Yleinen hallinta | Yleiskatsaus

 Katso, miten voit pyytää pääsyä Global Admin Consoleen.

Esittely

Global Admin Console on tarkoitettu asiakkaille, joilla on monimutkaiset organisaatiorakenteet ja joilla on useita Admin Consoleita tai jotka haluavat jakaa pää- Admin Consolen useisiin konsoleihin. Esimerkiksi monikansalliset yritykset, koulutuskonsortiot, suuret koulupiirit ja suuret valtion virastot. Se liittää olemassa olevat Admin Consolet hierarkkiseen rakenteeseen, kuten organisaatiokaavioon, ja näin lisää läpinäkyvyyttä hajautetussa yrityksessä.

Global Admin Console ei korvaa tai muuta olemassa olevien Admin Consoleiden toimintoja. Se toimii hierarkiana, jossa pääorganisaatio on ylhäällä ja kaikki konsolit on sijoitettu kyseisen pääorganisaation alle. Lisäksi on olemassa sellaisen hierarkiarakenteen ostamiseen ja luomiseen keskittynyt valintaperuste, jolle Admin Consolen pitäisi toimia pääkonsolina.

Jos haluat lisätietoja Global Admin Consolen toiminnoista ja eduista, perehdy Global Admin Consolea käsittelevään tutkimusraporttiin.

Huomautus: Tämän videon sisältö ja taustaselostus ovat tällä hetkellä käytettävissä vain englanniksi.

Tärkeimmät edut

Global Admin Consolen tärkeimpiä etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • Delegoi joidenkin Adobe-tuotteidesi käytön ja pilvitallennuksen hallinta osastoille tai kenttätoimipisteille keskitetyn hallinnon sijasta.
 • Luo organisaatioita kullekin kokonaisuudelle ja muodosta organisaatioiden hierarkia. Voit jopa poistaa organisaatioita.
 • Jaa resurssejaja tuotelisenssejä eri organisaatioille. Voit varata tuoteresursseja organisaatioille.
 • Rajoita näkyvyyttä toimistosta toiseen, esimerkiksi järjestelmänvalvojalle näkyvien käyttäjien rajoittaminen hänen oman vastuualueensa käyttäjiin.
 • Adobe Admin Consolen organisaatiorakenteen itsepalvelun hallinta, joka heijastaa organisaatiosi hakemistojärjestelmissä olevaa rakennetta. Voit määrittää organisaatioiden hierarkian.
 • Luo hallintokeskuksia, joissa nimetty järjestelmänvalvojien ryhmä voi hallita yrityksessään Adoben resursseja organisaation komponentille tai projektille. Voit hallita organisaatioiden järjestelmänvalvojia.
 • Määritä käytäntöjä ja käytä niitä organisaatioille.
 • Luo, muokkaa ja poista tuoteprofiileja ja käyttäjäryhmiä.
 • Vie organisaatioiden tietoja raporttien luomiseksi muiden prosessien ohjaamista varten.
 • Tuo päivityksiä organisaatioihin ja niiden hierarkian rakenteeseen.
 • Vastaanota ilmoituksia ETLA-sopimusten tilasta aliorganisaatioissa. Global Admin Consolen sovelluksen sisäisissä bannereissa osoitetaan selvästi, milloin yhden tai useamman aliorganisaation sopimus on vanhentumassa, vanhentunut tai passiivinen. Lisätietoja on sopimusten vanhentumista käsittelevässä artikkelissa.

Global Admin -roolista

Global Admin Consolessa on myös rooli, yleinen järjestelmänvalvoja, joka on eri asia kuin järjestelmänvalvoja ja jonka avulla voit tehdä seuraavat toimet:

 • Tarkastele Adobe-kokonaisinvestointien yleisnäkymää Global Admin Consolen hierarkiaan lisätyistä Admin Consoleista.
 • Seuraa Adoben lisenssi- ja resurssimäärityksiä ja käyttöä useissa Admin Consoleissa.
 • Luo Admin Consoleita tai organisaatioita.
 • Määritä tuotelisenssit pääkäyttäjältä tai pääkäyttäjän Admin Consolelta hierarkian alla oleville ali- Admin Consoleille.
 • Ylläpidä nykyistä päivittäistä toimintaa; järjestelmänvalvojat voivat jatkaa Admin Consoleidensa hallintaa. Yleinen järjestelmänvalvoja voi esimerkiksi kohdistaa tuotteen ali- Admin Consoleen, mutta ei määrittää sitä käyttäjilleen. Järjestelmänvalvoja saa paikat Admin Consolessaan ja määrittää tuotteet käyttäjilleen.
 • Voit halutessasi käyttää organisaatiokäytäntöjä mihin tahansa hierarkian Admin Consoleen.

Perustason hallinnolliset tehtävät

Global Admin Console on suunniteltu toimimaan useiden organisaatioiden ja Admin Consoleiden välillä. Seuraavassa taulukossa kuvataan tarkemmin eri kyvyt ja missä ne voidaan suorittaa, Admin Consolessa vai Global Admin Consolessa.

Tehtävä Global Admin Console Admin Console
Luo aliorganisaatioita, muuta niiden pääorganisaatioita ja poista niitä
Käsittele useita organisaatioita
Järjestelmänvalvojien hallinta Yhdelle tai useammalle organisaatiolle

Yhdelle organisaatiolle


Hallitse tuoteprofiileja ja käyttäjäryhmiä

Määritä ja hallitse käytäntöjä
Varaa tuotteita eri organisaatioille
Varaa tuotteita käyttäjille
Käyttäjien hallinta
Pakettien hallinta
Määritä toimialueita ja hakemistoja
Hallitse yrityksen tallennustilaa ja salausta

Yleisen hallinnan käyttöönotto | Yleiskatsaus

Adobe suosittelee yleisen hallinnan käyttöönottoa, mikäli organisaatio täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista:

 • Sinulla on useita Admin Consoleita, joita haluat järjestää ja hallita ja joihin haluat saada näkyvyyttä.
 • Haluat jakaa Admin Consolet erikseen hallinnoitaviksi konsoleiksi.
 • Organisaatio hallinnoi useita sopimuksia.
 • Organisaation on jaettava tai keskitettävä tunnistetietojen määritys eri aliorganisaatioille.
 • Organisaatio haluaa jakaa ostetut resurssit ja antaa eri ihmisten/hallinnoijien hallinnoida niitä yrityksen eri osille.
 • Organisaatiolla on erikoistuneita järjestelmänvalvojia eri Adobe-tuotteille, alueille tai organisaatioille, eikä niiden haluta häiritsevän toisiaan.

 

Jos haluat pyytää pääsyä Global Admin Consoleen, toimi seuraavasti sen jälkeen, kun olet neuvotellut Adoben edustajan kanssa:

 1. Valitse Admin Consolessa Tuki > Tuen yhteenveto.

  Huomautus:

  Adobe suosittelee tukitapauksen lähettämistä pääkonsolina olevan Admin Consolen kautta.

 2. Valitse Luo tukipyyntöLuo tukipyyntö ‑ikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta.

 4. Määritä tiedot näkyviin tulevassa lomakkeessa.

  • Valitse ongelman prioriteetti = P4 - Vähäinen
  • Määritä ongelman vaikutus = Keskitasoinen
  • Tee ongelmasta yhteenveto = <Organisaatiosi nimi> pyytää oikeuksia Global Admin Consolen käyttöön.
 5. Mainitse Kuvaile ongelmasi luonnetta ‑kentässä, että haluat käyttää organisaatiosi Global Admin Consolea lisäämällä seuraavat tiedot:

  • Sen Admin Consolen nimi ja konsolin tunnus (löytyvät URL-osoitteesta, sarja numeroita ja kirjaimia ennen @AdobeOrg-osaa), joka halutaan määrittää pääorganisaatioksi (ylätason organisaatioksi), tai pyydä uutta (määritä haluttu nimi).
   • Joissakin tapauksissa kokonaan uusi konsoli on ensisijainen tapa. Adoben edustaja voi opastaa sinua tässä. Tämä pääorganisaatio on valittava huolella, koska sen muuttaminen myöhemmin on vaikeaa.
  • Vähintään yhdelle nykyiselle järjestelmänvalvojalle annetaan yleisen järjestelmänvalvojan rooli. Voit aina lisätä järjestelmänvalvojia myöhemmin.
  • Adoben edustajan tai Customer Success Managerin nimi ja sähköpostiosoite.
  Kuvaile ongelman luonne

Seuraavat vaiheet

Kun olet saanut Global Admin Consolen käyttöoikeuden, aloita määrittämällä organisaation rakenne ja varaamalla resursseja aliorganisaatioille.

Määritä organisaatioita

Varaa tuotteita

Muokkaa organisaatioita

Insights

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?