Det finnes mange kontroller og muligheter for kjøring av effektive søk i Adobe Acrobat. Et søk kan være bredt eller avgrenset, inkludere mange ulike datatyper oggå overflere Adobe PDF-filer.

Hvis du arbeider med et stort antall beslektede PDF-filer, kan du angi dem som en katalog i Acrobat Pro, noe som genererer en PDF-indeks for PDF-filene. Det går mye raskere å søke i PDF-indeksen enn i selve PDF-filene. Se Opprette PDF-indekser.

Oversikt over søk- og erstattfunksjonene

Du kjører søk for å finne bestemte elementer i PDF-filer. Du kan kjøre et enkelt søk der du ser etter en søketerm i en enkeltfil, eller du kan kjøre et mer komplekst søk der du ser etter ulike typer data i én eller flere PDF-filer. Du kan erstatte tekst selektivt.

Du kan kjøre et søk ved hjelp av søkevinduet eller søkeverktøylinjen. I begge tilfeller søker Acrobat i brødtekst, lag, skjemafelt og digitale signaturer i en PDF-fil. Du kan også inkludere bokmerker og kommentarer i søket. Bare søkeverktøylinjen inneholder er alternativ for å erstatte med.

Søkeverktøylinje i Acrobat
Søkeverktøylinjen med søk- og erstattalternativene

Når du skriver inn de første få bokstavene for å søke i en PDF-fil, gir Acrobat forslag til ord og hvor hyppig ordet opptrer i dokumentet. Når du velger ordet, uthever Acrobat alle søkesamsvar i PDF-filen.

Finne ord i en PDF-fil

Søkevinduet har flere alternativer og flere typer søk enn søkeverktøylinjen. Når du bruker søkevinduet, søkes det også i objektdata og XIF-metadata (utvidet bildefilformat) for bilde. Ved søk i flere PDF-filer ser Acrobat også på dokumentegenskaper og XMP-metadata og søker i indekserte strukturkoder ved søk i en PDF-indeks. Hvis noen av PDF-filene du søker i, har vedlagte PDF-filer, kan du inkludere vedleggene i søket.

Merk:

PDF-filer kan ha flere lag. Hvis søkeresultatene inkluderer en forekomst på et skjult lag, får du en varselmelding med spørsmål om du vil gjøre laget synlig hvis du velger den forekomsten.

Få tilgang til søkefunksjonene

Startpunktet for et søk avhenger av hvilken type søk du kjører. Bruk søkeverktøylinjen til hurtigsøk i gjeldende PDF og til å erstatte tekst. Bruk søkevinduet til å se etter ord eller dokumentegenskaper i flere PDF-filer, bruke avanserte søkealternativer eller søke i PDF-indekser.

Vise verktøylinjen Søk etter

 1. Åpne dette ved å velge Rediger > Søk etter (Ctrl/Kommando+F).
Søk etter Verktøylinje i Acrobat
Søk etter

A. Søkefelt B. Søk etter forrige C. Søk etter neste D. Erstatt med utvides for å vise tekstfelt 

Åpne søkevinduet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Avansert søk (Shift+Ctrl/Kommando+F).

  • På søkeverktøylinjen klikker du pilen og velger Åpne fullstendig Acrobat-søk.

  Søket vises som et separat vindu som du kan flytte, endre størrelse på, minimere eller plassere helt eller delvis bak PDF-vinduet.

Ordne PDF-dokumentvinduet og søkevinduet

 1. I Søk-vinduet klikker du Ordne vinduer .

  Acrobat endrer størrelse på og legger de to vinduene side ved side, slik at de sammen nesten fyller hele skjermen.

  Merk: Hvis du klikker Ordne vinduer en gang til, endres størrelsen på dokumentvinduet, men søkevinduet forblir uendret. Hvis du vil gjøre søkevinduet større eller mindre, drar du hjørnet eller kanten slik du ville gjort for å endre størrelse på vinduer i operativsystemet.

   

Søke etter og erstatte tekst i PDF-filer

Søke etter og erstatte tekst i en PDF-fil

Søkeverktøylinjen søker i PDF-filen som er åpen. Du kan søkeuttrykket selektivt med alternativ tekst. Du erstatter én tekstforekomst om gangen. Du kan ikke gjøre en global endring i PDF-fil eller på tvers av flere PDF-filer.

 1. Velg Rediger > Søk (Ctrl/Kommando+F).
 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i tekstboksen på søkeverktøylinjen.
 3. Hvis du vil erstatte tekst, klikker du Erstatt med for å vise verktøylinjen. Skriv deretter inn den nye teksten i tekstboksen Erstatt med.
 4. (Valgfritt) Klikk pilen ved siden av tekstboksen, og velg ett eller flere av følgende:

  Bare hele ord

  Søker bare etter forekomster av hele ordet du skriver inn i tekstboksen. Hvis du for eksempel søker etter ordet stikk, blir ikke ordene tikk og stikke funnet.

  Skill store og små bokstaver

  Søker bare etter de forekomstene av ordene som har samme bokstavtype som den du skriver inn. Hvis du for eksempel søker etter ordet Web, blir ikke ordene web og WEB funnet.

  Inkluder bokmerker

  Søker også i teksten i Bokmerker-panelet.

  Inkluder kommentarer

  Søker også i teksten i eventuelle kommentarer.

 5. Klikk Neste.

  Acrobat går til den første forekomsten av søketermen, som vises uthevet.

 6. Klikk Erstatt for å endre den merkede teksten, eller klikk Neste for å gå til neste forekomst av søkeuttrykket. Du kan også klikke Forrige for å gå tilbake til den forrige forekomsten av søkeuttrykket.

Søke etter tekst i flere PDF-filer

I søkevinduet kan du se etter søketermer i flere PDF-filer. Du kan for eksempel søke i alle PDF-filer på en bestemt plassering, eller i alle filer i en åpen PDF-portefølje. Alternativet Erstatt med er ikke tilgjengelig i søkevinduet.

Merk:

Hvis dokumenter er kryptert (har sikkerhetsinnstillinger), kan du ikke søke i dem under et søk i flere dokumenter. Åpne disse dokumentene før du søker i dem, ett om gangen. Dokumenter som er kryptert som Adobe Digital Editions, er imidlertid unntatt fra denne regelen og kan søkes i som en del av et søk i flere dokumenter.

 1. Åpne Acrobat på skrivebordet (ikke i en nettleser).

 2. Gjør ett av følgende:
  • På søkeverktøylinjen skriver du inn søketeksten, og deretter velger du Åpne fullstendig Acrobat-søk på hurtigmenyen.

  • I søkevinduet skriver du inn søketeksten.

 3. I søkevinduet velger du Alle PDF-dokumenter i. På hurtigmenyen rett under dette alternativet velger du Søk etter plassering.
 4. Velg om du vil søke på datamaskinen eller på et nettverk, og klikk OK.
 5. Hvis du vil angi flere søkekriterier, klikker du Vis avanserte søkealternativer og angir alternativene.
 6. Klikk Søk.

  Merk:

  Under et søk kan du klikke et resultat eller bruke hurtigtaster til å navigere i resultatene uten å avbryte søket. Hvis du klikker Stopp-knappen under fremdriftsindikatoren for søket, avbrytes all videre søking, og resultatene begrenses til forekomstene som allerede er funnet. Søkevinduet lukkes ikke, og resultatlisten slettes ikke. Hvis du vil se flere resultater, kjører du et nytt søk.

Se gjennom og lagre PDF-søkeresultater

Gå gjennom søkeresultater

Når du har kjørt et søk fra søkevinduet, vises resultatene i siderekkefølge, nestet under dokumentnavnene. Elementene vises med noen av ordene i konteksten (hvis dette er aktuelt) og et ikon som angir typen forekomst.

Gå til en bestemt forekomst i søkeresultatene (bare én enkelt PDF-fil)

 1. Vis søkeresultatene hvis nødvendig Deretter velger du en forekomst i resultatene for å den i PDF-filen.
 2. Klikk på andre forekomster i resultatene for å vise dem.

Sortere forekomster i søkeresultatene

 1. Velg et alternativ på Sorter etter-menyen nesten helt nederst i søkevinduet. Resultatene kan sorteres etter Relevansrangering, Endret dato, Filnavn eller Plassering.

Ikoner som vises sammen med søkeresultater

Ikonet ved siden av en forekomst i søkeresultatene angir søkeområdet der forekomsten finnes. Hvis du velger et ikon, har det følgende effekt:

Dokumentikon

Gjør dokumentet aktivt i dokumentvinduet. Utvid listen for å vise hvert enkelt søkeresultat i dokumentet.

(Generelt) Søkeresultatikon 

I PDF-filer er det et hopp til forekomsten av søketermen, vanligvis i brødteksten i PDF-filen. Forekomsten av søketermen vises uthevet i dokumentet.

Søkeresultat som ikke er PDF, eller metadataikon []

I filer i annet format enn PDF, åpnes filen. Hvis åpning av filtypen er begrenset, åpnes det en meldingsdialogboks.

Bokmerkeikon 

Åpner Bokmerker-panelet og uthever forekomstene av søketermene.

Kommentarikon

Åpner panelet Kommentarer og uthever forekomstene av søketermene.

Lagikon

Kan åpne en melding som angir at laget er skjult, og spørre deg om du ønsker å gjøre det synlig.

Vedleggsikon

Åpner en fil som er lagt ved i den overordnede PDF-filen du søker i, og viser de uthevede forekomstene av søketermene.

Lagre søkeresultater

Du kan lagre søkeresultatene som en PDF- eller CSV-fil. Hvis du vil se en video, kan du se Lagre søkeresultater i Acrobat.

 1. Klikk på , og velg Lagre resultater til PDF eller Lagre resultater til CSV.

Avanserte søkealternativer

Som standard viser søkevinduet grunnleggende søkealternativer. Klikk på Vis flere alternativer nesten helt nederst i vinduet for å vise flere alternativer. Hvis du vil gjenopprette de grunnleggende alternativene, klikker du på Vis færre alternativer nesten helt nederst i vinduet.

Merk:

Du kan angi at flere søkealternativer alltid skal vises i søkevinduet. Velg Søk under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

Se i

Begrenser søket til gjeldende PDF-fil, hele den åpne PDF-porteføljen (hvis dette er aktuelt), en indeks eller en plassering på datamaskinen. Hvis du velger å søke i en indeks, på en plassering eller i en PDF-portefølje, vises flere alternativer under Bruk disse tilleggsvilkårene.

Hvilket ord eller uttrykk vil du søke etter

Angi teksten eller uttrykket du vil søke etter.

Returner resultater som inneholder

Begrenser søkeresultatene avhengig av hvilket alternativ du velger:

Nøyaktig samsvar med ord eller uttrykk

Søker etter hele tegnstrengen, inkludert mellomrom, i den rekkefølgen tegnene vises i tekstboksen.

Samsvar med ett eller flere ord

Søker etter alle forekomster av minst ett av de innskrevne ordene. Hvis du for eksempel søker etter hver av, inkluderer resultatene alle forekomster som inneholder ett av eller begge ordene: hver, av, hver av eller av hver.

Samsvar med alle ord

Søker etter forekomster som inneholder alle søkeordene, men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen de ble skrevet inn. Bare tilgjengelig for søk i flere PDF-filer eller indeksdefinisjonsfiler.

Boolsk spørring

Bruker de boolske operatorene du skriver inn sammen med søkeordene i boksen Hvilket ord eller uttrykk vil du søke etter. Bare tilgjengelig for søk i flere PDF-filer eller PDF-indekser.

Merk: Du kan ikke kjøre jokertegnsøk med stjerner (*) eller spørsmålstegn (?) når du søker i PDF-indekser.

Bruk disse tilleggsvilkårene (tekstalternativer)

Inkluderer de grunnleggende søkealternativene i tillegg til fem ekstra alternativer:

Nærhet

Søker etter to eller flere ord som ikke er atskilt med mer enn det angitte antallet ord, som angitt i søkeinnstillingene. Bare tilgjengelig for søk i flere dokumenter eller indeksdefinisjonsfiler, og når Samsvar med alle ord er valgt.

Ordstammekartlegging

Finner ord som inneholder en del (stammen) av det angitte søkeordet. Hvis du for eksempel søker etter åpning, blir alle forekomser av åpne, åpner, åpnet og åpnede funnet. Dette alternativet gjelder for enkeltord og uttrykk når du søker i gjeldende PDF-fil, en mappe, eller en indeks opprettet med Acrobat 6.0 eller senere. Jokertegn (*, ?) er ikke tillatt i ordstammekartlegging. Ordstammekartlegging er ikke tilgjengelig når Bare hele ord eller Skill store og små bokstaver er valgt.

Inkluder bokmerker

Søker i teksten i eventuelle bokmerker, slik som vist i Bokmerker-panelet.

Inkluder kommentarer

Søker i teksten i eventuelle kommentarer som er lagt til i PDF-filen, slik som vist i panelet Kommentarer.

Inkluder vedlegg

Søker i filer som er lagt ved i gjeldende PDF-fil, eller andre vedlagte PDF-filer (opptil to nivåer i dybden).

Bruk disse tilleggsvilkårene (dokumentegenskaper)

Vises bare for søk i flere PDF-filer eller PDF-indekser. Du kan velge flere kombinasjoner av egenskap-modifikator-verdi og bruke dem i søk. Denne innstillingen gjelder ikke for ikke-PDF-filer i PDF-porteføljer.

Merk: Du kan søke basert på bare dokumentegenskaper ved hjelp av alternativene for dokumentegenskaper kombinert med et søk etter bestemt tekst.

 

Avmerkingsboks

Bruker kriteriesettet i de tre tilknyttede alternativene når du kjører søk. (Avmerkingsboksen merkes automatisk når du skriver inn informasjon for et av de tre alternativene i settet. Når du har skrevet inn informasjon for alternativene, fjernes ikke oppføringene når du fjerner merket i avmerkingsboksene, men oppføringene brukes ikke i søket.)

Første meny (egenskap)

Angir dokumentegenskapene det skal søkes etter. De tilgjengelige alternativene er Opprettet dato, Endret dato, Forfatter, Tittel, Emne, Filnavn, Nøkkelord, Bokmerker, Kommentarer, JPEG-bilder, XMP-metadata og Objektdata.

Andre meny (modifikator)

Angir tilpassingsnivået. Hvis det første menyvalget er en dato, er de tilgjengelige alternativene på den andre menyen Er nøyaktig, Er før, Er etter og Er ikke. Ellers er de tilgjengelige alternativene Inneholder og Inneholder ikke.

Tredje boks (verdi eller tekst)

Angir informasjonen som skal tilpasses, og som du skriver inn. Hvis det første menyvalget er en dato, kan du klikke pilen for å åpne en kalender som du kan bla i for å finne og velge ønsket dato.

Boolske operatorer

Vanlige boolske operatorer omfatter:

AND

Brukes mellom to ord for å finne dokumenter som inneholder begge termene, i hvilken som helst rekkefølge. Skriv for eksempel parisANDFrankrike for å finne dokumenter som inneholder både paris og Frankrike. Søk med AND uten noen andre boolske operatorer gir de samme resultatene som når du bruker Samsvar med alle ord-alternativet.

 

NOT

Brukes foran en søketerm for å utelate dokumenter som inneholder den termen. Skriv for eksempel NOTkentucky for å finne alle dokumenter som ikke inneholder ordet kentucky. Eller skriv parisNOTkentucky for å finne alle dokumenter som inneholder ordet paris men ikke ordet kentucky.

 

OR

Brukes til å søke etter alle forkomster av en av termene. Skriv for eksempel inn epost OR e-post for å finne alle dokumenter med forekomster av en av stavemåtene. Søk med OR uten noen andre boolske operatorer gir de samme resultatene som når du bruker Samsvar med ett eller flere ord-alternativet.

 

^ (eksklusivt OR)

Brukes til å søke etter alle forekomster som inneholder én av termene, men ikke begge. Du kan for eksempel skrive cat ^ dog for å finne alle dokumentene med forekomster av enten cat eller dog, men ikke begge cat og dog.

 

( )

Bruk parenteser til å angi evalueringsrekkefølgen for termer. Skriv for eksempel hvit AND (hval ORahab) for å finne alle dokumenter som inneholder enten hvit og hval eller hvit og ahab. (Spørringprosessoren utfører en OR-spørring på hval og ahab og deretter en AND-spørring på de resultatene med hvit.)

 

 

Hvis du vil vite mer om boolske spørringer, boolsk syntaks og andre boolske operatorer som du kan bruke i søk, kan du se en standardtekst, et nettsted ellerandre ressursersom inneholder fullstendig informasjon om boolske operatorer.

Søke i indeksfiler for katalogiserte PDF-filer

En fulltekstindeks opprettes når noen bruker Acrobat til å definere en katalog over PDF-filer. Du kan søke i indeksen i stedet for å kjøre et fulltekstsøk i hver enkelt PDF-fil i katalogen. Et indekssøk gir en resultatliste med koblinger til forekomstene i de indekserte dokumentene.

Merk:

Hvis du skal søke i en PDF-indeks, må du åpne Acrobat som et frittstående program, og ikke i nettleseren.

I Mac OS er ikke indekser som er opprettet i enkelte eldre versjoner av Acrobat, kompatible med søkefunksjonen i Acrobat X. Hvis du nylig har oppgradert, oppdaterer du indeksen før du bruker Acrobat X til å søke.

 1. Velg Rediger > Avansert søk.
 2. Skriv inn søketeksten, og klikk på Vis flere alternativer nesten helt nederst i søkevinduet.
 3. Under Søk i velger du Velg indeks.
 4. Velg en indeks fra listen, eller klikk Legg til og legg til en indeks. Gjenta om nødvendig.

  Merk:

  Klikk Info for å lese fildata om en valgt indeks. Hvis du vil utelate en indeks fra søket, velger du indeksen og klikker Fjern.

 5. Klikk OK for å lukke dialogboksen Indeksutvalg, og velg deretter Valgte indekser på Søk i-menyen.
 6. Fortsett søket på vanlig måte.

  Merk:

  Ved å merke av for alternativet Bare hele ord ved søk i indekser, reduserer du betraktelig tiden det tar å returnere resultatene. Se Opprette PDF-indekser.

Innstillinger for søkefunksjoner

Velg Søk under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

Ignorer bredde på asiatiske tegn

Finner både halvbredde- og fullbreddeforekomster av asiatiske språktegn i søketeksten.

Ignorer diakritiske tegn og aksenttegn

Finner søketermer med eventuelle variasjoner i de alfabetiske tegnene. Hvis du for eksempel skriver cafe, vil både cafe og café bli funnet. På samme måte hvis du skriver inn café, vil begge versjoner bli funnet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vil ikke kafe bli funnet hvis du skriver inn kafé, og omvendt.

Alltid vise flere alternativer i Avansert søk

Viser de andre alternativene som er tilgjengelige i søkevinduet, i tillegg til de grunnleggende alternativene.

Vis dokumenttittel i søkeresultater

Viser dokumenttitler i søkeresultater. Hvis et dokument ikke har noen tittel, vises filnavnet. Når dette alternativet ikke er valgt, vises filnavn i søkeresultatene.

Maksimalt antall dokumenter returnert i resultat

Begrenser søkeresultatene i vinduet Søk i PDF til et bestemt antall dokumenter. Standardverdien er 500, men du kan angi et hvilket som helst tall mellom 1 og 10 000.

Område av ord for nære søk

Begrenser søkeresultatene til forekomster der antall ord mellom søketermene ikke er større enn antallet du har angitt. Godtar et område fra 1 til 10 000.

Aktiver hurtigsøk

Genererer en hurtigbuffer med informasjon fra PDF-filene du søker i. Denne hurtigbufferen reduserer etterfølgende søketid for denne PDF-filen.

Maksimal hurtigbufferstørrelse

Begrenser den midlertidige hurtigbufferen med søkeinformasjonen for alternativet Hurtigsøk til den angitte størrelsen i megabyte (fra 5 til 100 000). Standardverdien er 100.

Tøm hurtigbuffer for innhold

Sletter hele den midlertidige hurtigbufferen med søkeinformasjon for alternativet Hurtigsøk.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet