Dokumentum kilövése füzetnyomtatáshoz

A Füzet nyomtatása szolgáltatással létrehozhat oldalpárokat professzionális nyomtatáshoz. Ha például egy nyolcoldalas füzetet szerkeszt, az oldalak sorrendben jelennek meg az elrendezésablakban. Ha oldalpárokat használ, akkor a 2. oldal a 7. oldal mellé kerül, hogy az oldalakat ugyanazon lapra nyomtatva, majd összehajtva és leválogatva a megfelelő sorrendben legyenek.

Dokumentum kilövése füzetnyomtatáshoz
Az oldalak sorrendben jelennek meg az elrendezési ablakban, de más sorrendben lesznek nyomtatva, hogy összehajtás és kötés után helyes sorrendben legyenek.

Az elrendezési oldalpárokból nyomtatási oldalpárokat létrehozó folyamat neve kilövés. Oldalak kilövésekor módosíthatja a beállításokat az oldalak közötti térköz, a margók, a kifutó területek és a kitolás megadásához. Az InDesign-dokumentum elrendezését nem befolyásolja a művelet, mert a kilövést a nyomtatási adatfolyam kezeli. A dokumentum oldalai nem lesznek átrendezve vagy elforgatva.

Jeff Witchel az Infiniteskills.com képviseletében szemlélteti: Füzetek nyomtatása asztali nyomtatón.

Megjegyzés:

Nem hozhat létre új dokumentumot a megadott oldalak alapján. Továbbá, ha a dokumentumban több oldalméret is van, akkor nem készíthető el a dokumentum kilövése Füzet nyomtatásával.

 1. Kattintson a Fájl menü Füzet nyomtatása parancsára.
 2. Ha valamelyik nyomtatási készlet megfelel Önnek, jelölje ki azt a Nyomtatási készlet menüben.

  Az aktuális dokumentum nyomtatási beállításainak használatához (ahogy a Nyomtatás párbeszédpanelen láthatók) kattintson a Nyomtatási készlet menü Aktuális dokumentum beállításai parancsára.

 3. Ha nem szeretné a teljes dokumentumot kilőni, kattintson a Beállítás terület Tartomány elemére, és adja meg a kilövésbe felvenni kívánt oldalakat.

  Az egymást követő oldalszámokat kötőjellel, a nem egymás mellettieket vesszővel válassza el. Például a 3-7, 16 érték megadása esetén a harmadiktól a hetedik oldalig minden oldal, valamint a 16. oldal lesz nyomtatva.

  Megjegyzés:

  Ha a dokumentum szakaszokból áll, és ezek külön vannak számozva, akkor a szakaszokon belüli oldalszámokat kell megadni (például Sec2:11) a Tartomány mezőben.

 4. A beállítások (például nyomtatási jelek és színkimenet) módosításához kattintson a Nyomtatási beállítások elemre. A bal oldali beállításokkal módosítsa az értékeket, majd kattintson az OK gombra.
 5. A Füzet nyomtatása párbeszédpanelen adja meg a füzetbeállításokat, majd kattintson a Nyomtatás gombra.

Megjegyzés:

A füzetek oldalszámának mindig néggyel oszthatónak kell lennie. Ha PDF-nyomtatót használ, a rendszer beilleszti a füzet készítéséhez szükséges üres oldalakat a PDF fájlba.

Az Adobe ajánlja

Az Adobe ajánlja
<a href="http://goo.gl/S6UUj">Füzet nyomtatása PDF formátumban</a>
SHSUWatkins

Füzettípusok

Három kilövéstípusból választhat: 2 oldal/lap, irkafűzés, 2 oldal/lap, ragasztókötés és folyamatos.

2 oldal/lap, irkafűzés

Kétoldalas, egymás melletti elrendezésű nyomtatási oldalpárok létrehozása. Ezek a nyomtatási oldalpárok megfelelők kétoldalas nyomtatáshoz, leválogatáshoz, összehajtáshoz és összetűzéshez. Az InDesign szükség szerint üres oldalakat ad a kész dokumentum végéhez. Az Oldalak közötti térköz, a Kifutás az oldalak között és az Aláírás mérete beállítások halványak a 2 oldal/lap, irkafűzés beállítás esetén.

A Füzet nyomtatása a kötési beállítások alapján helyezi el az oldalakat. Ha a dokumentum kötési beállítása jobbról balra, a Füzet nyomtatása az oldalakat ennek megfelelően helyezi el. Válassza a Fájl > Dokumentum beállítása elemet a dokumentum Kötési módjának megtekintéséhez.

Füzettípusok
Ha egy 24 oldalas fekete-fehér hírlevélből készít nyomtatási oldalpárokat 2 oldal/lap, irkafűzés stílussal, akkor 12 oldalpárt kap.

2 oldal/lap, ragasztókötés

A megadott ívméretbe illeszkedő, kétoldalas, egymás melletti elrendezésű nyomtatási oldalpárok létrehozása. Ezek a nyomtatási oldalpárok megfelelők kétoldalas nyomtatáshoz, vágáshoz, valamint borítóhoz ragasztóval történő erősítéshez. Ha a kilőni kívánt oldalszám nem osztható az ívmérettel, az InDesign üres oldalakat ad a kész dokumentum végéhez.

2 oldal/lap ragasztókötés, négy ívre osztva
2 oldal/lap ragasztókötés, négy ívre osztva

Ha egy füzetnek színes borítója és fekete-fehér belseje van, létrehozhat két különböző kilövést ugyanabból a dokumentumból: egyet az első borítóhoz, a belső első borítóhoz, a belső hátsó borítóhoz és a hátsó borítóhoz, és egy másikat a belső 24 füzetoldalhoz. A színes ív létrehozásához kattintson a Beállítás terület Oldalak szakaszának Tartomány elemére, és írja be az 1-2, 27-28 (a megfelelő szakaszoldalszámokkal) értéket. A fekete-fehér belső létrehozásához írja be a 3-26 értéket a Tartomány mezőbe.

28 oldalas füzet színes borítóval
28 oldalas füzet színes borítóval

A. Színes ív a borítóhoz B. Fekete-fehér belső oldal 

Folyamatos

Két-, három- vagy négyoldalas panel létrehozása egy hajtogatott füzet vagy brosúra számára. A Kifutás az oldalak között, a Kitolás és az Ívméret beállítások halványak a Folyamatos beállítás esetén.

Ha például egy hagyományos hatpaneles, három részre hajtott brosúrához szeretne nyomtatási oldalpárokat létrehozni, válassza a Háromhasábos beállítást. Lehet, hogy korábban az ilyen brosúrákat három oszlopot tartalmazó egyetlen lapként nyomtatta. Az InDesign kilövési szolgáltatásával egyszerűen a paneleknek megfelelő oldalakat hozhat létre.

Háromhasábos
Háromhasábos

Térköz, kifutó és margó beállításai füzetnyomtatáshoz

A Füzet nyomtatása párbeszédpanel Beállítás területén az alábbi beállítások módosíthatók:

Oldalak közötti térköz

Az oldalak (a bal oldal jobb fele és a jobb oldal bal fele) közötti térköz megadása. Az Oldalak közötti térköz értékét az irkafűzés kivételével minden füzettípushoz megadhatja.

Ha ragasztókötött stílusú dokumentumokhoz kitolást hoz létre (negatív értékkel), az Oldalak közötti térköz minimális értéke a Kitolás érték szélessége. Ha manuálisan hoz létre íveket (például különböző papírokat használ ugyanahhoz a dokumentumhoz), megadhatja az Oldalak közötti térköz értékét úgy, hogy tartalmazzon egy kezdeti kitolást a különböző ívekhez tartozó oldalpárok számára.

Kifutás az oldalak között

Itt adhatja meg azt a térközt, amely lehetővé teszi, hogy az oldalelemek elfoglalják az üres teret ragasztókötött típusú oldalpárok esetén. Ezt a beállítást átfutásnak is nevezik.) A mezőbe 0 és az Oldalak közötti térköz értékének a fele közötti érték írható. Ezt a beállítást csak akkor adhatja meg, ha 2 oldal/lap, ragasztókötés beállítás van megadva.

Kitolás

Itt adhatja meg, hogy mennyi terület szükséges az egyes ívek esetén a papírvastagság és az hajtás számára. Többnyire negatív értéket érdemes megadni a süllyesztett hatás érdekében. Kitolást a 2 oldal/lap, irkafűzés és a 2 oldal/lap, ragasztókötés füzettípusokhoz adhat meg. (Lásd: A kitolás ismertetése.)

Ív mérete

Itt adhatja meg az egyes ívekhez az oldalak számát 2 oldal/lap, ragasztókötött dokumentumok esetén. Ha a kilőni kívánt oldalszám nem osztható az ívszámmal, a kész dokumentum végére szükség szerinti mennyiségű üres oldal kerül.

Jelek és kifutók automatikus igazítása

Az InDesign számítja ki a margókat a beállított kifutók és egyéb nyomtatási jelek elhelyezéséhez. Ha ez a beállítás be van jelölve, a Margók szakasz mezői halványak, de tükrözik az aktuális értékeket, amelyek a jelek és kifutók illesztését adják meg. Ha törli a beállítás jelölését, manuálisan módosíthatja a margók értékét.

Margók

Itt adhatja meg a tényleges nyomtatási oldalpárt körbevágás után körülvevő teret. A felső, alsó, bal és jobb oldali margók eltérő megadásához törölje a jelet a Jelek és kifutók automatikus igazítása beállításból, és az értékek növelésével adjon meg több helyet az alapértelmezett jeleken és kifutókon túl. (Az értékek csökkentése a jelek és kifutók levágását okozhatja.) Margókat minden füzetnyomtatási típushoz megadhat.

Üres oldalpárok nyomtatása

Ha a kilőni kívánt oldalszám nem osztható az ívmérettel, a kész dokumentum végére üres oldalak vagy oldalpárok kerülnek. Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a dokumentum végén lévő üres oldalpárok nyomtatva legyenek-e. A dokumentum egyéb üres oldalainak nyomtatását a Nyomtatás párbeszédpanel Üres oldalak nyomtatása beállítása adja meg.

A kitolás ismertetése

A kitolás az oldalak gerinctől való elmozdulását adja meg a papírvastagság és a hajtás ellensúlyozására irkafűzés és ragasztókötés esetén. Az InDesign a végleges dokumentum borítójának a legkülső nyomtatási oldalpárt, a közepének pedig a legbelső nyomtatási oldalpárt tekinti. A lap elnevezés két nyomtatási oldalpárt jelöl: a lap elején és a lap hátulján lévőt. A kitolás növelését úgy számítja ki a program, hogy a megadott kitolásértéket elosztja a teljes lapszámnál eggyel kisebb értékkel.

Pozitív kitolásérték megadásakor a legbelső íven nem történik változás, de kifelé haladva az íveken lévő oldalak távolodnak a gerinctől. Negatív kitolásérték megadásakor a borítón nem történik változás, de a befelé haladva az íveken lévő oldalak közelednek a gerinchez.

Például egy 16 oldalas InDesign-dokumentum nyolc nyomtatási oldalpárból, vagyis négy lapból állhat. Az első lap eleje az első nyomtatási oldalpárt (a 16. és az 1. oldalt) tartalmazza, a hátulján pedig a második nyomtatási oldalpár (a 2. és a 15. oldal) található.

Ha a jelen példában a kitolás értéke 24 pont (az egyértelműség érdekében eltúlzott érték), akkor a kitolás laponként 8 ponttal növekszik (24 osztva 3-mal). A legbelső lapra alkalmazott kitolásérték 24 pont, a harmadik lapra alkalmazott kitolásérték 16 pont, a másodikra alkalmazott kitolásérték pedig 8 pont. Az első, azaz legkülső lapra a program nem alkalmaz kitolást.

A kitolás mértéke minden következő lapon a növekmény értékével csökken. Összességében a legkülső lapon minden oldal 12 ponttal (a lap 24 pontos kitolásértékének a felével), a harmadik lapon minden oldal 8 ponttal (a lap 16 pontos kitolásértékének a felével), a második lapon pedig minden oldal 4 ponttal (a lap 8 pontos kitolásértékének a felével) kerül távolabb a gerinctől.

Füzetnyomtatás összefoglalójának előnézete vagy megtekintése

A Füzet nyomtatása párbeszédpanel Előnézet területén megtekintheti a kiválasztott kilövési stílussal készült nyomtatási oldalpárok színes bélyegképeit. Itt megnézheti a Nyomtatás párbeszédpanelen megadott nyomtatási jeleket is.

 1. Kattintson a Fájl menü Füzet nyomtatása parancsára.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A párbeszédpanel bal oldalán kattintson az Előnézet elemre. A nyomtatási oldalpárok között a görgetőnyilakkal haladhat. A bal görgetőnyíllal visszafelé haladhat oldalpárról oldalpárra. A nyomtatási oldalpárok váltásához húzhatja is a görgetőmezőt.

  • Kattintson a Füzet nyomtatása párbeszédpanel bal oldalán lévő Összefoglaló elemre az aktuális füzetbeállítások összefoglalásának megtekintéséhez. Az esetleges ütköző beállítások az Összefoglaló terület alján láthatók.

Megjegyzés:

Ha a Nyomtatási beállítások elemre kattint, és módosítja a Nyomtatás párbeszédpanel beállításait, a módosított beállítások hatását az Előnézet területen láthatja.

Füzetnyomtatás hibaelhárítása

Ne feledje orvosolni a következő problémákat füzet nyomtatásakor.

Nem hozható létre új dokumentum

Sajnos nem hozható létre új InDesign dokumentum az érintett fájlokkal. Az érintett dokumentumot kinyomtathatja, illetve készíthet belőle PDF fájlt.

Kimaradnak az üres oldalak.

Elhelyezhet üres oldalakat a dokumentum közepén, hogy mindenképp elég oldal legyen minden nyomdai oldalpárhoz. Ha viszont ezeken az oldalakon nincs se szöveg, se más objektum, akkor ezek esetleg figyelmen kívül maradnak, és a szükséges új oldalak a dokumentum végére kerülnek át. Úgy biztosítható, hogy az elhelyezett üres oldalak bekerüljenek az érintett dokumentumba, ha a Nyomtatási beállításokra kattint a Füzet nyomtatása párbeszédpanelben, és ott az Üres oldalak nyomtatását választja, majd az OK gombra kattint.

Kétoldalas nyomtatás duplex nyomtató nélkül

A „Csak páratlan oldalak” és „Csak páros oldalak” beállítás mind Adobe Acrobat, mind InDesign esetén használható. Egy sorozat kinyomtatása után át kell fordítani a lapokat, visszarakni a nyomtatóba, majd rányomtatni a másik oldalakat. A legjobb eredmény úgy érhető el, ha előtte egy próbadokumentumon kipróbálja, hogy milyen irányban és milyen sorrendben kell a lapokat visszahelyezni.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat