käytännöt.

 5. Aseta arvot valituille käytännöille.

  • Aseta liukusäädin asentoon Sallittu tai Ei sallittu. Lue lisää käytäntöjen tiedoista.
  • Muokkaa käytännön lukitusarvoa: lukitse / avaa / säilytä sellaisenaan
   • Lukitse: käytäntö lukitaan mallin käyttöönoton jälkeen.
   • Avaa: käytäntö avataan mallin käyttöönoton jälkeen.
   • Pidä sellaisenaan: käytännön lukitustila pysyy samana kuin ennen mallin käyttöönottoa.
  Lisää hallinnoija

 6. Valitse Tallenna.

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Käytäntömallit-välilehdelle.

 2. Klikkaa  asianomaisen käytäntömallin osalta ja valitse Käytä mallia organisaatioon.

  Käytäntömalli

 3. Valitse organisaatiot, joihin mallia käytetään.

 4. Valitse Käytä mallia.

 5. Kun olet muokannut organisaatioita, valitse Tarkista odottavat muutokset. Kun olet tarkistanut muutokset, valitse Lähetä muutoksetjotta voit suorittaa ne.

Jos kaikki valitsemiesi organisaatioiden käytäntöarvot vastaavat mallin arvoja, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, ettei mitään muutoksia tehty. Odottavien muutosten tarkistus ei myöskään ole käytössä, jos muita odottavia muokkauksia ei ole.

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Käytäntömallit-välilehdelle.

 2. Valitse  halutun mallin osalta ja valitse Muokkaa mallia.

  Käytäntömalli

 3. Päivitä käytäntömalli ja napsauta Päivitä nyt.

  Huomautus:

  Toisin kuin muut Global Admin Consolessa tehdyt muutokset, käytäntömallien muokkaukset otetaan käyttöön heti, kun Päivitä nyt -kohtaa napsautetaan. Ne eivät käy läpi Tarkista odottavat muutokset - Lähetä -prosessia.

 1. Valitse Global Admin Consolessa muokattava organisaatio ja siirry sitten Käytäntömallit-välilehdelle.

 2. Valitse  halutun järjestelmänvalvojan osalta ja valitse Poista malli.

  Käytäntömalli

 3. Valitse näyttöön tulevassa vahvistusvalintaikkunassa Kyllä.

  Huomautus:

  Toisin kuin muut Global Admin Consolessa tehdyt muutokset, käytäntömallien poistamiset otetaan käyttöön heti, kun Kyllä-kohtaa napsautetaan. Ne eivät käy läpi Tarkista odottavat muutokset - Lähetä -prosessia.

Lisää tämänkaltaisia:

Organisaatioiden muokkaamisen jälkeen voit varata tuotteita organisaatioille tai palata organisaatioiden määrittämiseen. Jos sinulla ei vieläkään ole pääsyä Global Admin Consoleen, lähetä tukipyyntö Admin Consolen avulla.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi