Spill av multimedia i PDF-filer

Bruk håndverktøyet eller markeringsverktøyet, og klikk på spilleområdet til video- eller lydfilen. Når pekeren er plassert over spilleområdet, endres det til ikonet for avspillingsmodus .

Støttede video. lyd og interaktive formater.

Du kan spille av følgende typer multimedia i PDF-filer, opprettet med Adobe Acrobat DC eller Adobe Acrobat Reader DC eller tidligere:

Interaktive multimedier

Inkluderer SWF-filer.

Video

Inkluderer MOV-, M4V-, 3GP- og 3G2-videofiler som bruker H.264-komprimering. Dette inkluderer også FLV-, F4V-, MP3- og MP4-filer. Du må ha H.264-kodeker installert på datamaskinen din for å spille av filer som bruker H.264-komprimering.

Audio

Inkluderer lydfiler, slik som MP3 og MP4

Du kan spille av filene på en side, eller aktivere dem fra en kobling, bokmerke, skjemafelt eller sidehandling. Hver multimediefil inkluderer et spilleområde som mediet kan aktiveres fra. Spilleområdet vises vanligvis på en PDF-side som et bilde eller et rektangel, men det kan også være usynlig.

Acrobat og Reader lar deg også spille av eldre multimediefiler som har blitt opprettet med en tidligere versjon av Acrobat. Disse inkluderer QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- og Windows®-mediefiler. Det er imidlertid ikke mulig å opprette eldre multimediefiler med Acrobat og Reader X.

Merk:

For å beskytte datamaskinen mot virus, spør Acrobat om du vil spille av multimediefiler fra kilder som ikke er klarerte. Du kan endre denne standardvirkemåten i innstillingene for Multimedieklarering.

  1. Bruk håndverktøyet eller markeringsverktøyet, og klikk på spilleområdet til video- eller lydfilen. Når pekeren er plassert over spilleområdet, endres det til ikonet for avspillingsmodus .

innstillinger for multimedia (eldre)

To PDF-filtyper krever at du angir multimedieinnstillinger:

  • PDF-filer som er opprettet i Acrobat 8 og tidligere.

  • PDF-filer som inneholder multimedieinnhold som trenger en plugin-modul eller ekstern avspiller, i stedet for den innebygde multimediespilleren.

Disse filene krever at du angir en ekstra mediespiller for multimedieavspilling.

Åpne dialogboksen Innstillinger, og velg deretter Multimedia (eldre) til venstre i dialogboksen.

Avspilleralternativer

Velg formatet du vil kjøre eldre medieinnhold i: QuickTime, Flash, Windows Media eller innebygd Windows-avspilling.

Tilgjengelighetsalternativer

Angi om du vil vise eventuelle spesialfunksjoner (Hvis tilgjengelig), for eksempel undertekster og ettersynkronisert lyd, når mediet avspilles. Angi foretrukket språk for mediet, hvis flere er språk tilgjengelige.

Innstillinger for multimedieklarering (eldre)

Acrobat og Reader spiller av de fleste typer multimediefiler, for eksempel lyd eller video, med den innebygde multimediespilleren. (Hvis du vil ha informasjon om filtyper som støttes, kan du se Spille av multimedia.) Multimedieinnhold som krever ekstraressurser for avspilling, for eksempel en ekstern avspiller eller plugin-modul, betraktes som eldre multimedieinnhold. Du kan kontrollere bruken av eksterne spiller eller plugin-modul i innstillingene for Multimedieklarering (Eldre).

Multimedieklarering (eldre)

(Acrobat and Reader 10.1.1 eller tidligere) I innstillingene for Multimedieklarering kan du angi om innebygde multimediefiler i klarerte eller ikke-klarerte PDF-dokumenter skal spilles av. Et klarert dokument er et dokument som du eller en forfatter du har klarert, har godkjent. Ved å sette tillatelsene til å spille av multimedia bare i klarerte dokumenter kan du hindre at programmer, makroer og virus muligens skader datamaskinen.

Listen over klarerte dokumenter og forfattere er lagret internt og kan ikke vises. Hvis du legger til et sertifisert dokument i listen, blir både dokumentet og sertifikatet for forfatteren lagt til i listen over klarerte dokumenter. Alle dokumenter som er sertifisert av denne forfatteren, klareres. (Klarerte dokumenter omfatter også PDF-dokumenter fra forfattere i listen over klarerte identiteter.)

Velg Multimedieklarering (eldre) under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) Vis tillatelser for

Velg å angi tillatelser for klarerte dokumenter eller andre (ikke-klarerte) dokumenter.

Tillat multimedieoperasjoner

Velg dette alternativet for å tillate at medieklipp spilles av. Når dette er valgt, kan du endre tillatelsesinnstillingene for en bestemt spiller og aktivere alternativer som bestemmer hvordan mediet ser ut under avspilling.

Endre tillatelse for valgt multimediespiller til

Velg spilleren fra listen, og velg deretter ett av følgende alternativer på menyen:

Alltid

Tillater at spilleren brukes uten spørsmål.

Aldri

Forhindrer at spilleren brukes.

Spør

Spør brukeren om spilleren kan brukes. Hvis du velger dette alternativet og tillater at spilleren kan spille av mediet i et bestemt dokument, blir dette dokumentet klarert.

Alternativer for Tillat avspilling

Det finnes tre avspillingsalternativer for å angi hvordan videoen skal vises.

Tillat avspilling i et flytende vindu uten tittellinjer

Velg dette alternativet for å kjøre videoen uten tittellinje. Ingen tittel eller lukkeknapper vises.

Tillat at dokumentet angir titteltekst i et flytende avspillingsvindu

Velg dette alternativet for å vise en tittellinje når videoen spilles av i et flytende vindu. Du kan redigere teksten på tittellinjen ved å dobbeltklikke videoen med verktøyet Objektvalg (Verktøy > Interaktive objekter > Objektvalg). Velg Rediger gjengivelse, og velg deretter Vis tittellinje i kategorien Avspillingsplassering. Legg til tittellinjeteksten i Titteltekst-feltet.

Tillat avspilling i fullskjermvindu

Dette alternativet spiller automatisk av videoen i fullskjermmodus. Fullskjermvisning kan komme konflikt med sluttbrukerens sikkerhetsinnstillinger.

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) Fjern listen med klarerte dokumenter

Sletter gjeldende liste over klarerte dokumenter og forfattere. Bruk dette alternativet til å hindre at media spilles av i dokumenter som tidligere var klarerte dokumenter, eller som ble opprettet av klarerte forfattere. Dette alternativet er bare tilgjengelig når et PDF-dokument som inneholder multimedia, er åpent.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet