I standardvisningen for en 3D-modell kan du raskt gå tilbake til startpunktet når du arbeider interaktivt med modellen. En standardvisning er forskjellig fra en forhåndsvisning. Sistnevnte viser hvordan 3D-modellen ser ut når den ikke er aktivert. Listen over alle tilgjengelige visninger for 3D-modellen vises på Visninger-menyen på 3D-verktøylinjen og i Vis-ruten i modelltreet.

Du kan også opprette flere visninger av 3D-modellen i Acrobat og bruke disse til å navigere raskt gjennom 3D-innholdet slik du ønsker (for eksempel topp, bunn, venstre, høyre, innvendig, utvendig, eksplodert eller sammensatt). En visning kan omfatte belysning, kameraposisjon, gjengivelsesmodus, modelltrestatus og gjennomsiktighets- og tverrsnittsinnstillinger. Egendefinerte visninger kan inkludere nøyaktige kameraegenskaper.

Du kan koble visninger til bokmerker i Bokmerker-panelet, eller du kan bruke handlingen Gå til en 3D-visning til å koble visninger til knapper og koblinger du oppretter på siden.

Standardvisning

Når du opprette en PDF-fil fra en 3D-modell eller legger til en 3D-fil i en eksisterende PDF-fil, oppretter Acrobat en standardvisning. Standardvisningen genereres uavhengig av om flere standardvisninger opprettes eller om visninger finnes i 3D-filen.

Egenskapene for standardvisningen som genereres, er som følger:

 • Det brukes en perspektivprojisering.

 • Utsiktspunktet plasseres et stykke fra objektet, slik at alle synlige noder fyller det meste av synsfeltet.

 • Retningen og orienteringen til forskyvningen er hovedsakelig langs den negative X-aksen, med en relativt liten forskyvning langs den negative Y-aksen og en mindre forskyvning langs den positive Z-aksen.

 • Kameraet er rettet mot midten av de synlige nodene, rettet slik at Z-aksen er loddrett og retningen oppover er positiv i det viste området.

Angi bakgrunnsfargen, gjengivelsesmodus og belysning for standardvisningen, ved å merke av for Vis avanserte alternativer i dialogboksen Sett inn 3D, velge kategorien 3D og justere parameterne som vises.

Opprette en egendefinert visning

 1. Klikk 3D-modellen med håndverktøyet for å aktivere den.
 2. Bruk roterings-, panorerings- og zoomeverktøyene på 3D-verktøylinjen til å endre visningen.
 3. Velg visningsinnstillingen som skal inkluderes i visningen i dialogboksen Visningsegenskaper.

  Egenskaper som ikke velges, bruker innstillingene som sist ble vist. Hvis det for eksempel ikke er valgt bakgrunnsfarge, forblir bakgrunnsfargen den samme som vist forrige gang.

  Visningen vises som Ny visning i visningsruten for modelltreet. Velg den for å gi den et nytt navn.

Vise en visning

 1. Bruk disse metodene til å endre visningen, etter hva som er aktuelt:
  • Velg visningen på hurtigmenyen Visninger på 3D-verktøylinjen.

  • Klikk visningsnavnet i modelltreet.

  • Klikk Standardvisning-ikonet .

Endre standardvisningen

 1. I Vis-ruten i modelltreet gjør du ett av følgende:
  • Velg en visning og deretter Angi som standardvisning på menyen Alternativer.

  • Høyreklikk en visning, og velg deretter Angi som standardvisning.

Merk:

Hvis du vil opprette en ny visning, velger du Visninger > Behandle visninger på 3D-verktøylinjen eller hurtigmenyen. Klikk Ny visning i den etterfølgende dialogboksen som vises, Behandle visninger.

Endre plakaten til å samsvare med standardvisningen

 1. Dobbeltklikk 3D-modellen med verktøyet for objektvalg (Verktøy > Rike medier > Velg objekt).

 2. Klikk kategorien for oppstartsinnstillinger i dialogboksen Rediger 3D.
 3. Under plakatbildeområdet velger du Hent plakat fra standardvisningen.
 4. Klikk OK, og lagre deretter PDF-filen.

Denne fremgangsmåten krever en 3D-modell med én eller flere definerte visninger, som du kan opprette. Du kan knytte visningen til et eksisterende bokmerke eller en kobling, eller du kan opprette et/en ny til dette formålet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette et nytt bokmerke, klikker du Nytt bokmerke-knappen øverst i Bokmerker-panelet og skriver inn et nytt navn for bokmerket. Deretter høyreklikker du og velger Egenskaper.

  • Hvis du vil opprette en ny kobling, velger du Verktøy > Rediger PDF > Kobling > Legg til eller rediger kobling, og drar for å opprette et koblingsrektangel hvor som helst på siden. Velg Egendefinert kobling i dialogboksen Opprett kobling under Koblingshandling, og klikk Neste.

  • Hvis du vil koble en visning til et eksisterende bokmerke eller en eksisterende kobling, høyreklikker du bokmerket eller koblingen og velger Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Handlinger i dialogboksen Egenskaper.
 3. Velg Gå til en 3D-/multimedievisning på Velg handling-menyen, og klikk Legg til.
 4. Velg 3D-merknaden for 3D-modellen fra listen fil venstre i dialogboksen Velg en 3D-visning, og velg deretter et visningsalternativ til høyre:

  Gjeldende visning

  Svarer til karakteristikkene for 3D-rotering, panorering og zooming som er aktive i dokumentet, når du oppretter koblingen eller bokmerket, enten denne visningen er oppført i modelltreet som en definert visning eller ikke.

  Første visning

  Bytter til visningen som vises øverst i listen i modelltreet.

  Siste visning

  Bytter til visningsdefinisjonen som vises nederst i listen i modelltreet.

  Forrige visning

  Flytter opp i listen over definerte visninger i modelltreet med én visning om gangen.

  Neste visning

  Flytter ned i listen over definerte visninger i modelltreet med én visning om gangen.

  Navngitt visning

  Bytter til den definerte visningen du velger fra listen, som vises under dette alternativet.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil at et bokmerke eller en kobling også skal hoppe til en bestemt side og sidevisning, velger du Gå til en sidevisning på menyen Handling for merket område. Klikk deretter Legg til. Bruk deretter rullefeltene og zoomverktøyene til å justere sidevisningen før du klikker Angi kobling-knappen. Når du er ferdig, klikker du Lukk i dialogboksen Egenskaper.

Slette en 3D-visning

 1. Gjør ett av følgende:
  • Åpne hurtigvinduet Visninger på 3D-verktøylinjen, og velg Behandle visninger. Velg visningene du vil fjerne, og klikker Slett visning.

  • Velg visningene du vil fjerne, i Vis-ruten i Modelltre-panelet. I Vis-ruten klikker du Slett-knappen  eller knappen Alternativer og velger Slett visning.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet